about
Toon menu

Chilenen eisen afschaffing privé-pensioenstelsel

Chileense gepensioneerden ontvangen maar een schamel pensioentje, een erfenis uit het neoliberale tijdperk van dictator Pinochet die met volle steun van de VS zowat alle sociale rechten aantastte. Ze pikken dat niet langer. Reeds drie maanden komen zij onafgebroken op straat om de afschaffing van het systeem te eisen.

“Het wordt nu duidelijk dat het model dat bijna 35 jaar geleden door de dictatuur is ingevoerd, geen sociale zekerheid is maar een vorm van gedwongen sparen die geen toereikende pen...
Lees meer

Oorspronkelijke volkeren VS en Canada één strijd tegen pijplijnen

Meer dan vijftig van de oorspronkelijke volkeren van Canada en de VS hebben met elkaar een historisch verdrag gesloten, om samen te strijden tegen vervuilende olieprojecten en de aanleg van nieuwe pijpleidingen op hun land. Dit gebeurt naar aanleiding van het verzet tegen de Dakota Access Pipeline.

In hun verdrag nemen vijftig van de oorspronkelijke volkeren van de VS en Canada zich voor om gecoördineerd actie te voeren tegen de uitbreiding van teerzandolieprojecten in de Canadese provincie Alber...
Lees meer

Nieuw zonnepaneel maakt zonne-energie voor iedereen toegankelijk

Een nieuw draagbaar zonnepaneel met geïntegreerde batterij maakt het mogelijk overal ter wereld stroom op te wekken en direct te gebruiken. “We maken zonne-energie toegankelijk voor een groot deel van de wereldbevolking.”

Wie op dit moment zonne-energie wil opwekken, moet een eigen huis hebben waar de panelen op passen, een omvormer en een aparte opslag voor de opgewekte energie of aansluiting op het net. Het is een behoorlijk ingewikkelde constructie, die niet voor iedereen toegankelijk i...
Lees meer

Topwetenschappers verontwaardigd over VS politici-klimaatontkenners

Vierhonderd van de meest gerenommeerde Amerikaanse wetenschappers, waaronderdertig Nobelprijswinnaars, uiten in een open brief hun verontwaardiging over de door kandidaten geuite twijfels over de klimaatwetenschap tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen.

Vierhonderd Amerikaanse topwetenschappers ergeren zich in een open brief aan het feit dat de klimaatverandering nog steeds in twijfel wordt getrokken door een groot aantal politici. "Dat de klimaatverandering door de mensen wordt veroo...
Lees meer

Klimaatakkoord COP21 Parijs nadert startpunt

Het akkoord dat werd bereikt op de klimaatconferentie COP21 van Parijs nadert zijn startpunt, nu het aantal landen dat het verdrag heeft geratificeerd tot 60 is gestegen. Dit verdrag moet immers niet wachten op de ratificatie door alle 187 om in werking te treden. Dat kan misschien al eind 2016 lukken.

Klassieke verdragen treden pas in werking als alle deelnemende staten (of organisaties van staten) die het hebben ondertekend het ook hebben laten ratificeren door hun parlementen. In het klimaatv...
Lees meer

Zweden meest groene economie, België slechtste van EU

Zweden prijkt opnieuw bovenaan de lijst van meest groene economieën op de Global Green Economy Index (GGEI) van DualCitizen. Deze organisatie publiceert sinds 2010 een ranglijst gebaseerd op de prestaties van tachtig landen. België is een van de slechts presterende landen van de EU.

Zweden wordt in de ranglijst van de organisatie Dual Citizen gevolgd door de andere Scandinavische landen, Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk. Sommige ontwikkelingslanden in Afrika en Latijns-Amerika, zoals Ethiop...
Lees meer

Argentijnse onderwijssector verzet zich tegen massale ontslagen

In Argentinië verzetten docenten, studenten en vakbondsmensen zich tegen de massale ontslagen in de onderwijssector. Ze vrezen een uitholling van het openbaar onderwijs en een verregaande privatisering van de scholen.

“We gaan naar een onderwijsmodel dat niet langer vertrekt van het recht op onderwijs maar van een sociaaleconomisch model dat de logica van de ondernemer benadrukt”, zegt onderwijsexpert Myriam Feldfeber van de Universiteit van Buenos Aires. Samen met veel anderen uit de sector ver...
Lees meer

Clinton vergeet verkiezingsthema klimaatverandering

Sinds Hillary Clinton de steun van haar progressieve uitdager Bernie Sanders op zak heeft, is het woord "klimaatverandering" uit het merendeel van haar toespraken verdwenen.

Uit de analyse van haar toespraken door de Amerikaanse nieuwssite Climate Home blijkt dat Clinton het wel nog regelmatig over de VS als "clean energy superpower" heeft, maar dat ze de laatste maanden steeds minder de woorden "climate change" in de mond neemt. Tijdens haar campagne tegen Bernie Sanders in de voorverkiezingen...
Lees meer

Wereldwijd tekort gezondheidszorgers neemt nog toe

Er zijn dringend investeringen nodig in de wereldwijde gezondheidszorg, om een tekort van 18 miljoen gezondheidswerkers tegen 2030 te voorkomen. Dat stelt een onderzoek van de VN-Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vast.

De VN-Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceerde een rapport van een onderzoekscommissie onder voorzitterschap van de Franse president François Hollande en de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma. Zij presenteerden op 20 september 2016 hun bevindingen aan de VN. Investeringen...
Lees meer

‘Erin Brockovich-gif’ bedreigt miljoenen Amerikanen

Bijna tweehonderd miljoen Amerikanen drinken water dat mogelijk besmet is met zeswaardig chroom, het gif dat bekend werd in de film Erin Brockovich.

Wetenschappers van de Environmental Working Group analyseerden de testresultaten van meer dan 60.000 waterstalen die het Amerikaanse milieuagentschap EPA verzamelde in de vijftig staten van de VS. Uit die analyse blijkt dat in 75 procent van de gevallen zeswaardig chroom wordt gevonden in het leidingwater. Dat betekent dat zo'n 218 miljoen Amerikanen...
Lees meer

Rijke landen geven niets toe op Vluchtelingentop

De VN-Vluchtelingentop, die op 19 september werd gehouden in New York, heeft weinig concreets opgeleverd voor de meer dan 65 miljoen ontheemden in de wereld. Volgens Oxfam International "hebben vooral de rijke landen het laten afweten".

Tijdens de eerste top over de Aanpak van Grote Bewegingen van Vluchtelingen en Migranten werd een verklaring goedgekeurd waarin gepleit wordt voor een beter gecoördineerd, alomvattend en humaan antwoord op de vluchtelingencrisis. Als het document vertaald wordt i...
Lees meer

Afrikaanse landen solidair ondanks eigen barre omstandigheden

Omwille van de aanhoudende droogte produceren de waterkrachtcentrales van Malawi nauwelijks nog stroom. De regering van Malawi krijgt tijdelijk hulp van buurlanden Mozambique en Zambia. Die hebben zich bereid verklaard de grensgebieden in hun buurland van stroom te voorzien.

Malawi is voor zijn stroomproductie in belangrijke mate afhankelijk van waterkracht, maar door de aanhoudende droogte leveren de waterkrachtcentrales veel minder stroom. Het land krijgt daardoor voortdurend te kampen met vol...
Lees meer

Twee derde van alle kind-vluchtelingen kunnen niet naar school

Onderwijs is een vergeten slachtoffer van de vluchtelingencrisis, stellen de VN. Bijna twee derde van de zes miljoen kinderen op schoolgaande leeftijd die wereldwijd op de vlucht zijn, moet het zonder enige vorm van onderwijs stellen.

Cijfers over het gebrek aan onderwijs voor minderjarige vluchtelingen zijn afkomstig van het VN-Agenyschap voor Vluchtelingen (UNHCR): van naar schatting zes miljoen kinderen op de vluchten hebben er 3,7 miljoen geen enkele toegang tot onderwijs. "Dit is een crisis...
Lees meer

Militaire experts: “Klimaatverandering strategisch gevaar voor VS”

Een groep van 25 militaire veiligheidsexperts waarschuwt dat de gevolgen van de klimaatverandering een "strategisch significant gevaar" vormen voor de VS. De nieuwe president moet van het klimaatbeleid een prioriteit maken om dat gevaar in te dijken, zeggen ze.

In hun advies aan de volgende president schrijven 25 militaire veiligheidsexperts dat "de snelle veranderingen in het klimaat nu al natuurrampen en water-, voedsel- en energietekorten aanzwengelen. Zo dragen ze bij aan omstandigheden die l...
Lees meer

Groeiende kritiek op Cambodja voor schenden mensenrechten

Negenendertig lidstaten van de VN-Mensenrechtenraad hebben in een gezamenlijke verklaring hun bezorgdheid geuit over de politieke toestand in Cambodja, met name over de onrechtmatige opsluiting van oppositieleden. Bij de ondertekenaars ook de VS en de 28 EU-lidstaten.

Negenendertig lidstaten van de VN-Mensenrechtenraad (HRC – Human Rights Council) hebben een verklaring opgesteld in de aanloop naar de 33ste zitting van de Raad in Genève van 19 tot 30 september 2016. Tijdens deze zitting zal een VN...
Lees meer