about
Toon menu

Voor onze kleinkinderen: stem die klimaatwet

Dat vragen de Grootouders van het Klimaat aan de voorzitters en fractieleiders van de democratische partijen in een open brief. Het gaat over het wetsvoorstel dat klimaatdoelstellingen formuleert en het klimaatbeleid van de federale en gewestelijke overheden coördineert. Belangrijke instrumenten om een ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid te kunnen voeren.

Geachte voorzitters van de Vlaamse politieke partijen, Geachte fractievoorzitters in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Namens de Gro...
Lees meer

Veel lucht en weinig beleid, zeggen klimaatopa’s en -oma’s

De Vlaamse Grootouders voor het klimaat hebben 600 bezwaarschriften ingediend tegen het ‘Luchtbeleidsplan 2030’ van de Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. De klimaatoma’s en -opa’s hebben die persoonlijk aan de minister overhandigd en konden hun bezwaar toelichten. Ze dringen aan op een plan dat de normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie tot uitgangspunt neemt. Die zijn strenger dan de Europese, die Vlaanderen niet haalt.

Als klimaatopa’s en -oma’s maken we ons zorgen over de l...
Lees meer

30-urenweek is haalbaar

“Een 30-urenweek creëert ruimte om te werken en daarnaast een engagement op te nemen als vrijwilliger, te investeren in de ontplooiing van eigen talenten en zorgtaken op te nemen. Ook het gezin vaart er wel bij en het is een goede remedie tegen stress en burn-out.” Dat zei Mieke Vogels in haar slottoespraak op het Congres GroenPlus. Dat verkoos haar tot voorzitter met aftredend voorzitter Hugo Van Dienderen als ondervoorzitter. Met deze keuze versterkte het congres van GroenPlus een eis die reeds door Femma werd opgenomen.
Lees meer

Open brief aan Donald Tusk en de Europese leiders zonder daadkracht

Wij behoren tot de duizenden vrijwilligers die dag na dag het lot van de vluchtelingen proberen te verlichten. Wij delen dagelijks maaltijden uit, wij brengen dingen aan om te voorkomen dat mensen omkomen van honger en kou. Wij begeleiden hen in het administratieve doolhof, wij leren ze onze taal, wij houden voedselbanken open, wij luisteren naar hun verhalen, wij verzorgen ze, wij zetten onze kerken open. Honderden bezorgen hen een dak boven het hoofd.

Kunstenaars schrijven romans over hun situa...
Lees meer

GroenPlus eist verkiesbare plaatsen voor 60-plussers!

Deze week is het Ouderenweek. Dus extra aandacht voor die groter wordende groep. Die is ondervertegenwoordigd in de politiek. Daarom lanceert de ouderenwerking van Groen deze oproep aan de voorzitters van alle democratische partijen. Ouderen kunnen met hun ervaring de politiek verrijken.

Dat het aantal ouderen toeneemt, is geen nieuws! In 2000 telde België 2.249.411 zestigplussers. Dat is 21,9 procent van de bevolking. Tegen 2050 zal hun aantal verder stijgen tot ongeveer 3,5 miljoen (32,5 proce...
Lees meer

Maak "natuurlijk begraven" mogelijk

België heeft een vooruitstrevende wetgeving inzake het levenseinde. Maar niet inzake “natuurlijk begraven”. Dat houdt in dat mensen begraven worden op een plek in de vrije natuur. Dat gebeurt met respect voor mens en natuur en met erkenning van het recht op privacy. In sommige buurlanden en in Noord-Amerika zijn natuurlijke begraafplaatsen ingeburgerd. In Vlaanderen niet. GroenPlus, de ouderenwerking van Groen, wil een wijziging van het decreet op begraven om dit mogelijk te maken voor mensen en nabestaanden die dit wensen.
Lees meer

Gelijkgestelde perioden = bescherming tegen armoede in pensioen

Opnieuw zorgt pensioenminister Bacquelaine ervoor dat tal van mensen straks een lager pensioen krijgen. Met nog maar eens een nieuwe besparingsmaatregel wil hij nu ook al het mes zetten in de gelijkgestelde periodes bij de berekening van het pensioen. GroenPlus verzet zich daartegen en steunt de vakbonden.

Waarover gaat het? Dagen waarop je niet werkt door werkloosheid of brugpensioen, worden voor de berekening van het pensioen gelijkgesteld met gewerkte dagen. Voor he...
Lees meer

Net geen quota voor plussers op verkiezingslijsten

De belangstelling was groot, voor het eerste congres van GroenPlus. Groene nestors vanuit alle Vlaamse provincies, zelfs vanuit Nederland kwamen naar zaal Rubens in Berchem om hun zegje te doen. Met als thema ‘Leeftijdsvriendelijke gemeente’ werden in een congrestekst voorstellen geformuleerd, die het Groen verkiezingsprogramma kunnen inspireren voor de lokale verkiezingen van 2018 en de verkiezingen van 2019.

          De organisatoren van het congres kregen...
Lees meer

Geld voor strijd tegen armoede, niet voor gevechtsvliegtuigen

GroenPlus is radicaal gekant tegen de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Dat heeft het uitgebreid bestuur van de ouderenwerking van Groen unaniem beslist. Veel leden van dat bestuur hebben in de jaren 70 nog deelgenomen aan de acties "Neen aan de 30 miljard" voor de aankoop van de F 16's.

“De bombardementen in Libië hebben de mensen in dat land alleen meer chaos en ellende gebracht. Zoals eerder in Afghanistan en Irak. Het bombarderen in Syrië vergroot de vluchtelingenstromen en bemoeilijkt...
Lees meer

Bart De Wever en de mythe Augustus

De NVA-voorzitter is een fan van Augustus en zegt: ‘Augustus is de ware grondlegger van onze beschaving’. Is dat correct? Mijn vrouw las ‘Augustus’ van John Williams en ‘The Roman revolution’ van Ronald Syme. Die schrijvers baseren zich op teksten uit de oudheid, o.a. van Tacitus. Velen zijn geneigd Augustus een vredesvorst te noemen. Tacitus vat zijn betekenis zo samen: "Hierna heerste er inderdaad vrede, maar een vrede gedrenkt in bloed" Annales I, 10

Het lijkt me nuttig te on...
Lees meer

Stappers en trappers bereiken Parijs om belang Klimaattop te onderstrepen

De stappers en de trappers van GroenPlus hebben Parijs bereikt waar de Klimaattop plaats vindt. De stappers zijn vertrokken op 11 november en de fietsers op 23 november. De 25 ouderen van Groen, meestal grootouders, legden zo’n 375 km af om het grote belang van de top voor hun kleinkinderen te onderstrepen.

De impact van de klimaatverandering is immers het grootst voor kinderen. Als er niet snel tot actie wordt overgegaan, zal het aantal kwetsbare kinderen verdrievoud...
Lees meer

Omdat klimaat en veiligheid samenhangen: GroenPlus zet zijn Klimaattocht naar Parijs voort

Terwijl wij, Groene senioren, verder stappen op onze Klimaattocht naar Parijs, hebben we het over het blinde geweld in de Franse hoofdstad. We hebben afgesproken zondag op onze voettocht halt te houden om 14 u om deel te nemen aan de wake in solidariteit met alle slachtoffers van terreur en oorlog. Daartoe heeft Hart boven Hard opgeroepen. We houden een minuut stilte en beluisteren enkele toespraken. Laten we allen samen zowel de veiligheid als de verbondenheid in onze samenleving versterken. Want het antwoord op geweld is nog meer democratie.
Lees meer

Besparingen van De Lijn ten koste van gepensioneerden?

Het onverantwoord beleid van de bankiers kost hopen geld, ook aan de Vlaamse regering. Die denkt er aan te besparen bij De Lijn. Eén van haar ideeën is het gratis abonnement voor gepensioneerden, de Omnipas 65+, af te schaffen. Dat vind ik zeer asociaal, onecologisch en oneconomisch, schrijft Hugo Van Dienderen.

De Lijn kan op slimmere manieren besparen en daardoor haar dienstverlening uitbreiden. En vooral: er zijn besparingen die ook het milieu en onze leefkwaliteit ten goede kom...
Lees meer

Energiearmen beleefden koude feestdagen

Een kwart miljoen medeburgers beleefde koude feestdagen en de stijgende energieprijzen maken dat alleen maar erger. Hoog tijd voor maatregelen tegen energiearmoede.

Een gemiddeld Belgisch gezin betaalt voor energie dertig procent meer dan drie jaar geleden. Dat heeft beurshuis Petercam berekend. In 2009 betaalde de gemiddelde Belgische consument meer dan 2.900 euro voor verwarming, elektriciteit en brandstof voor de wagen. Dit jaar zal dat bijna 3.800 euro zijn. Dat is onder meer een...
Lees meer

Dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten?

De overheidsvakbonden staken tegen de pensioenmaatregelen van de regering. De patroonsorganisaties noemen de actie, voorspelbaar, totaal onverantwoord in crisistijden. De media laten ontevreden gebruikers van het openbaar vervoer aan het woord. Zelf heb ik een receptie moeten afgelasten. En velen hebben hun plannen moeten aanpassen. De bonden zijn kop van jut. Of hebben ze toch een punt?

Als ik niet de details, maar het hele plaatje bekijk, heb ik begrip voor de actie. Minister van...
Lees meer