about
Toon menu

Open brief aan de voorzitters Wouter Beke, Bart De Wever en Gwendolyn Rutten

Ik heb eigenlijk lang getwijfeld om mijn brief te beginnen met “Geachte”. Maar heb toch maar beslist dat u voor mij althans niet waardig bent om met deze titel te worden aangesproken.

Ik wil meteen met de deur in huis vallen, en u allemaal bedanken om de toekomst van mijn kinderen te hypothekeren voor jaren ver . Na jaren van besparingen, waar u ons stelselmatig alle verworven rechten aan het ontnemen bent. Moet ik hier opnieuw vaststellen dat U blijkbaar nog niet klaar bent ons verder te pl...
Lees meer

Open brief aan de heer John Crombez

Beste John, Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Vlaanderen kreunt onder het extreemrechtse gedachtengoed. Vlaanderen kende nog nooit zo’n grote armoedecijfers als nu. Vlaanderen had nog nooit zoveel problemen om ontspoorde kinderen op te vangen. Vlaanderen had nog nooit zo’n lange wachtrijen voor sociale huisvesting. Vlaanderen had nog nooit ……………………… Ongetwijfeld nog oneindig in te vullen. Maar ik beperk me tot de problemen waarvan ik dacht dat socialisten er hun core business in...
Lees meer

Open brief aan John Crombez: "Hoog tijd dat links zich herbront"

Een open brief aan Sp.a-voorzitter John Crombez: "Links is echt wel aan herbronning toe, er is teveel inteelt geweest waardoor velen van de mandatarissen nu echt wel de volledige voeling met de werkmens onderweg is kwijtgespeeld."

Beste Voorzitter, beste John, Ik meende mij te herinneren dat links altijd heeft gestaan voor de werkmens onder ons. Ze hebben ons de sociale zekerheid gegeven, ze gaven ons het betaald verlof en zorgden ervoor dat leven wat menselijker werd. Maar links is echt wel aan...
Lees meer

Open brief van een verontruste burger

Geachte heren vice-eerste ministers, Uw werkende bevolking wordt er steeds maar armer en armer op alhoewel u het tegendeel blijft beweren. Een regering die bespaart op gezondheidszorg, een regering die bespaart op openbare dienstverlening, een regering die pensioenen afbouwt, een regering die zijn volk langer doet werken voor minder, een regering die van werk “onwerkbaar” werk maakt, een regering die alle verworvenheden van zorgverlening afbouwt, een regering die ... zo kunnen wij eindeloos ve...
Lees meer