about
Toon menu

Samen met babyboom zal ook 50+ werkloosheid uitdoven

werklo1.gif

“Ook N-VA als politieke neanderthaler is gedoemd te verdwijnen wegens onaangepast aan evoluerende sociale omstandigheden” (opgetekend bij een bezoek aan het museum van Orgnac-d’Aven) Wat Vergoede Werklozen 50+ betreft is het na 2001 Vlaanderen boven, het aandeel Vergoede Werkenden is in het Vlaamse gewest sinds 2009 met 5% gedaald en bedraagt in 2016 nog meer dan 20% 50-64 jarigen.    De vergoede werkende werklozen in het Vlaams gewest compenseren ruimschoots de vergoede volledig werklozen in d...
Lees meer

Pensioen werklozen 50+: Vlaamse mannen forceren beslissing

werklo1.gif

Meer vergoede werklozen in Vlaams dan in het Brussels gewest. Waar blijven Femma ea om het brugpensioen in ere te herstellen?Langs volgende linken kan men telkens een set van 6 grafieken oproepen:- Volledig vergoede werkloosheid naar gewest in aantallen en %          - Volledig vergoede werkloosheid naar gewest en geslacht - aantallen - Volledig vergoede werkloosheid naar gewest en geslacht - %            - Werkenden met een werkloosheidsvergoeding per gewest en leeftijd  Bron: speciaal opge...
Lees meer

256 Belgen, 'discreet' onthoofd in Nazi-Duitsland.

brandenburg-1.jpg

Is bv de Nacht und Nebel 'discretie' van het nationaalsocialisme niet perverser en onethischer dan de open en bloot 'barbaarsheid' van IS? Maarten Boudry, nu weer opnieuw met een opnie in DM 24/08/2017. Een vis die spartelt op het droge, meesmuilend achter de grote rug van Bruno de Wever, altijd interessant om horen: “Wat je zegt over de theoretische doelstellingen van het nationaalsocialisme klopt. De Endlösung moest zakelijk worden afgehandeld. Sadistisch gedrag was niet de doelstelling. Maar...
Lees meer

Jobevolutie 2016: Loontrekkenden +1,3%, Zelfstandigen +1,4%

werken2.gif

Werkenden voor 916 sectoren met aantal en % loontrekkend en zelfstandig      Voortgaande op de officiële tewerkstellingsstatistieken van RSZ, RSZ-PPO en het RSVZ, waarvoor dank, kunnen het aantal en %  loontrekkenden, zelfstandigen en het totaal werkenden voor elk van de 916 nace-sectoren in tabel gezet in een tijdsreeks van 2010 tot 2016. Tevens kunnen met twee muisklikken 12 grafieken gegenereerd worden voor elk van de 916 deelsectoren en subtotalen op 5, 4, 3, 2 en 1 digit. De tabel is opgem...
Lees meer

Loontrekkenden naar leeftijd en gewest op 31/12/2016

loontr23.gif

Unieke gegevens per leeftijd en gewest voor elk van de 916 NACE-sectoren en subtotalen op alle niveaus.% loontrekkenden Publieke dienstverlening berekend op bevolking gelijk in Waals (15,9%) en Vlaams gewest (15,5%) die beiden teren op Brusselse jobs. % Publieke dienstverlening berekend op de loontrekkenden is in Vlaanderen 43,6%, in het Brussels gewest 51,1% en in Wallonië op 51,9%, gemiddelde voor België 46,5%, en met de pendel vanuit het buitenland (28,9%) is het totaal 46,0%Tabel: Loontrekk...
Lees meer

Jobevolutie loontrekkenden in alle deelsectoren 2008-2016

loontr1.gif

De afbouw van de politie in het begin van de regeerperiode is een van de meest opvallende vaststellingen: heeft deze afbouw niet mee de weg  vrijgemaakt voor de destabilisering die in  2015 en 2016 is opgetreden? Tabel: Loontrekkende tewerkstelling België 2008-2016Publieke Dienstverlening nu al 46,0% van de loontrekkende tewerkstelling "Niet alles is wat het lijkt, en wie de marge systematisch uitvergroot vergeet soms waar het om te doen is en wat de essentie is in het overleven van de mensel...
Lees meer

Eerherstel voor Marokkaanse moeders in Molenbeek

molenb2.gif

Voor Brussel-, moslim- en Molenbeekbashers opnieuw het woord nemen, wat wetenschappelijk anti-kruit: na 2010 constant verminderend aantal geboorten en ook het aantal 20-39 jarigen krimpt alsmaar verder in Molenbeek, of hoe Annalisa Gadaleta volledig uit de bocht kon gaan zonder de minste tegenspraak.Tabel Vrouwen 20-39 jaar, geboorten, coëfficiënt,...                      Tabel Leeftijdsgroepen in aantal en %  per gemeente 2001-2016    Tabel Loop bevolking 1989-2016 per gemeente, provincie,...
Lees meer

Bestaat er geen 'kanaalplan' of is er geen probleem met Molenbeek?

loop-b1.gif

Wijst dit er op dat in Molenbeek ruimte werd gelaten voor criminelen in verbinding met religie, zogezegd om er de controle over te houden, terwijl het uit de hand liep, iets waar Hint Frahi en Johan Leman en anderen al op wezen. Is Molenbeek socio-demografisch geen gemeente als een ander?Loop van de bevolking 1989-2016 in 589 gemeenten in België, met alle cijfers en berekeningen en toegelicht in 56 grafieken.Bevolkingsstijging 2016 Brussel: +3.174, 4x minder dan 2015, In Molenbeek is de bevolkin...
Lees meer

"Buitenlandse Herkomst" per leeftijdscategorie in mijn gemeente

buiten7.gif

Officiële Vlaamse cijfers uit de Inburgerings- en Integratiemonitor, 6 grafieken kunnen voor elke gemeente aangemaakt worden, met automatische de vergelijking van de gemeente met het gewest.Tabel www.npdata.be/BuG/360-Buitenlandse-Herkomst/Buitenlandse-Herkomst-2015.xls Vraag de grafieken aan van je gemeente. Voor wie problemen heeft om zelf de grafieken aan te maken voor zijn of haar gemeente willen we ze graag opmaken en doorsturen, enkel een seintje aan info@npdata.be met opgave van de gemee...
Lees meer

2.087.231Nieuwkomers in België van 1946 tot 2016

migrat10.gif

Aantal Nieuwkomers in beeld per jaar, per 5, 10 en 23 jaar Migratie is geen gevolg van beleid maar van noodzaak, wie migratie afwijst maakt zichzelf ongelukkig en sterielVoor alle grafieken, zie BuG 359 on-line of hieronder. Voor analyses ten gronde, zie - Tijdschrift Hermes (KUL): Migratie: het alsmaar durend geschenk uit de hemel voor België - Gids op Maatschappelijk Gebied: Vluchtelingen: komt de berg naar Mozes of gaat Mozes naar de berg? De evolutie van het aantal 'nieuwkomers' tussen 19...
Lees meer

8 mei-herdenking Puurs: Gemeentebestuur behoudt Cyriel Verschaevestraat

berich2.jpg

Schande voor Cyriel Verschaeve, collaborateur, nazi en ter dood veroordeeeld. Schande voor de 91% bewoners Verschaevestraat die stemden voor behoud straatnaam. Schande voor gemeentebestuur Puurs die deze beslissing van een enquête laat afhangen. Schande voor de burgemeester en het bestuur dat de bevolking niet heeft geraadpleegd. Schande voor Puurs die de 40 gedeporteerden en de 24 die niet terugkwamen besmeurt. Schande voor het provinciebestuur dat deze parel van "gemeentelijke democratie" toel...
Lees meer

1 mei place Saint-Paul Luik, een fotoverslag

01-zwemmer-met-duif.jpg

Na het stopzetten van de 1 mei-feesten van Amada/PVDA, na het opdrogen van de 'linkse' betoging van het van Meenselplein in Sint-Gillis naar de Place Rouppe, na het afgelasten van het 1 mei-feest op het Rouppeplein vorig jaar was de deelname aan de 1 mei-meeting van de PCB-Wallonie-Bruxelles en de PTB-Luik een ware verademing. Van de aanval op Raoul Hedebouw heeft bijna niemand op het plein wat gemerkt en de cool van Raoul zorgde ervoor dat het 1 mei feest in alle rust en sereniteit verder kon g...
Lees meer

VB en N-VA samen: historisch dieptepunt

verkiezingen-peiling-04-2017-1.jpg

Kiesuitslagen en peilingen kunnen maar goed begrepen worden wanneer ook het totaal gemaakt word van rechts+extreemrechts, dwz van VB+N-VA en in 2010 ook de Lijst Decker. Dat rechts-extreem rechts communicerende vaten zijn/waren is zelfs voor de gespecialiseerde waarnemers duidelijk geworden. Het meer en meer overhevelen van het programma van VB naar N-VA heeft blijkbaar z'n grenzen bereikt, ze zakken samen onder historische 35% en gaan resoluut richting 30%. Dat het VB een korte opstoot zou kenn...
Lees meer