about
Toon menu

Hoe overbevolking oplossen? Democratisch, menselijk, zonder doemdenken.

Over het zogezegd niet bestaande probleem van overbevolking, want het is een taboe. Een antwoord op, of liever bedenkingen bij de column van Mark Elchardus in De Morgen van zaterdag 9-2-2019. Mark Elchardus schrijft op zaterdag 9 februari: “Die blindheid voor de rol van bevolkingstoename is typisch...” en “...Dient zich hier een nieuw taboe aan?” Hij vraagt zich verderop in zijn artikel af: “kun je van de spijbelende meisjes verwachten dat ze kinderloos blijven?” Maar laat je niet door dit zinn...
Lees meer

Juist ja, bevolkingsgroei is het probleem niet. We kunnen het niet oplossen, bedoel je.

Een zeer onpraktische kritiek op twee artikels.  Merkwaardig. Op 1 week tijd lees ik twee artikels over hetzelfde onderwerp, met dezelfde teneur: “Bevolkingsgroei is het probleem niet”, staat er in Wonder en is gheen Wonder, uitgave van Skepp, lentenummer 2017, in een voorpublicatie uit een boek (Bodelier en Visscher), en in Knack nr 14 vertelt de beroemde wetenschapsjournalist Fred Pearce dat het wel meevalt met de overbevolking en de daarmee samengaande milieucatastrofes. Leuk om weten dat we...
Lees meer

Oproep tot meer Vlaams zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Bovendien: welkom aan de oorlogsvluchtelingen.

Ik erger me meer en meer aan nationalisten. Vooral aan de Vlaamse, ook aan andere, maar vooral aan de Vlaamse omdat ik precies met hén in hetzelfde land moet wonen, en ze in onze regeringen zitten. Ik ben Vlaming en daar ben ik fier op, en jullie, collega-Vlamingen, mogen daar ook fier op zijn.  Maar de nationalisten zijn niet enthousiast, neen, ze hebben overal schrik van; ze gaan uit van een minderwaardigheidscomplex, en dragen dat uit. Ze vermenigvuldigen angst. Zo vernietigen ze het zelfbew...
Lees meer

Gemediatiseerde verkiezingen hinderen de samenleving en de democratie

David Van Reybroeck schreef in "De Correspondent" dat verkiezingen nefast zijn voor de democratie. Op een aspect daarvan, de band tussen verkiezingen en massamedia en samenleven ga ik hier verder in. In 1988 publiceerde De Andere Film, de organisatie waarvoor ik toen werkte, een Beeldboek. Daarin staat een analyse van de beeldcultuur / moderne media / massamedia, waarbij die evolueren van een getrouwe representatie van de werkelijkheid naar een "verdwijningsfase", waarbij media en werkelijkheid...
Lees meer

Een lange tekst over culturele identiteit, ontmoeting, samenleven.

Ik schrijf dit artikeltje omdat ik in deze tijd van vluchtelingen, migratie, botsing van extremistische en gematigde religieuzen, breed verspreide opkomst van populistische en nationalistische partijen in Europa, te pas en te onpas de term “identiteit” zie opduiken, als iets waar we weer naar op zoek moeten, iets waar we ons niet voor moeten schamen, iets wat anderen niet hebben, laat staan kunnen begrijpen, iets wat ons onderscheidt van ..... en dergelijke meer. Maar verder dan “ja maar, dat i...
Lees meer

Over een detail uit Zouzou Ben Chikha’s ervaringen bij de Gentse politie.

( = Ook over de ervaringen van de Gentse politie met Zouzou Ben Chikha, over media, en over de N-VA) Zouzou Ben Chikha is een bekende Vlaming (BV) bij Canvaskijkers, bij Radio1-luisteraars en bij theaterliefhebbers. De Gentse politiemensen die deze vredelievende en bovendien geëngageerde burger een beetje onbeleefd behandeld hebben, kenden hem niet. Al in het begin van de jaren ’90 van vorige eeuw heb ik geschreven over identiteitsontwikkeling en de nefaste invloed van de commerciële televisie...
Lees meer

Samenleven in onzekerheid, en co-creatie.

Of: Help? Hoe omgaan met al die vreemden? Moet dat écht? Een samenleving wordt niet gevormd in het hoofd van een religieus leider, een partijvoorzitter of een president. Een samenleving wordt niet gevormd volgens een recept of een handleiding. Een samenleving wordt niet gevormd naar teksten uit oude boeken, of nieuwe boeken, websites, folders of pamfletten. Een samenleving krijgt zijn vorm niet in iemands hoofd. Een samenleving krijgt zijn vorm tussen de neuzen van de deelnemers aan die samenle...
Lees meer

De kracht van verandering? Je vraagt je af hoe ze het verkocht gekregen hebben, want er verandert helemaal niks. Een verkiezingsprogramma.

Je vraagt je af hoe ze het verkocht gekregen hebben: “de kracht van verandering” ???? Wat zien we na de regeringsvormingen ? Van die kracht van verandering is geen spoortje te zien, en we leven met het voortgezette , maar “tijdelijk versterkte” zwaktebod van “alweer hetzelfde”. De markt gaat nog steeds voor, speculatie blijft onbelast, groei moet omhoog, hoge lasten op arbeid blijven, belastingsbeslag bijft zeer hoog. We kampen met groeiende ongelijkheid, stijgende ar...
Lees meer

Samenleven met verschillen

(een vernieuwd hameren op een oude spijker naar aanleiding van de discussie over de excuses van gematigde moslims voor de excessen van de jihadisten, de cijfers over discriminatie, schoolresultaten, arbeidsuitsluiting, en de opnieuw opduikende hoofddoekdebatten) Sociologen en pastoors, toogfilosofen, parlementariërs, bedrijfsleiders, welzijnswerkers, racisten, huisvrouwen, criminelen en journalisten, heidenen en jihadisten, OCMW-raadsleden en -klanten beginnen af en t...
Lees meer

Waar zijn de linkse Vlaams-nationalisten? Opgelost?

Hoe dichter we bij de verkiezingen komen, hoe meer het duidelijk wordt dat de grootste Vlaamse partij, tevens Vlaams-Nationalistisch, een rechtse en conservatieve koers vaart. Dat is niet mijn analyse: de N-VA ontkent het zelf niet, integendeel, ze bevestigt het voortdurend, openlijk. Ze stelt zich economisch op aan de kant van de ondernemer, het kapitaal, en probeert in woord en daad het traditionele middenveld en de arbeidsorganisaties dwars te zitten, en de “genieters”...
Lees meer

GASboetes in 2014: enkele bedenkingen en toekomstvoorspellingen

Een beschouwing en een toekomstvoorspelling over de GASboetes. (Voor twitteraars, die maar 140 tekens kunnen lezen: ik ben ertegen.) Vijf jaar geleden zijn we met ons werk verhuisd, naar een ruim en licht kantoor. Voordien waren we gevestigd in een krap herenhuis. Als er één leuke herinnering aan die vroegere huisvesting overblijft is het de ligging pal naast een lagere school. Elke speeltijd – zeker in de zomer, als de ramen wijd open staan – een gejoel van jewelste: veel decibel...
Lees meer

Een constructiever alternatief - over "Religie na de dood van God, een Conversatie", van Marc Van den Bossche

RELIGIENADEDOODVANGOD voorpagina

Een maatschappelijke dialoog, bv. tussen gelovigen en atheïsten, of tussen christenen en moslims, dient erop gericht te zijn het welzijn en geluk van alle, of zoveel mogelijk deelnemers aan die maatschappij te vergroten. Dat kan niet wanneer het gesprek de vorm van "overtuigen" aanneemt. De maatschappelijke dialoog kan niet eisen dat iemand zijn geloof laat varen, maar ook niet dat iemand iets moet geloven wat hij of zij niet wil of kan. Het geloof zelf kan dus niet in die dialoog a...
Lees meer

Over gezondheidszorg voor oudjes, uitsluiting en nationalisme

Professor Elchardus schrok bij het zien van de reslultaten van zijn eigen onderzoek. “Voor vier op de tien Vlamingen is een 85-plusser geen ingreep van 50.000 euro waard. Als er bespaard moet worden in de gezondheidszorg, dan is het op ouderen, terminaal zieken én mensen met een ongezonde levensstijl, meent de doorsnee-Vlaming”. Straf. Straf? Sorry Professor, ik schrik niet. Het resultaat is betreurenswaardig, maar niet verwonderlijk. In een maatschappij waar men de opkomst van een...
Lees meer