about
Toon menu

De mythe van de N-VA communicatiestrategie

Al een handvol jaren worden we in dit land beheerst door een waanbeeld: het beeld van de N-VA als een uitmuntend communicerende machine. Het wordt tijd dat we dit wat realistischer inschatten. Het klopt immers voor geen meter.

Al een handvol jaren worden we in dit land beheerst door een waanbeeld: het beeld van de N-VA als een uitmuntend communicerende machine die een nauwgezet een zeer bepaalde strategie uitwerkt.Na iedere mediastorm over uitspraken van een N-VA coryfee besluiten opiniemakers li...
Lees meer

Welkom in het rijk der kindertaal. De Wever over migratie

win-20160418-164249.jpg
In zijn opiniestuk over links en migratie tracht De Wever een wankele stelling geloofwaardig te maken. Hij doet dat met behulp van kleine woordjes zoals "iedereen".

Bart De Wever stelt in een opiniestuk in De Morgen van 24 januari 2018 links voor de keuze: ofwel doet links voort met het de facto organiseren van migratie, ofwel kiest links voor het behoud van de welvaartstaat. Die laatste kan immers het gewicht van migratie niet aan. Het stuk is een dieptepunt. Een onwaarschijnlijk banale schijnt...
Lees meer

Over intellectuelen en hun publiek

de-crisis-van-de-democratie.jpg
Er is nogal wat te doen over wie of wat een "invloedrijk intellectueel" is vandaag de dag. Ik schreef ruim tien jaar geleden over dit thema een boekje, "De Crisis van de Democratie" (EPO 2007). De eerste twee hoofdstukken van dat boek blijken zoveel jaren later nog steeds actueel.

De intellectuele niche In dit boek neem ik onbeschaamd en zonder remmingen als intellectueel het woord. Om redenen die in de verschillende hoofdstukken uitvoerig aan bod zullen komen is dit vandaag de dag een wat vree...
Lees meer

Francken en Soedan: het bizarre “EU-kader”

Theo Francken verstopt zich in de rel over zijn samenwerking met Soedanese veiligheidsdiensten (en de gevolgen ervan) achter een “Europees kader”. Er zou, zo luidt de suggestie, een soort van Europees samenwerkingsbeleid met Soedan bestaan, dat het mogelijk maakt om Soedanese veiligheidsdiensten over te brengen naar België om hen hier dan identificatiewerk te laten uitvoeren, met het oog op repatriëring.

Als gewone burger ben ik benieuwd naar dit EU-kader. Wat me immers opviel was dat, toen...
Lees meer

Actieve versus niet-actieve mensen. Hoe zit dat nu juist?

Jan Blommaert doorprikt het woordgebruik van Open-VLD voorzitster Gwendolyn Rutten. Haar voorstel om gezinnen met één inkomen niet langer fiscaal te bevoordelen is geen aanzet tot 'emancipatie' maar een dwangmaatregel om mensen in slecht betaalde, dienende baantjes te dwingen. Wat zij wil is komaf maken met alle andere, waardevolle "manieren waarop men bijdraagt tot de economie dan enkel via betaalde arbeid".

Eén van de problemen die men meent te ontwaren in onze economie is dat er teveel “niet...
Lees meer

Structureel racisme: ad nauseam

Ik herhaal nog even (ad nauseam) waarover het voor mij gaat als we het hebben over structureel racisme. Wat zich sinds 1989 in dit land heeft voorgedaan is dat, als reactie op politiek genormaliseerd racisme (de doorbraak van Vlaams Blok), de vanzelfsprekende rechten die elke burger in dit land moet genieten voor allochtonen werden voorwaardelijk gesteld door middel van een enorme reeks informele, moraliserende en individualiserende criteria. Die gingen onder de noemer van “integratie”: de van...
Lees meer

Hoe clickbait werkt: de kranten over het parket over Borgerhout

We leven in een media-economie die wordt gedomineerd door clickbait: straffe en vaak overtrokken koppen en beelden bovenaan artikels, die het publiek meteen tot een reactie brengen, en hem/haar niet meer de behoefte doen voelen om verder te lezen en zoeken. Het aantal artikels waarvan de kop de inhoud tegenspreekt is niet meer te tellen. En velen tuimelen erin. De krantenlezer is een krantenkijker geworden.

De incidenten tijdens het Offerfeest in Borgerhout blijven voorbeelden opleveren. De histo...
Lees meer

HOE CLICKBAIT WERKT: de kranten over het Parket over Borgerhout

picture-4.jpg

We leven in een media-economie die wordt gedomineerd door clickbait: straffe en vaak overtrokken koppen en beelden bovenaan artikels, die het publiek meteen tot een reactie brengen, en hem/haar niet meer de behoefte doen voelen om verder te lezen en zoeken. Het aantal artikels waarvan de kop de inhoud tegenspreekt is niet meer te tellen. En velen tuimelen erin. De krantenlezer is een krantenkijker geworden. De incidenten tijdens het Offerfeest in Borgerhout blijven voorbeelden opleveren. De his...
Lees meer

Over veiligheid en onveiligheid in Antwerpen

Vlak voor het Offerfeest van 1 september 2017 deed Burgemeester De Wever alweer een straffe uitspraak over de Borgerhoutse allochtonen. In het debat daarover (en dit is een klassieker) bestond de verdediging van die uitspraak uit één punt: “ze is uit haar context gerukt”. Ziehier wat context.

“Er staan steeds meer mensen op die het evidente recht op een leuke en veilige buurt opeisen." Dat zei Bart De Wever in de aanloop naar de campagne voor de lokale verkiezingen van 2012. En hij riep pro...
Lees meer

Heibel in Antiracismeland – alweer

hong-kong-july-2015.jpg

In Links Van De Kerk legde ik uit hoe in de vroege jaren 1990 de linkerzijde uiteengespeeld werd rond het thema van racisme. Het verhaal kan snel worden samengevat. Na de electorale doorbraak van het Vlaams Blok op 24 november 1991 kreeg de linkse antiracistische actie meteen vorm. Het burgerplatform Charta 91, de massa-organisatie Hand in Hand, en het meer gefocuste Objectief 479917 namen daarbij het voortouw, en een concreet resultaat daarvan was het Cordon Sanitaire. Die actie was nodig, wan...
Lees meer

Populisme en z’n blinde vlekken

win-20160121-135025-1.jpg

Jan-Werner Müller, Wat is Populisme?. Nieuw Amsterdam 2017. 143pp. ISBN 9789046822364 Enkele inleidende antwoorden “Enkele inleidende antwoorden” op een reeks grote vragen in verband met democratie: dat is wat Jan-Werner Müller aan het eind van zijn boek hoopt te hebben meegegeven (p123). Die vragen draaien rond populisme – de schaduw van de representatieve democratie, zoals Müller het noemt –  en, ja,  “[w]e hebben domweg geen theorie over het populisme en geen coherente criteria om te bepale...
Lees meer

Debathygiëne: enkele spelregels

Is een debat weigeren per se ondemocratisch? Nee, zo stelt professor Jan Blommaert. En hij geeft meteen ook enkele vuistregels mee voor een zinvol debat.

Alles is een debat vandaag. Van zodra enkele mensen, waaronder liefst één met enige renommee, publiek in interactie treden noemt men dit een debat. En dat debat, dat is heilig, ook al is het in de feiten een ordinaire ruzie, een uitwisseling van leugens, demagogie of schijnargumenten. Het is heilig want het is niet alleen de kern van onze democ...
Lees meer

Hoe werkt een frame? De Gentse krakers

In dit land noemt men zowat elke vorm van publieke interactie een “debat”. Het afgelopen weekend hadden we weer zo’n “debat”. Wat hebben we geleerd? Jan Blommaert blikt terug op de heisa die is 'ontstaan' rond een krakerspand in Gent, met de bedoeling de illusie van een debat te creëren, waarvan het gewenste resultaat bij voorbaat vastligt.

Het ging over een huis in Gent; de eigenaars ervan wonen en werken in Vietnam, en in hun afwezigheid was hun woonst gekraakt door een familie van...
Lees meer

Het probleem van de roep om verandering

Politiek verandert, en in ons deel van de wereld is die verandering al driekwart eeuw een zaak van kleine stapjes. Tot wanneer de cumulatie van dergelijke kleine stapjes een soort kantelpunt bereikt, waarop de gehele structuur, incluis de fundamenten ervan, plots in vraag worden gesteld. Het is mogelijk dat we dit kantelpunt nu bereiken; daardoor moeten we de vraag stellen: zitten we voor eeuwig in een democratisch bestel? Ik geef enkele opmerkingen hierbij. Er is iets loos West-Europa kende...
Lees meer

"Wat met de toekomst van rechts"

Net als vele andere lezers van DeMorgen was Jan Blommaert meer dan verwonderd over het dossier 'Wat met de toekomst van links?'. 17 opiniemakers van gematigd centrum-rechts tot uiterst neoliberaal rechts konden hun gram kwijt. Jan Blommaert reageert gepast met zijn visie op de toekomst van rechts.

Rechts heeft geen Groot Verhaal meer. Het is de rentmeester geworden van een systeem dat zich permanent van crisis naar crisis sleept, en waarvoor geen enkel creatief alternatief bedacht kan worden. Me...
Lees meer