about
Toon menu

Cocaine in de Nederlandse coffeeshop

Grim rythme of Coke en het gevolg van dovenmansoren politiek. Jongerenmoorden op het ritme van grim trap muziek in Londen.    De burgemeester van Londen verspilt zijn geld aan dure fake preventieclipjes, terwijl het oorlogsgedruis van de gang rap als een bull door de arena raast.   Horen, zien en liegen omdat men vanuit een simplistisch discours enkel de bevolking kan bedriegen.   Preventie strategie van beleidmakers die de eigen incompetentie moet verbergen en de angst bij de bevolking c...
Lees meer

The coke is rotten in the State of Antwerp

De "stock piles" beginnen te rotten en het zal de pret op de straat niet drukken. De Zuid Amerikanen zal het een worst wezen, er is toch al betaald voor die shit.   Oude rekeningen staan nog open voor anderen die op de blaren zitten.   Blijven zitten mannen !   Daar is het tenminste veilig.    Partijtjes mislopen of teveel verse coke die onderschept wordt in Rotterdam of Antwerpen, leiden deze dagen niet enkel en alleen meer tot liquidaties of een onthoofding in Nederland.    Antwerpen en omstr...
Lees meer

POSTMODERNE VERDUISTERING VAN RECHTS POPULISME

images.jpg

DEFAULT SWAP EMOCRACY - DEMAGOGIE 2.0 Dankzij onwetendheid van de massa, het tijdperk van de kortzichtige behoeftebevrediging en het schuldig verzuim van het progressieve intellect, omarmen steeds meer mensen in de Vrije Wereld het platvloerse populisme, hetgeen het concept van democratie op zich ondermijnt.    Ze ondermijnt de ontrollende verlichting binnen de voortschrijdende geglobaliseerde context.     Waarheidsbetrachting en oprechtheid zijn niet langer deugden en staan onder zware druk v...
Lees meer

POLITIEKE STRATEGIE VAN DE NOODTOESTAND EN HET ONTWAKEN VAN DE POLITIESTAAT

familiedag-1080x800def.jpg

NOODTOESTAND gelanceerd vanuit PLOPSALAND  - Nadat de brainstorm sessie met Bart, Gert en Samson uitmondde in een intellectueel orgie en de meisjes van K3 in bescherming genomen moesten worden, werd voor 5 minuten de Noodtoestand uitgeroepen om de hysterische massa tot kalmte te bedaren.     Vermengd tussen het publiek hield er zich een massa vluchtelingen op, hetgeen resulteerde in een schijnbaar ongeëvenaard enthousiasme - nog nooit eerder vertoond tijdens een K3 optreden.      Plopsaland zou...
Lees meer

HOMO AUTOPOIETAS

dawn1.jpg

WIJ ZIJN ONEIGENLIJKE GODEN - OMDAT WE ONZE MENSELIJKE AARD EN IDENTITEIT VERLOOCHENEN "het ontbreekt de menselijke soort aan MOED om fundamentele zelfkennis naar werkelijke waarde in te schatten, teneinde een betekenisvolle identiteit aan te meten en een verantwoord mens- en wereldbeeld aan te hangen".    Het fnuikt de zelfscheppende kracht van de mens en ontneemt hem zijn spirituele bezieling.   Het vernietigt de fundamentele bakens van onze morele wederkerigheid en empathie  !Ze vormen een be...
Lees meer

SCHEIDING VAN 'FINANCIELE KERK' EN STAAT

Onze representatieve democratie staat niet langer garant om het algemene belang te dienen.    Het zelfregulerende financieel economische systeem heeft gefaald, of beter gezegd de financieel bancaire wereld heeft de politiek en bevolking langs achter genomen.    Hoog technologische oplichting gebruikmakend van allerhande constructies of criminogene financiële instrumenten zoals default swaps, werden onbestraft gelaten of zelfs vanuit de wetgever legislatief verankert.     De technocraten van het...
Lees meer

"War on Drugs" is scopolamine voor het volk

De zogenaamde "War on Drugs" heeft als sociaal concept eenzelfde effect op ons bewustzijn als deze na inname van een significante dosis scopolamine.  Lijkt dit enkel bevreemdend of is dit daadwerkelijk de zin van de waan.  

We handelen zonder eigenlijk te weten wat we nu eigenlijk aan het doen zijn.  We brengen de maatschappij en medemensen enorme schade toe door een cultureel verengd bewustzijn te hanteren omtrent illegale drugs.  Het internationale drugbeleid heeft gefaald en er zijn vele...
Lees meer