about
Toon menu

Wat ging er mis in het tv-debat over de kwaliteit van het onderwijs?

Van een pittig naar een bijwijlen bitsig debat tussen Bart De Wever en Lieve Boeve, topman van het katholiek onderwijs. Dat hebben we meegemaakt in de Terzake-uitzending van 1 april. Er valt als kijker heel wat aan te merken, ook op de aanpak van Annelies Beck als moderator.

Het debat werd ingeleid met een aantal getuigenissen van leraren over het actueel onderwijs. Daarvoor selecteerde de redactie het Sint-Barbaracollege uit Gent. Een  jezuïetencollege, dus overwegend traditioneel. Typerend wa...
Lees meer

Naar 1 wereld. De drie stappen van de globalisering Hugo Van de Voorde

Willen de burgers de metamorfose waarvan ze directe getuige zijn, correct inschatten, dan moeten ze inzien dat de kenmerken van de huidige globalisering óók de cumulatie zijn van een eeuwenlang proces !

Globalisering geen eigentijds verschijnsel Met Mensen en barbaren hield de auteur een pleidooi voor een grondig historisch inzicht. Doel: de actuele wereldsituatie beter begrijpen en doorgronden. In zijn nieuwste boek trekt Van de Voorde deze lijn door. We...
Lees meer

De man die zijn geld meer dan waard was!

Karel De Gucht heeft afscheid genomen als Eurocommissaris voor Handel. We zullen het geweten hebben: de media besteedde er ruim aandacht aan. Vorige week nodigde hij in een Brussels restaurant enkele buitenlandse journalisten uit om vanuit zijn positie zijn allerlaatste licht te laten schijnen op Europa. Matthew Dalton begint zijn artikel in The Wall Street Journal met een prachtige insteek: “The European Union’s trade chief, is known for being blunt. That tendency appears to have b...
Lees meer

De woordkunstenaar in Patrick Dewael

Patrick Dewael blijft me verbazen. Voor alle duidelijkheid meer als woordkunstenaar dan als politicus. Na het lanceren in de Kamer van het unieke begrip ‘sociale infuus’, komt hij via de traditionele kranten - met een ietwat verkrampte gezichtsuitdrukking op de foto – verklaren dat deze regering progressief is. Nu bezit het woord ‘progressief’ een twintigtal betekenissen.  Me inlevend in zijn neoliberale gedachtegang elimineer ik sowieso de term ‘ links’ en hou het dan maar op ‘pog...
Lees meer

Zij hebben geen recht van spreken!

Het niet onaardig bijverdienen van bepaalde euro-parlementsleden stond breed uitgesmeerd in de traditionele pers. Nochtans was dit een publiek geheim. Maar toch goed dat Transparency International het aantal bijjobs en de maandelijkse vergoedingen overzichtelijk in kaart heeft gebracht en dit voor de 750 parlementsleden. Deze studie legt vooral de zwakte van Europa bloot wanneer het gaat over het adequaat bestrijden van belangenvermenging. Daarom nog even in herinnering brengen: de...
Lees meer

KBVB: geslepen managers versus amateuristische bestuursleden

Bij de gratie van de Raad van Bestuur mogen CEO Martens en business director Bob Madou bij de nationale voetbalbond (voorlopig) aanblijven. Ergo: de bestuursleden bevestigen hun vertrouwen in de dagelijkse leiding. Daarbij heeft men het nog niet aangedurfd om hét probleem snel en adequaat te tackelen. Het riante bonussenstelsel van Martens, Madou en coach Wilmots werd nog niet van onder het stof gehaald. Pas vrijdag worden hun contracten onder de loep genomen! Transparantie geen probleem Je ho...
Lees meer

Een ontluisterend politiek verhaal: het Zilverfonds

Het jaarverslag van het Zilverfonds is onlangs gepubliceerd. Maar wie van de politieke klasse zou daarvan nog wakker liggen? Nochtans poneert men in deze middens maar al te graag dat we langer en harder zullen moeten werken. In feite is dit een schaamteloze uitspraak.

Primo: is het de schuld van de werkende bevolking dat men - de demografische scenario’s goed kennende - geen voldoende begrotingsreserves heeft aangelegd ? Secundo: zijn we misschien ook medeplichtig aan de financiële...
Lees meer

Ondermaats huiswerk door de Vlaamse Regering bij uitvoering begroting

In het teken van de saneringsdrift in Vlaanderen is het steeds zinvol om de rapporten van het Rekenhof erbij te halen. Een vroeger artikel wees reeds op pijnpunten in de uitvoering van de begroting van de Vlaamse regering. Het recentste rapport van het Rekenhof toont nogmaals aan dat aan deze situatie weinig veranderd is.

Goed dat een onafhankelijk instituut de publieke financiën controleert. Traditiegetrouw onderzocht het Rekenhof de algemene rekeningen 201...
Lees meer

Het menselijke wrakhout door de Groote Oorlog !

Er is nogal wat te doen rond de herdenking van de Groote Oorlog. Om een idee te krijgen van de gruwelen van 14-18, schetsen de boeken Civilisatie van Georges Duhamel en Het kielzog van de oorlog van Ellen La Motte een treffende en  dramatische inkijk van wat erop de slagvelden gebeurde. Het klinkt vandaag misschien merkwaardig, maar in de naoorlogse periode dergelijke kritische boeken publiceren,...
Lees meer

De case ‘De Gucht’ en de ‘Wet op de openbaarheid van bestuur’

Spijts het interne onderzoek bij de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) blijven we met twee hoofdvragen zitten!

Het interne onderzoek bij  de BBI heeft uiteindelijk een muis gebaard.  De BBI verstrekte Karel De Gucht wettige informatie en topman Frank Philipsen ging niet in de fout. Kortom, hij respecteerde de wettelijke en deontologische regels. In feite draait alles om de  mail die de Gentse BBI-directeur Anthonissen in februari 2012 stuurde naar Philipsen.  Een mail die De Guc...
Lees meer

De Gucht: wie gelooft hem nog?

Gestaag valt De Gucht van zijn voetstuk. Hij presenteerde Vlaanderland in 'De Zevende Dag' een leugentje voor bestwil, maar wordt nu pijnlijk ontmaskerd. De case 'De Gucht' raakt de kern van de ethiek, namelijk rechtvaardigheid en billijkheid.

Na zijn hautain optreden in het VRT-programma 'De Zevende Dag', waarin Karel De Gucht met klem ontkende dat z'n drie brieven aan de Bijzondere Belastingsinspectie niets van doen hadden met intimidatie, blijkt nu toch dat er meer aan de hand i...
Lees meer

Karel De Gucht: een man boven alle verdenking !

De Guchts onmetelijke arrogantie kwam opnieuw tot uiting in Terzake. Hij ziet geen graten in het schrijven van drie brieven - met als hoofding 'Minister van Staat - waarmee hij de top van de BBI onder druk wilde zetten om op te treden in zijn belastingsdossier. In feite moet deze kerel zijn eretitel van Minister van Staat afgenomen worden. En wie beter dan het chanson van Philippe Clay vertolkt deze democratische vaudeville: LES VOYOUS !!  Les voyous ont les mains bien trop blanche...
Lees meer

Justitiële onrechtvaardigheid rechtszaak De Gucht

Daumier klassejustitie

De procedureslag  voor het Hof van Beroep te Gent heeft het uiteindelijk gewonnen van de sociale rechtvaardigheid in het dossier De Gucht, een flagrant voorbeeld van sociale onrechtvaardigheid. Volgens De Guchts verdediging waren er geen bewijzen van fraude.  FOUT claim ik. Het echtpaar heeft bij de verkoop van het bewuste aandelenpakket de opbrengst van nota bene 1,2 mln. euro nooit aangegeven. Dit gegeven overstijgt het begrip 'belastingsontwijking''.   Nu, Karels portemonnee en...
Lees meer

Vlaanderen is sociaal-economisch geen eiland

De recentste sociaal- economische kernindicatoren zijn door de SERV op 21 september gepubliceerd. Het macro-economisch plaatje voor Vlaanderen oogt archislecht. Deze stand van zaken toont nog maar eens aan dat ook deze regio kreunt onder de internationale groeivertraging. En daar zal meer Vlaamse autonomie, laat staan een zelfstandig Vlaanderen, geen jota aan kunnen veranderen !

Ondanks de verslechterende economische context blijven de inkomsten van de Vlaamse overheid op een stabi...
Lees meer

Dokter van het volk

Moet een arts enkel wonden helen? Het is al een poos geleden dat ‘Dokter van het volk’ bij Epo verschenen is (2008). Het boek blijft een aanrader voor diegenen die nog geloven in sociale rechtvaardigheid, gedreven idealisme en billijkheid qua vergoedingen. Nimmer opgeven in de sociale en politieke strijd is het leidmotief. Anders geformuleerd: politieke actie voeren voor een andere en betere wereld, gericht op een kritische bewustwording van de maatschappelijke en economische krach...
Lees meer