about
Toon menu

Rome, 25 maart: het feestje van de Europese leiders

Op 25 maart komen 27 van de 28 regerings- of staatshoofden van de Europese Unie bijeen in de Italiaanse hoofdstad om er de ondertekening te gedenken van het Verdrag van Rome (1957), de 'geboorteakte van de Europese eenmaking'. Nummer 28 is afwezig, want premier Theresa May  doet alleen nog mee om de Britse uitstap te regelen. De feestvierders bij de vorige herdenking 10 jaar geleden waren nog nietsvermoedend van de financiële catastrofe die er zat aan te komen. Lehmann Brothers was toen nog nie...
Lees meer

Wat het Waals verzet tegen CETA ons tot nog toe al leerde

Hoe het verder ook moge verlopen met het Waals non aan het huidige CETA, er zijn nu reeds heel wat lessen uit te trekken. Dat de hele EU op zijn kop staat en de instellingen hun verbijstering en woede nauwelijks kunnen in toom houden, bewijst dat ze in parlementaire goedkeuringen slechts een formaliteit zien waarvan het resultaat op voorhand dient vast te staan. Ze worden in dit vertrouwen op een goede afloop natuurlijk ook wel gesterkt door de talloze Europese verdragen, verordeningen en richt...
Lees meer

CETA: Waals Parlement vertolkt stem van miljoenen Europeanen

Het Waals Parlement heeft op 14 oktober een resolutie goedgekeurd waarmee het de Waalse deelregering opdracht geeft geen volmacht te verlenen aan de Belgische federale overheid om het vrijhandelsakkoord met Canada, CETA, in zijn huidige vorm goed te keuren. Ook het Parlement van de Federatie Wallonie-Bruxelles weigerde woensdag al die volmacht. In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement werd het debat vandaag uitgesteld. In Franstalig België is enkel de liberale MR voor goedkeuring; sociaaldemocra...
Lees meer

Europees diplomatiek succes: we mogen onbeperkt deporteren naar Afghanistan!

Enkele maanden geleden brachten we een onthutsend bericht over het voornemen van de Europese Commissie om Afghaanse vluchtelingen terug naar hun land te deporteren. Sindsdien was daar niets meer van te horen. Plan afgeketst wegens te 'gevoelig'? Of werd er in stilte toch verder aan gewerkt?  Dit laatste blijkt het geval te zijn. De Guardian (3 oktober) meldt dat de EU verleden zondag een akkoord tekende met de Afghaanse regering waardoor de Europese lidstaten een onbeperkt aantal Afghanen mogen...
Lees meer

Junckers "State of the Union": hypocrisie troef

Het heeft weinig zin te reageren op elke scheet die in de Europese cenakels gelaten wordt. De "state of the Union", deze morgen (14 september) uitgesproken door commissievoorzitter ('president') Juncker, behoort tot dit soort uitingen waar men misschien beter over zwijgt. De kwalijke geur ervan maakt het echter moeilijk te doen alsof  niemand iets gehoord of geroken heeft. Van de speech gaat immers een afschuwelijke stank uit, een stank die de naam hypocrisie draagt. Een paar voorbeelden. Mene...
Lees meer

Als brandweer en ambulancediensten geprivatiseerd worden ...

Dit bericht verscheen op 29 juli op de website van IUF (*) Nederlandse vertaling door Ander Europa Private investeringsmaatschappijen hebben zich in de Verenigde Staten geworpen op ambulance- en brandweerdiensten, met desastreuze en zelfs levensbedreigende gevolgen, aldus een recent artikel in de New York Times [1]. Ervaringen in de Verenigde Staten  In het zog van Obama's ziektezorghervorming gokten private investeringsfondsen op steeds meer uitbesteding van diensten ('outsourcing') en een s...
Lees meer

Europese Commissie wil vrijhandelsakkoorden doordrukken zonder goedkeuring parlementen

Na de Brexitopdoffer hebben de Europese leiders het meestal over een leugenachtige campagne en misleide Britten, en heel soms is er ook  een vleugje zelfkritiek. Die gaat dan zover als "het Europees project beter uitleggen", "meer transparantie", "de burger beter betrekken" of "meer democratische legitimiteit". Dat weerhoudt er de Europese Commissie (EC) echter niet van om met een nieuw manoeuvre het beetje resterende democratie in Europa een hak te zetten. Op de Europese top van 28 juni verkla...
Lees meer

De Europese Commissie kan uw gezondheid ernstig schaden

Dank zij de informatiecampagnes, manifestaties en interpellaties van middenveldorganisaties zijn steeds meer mensen zich bewust van het gevaar dat van vrijhandelsakkoorden als TTIP (EU-USA) of CETA (EU-Canada) zou uitgaan als ze goedgekeurd worden. Maar het wordt steeds duidelijker dat de onderhandelingen zelf reeds nefaste gevolgen hebben. De reden is dat de Europese Commissie, die de onderhandelingen voert in naam van de lidstaten, geheime deals probeert te sluiten met de tegenpartij om 'vooru...
Lees meer

Dijsselbloem: Europgroep is maar koffiekransje

Emily O'Reilly is de Europese ombudsman (ombudsvrouw eigenlijk). Haar diensten staan het publiek ter beschikking om klachten te onderzoeken in verband met wanbeheer bij EU-instellingen of instanties, bijvoorbeeld over machtsmisbruik, het uitblijven van een antwoord, de weigering gegevens mede te delen of daar onredelijk lang mee te wachten. De ombudsdienst kan ook op eigen initiatief onderzoeken starten. Op 14 maart 2016 schreef ze Jeroen Dijsselbloem aan in zijn hoeda...
Lees meer

Wet Peeters, Loi travail: terug naar de 19e eeuw

Econosphères, een netwerk van progressieve economen in Franstalig België, organiseerde op 19 mei een debatavond  over de aanvallen op het arbeidsrecht in diverse Europese landen. Het ging meer bepaald over de Loi Travail waartegen in Frankrijk sinds februari  geprotesteerd wordt (met o.a. het ontstaan van Nuit Debout, eind maart), de Wet Peeters waarmee de Belgische regering Michel een gelijkaardige operatie plant, en de hervormingen van het arbeidsrecht die in Spanje sinds 2010 doorgevoerd werd...
Lees meer

Gelekte TTIP-documenten bevestigen: dit bedreigt democratie

Volgens de internationale vakbondskoepel International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Association blijkt uit de TTIP-onderhandelingen dat dit verdrag een rechtstreekse bedreiging is voor de democratie in de VS en de EU.

 Op 11 mei 2016 publiceerde de International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Association volgende verklaring, op basis van de documenten die recent werden openbaar gemaakt...
Lees meer

In Frankrijk heet de Troika "Hollande-Valls-El Khomri"

In Griekenland werd de parlementaire democratie afgebroken door een buitenlandse bezettingsmacht bestaande uit een alliantie van EU-troepen, IMF-agenten en bankiers, de Troika.  Alleen zo konden maatregelen opgelegd worden die op geen enkel manier met het begrip 'democratie' te verzoenen zijn. In Frankrijk gebeurt momenteel hetzelfde, maar de bezettingsmacht is van binnenlandse origine. De kopstukken zijn Hollande, Valls, El Khomri,  hun alliantie heet niet Troika maar Parti Socialiste. Ook de...
Lees meer

Winnaar Europese Burgerprijs riskeert jaren cel wegens "bijdrage aan de Europese waarden"

Vandaag 26 april begint in Luxemburg het proces tegen LuxLeaks-klokkenluider Antoine Deltour. De beschuldigingen zijn niet mals: diefstal, schending van het beroeps- en bedrijfsgeheim, frauduleuze toegang tot informatie, en nog van dat. Zijn misdaad: hij bracht gegevens over de schandalige frauduleuze belastingsconstructies in het Groot-Hertogdom Luxemburg aan de oppervlakte. Honderden grote bedrijven, waaronder Deutsche Bank, Ikea, Apple, Amazon, CocaCola en vele andere vonden in het offshore-s...
Lees meer

Weerzinwekkend: EU plant massadeportaties naar Afghanistan

Door het vluchtelingenprobleem uit te besteden aan Turkije hebben de Europese wanbeleidmakers getoond dat ze hun laars vegen aan internationale verdragen en elementaire mensenrechten. Een uitgelekt document toont echter aan dat ze zelfs niet terugschrikken voor massadeportaties naar oorlogsgebieden. De Britse burgerrechtenorganisatie Statewatch kon eind maart de hand leggen op een geheim document dat de Europese Commissie op 3 maart stuurde naar de lidstaten. Daarin worden plannen ontwikkeld om...
Lees meer

Links en Europa na de Griekse nederlaag

De Europese linkerzijde is het over heel wat dingen eens bij het verwerpen van de huidige koers van de Europese Unie, maar er zijn ook aanzienlijke meningsverschillen. Dat kan ook moeilijk anders na de pijnlijke maar leerrijke ervaringen in Griekenland verleden jaar. Er zijn meningsverschillen over de inschatting van het akkoord van de Griekse regering met de Troika op 13 juli 2015, over de houding tegenover de euro, de hervormbaarheid van de Europese instellingen, het niveau waarop strijd dient...
Lees meer