about
Toon menu

Verkiezingen 2018, rampzalig voor N-VA Antwerpen?

verkie2.jpg

Wat is het aandeel van de migrantenstem op 14 oktober 2018, wat is de groei van dit aandeel in vergelijking met 2012 en wat is het aandeel van de vreemdelingenstem in vergelijking met 2012 wanneer iedere vreemdeling zich zou inschrijven? Rechts+Extreem rechts halen geen 50% meer, zodat er hoe dan ook een meerderheid zonder N-VA kan gevormd worden.Aandeel migratiestem in Antwerpen stijgt van 24,3% in 2012 naar 37,0% in 2018 en dit bij gelijke deelname van 'vreemdelingen' als in 2012. Bij inschrij...
Lees meer

Commerciële Woonzorgcentra in VZW-outfit gedwongen

wzc.jpg

Of hoe de VZW-regelgeving de winsthonger kan beperken. VZW = Vereniging Zonder Winstoogmerk. Alle woonzorgcentra in elke gemeente met onder- scheid VZW-Non-Profit en VZW-Profit (Commercieel). Aandeel Commerciële Woonzorgcentra stijgt van 18,5% in 2013 naar 25,8% in 2018, vooral langs stijging van VZW-profit WZC: in 2013 was 1 op 3 van de commerciële WZC een VZW, in 2018 bijna de helft. Commerciële uitbaters zijn door de regelgeving gedwongen zonder winstoogmerk te werken en te investeren.Dagprij...
Lees meer

Maximaal 30% moslims in Brussel in 2030

moslims-2011-2030.jpg

Het belangrijkste statement in het interview van Ter Zake met de voorzitter van de Islampartij was dat Brussel in 2030, binnen 12 jaar dus, een meerderheid moslims zou tellen en dat men dan best een democratische moslimpartij had als gesprekspartner. Geen enkele gesprekspartner in Ter Zake of in de media vond het nodig om dit even onder de loep te houden, op die manier bevestigden ze impliciet dit alternative-fact. Ook werd niet gepeild naar het resultaat dat meteen zou duidelijk maken welke (kl...
Lees meer

Laatste peiling maakt tripartite zonder N-VA perfect mogelijk

2018-03-tabel.jpg

Als PTB in de peiling van Dedicated vorige week 20% haalde en in de VRT/RTBF peling 10% dan weet men meteen hoe relatief peilingen zijn, maar ook hoe veelzeggend als je de reacties er op hoort of analyseert. Belangrijk is de referentie naar 2010 in ogenschouw te nemen, toen een tripartite langs vlaamse en Waalse kant een stabiele regering heeft tot stand gebracht. Welnu, de peiling van 25/03/2018 geeft dezelfde totaal uitslag, alleen zijn er 5% van de stemmen, zoals in 2014 trouwens, van Vlaams...
Lees meer

PTB handhaaft met 20,9% positie voor PS in vergelijkbare peiling

wallonie-2018.jpg

PTB met 20,9% nog altijd groter dan PS met 20,1% in laatste peiling uitgevoerd door Dedicated. MR wordt nu wel met 25,5% de grootste, zo is in La Meuse (Sudpresse) van 16/03/2017 te lezen is. Over deze recente peiling ten onrechte geen nieuws in de Vlaamse pers. De peling van RTBF/LLB van enkele dagen geleden kreeg wel aandacht ondermeer omdat de PS een inhaalbeweging deed tav de MR en de PTB wat zakte in deze peiling. Nadat de vorige peiling van Dedicated rampzalig(er) was voor de PS en de PT...
Lees meer

Asielvragers 2018 in het Wachtregister Asiel per gemeente

wachtr1.gif

Het aantal asielvragers op 01/01/2018 in je gemeenteVoor het volledige bericht met alle grafieken, zie BuG 384 on-line, voor de tabel zie Wachtregister asiel per gemeente 2012-2018Met 39.974 was het aantal Asielvragers in het Wachtregister Asiel nog nooit zo laag en dit uitsluitend als gevolg van het genereuze beleid van Theo Francken met een forse verhoging van het toekennen verblijfsstatuut die de vermindering van het aantal repatriëringen de laatste 2 jaar, zowel de begeleide als gedwongen te...
Lees meer

Sterke daling verpleegstudenten vooral bij Bachelors

verple5.gif

Op twee jaar van 4.512 naar 3.436 of -1.076 of -24% bij Bachelors en van 3.240 naar 2.785 of -455 of -14% bij de HBO5 eerstejaars ondermeer ook door de vermindering van VDAB-studenten bij HBO5 met -35%, Bachelor -44%. Instroom werkenden is constant.   Wat te doen? Vlaanderen kan maar voldoende verpleegstudenten opleveren wanneer een eind komt aan de (federale) uitstoot van jongeren uit de beroepsbevolking, leefloners, NEET's(*) en vooral ook de niet-actieve vrouwen uit demigratie door de VDAB...
Lees meer

Theo Francken, de moeder Theresa van de Vluchtelingen?

asiel.20.gif

Theo Francken, de moeder Theresa van de Vluchtelingen?Zie voor alle gegevens de tabel: Asielvraag en opvolging België 1986-2016 Hervestiging, Relocatie, Humanitaire Visa, andere Asielvragen, vrijwillige, begeleide en gedwongen Terugkeer, inkomende en uitgaande Dublinners, humanitaire/medische Regularisatie, Transmigrant en Wachtregister Asiel.  Wie kan er nog aan uit, wie houdt het nog bij, waar vindt men alle cijfers?Er zijn 3 uitstekende bronnen: CGVS, Myria 2016, Myria 2017 en het Agent...
Lees meer

Belgische jongeren steeds meer uit beroepsbevolking gestoten

werklo1.gif

Deze uitstoot van jongeren uit de arbeidsmarkt in België wordt nu ook bevestigd in het recente rapport Labour Force Statistics OESO - 2017 van 02/02/2018.   Heeft iemand iets opgevangen van het nieuw en belangwekkend OESO-rapport 2017 van vorige week over de Arbeidskrachten met vergelijking van België met alle andere Europese landen, de andere OESO landen, Rusland en Zuid-Afrika? Npdata maakt de analyse van de jeugdwerkloosheid 20-24 en 25-29 jr op basis van deze vergelijkende Eurostat-Enquête n...
Lees meer

Jobvolume stijgt sneller dan aantal werknemers en arbeidsplaatsen

jobs.h84.gif

Boodschap voor Raoul Hedebouw, Di Rupo en andere oppositie:Merkwaardig maar waar, ondanks alle berichten over mini-jobs is jobtime stijgend en aantal werkplaatsen per werknemer stabiel. En hebben Beke en De Grauwe dan toch gelijk, niet de regering maar de economische heropleving zorgt voor jobgroei, en het  deficit op de generatiewisseling zorgt voor minder werkloosheid. Werknemers langer doen werken, meer jobtime, bijwerken in Horeca en detailhandel, langer dan tot 67 jaar volgens de Grauwe, en...
Lees meer

Welvaart in Antwerpen is enkel behouden door migratie

antwerpen-bevolking-migratie-870.jpg

Zonder migratie zou Antwerpen een stad van 351.311 inwoners zijn: "Wat zoudt gij zonder migratie zijn?" (BuG 303).Dank zij migratie bleef en blijft  sociale zekerheid overeind. Wakker worden met een non-fact, het zal niet de laatste keer zijn.  Het fact is dat Antwerpen z'n welvaart heeft kunnen uitbouwen dankzij  de migratie, en dat "open grenzen" een fictie waren, zijn en blijven.N-VA en VB halen in de laatste peiling in Antwerpen met meerkeuze antwoordmogelijkheid niet eens de helft van de s...
Lees meer

Verzet en collaboratie, het dodental afgewogen

puurs.jpg

Opvallendste programma, burger en boek in 2017 en een kerstverhaal uit de gevangenis van Bochum in 1942: Laatste aflevering Kinderen van de collaboratie met de 7 historici, Marino Keulen wegens schrapping van de Cyriel Verschaevestraat, "Was opa een nazi" door een collectief van historici. Voor elke uitgeschakelde (830) of ter dood veroordeelde collaborateur waarvoor het vonnis werd uitgevoerd (245) staan er 25 omgekomen verzetsmensen en 30 joden. Dat is de echte balans van het nationaalsocialis...
Lees meer

Evolutie inkomens in 19.781 Buurten in België, 2005-2014

buurte3.jpg

Ontdek de poëzie van de buurtnamen en de gemiddelde belastbare  inkomens die niet altijd even poëtisch zijn. Op enkele seconden worden voor elke geselecteerde buurt de inkomsten op de tijdslijn 2005-2014 vergeleken met de  gemeente waartoe ze behoort en met de drie gewesten,  en dit voor volgende parameters: Gemiddeld Inkomen, Mediaan, inkomen, Interkwartiele spreiding, de Interkwartiele Coëfficiënt en Asymmetrie in 24 grafieken. Alle bron- en verwerkte gegevens in één tabel: Inkomens buurten...
Lees meer

Politie van Brussel: vreemden in stad en gewest

politi3.gif

10% van wie in Zone Brussel Hoofdstad/Elsene werkt, woont er ook. 25% van de agenten die in het Brussels gewest werken woont er. Is Brussel een door buitenregionale politiemachten bezette stad? Tabel Wonen en werken in alle politiezones België 2012-2016      In de Politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene werken er 2.474 agenten, er wonen er elk jaar minder, 292 in 2012, 257 agenten op 01/01/2017. Ter vergelijking: In Luik werken er 1.131 agenten, 32% wonen er, in Antwerpen werken er 2.739 agenten...
Lees meer

Migratieachtergrond, nieuwkomers, moslims, enz ... per gemeente

9 updates van onmisbare data voor wie de werkelijkheid wil begrijpen en onttrekken aan het oordeel van wie er bevooroordeeld naar kijkt.Update 1: Leefloon en UVW per gemeente, 2013-2016 Tabel: Leefloon naar gemeente, 2013-2016De administratie Maatschappelijke integratie heeft ons de meest recente gegevens bezorgd over Leefloon voor de voorbije jaren. In onze verwerking in BuG 369 on-line waren we voortgegaan op de eerste gegevens ons bezorgd in elk voorjaar. Door de ge-update gegevens ontstaat e...
Lees meer