about
Toon menu

Het VN-migratiepact, Elchardus en de hedendaagse antiverlichtingstraditie

Mark Elchardus schiet in De Morgen met scherp op de zogenaamde Marrakesh-verklaring van de VN. Zijn reden? Het pact vertrekt niet vanuit het categorische onderscheid tussen ‘legale en illegale migratie’. Ico Maly ziet in Elchardus’ aanval de hedendaagse antiverlichtingstraditie in vol ornaat opduiken.

Mark Elchardus schiet in De Morgen met scherp op de zogenaamde Marrakesh-verklaring. De reden? Het pact vertrekt niet vanuit het categorische onderscheid tussen ‘legale en illegale migratie’....
Lees meer

Waarom VPRO Tegenlicht met de documentaire Trollen, Trump & Thierry de bal misslaat

De VPRO Tegenlicht documentaire Trollen, Trump en Thierry is een klassiek voorbeeld van hoe Nieuw Rechtse trollen door memes en narratieven hun cultuurstrijd voeren. De documentaire slaagt er niet in om het ‘Kekistani’-narratief te doorgronden en als gevolg reproduceert ze de Nieuw Rechtse visie op de wereld.

Kekistani-trollen als neutrale experts De VPRO Tegenlicht documentaire vertrekt vanuit een ondertussen klassieke journalistieke praktijk. De journalist vindt iets intrigerend, interessa...
Lees meer

De opmars van de antidemocratie in Europa

Wat voor altijd voorbij leek: de uitholling van de democratie, de aanval op universele rechten en de opmars van (bloed-en bodem)-nationalisme is vandaag meer dan ooit terug. Het antwoord op de neoliberale globalisering wordt niet gevonden in een democratische en politieke globalisering, maar in een antidemocratisch nationalisme.

Nieuw rechts en de opmars van de antidemocratie Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw heeft Nieuw Rechts zichzelf ideologisch vorm gegeven. In de dialoog en politieke pra...
Lees meer

Nieuw Rechts gaat viraal: over extreemrechtse clickbait, echokamers en sociale media

De opgang van Nieuw Rechts is nauw verbonden met het winstoogmerk van onze digitale media. Nieuw Rechts speelt niet alleen in op hun commerciële doelstellingen, ze bouwt ook haar eigen media infrastructuur volgens diezelfde principes.

Nieuw Rechtse micromedia en algoritmen Nieuw Rechtse ‘micro’ -media produceren volop ‘nieuws’ dat hun discours ongefilterd verspreidt. Zonder die vervelende censurerende ‘redacteuren’ van de traditionele media. Deze nieuwe media functioneren als ideologische appa...
Lees meer

Trump, Europa en de hedendaagse antiverlichting

Trump is slechts een Amerikaanse veruitwendiging van de tijdsgeest in het begin van de 21ste eeuw. Het liberaal-democratisch Utopia dat in de jaren negentig triomfantelijk werd aangekondigd ligt in duigen. Na decennia neoliberale globalisering staat de geschiedenis op een kruispunt. Enerzijds zien we de opgang van een globaal 'Nieuw Rechts'. Anderzijds zien we de opbouw van een transnationale linkse grassroots tegenmacht. De zaden van de toekomst zijn geplant.

De Europese dimensie van het Trumpis...
Lees meer

Vlaanderen en racisme: een structureel probleem

Het is een open deur intrappen:Vlaanderen kan niet om met het structureel racisme.

Dat maakt de berichtgeving en duiding over de racistische reacties op de dood van Ramzi, een jonge landgenoot nogmaals heel duidelijk. Racisme wordt in onze samenleving gezien als iets uitzonderlijk. Iets eigen aan een kleine groep van individuen. Dat racisme echter een structureel probleem is,  wordt doorgaans in alle toonaarden ontkend. Racisme heet dan ‘relatief’ te zijn. Dalende cijfers in de aangifte van raci...
Lees meer

Beleid door technocraten en experts laten uittekenen bedreigt onze democratie

Ico Maly antwoordt topmanagers Johnny Thijs, Bernard Delvaux en Baudouin Meunier. Hij leest hun oproep in De Standaard van 18 mei 2016 om het beleid meer door technocraten en experts te laten uittekenen als een bedreiging voor de democratie. Hij verwerpt hun 'vijf werven' en ziet één echte oplossing: een democratische werf.

Het is een teken van de tijd. Op regelmatige tijdstippen roepen managers en hun lobbygroepen op om techneuten of experts een grotere rol te laten spelen in de politiek. De c...
Lees meer

Welke VRT is nog nuttig

De VRT ligt onder vuur. Ook wij zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk niet enkel ontgoocheld geweest over de VRT-berichtgeving, maar ook beledigd en gekleineerd. We zouden ons dus makkelijk bij het kamp van de vijanden van de openbare omroep kunnen plaatsen. We doen dat niet. We geloven immers dat er net in een media-omgeving die zeer snel versnippert en polariseert ruimte moet zijn voor een door de hele samenleving gefinancierde omroep, die de belangen van de hele samenleving dient en niet die van een kleine groep aandeelhouders.
Lees meer

De dood van het politieke interview

Joel De Ceulaer startte vandaag een debat op over het politieke interview. Uiteraard is het politieke interview dood, zegt Ico Maly (UvT), maar om heel andere redenen dan dat men in Hautekiet op Radio1 aanhaalt.

De redenen daarvoor zijn lang niet alleen bij de politicus te zoeken of bij mediatrainers (al maakt dat de zaak er niet beter op), maar bij de productievoorwaarden van het interview zelf. Een interview is vandaag eenperformance van 5 minuten op radio en televisie en wordt...
Lees meer

Hart boven hard en de stem van het volk

Hart boven Hard is, tot spijt van wie het benijdt, goed op weg om een historisch fenomeen te worden in onze contreien. Zonder noemenswaardige middelen en drijvend op de tomeloze en onbezoldigde inzet van vele individuen, kleine en grote middenveldorganisaties en duizenden militanten en sympathisanten is er een beweging opgestaan die niet alleen een ander beleid, maar ook een andere samenleving wil.

Dat indrukwekkende succes van een spontane en piepjonge burgerbeweging gaat echter in...
Lees meer

Een Vlaanderen van Verliezers

Elk verzet start met een analyse. Ico Maly (coördinator Kif Kif) analyseert het Regeerakkoord van de Vlaamse regering. Het akkoord kent volgens hem twee grote motieven die in elk domein opduiken: neoliberalisme en een vervlaamsingspolitiek.

Een regeringsakkoord is meer dan een feitelijk akkoord, het is ook altijd een stuk propaganda. Het moet zorgen dat kritiek zich slechts traag ontwikkelt en kristalliseert. Het staat dan ook meestal vol van de afkortingen, jargon en eufemismen. En in het geval...
Lees meer

Het gaat om ons aller vrijheid, en dus ook om de vrijheid een hoofddoek te dragen

In reactie op een opinie van Safâa Achnak, vertelt Philipp Bekaert op Knack.be (12/9) hoe één 'gesluierde dame' in zijn les ervoor zorgt dat zijn studenten ‘anders’ praten over zeg maar religiekritiek in Goethes Faust. Op zich is dat niet vreemd – een gemengde groep praat ook ‘anders’ over gender dan een niet-gemengde – maar Bekaert maakt zich zorgen dat een symbolisch geladen ‘kledijaccessoire’ zijn studenten het zwijgen oplegt.

Volgens Bekaert hebben vrouwen me...
Lees meer

Een blanco stem is geen tegenstem

Internetfenomeen Bear Grills liet vandaag weten blanco te zullen stemmen als teken van verzet tegen de traditionele partijen. Hoewel zijn redenen overtuigen, is zijn oplossing een zwaktebod. 'Blanco stemmen is in de praktijk geen verzet', zegt Ico Maly

Ideeën die stemmen krijgen oefenen invloed uit. Blanco stemmen zeggen enkel foert en zijn dus door iedere partij te recupereren. Internetfenomeen Bear Grills liet vandaag weten blanco te zullen stemmen als teken van verzet tegen de tr...
Lees meer

De lessen van Homans: hoe smoor je kritiek

Eergisteren waren we bevoorrechte getuigen van de uitgekiende communicatiestrategie van N-VA. Liesbeth Homans zat in Terzake aan tafel met professor-emeritus Jan Vranken, een gerenommeerd expert in armoede en sociale uitsluiting. Ico Maly analyseert hun debat.

Liesbeth Homans heeft ons eergisteren lessen gegeven in plat en oneerlijk populisme. Ze heeft kritiek de mond gesnoerd zonder één enkel inhoudelijk element. Ze heeft ‘effect’ gegenereerd. En dat effect werd ondersteund door de...
Lees meer

BDW en de oneliners voor de meerwaardezoeker

Het optreden van De Wever en Sminate was geslaagde propaganda, meer nog het was beproefde propaganda. Ongeveer elke zin werd al meermaals uitgesproken in de jaren voordien. En ongeveer alle oneliners zijn inherent problematisch of verdienen op zijn minst een historische en politiek-ideologische context en kritiek. Zo stelt Ico Maly.

Reyers Laat gaat in het licht van de moeder aller verkiezingen politiek. In elke aflevering van Reyers Politiek wordt ingezoomd op de ideologie van één p...
Lees meer