about
Toon menu

Het blijft roeren in Sint-Niklaas

Het debat over de privatisering van de vuilkar is zeker nog niet gaan liggen. Het stadsbestuur hoopt dat de bladzijde van de volksraadpleging nu is omgeslagen en het sociale klimaat opnieuw rustig wordt. Het is te begrijpen dat het bestuur nu hoopt in alle rust te kunnen verder werken en de besparingen kan door voeren die ze nodig acht. Dit zonder protest. Dat is wellicht ijdele hoop. De volksraadpleging heeft veel energie gekost  van vakbonden en personeel. De klap die er op volg...
Lees meer

10.000 stemmen op de vuilhoop

Zondag vond in Sint-Niklaas een referendum plaats met de vraag of de stedelijke reinigingsdienst, de afvalophaling, een publieke dienst moest blijven of geprivatiseerd moest worden. Er waren bijna 60.000 kiesgerechtigden, waarvan er meer dan 10.000 kwamen opdagen. Dit is ongeveer 17,5% van de kiesgerechtigden. 10% was nodig om het referendum geldig te maken. Van degenen die kwamen opdagen stemde 84% voor het publiek houden van de reinigingsdienst.

De meerderheidspartijen, NVA en he...
Lees meer

Democratie op de vuilnishoop?

Sinds jaar en dag gebeurt in Sint-Niklaas de huis-aan-huis afvalophaling door werknemers van de stad. De bevolking is tevreden over deze dienstverlening. Maar het Sint-Niklase stadsbestuur zit in financiële moeilijkheden, net zoals vele andere gemeenten vandaag de dag. Daarom wil het bestuur besparen, vooral op het personeel.

Naar aanleiding van het referendum dat op zondag 1 september in Sint-Niklaas wordt georganiseerd over de voorgenomen privatisering van de stedelijke reinigings...
Lees meer