about
Toon menu

Vrouw zijn: het mag!

558224-3662274557137-550139055-n.jpg

Het ligt zo mooi besloten in het woord zelf, maar niemand durft haar lezen. Ook zijzelf niet. Drie letters: de v u en w. Wijd gespreid, ontvankelijk, vragend, open en centraal gesteund door de volle ‘o’ van ronde oogst. Een vijf letterwoord, getal van het element aarde, haar voedingsbodem en bron. Zich richtend naar de hemel, de mannelijke energie als haar complement. Ze heeft eeuwenlang verborgen en stil overleefd, onderdanig en hulpvaardig, verzorgend en vaak lijdend; wachtend op de juiste ma...
Lees meer

Het schoolsysteem moet zichzelf heruitvinden

 Jongeren moeten met veel plezier, leergierig en enthousiast alle aangeboden lesuren volgen; omdat ze vaardigheden en kennis willen opdoen, met als enig doel zichzelf te verrijken en hun potentieel maximaal te ontwikkelen. Onderwijs dat hier niet in slaagt moet ophouden te bestaan en moet zichzelf heruitvinden. Niet omgekeerd. We zien dat het resultatenniveau van de schoolprestaties zakt: het wordt door de overheden voorgesteld alsof de nieuwe generaties hun hersenen niet willen of kunnen ontw...
Lees meer

Gemeenteraadsverkiezingen: politiek als persoonlijke macht

Uiteraard zie ik stemmen als mijn recht en mijn verantwoordelijkheid als burger. Maar ik doe het uitsluitend om de laatste strohalm pseudo-democratische vrijheid te eren en niet vanuit een politiek statement, en wel hierom: Ik heb bij deze gemeenteraadsverkiezingen nog nooit zoveel ‘smoelen’ voor mijn neus gekregen en in partijbrochures nooit eerder zo’n lege teksten gelezen: kandidaten en partijen vertellen slechts hun droom of ergernissen, alsof het ons, zeker in dit verband, ook maar iets aa...
Lees meer

Leerkracht: een zwaar beroep?

Scholen zijn bedrijven geworden, waarin iedereen een functie toegewezen krijgt in het organigram die optimaal renderend moet zijn. Alles moet transparant zijn, op zich een nobel ideaal, maar in plaats van openheid en vertrouwen –wat de zuiverste vorm is van een transparant beleid- moet alles gecontroleerd kunnen worden. Dat impliceert maximale schriftelijke/digitale registratie volgens nauwgezette stappenplannen in een onderwijs-universeel strak kader. Uiteindelijk word...
Lees meer

Nieuwe vijand na IS....

Het lijkt er op dat, nu de IS aan aandacht en impact verloren heeft, we al een nieuwe vernietigende vijand hebben. Deze keer komt hij uit eigen land, getogen en gegroeid in Vlaamse bodem: de boom. Zelfs het winterse woelige wervelende weer van januari met zuiverende stormwinden wordt nu door de overheden handig gebruikt om de angst bij de burgers alweer aan te zwengelen. Het past ook perfect in de plannen van stadsuitbreiding en wegennet verbredingen. Want bomen blijken plots het grootste dreig...
Lees meer

Wanneer ziekte, die je zelf mee in de hand werkt, bestraft wordt?!

D.S.14/7: ”Goed nieuws voor de personeelsleden van het bedrijf B&A Technics, of toch voor een deel van hen. De zaakvoerder van de Oost-Vlaamse kmo verloot deze zomer twee reischeques van 1.500 euro. Wie wil meedoen aan de tombola, mag in de twee maanden voordien wel geen enkele keer afwezig zijn geweest wegens ziekte. Pure discriminatie, oordelen specialisten.” Goed nieuws? Ik dacht het niet! Het feit dat deze zaakvoerder met zijn autocratische managementstijl er een tombola van maakt of da...
Lees meer

Reactie op : ‘Seksisme in het studentenleven: ik voel me sle(ch)t!’*

7182698.jpg

‘Den doop’ is het mooiste startpakket dat je als student aan een universiteit kan krijgen. Ook al deel ikzelf deze studentikoziteit niet helemaal, als alle fysieke opmerkingen of aanrakingen tussen beschonken studenten geklasseerd worden als seksisme, als drinken of sensualiteit gezien worden als aanstootgevend, stel ik mij vragen over de vrijheidsgedachte en de over-bescherming van onze jongeren. Want ‘den doop’ heeft net de bedoeling om een contraversie uit te lokken: wees kritisch, onderzoek...
Lees meer

Krediet -op korte termijn- voor de nieuwe lichting politieke leiders

Ik maak deel uit van die ene generatie die de grote sprong naar hoogtechnologie en globalisering in volle bewustzijn heeft doorgemaakt. Ik was nét tien bij het eerste gewelddadige Europese terrorisme: Ulrike Meinhof maakte met de RAF een bruusk einde aan een open samenleving waar alles vrij en tolerant zijn gang kon gaan. Ulrike’s uitspattingen van woede en machteloosheid -nochtans vanuit redelijk eigenzinnig standpunt begrijpelijk, want voor een mooi ideaal- haalde Europa definitief uit zijn ru...
Lees meer

Trump & Time-out!

katrien2.jpg

Vanuit een diepmenselijke goedheid, een oprecht geloof in de democratie, met het nodige geduld en acht jaar presidentschap heeft één van de hoofdspelers van het wereld-machtsspel getracht zijn medespelers tot inzicht te brengen, helaas zonder enig resultaat. Wanneer de emoties de overhand nemen, wanneer er té hard geruzied wordt gelden redelijkheid en verstand niet meer. Wanneer eigenbelang boven het gezamenlijk plezier en geluk gesteld wordt in een te druk bevolkte wereld, is er maar één oploss...
Lees meer

Bruxelles, ma belle...

media-xll-4543811.jpg

Een half uur te vroeg kom ik op de Oude Graanmarkt in Brussel aan en ben ik dankbaar dat mijn Fiat 5OO zich weer eens als enige kan nestelen in een net groot genoeg parkeerplekje. Handig manoeuvreer ik haar netjes op haar plek, maar bij de tweede keer uiterst langzaam achteruit raak ik uiterst lichtjes toch even de wagen achter me… Een onheilspellend getoeter weergalmt in de gutsende regenbui die ondertussen is losgebarsten. Ik zet haar onmiddellijk in vooruit en rijd haar ruim ’los’. Als een w...
Lees meer

Aandelen als alternatief voor het spaarboekje?

En dan lees ik : “Een beetje vertrouwen op je bankadviseur en regelmatig overleggen kan ook helpen.” ...Helpen waarvoor? Ik ben natuurlijk geen econoom, dus ik kan daar geen wetenschappelijke opinie over geven. Maar als simpel consumentenbrein weet ik dat geld eigenlijk bedoeld is als middel om handel te drijven. En sparen op de bank is in oorsprong een goede win-win uitvinding om als wederdienst van het ter beschikking stellen van je (toen nog) aangroeiend kapitaal winst terug te krijgen in...
Lees meer

Na Parijs-bis : Hoeveel ellende zijn we nog bereid onszelf toe te staan?

1a2b27e4efe0eb0fa7eccd62d3cbf6a6.jpg

Ik wordt er zo moedeloos van: al die medelevens, de angst, de negatieve voorspellingen die er gedaan worden na de aanslag in Parijs. Ik lees uitspraken als: ‘de vluchtelingen zullen het nu moeten bekopen’: wijs straks niet met de vinger naar de regering als dat ook zo uitdraait, want jullie hebben zélf deze gedachte gevoed! Er is de radiogetuigenis van een Parijse die zegt dat ze een kaarsje brandt omdat ze anders niet weet wat ze kan doen… intriest. De solidariteit die geuit wordt is slechts e...
Lees meer

Het loopt mis met Lamme Goedzak…

lamme-goedzak1.jpg

... Want de aantrekkingskracht van ons landje is groot. Het is begrijpelijk dat mensen in de moed der wanhoop naar onze oorden trekken: wij hebben het hier goed, de Bourgondiërs uit de lage landen! En wij zijn het ondertussen wel gewend onze grenzen te openen voor anderen, behoeftig of niet. Niet dat dàt ons al enig voordeel heeft opgeleverd, maar wij Belgen zijn nu eenmaal een open en vrolijk volk, wij leven dag per dag, ruim genietend van wat we hebben. Wij bezitten ‘au-fond’ een goede inborst...
Lees meer

Jeugdvoetballer wordt 5 jaar geschorst na geweld op scheidsrechter. Een terechte straf?

Naar aanleiding van de schorsing van de jongen die een andere in zijn toevallige rol als scheidsrechter een dreun verkoopt maak ik graag volgende kanttekening: Het opstellen van charters, het in bescherming nemen van mensen, het straffen van daders… het is een evidente reactie op dit uit de hand gelopen voorval. Maar het is zeker geen oplossing: het is achter de feiten aanlopen. Uiteraard moet er een signaal gegeven worden aan mensen die buitensporig reageren om hen...
Lees meer

onderwijs: nieuwe doos, nieuwe inhoud

Kennisoverdracht behoort niet meer tot de ‘corebusiness’ van het onderwijs want elk van ons draagt vandaag àlle kennis in zijn broekzak. Zowel het doorbladeren van het originele manuscript van Descartes als de het principe van de supersymmetrie zijn op een muisklik binnen handbereik via de Smartphone. Hij die dus beweert dat kennis de belangrijkste pijler van het onderwijs is, voert iets in zijn schild…? Men beweert dat het onderwijsniveau daalt. Zeker,...
Lees meer