about
Toon menu

Theo Francken, de moeder Theresa van de Vluchtelingen?

asiel.20.gif

Theo Francken, de moeder Theresa van de Vluchtelingen?Zie voor alle gegevens de tabel: Asielvraag en opvolging België 1986-2016 Hervestiging, Relocatie, Humanitaire Visa, andere Asielvragen, vrijwillige, begeleide en gedwongen Terugkeer, inkomende en uitgaande Dublinners, humanitaire/medische Regularisatie, Transmigrant en Wachtregister Asiel.  Wie kan er nog aan uit, wie houdt het nog bij, waar vindt men alle cijfers?Er zijn 3 uitstekende bronnen: CGVS, Myria 2016, Myria 2017 en het Agent...
Lees meer

Belgische jongeren steeds meer uit beroepsbevolking gestoten

werklo1.gif

Deze uitstoot van jongeren uit de arbeidsmarkt in België wordt nu ook bevestigd in het recente rapport Labour Force Statistics OESO - 2017 van 02/02/2018.   Heeft iemand iets opgevangen van het nieuw en belangwekkend OESO-rapport 2017 van vorige week over de Arbeidskrachten met vergelijking van België met alle andere Europese landen, de andere OESO landen, Rusland en Zuid-Afrika? Npdata maakt de analyse van de jeugdwerkloosheid 20-24 en 25-29 jr op basis van deze vergelijkende Eurostat-Enquête n...
Lees meer

Jobvolume stijgt sneller dan aantal werknemers en arbeidsplaatsen

jobs.h84.gif

Boodschap voor Raoul Hedebouw, Di Rupo en andere oppositie:Merkwaardig maar waar, ondanks alle berichten over mini-jobs is jobtime stijgend en aantal werkplaatsen per werknemer stabiel. En hebben Beke en De Grauwe dan toch gelijk, niet de regering maar de economische heropleving zorgt voor jobgroei, en het  deficit op de generatiewisseling zorgt voor minder werkloosheid. Werknemers langer doen werken, meer jobtime, bijwerken in Horeca en detailhandel, langer dan tot 67 jaar volgens de Grauwe, en...
Lees meer

Welvaart in Antwerpen is enkel behouden door migratie

antwerpen-bevolking-migratie-870.jpg

Zonder migratie zou Antwerpen een stad van 351.311 inwoners zijn: "Wat zoudt gij zonder migratie zijn?" (BuG 303).Dank zij migratie bleef en blijft  sociale zekerheid overeind. Wakker worden met een non-fact, het zal niet de laatste keer zijn.  Het fact is dat Antwerpen z'n welvaart heeft kunnen uitbouwen dankzij  de migratie, en dat "open grenzen" een fictie waren, zijn en blijven.N-VA en VB halen in de laatste peiling in Antwerpen met meerkeuze antwoordmogelijkheid niet eens de helft van de s...
Lees meer

Verzet en collaboratie, het dodental afgewogen

puurs.jpg

Opvallendste programma, burger en boek in 2017 en een kerstverhaal uit de gevangenis van Bochum in 1942: Laatste aflevering Kinderen van de collaboratie met de 7 historici, Marino Keulen wegens schrapping van de Cyriel Verschaevestraat, "Was opa een nazi" door een collectief van historici. Voor elke uitgeschakelde (830) of ter dood veroordeelde collaborateur waarvoor het vonnis werd uitgevoerd (245) staan er 25 omgekomen verzetsmensen en 30 joden. Dat is de echte balans van het nationaalsocialis...
Lees meer

Evolutie inkomens in 19.781 Buurten in België, 2005-2014

buurte3.jpg

Ontdek de poëzie van de buurtnamen en de gemiddelde belastbare  inkomens die niet altijd even poëtisch zijn. Op enkele seconden worden voor elke geselecteerde buurt de inkomsten op de tijdslijn 2005-2014 vergeleken met de  gemeente waartoe ze behoort en met de drie gewesten,  en dit voor volgende parameters: Gemiddeld Inkomen, Mediaan, inkomen, Interkwartiele spreiding, de Interkwartiele Coëfficiënt en Asymmetrie in 24 grafieken. Alle bron- en verwerkte gegevens in één tabel: Inkomens buurten...
Lees meer

Politie van Brussel: vreemden in stad en gewest

politi3.gif

10% van wie in Zone Brussel Hoofdstad/Elsene werkt, woont er ook. 25% van de agenten die in het Brussels gewest werken woont er. Is Brussel een door buitenregionale politiemachten bezette stad? Tabel Wonen en werken in alle politiezones België 2012-2016      In de Politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene werken er 2.474 agenten, er wonen er elk jaar minder, 292 in 2012, 257 agenten op 01/01/2017. Ter vergelijking: In Luik werken er 1.131 agenten, 32% wonen er, in Antwerpen werken er 2.739 agenten...
Lees meer

Migratieachtergrond, nieuwkomers, moslims, enz ... per gemeente

9 updates van onmisbare data voor wie de werkelijkheid wil begrijpen en onttrekken aan het oordeel van wie er bevooroordeeld naar kijkt.Update 1: Leefloon en UVW per gemeente, 2013-2016 Tabel: Leefloon naar gemeente, 2013-2016De administratie Maatschappelijke integratie heeft ons de meest recente gegevens bezorgd over Leefloon voor de voorbije jaren. In onze verwerking in BuG 369 on-line waren we voortgegaan op de eerste gegevens ons bezorgd in elk voorjaar. Door de ge-update gegevens ontstaat e...
Lees meer

Tsjechië met Babis, een land dat de lessen uit WO 2 niet geleerd heeft

Bohemen en Moravië, de gebieden in het huidig Tsjechië waar sinds eeuwen Duitsers woonden, het zogenaamde Sudetenland.. Na WO2 werden een kleine drie miljoen Duitsers uit dit gebied verdreven. Zij vervoegde in Duitsland de 8 miljoen andere ontheemde Duitsers. Samen vormen ze nu de tweede babyboom die maakt dat het tekort op de arbeidsmarkt het komende decennium in Duitsland miljoenen immigranten zal noodzaken. Bij deze verdrijving van de Duitsers uit Bohemen en Moravië werden minstens 267.000 D...
Lees meer

WoonZorgCentra: Commerciële 'VZW's, wolven in schaapsvacht?

wzc-totaal.jpg

Langs tabel  Woonzorgcentra Vlaams gewest 2017 kan elke oudere, familie en burger onmiddellijk nagaan welk het statuut en aard is van 'n Woonzorgcentrum, in elke gemeente in het Vlaamse gewest.Tabel Woonzorgcentra Vlaams gewest 2013-2017Tabel Woonzorgcentra Vlaams gewest 2017  "Het is niet kennelijk onredelijk dat een subsidiërende overheid voor het verlenen van haar financiële steun opteert voor de uitbaters van inrichtingen  waarvan de rechtsvorm de waarborg biedt dat hun activiteiten op h...
Lees meer

Leefloon is een teken van beschaving; in elke gemeente?

leeflo1.gif

Speciaal voor burgemeesters, de VVSG, VSGB, en UVWC en ook VDAB, Actiris en Forem, en voor al wie het belang van leefloners en werklozen en van sociale en bestaanszekerheid wil verdedigen.Alle cijfers over leefloon, aandeel studenten, vluchtelingen en de anderen, vergeleken en samengenomen met UVW-werkloosheid, in een tijdsreeks van 2013 tot 2016 en dit in alle 589 gemeenten, met een onderscheid tussen gedeeltelijk en volledig leefloon, dit alles in een tabel:  Leefloon naar gemeente, 2013-2016...
Lees meer

Wat een verdwazing in Catalonië

Identitair revisionisme en dan maar de nationalistische snaren beroeren op basis van herschreven geschiedenislessen in de scholen, wetende dat Catalonië nooit onafhankelijk zal worden. Het doet een beetje denkenaan het duizendjarig rijk van het nationaalsocialisme en de verdwazing die daar uit volgde, en ook aan Van Grieken die, na 40 jaar Vlaams Blok/Belang een voorafname doet op het uitroepen van de onafhankelijk van Vlaanderen. Wat is de geloofwaardigheid en legitimiteit van een regionale ove...
Lees meer

AfD, zoals VB en N-VA, politieke neanderthalers die zullen verdwijnen.

generatiewisseling-duitsland-oost-en-west.jpg

AfD, zoals Vlaams Belang en N-VA, politieke neanderthalers die zullen verdwijnen. Wat is er van Merkel, Duitsland en Europa? In de veelheid van commentaren raken je eigen ideeën soms ondergesneeuwd omdat ze nergens aan de orde komen, daarom is het misschien goed ze (nog) eens uit te spreken. De noodzaak aan miljoenen immigratie de komende jaren is misschien wel de grootste afwezige geweest in het Duitse verkiezingsdebat. Het voorgerechtje van de vluchtelingeninstroom heeft de geesten beneveld...
Lees meer

73ste 'Bedevaart' Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk

Bericht nr 12 -  22 september 2017 - Verslag Breendonk 2017 Herinneringmemoire.be voor slachtoffers van het nationaalsocialisme   Martelaarslied Breendonk (mp3 geluidsopname) Martelaarslied Breendonk op Youtube                Lied van Breendonk, door Jan Van Calsteren, oud-gevangene van Breendonk en nadien van Vucht, Natzweiler en Dachau. Als er nog versies bestaan, graag.    Aan de Vriendenkring/Amicale Sonnenburg Aan de verenigingen, belanghebbenden en al wie begaan is met de herinnering en h...
Lees meer