about
Toon menu

Moedige Microsoft-werknemers verdienen steun en navolging

“Wij zijn een wereldwijde coalitie van Microsoft-werknemers en we weigeren technologie te creëren voor oorlogsvoering en onderdrukking."

Eind november 2018 haalde Microsoft een contract ter waarde van 480 miljoen dollar met het Amerikaans leger binnen. Het gaat om de levering van prototypes van zogenoemde augmented reality headsets. Via een dergelijke headset krijgt een persoon additionele informatie over de situatie om hem heen. Deze ‘toegevoegde realiteit’ kan bijvoorbeeld bestaan uit infra...
Lees meer

Moedige Microsoft-werknemers tegen militaire opdrachten

augmented-reality-military-sq.png

Eind november 2018 haalde Microsoft een contract ter waarde van 480 miljoen dollar met het Amerikaans leger binnen; het gaat om de levering van prototypes van zogenoemde augmented reality headsets. Via een dergelijke headset krijgt een persoon additionele informatie over de situatie om hem heen. Deze ‘toegevoegde realiteit’ kan bijvoorbeeld bestaan uit infraroodbeelden die onze zintuigen niet waarnemen, of holografische (3D) beelden, gesuperponeerde geuren of geluiden enzovoort; ook het weglaten...
Lees meer

Bedenkingen bij T. Decreus' essay over het verwelkomen van migranten

Met zijn essay "Wie zijn wij om anderen welkom te heten?" levert Thomas Decreus een interessante bijdrage tot het migratiedebat, door het in een breed kader te plaatsen van bestaande machtsverhoudingen, witte dominantie, politiek versus ethiek, … Dat zou volgens de auteur eigenlijk maar een aanzet mogen zijn om ons nog diepergaande vragen te stellen over grenzen, staten, eigendomsverhoudingen, ja, uiteindelijk zelfs de existentiële vraag te stellen: wie zijn wij? Ik vind deze vraag naar een fun...
Lees meer

Weg met Trump, leve de Europese Unie?

Repliek op een standpunt van MO-redacteur John Vandaele In het online-magazine MO.be verscheen zopas een interessante beschouwing over de positie van de Europese Unie in het door Donald Trump gewijzigde internationaal landschap. In De handelsoorlogen van Trump dwingen de EU een echte globale speler te worden legt MO-redacteur John Vandaele niet alleen uit welke de gevolgen (kunnen) zijn van het moeilijk voorspelbaar Trump-beleid, maar ook welke conclusies wij daaruit als Europeanen moeten trekk...
Lees meer

Duitse vakbonden tegen NATO-eis meer militaire uitgaven

DGB, de koepel van Duitse vakbonden die zowat 6 miljoen leden vertegenwoordigt, houdt van 13 tot 17 mei zijn congres in Berlijn. Er werd onder andere een standpunt goedgekeurd dat overal in Europa navolging verdient: DGB spreekt zich uit tegen de NATO-eis voor verhoging van de militaire budgetten tot 2% van het BBP, en tegen de militarisering van de Duitse buitenlandpolitiek.  Ander Europa vertaalde het congresbesluit naar het Nederlands:   #No2Percent – Vrede is iets anders  Het bondscongre...
Lees meer

Rome, 25 maart: het feestje van de Europese leiders

Op 25 maart komen 27 van de 28 regerings- of staatshoofden van de Europese Unie bijeen in de Italiaanse hoofdstad om er de ondertekening te gedenken van het Verdrag van Rome (1957), de 'geboorteakte van de Europese eenmaking'. Nummer 28 is afwezig, want premier Theresa May  doet alleen nog mee om de Britse uitstap te regelen. De feestvierders bij de vorige herdenking 10 jaar geleden waren nog nietsvermoedend van de financiële catastrofe die er zat aan te komen. Lehmann Brothers was toen nog nie...
Lees meer

Wat het Waals verzet tegen CETA ons tot nog toe al leerde

Hoe het verder ook moge verlopen met het Waals non aan het huidige CETA, er zijn nu reeds heel wat lessen uit te trekken. Dat de hele EU op zijn kop staat en de instellingen hun verbijstering en woede nauwelijks kunnen in toom houden, bewijst dat ze in parlementaire goedkeuringen slechts een formaliteit zien waarvan het resultaat op voorhand dient vast te staan. Ze worden in dit vertrouwen op een goede afloop natuurlijk ook wel gesterkt door de talloze Europese verdragen, verordeningen en richt...
Lees meer

CETA: Waals Parlement vertolkt stem van miljoenen Europeanen

Het Waals Parlement heeft op 14 oktober een resolutie goedgekeurd waarmee het de Waalse deelregering opdracht geeft geen volmacht te verlenen aan de Belgische federale overheid om het vrijhandelsakkoord met Canada, CETA, in zijn huidige vorm goed te keuren. Ook het Parlement van de Federatie Wallonie-Bruxelles weigerde woensdag al die volmacht. In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement werd het debat vandaag uitgesteld. In Franstalig België is enkel de liberale MR voor goedkeuring; sociaaldemocra...
Lees meer

Europees diplomatiek succes: we mogen onbeperkt deporteren naar Afghanistan!

Enkele maanden geleden brachten we een onthutsend bericht over het voornemen van de Europese Commissie om Afghaanse vluchtelingen terug naar hun land te deporteren. Sindsdien was daar niets meer van te horen. Plan afgeketst wegens te 'gevoelig'? Of werd er in stilte toch verder aan gewerkt?  Dit laatste blijkt het geval te zijn. De Guardian (3 oktober) meldt dat de EU verleden zondag een akkoord tekende met de Afghaanse regering waardoor de Europese lidstaten een onbeperkt aantal Afghanen mogen...
Lees meer

Junckers "State of the Union": hypocrisie troef

Het heeft weinig zin te reageren op elke scheet die in de Europese cenakels gelaten wordt. De "state of the Union", deze morgen (14 september) uitgesproken door commissievoorzitter ('president') Juncker, behoort tot dit soort uitingen waar men misschien beter over zwijgt. De kwalijke geur ervan maakt het echter moeilijk te doen alsof  niemand iets gehoord of geroken heeft. Van de speech gaat immers een afschuwelijke stank uit, een stank die de naam hypocrisie draagt. Een paar voorbeelden. Mene...
Lees meer

Als brandweer en ambulancediensten geprivatiseerd worden ...

Dit bericht verscheen op 29 juli op de website van IUF (*) Nederlandse vertaling door Ander Europa Private investeringsmaatschappijen hebben zich in de Verenigde Staten geworpen op ambulance- en brandweerdiensten, met desastreuze en zelfs levensbedreigende gevolgen, aldus een recent artikel in de New York Times [1]. Ervaringen in de Verenigde Staten  In het zog van Obama's ziektezorghervorming gokten private investeringsfondsen op steeds meer uitbesteding van diensten ('outsourcing') en een s...
Lees meer

Europese Commissie wil vrijhandelsakkoorden doordrukken zonder goedkeuring parlementen

Na de Brexitopdoffer hebben de Europese leiders het meestal over een leugenachtige campagne en misleide Britten, en heel soms is er ook  een vleugje zelfkritiek. Die gaat dan zover als "het Europees project beter uitleggen", "meer transparantie", "de burger beter betrekken" of "meer democratische legitimiteit". Dat weerhoudt er de Europese Commissie (EC) echter niet van om met een nieuw manoeuvre het beetje resterende democratie in Europa een hak te zetten. Op de Europese top van 28 juni verkla...
Lees meer

De Europese Commissie kan uw gezondheid ernstig schaden

Dank zij de informatiecampagnes, manifestaties en interpellaties van middenveldorganisaties zijn steeds meer mensen zich bewust van het gevaar dat van vrijhandelsakkoorden als TTIP (EU-USA) of CETA (EU-Canada) zou uitgaan als ze goedgekeurd worden. Maar het wordt steeds duidelijker dat de onderhandelingen zelf reeds nefaste gevolgen hebben. De reden is dat de Europese Commissie, die de onderhandelingen voert in naam van de lidstaten, geheime deals probeert te sluiten met de tegenpartij om 'vooru...
Lees meer

Dijsselbloem: Europgroep is maar koffiekransje

Emily O'Reilly is de Europese ombudsman (ombudsvrouw eigenlijk). Haar diensten staan het publiek ter beschikking om klachten te onderzoeken in verband met wanbeheer bij EU-instellingen of instanties, bijvoorbeeld over machtsmisbruik, het uitblijven van een antwoord, de weigering gegevens mede te delen of daar onredelijk lang mee te wachten. De ombudsdienst kan ook op eigen initiatief onderzoeken starten. Op 14 maart 2016 schreef ze Jeroen Dijsselbloem aan in zijn hoeda...
Lees meer

Wet Peeters, Loi travail: terug naar de 19e eeuw

Econosphères, een netwerk van progressieve economen in Franstalig België, organiseerde op 19 mei een debatavond  over de aanvallen op het arbeidsrecht in diverse Europese landen. Het ging meer bepaald over de Loi Travail waartegen in Frankrijk sinds februari  geprotesteerd wordt (met o.a. het ontstaan van Nuit Debout, eind maart), de Wet Peeters waarmee de Belgische regering Michel een gelijkaardige operatie plant, en de hervormingen van het arbeidsrecht die in Spanje sinds 2010 doorgevoerd werd...
Lees meer