about
Toon menu

JA voor ernstig Terzake-debat, NEEN voor zoveelste schertsvertoning

In het VRT-programma Terzake, op 28 februari, verklaarde Annelies Beck dat BOEH, “Baas OP eigen Hoofd” gevraagd was, “maar dat die er voorlopig niet op in willen gaan”. BOEH bedankte inderdaad voor dit debat. Liefst had Terzake 2 dames met een moslimachtergrond tegenover elkaar geplaatst, een met en een zonder hoofddoek, om te debatteren over de al dan niet vrije keuze om een hoofddoek te dragen. Voor zo’n poppenkast hebben wij bedankt. En we gaven mee waarom.

Tot onze verbazing ging Te...
Lees meer

Monument van de abortusstrijd overleden

Abortusactiviste en oud-Furia-lid Lucie Van Crombrugghe is op 16 mei overleden. Lucie was een erg gedreven feministische activiste die consequent het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen centraal stelde. Ze maakte haar levenswerk van de strijd voor “baas in eigen buik” en voerde actie om abortus uit het strafrecht te halen.

Lucie was een thuiswerkende moeder tot ze in contact kwam met het Vrouwen Overleg Komitee (vandaag Furia) en de Vrouwendag. De slogan van de Vrouwe...
Lees meer

Gelijkheid van man en vrouw: Een neoliberaal vehikel

“Gelijkheid van man en vrouw” is dieper dan ooit in het dagelijkse taalgebruik doorgedrongen. De slagzin kende een ware regeneratie tegen een onfrisse achtergrond van islamofobie. In hoeverre dit heeft bijgedragen tot een bepaalde nieuwe populariteit van “het feminisme” is een ongemakkelijke vraag, die feministen niet uit de weg kunnen gaan. “Gelijkheid van man en vrouw” en feminisme vormen vandaag immers een duo dat ogenschijnlijk boven elke discussie staat. Net daarom worden het holle begrippen waarmee men ongemerkt alle kanten uit kan.
Lees meer

Doen vrouwen het zichzelf aan?

Vrouwen zijn zes uur per week meer met het huishouden bezig dan mannen. Vrouwen doen het zichzelf aan, schreef De Standaard vorige week op basis van onderzoek van de Universiteit Gent. "Maar de keuzes die vrouwen maken gebeuren niet in het luchtledige", reageert Ida Dequeecker van het Vrouwen Overleg Komitee.

De tweede feministische golf legde bloot dat als zoveel vrouwen in een gelijkaardige gezinssituatie zitten, gaande van de dubbele dagtaak tot mishandeling, de verklaring te zoeken is in de o...
Lees meer

Antwerpse campagne tegen seksuele intimidatie – “wees mooi en zwijg”

Een campagne “Seksuele intimidatie: niet in onze stad” (1) die mannen aanspreekt met de vraag “Mag iemand JOUW moeder, JOUW vrouw, JOUW dochter, JOUW zus respectievelijk een hoer noemen, betasten op de bus, volgen op straat en stiekem filmen op de bus” kon alleen maar ontspruiten aan het brein van marktonderzoekers en reclamemensen, geen van beiden gehinderd door enige kennis van zaken over het thema.

 Dieptepunt En nu zit Antwerpen met de zoveelste vormelijk es...
Lees meer

Liever lastig dan Beslist feminist

De start van de blog “Beslist Feminist” van de Nationale Vrouwen Raad is zeker in feministische kringen niet onopgemerkt gebleven. Dat Bart De Wever bij de eerste bloggers is, heeft nogal wat kwaad bloed gezet. Ook voor feministe Ida Dequeecker is dit een brug te ver. Ze noemt het zelfs een nooit geziene recuperatie van het feminisme.

Op zijn bijdrage had Magda de Meyer, voorzitter van de NVR (Nationale Vrouwen Raad), zelf de aandacht gevestigd in haar aankondigingsmail (de grootste vis uit d...
Lees meer

Het bedrieglijk vrijheidsfeminisme van Gwendolyn Rutten

De discussie over een gelijk ouderschapsverlof voor beide partners is niet nieuw. De politieke proefballon van Gwendolyn Rutten is dat wel. Wat is de draagwijdte van Gwendolyn Ruttens voorstel, gemeten aan haar argumenten, die ze overdekt met een doorzichtig laagje feministisch vernis?

De discussie over een gelijk ouderschapsverlof voor beide partners is niet nieuw. De politieke proefballon van Gwendolyn Rutten is dat wel (DS 13/05/16). Zij is gewonnen voor de mogelijkheid om een deel van het moe...
Lees meer

Keulen en het beeld van de gevaarlijke vluchteling

Meer dan de lachwekkende raadgeving van de Keulse burgemeester Reker, die vrouwen oproept om zich op armlengte afstand van vreemde mannen te houden, maakt de boventoon van de reacties op de gebeurtenissen tijdens de Keulse oudejaarsnacht ons ongemakkelijk. Andermaal wordt antiseksisme geïnstrumenaliseerd in een racistisch discours, zo stelt Ida Dequeecker van het Vrouwen Overleg Komitee.

Dat de relatie tussen seksisme en de moslimcultuur intussen meer en meer als een bespreekbare en uitgemaakte...
Lees meer

In het spoor van 'Femme de la rue'

Hoe zou het zijn met het voorontwerp van de wet tegen seksisme van minister voor gelijke kansen Milquet? De docu 'Femme de la Rue' van Sofie Peeters was twee jaar geleden voor Milquet de gedroomde aanleiding voor het zoveelste wetgevend initiatief tegen seksisme. De film opende haar ogen, zo vertelde ze herhaaldelijk.

Drie feministische pijnpunten De ministerraad van 12 juli 2013 keurde het voorontwerp van wet tegen seksisme goed. Het beoogt de amendering van de wet van 10 mei 2007...
Lees meer

Links feminisme en het vrijekeuzedebat

Onder hedendaagse debatten zoals die rond abortus, hoofddoeken, prostitutie en werkloosheid zit een belangrijke discussie verborgen over vrijekeuzedenken versus structuurdenken. Al naargelang het onderwerp en de achtergrond van de spreker komt een andere focus naar boven. Zijn die posities werkelijk zo verschillend, en hoe moeten we daarmee omgaan? Ida en Evie reageren vanuit een links-feministische achtergrond.

Onder veel van de debatten in de hedendaagse feministische beweging zit...
Lees meer

"Feministen tonen borsten" (De Standaard 13/02)

Onder meer naar aanleiding van Minister Milquets wetsontwerp tegen seksisme, werd er in de media uitvoerig aandacht besteed aan het feminisme. Alleen gebeurde dat helaas vaak op een ongenuanceerde en karikaturale manier, wat op zijn beurt ongenuanceerde reacties uitlokte. Bovendien gaat het wetsvoorstel van Milquet zelf voorbij aan de nodige complexiteit en dreigt het daardoor louter het straatgedrag van enkele Brusselse mannen te viseren.

Even werden lezers woensdag op het verkeerde...
Lees meer

BOEH! overweegt gerechtelijke stappen tegen verbod op levensbeschouwelijke tekens in scholen

BOEH! (Baas over eigen hoofd) is geschokt door de herbevestiging van de Centrale Raad van het Go! (Gemeenschapsonderwijs) van een algemeen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens op school.

Toen de Centrale Raad van het GO! dit verbod de eerste maal uitvaardigde in september 2009 vocht BOEH! het aan voor de Raad van State (RvS), in naam van een leerlinge. In een eerste arrest legde de RvS een schorsing van het verbod op in afwachting dat het Grondwettelijk Hof zich uit z...
Lees meer