about
Toon menu

Racisme op de woningmarkt, al vijf na twaalf voor een structurele aanpak

Uit een praktijktest van het Platform Praktijktesten Nu blijkt dat er op de Antwerpse woonmarkt een ernstige discriminatie is van huurders met een Maghrebijnse naam, zowel bij makelaars als bij privéverhuurders. Verontwaardiging volstaat niet. Hand in Hand tegen racisme vzw pleit voor een structurele aanpak van deze discriminatie om racistische redenen, zowel via praktijktesten als via dekoloniserende initiatieven.

De praktijktest toont aan dat 3 op 10 makelaars en 1 op 2 private verhuurders enk...
Lees meer

Veroordelen van racisme volstaat niet meer, tijd voor een structurele aanpak.

dekoloniseren-a-005samenleving.jpg

Veroordelen van racisme volstaat niet meer, tijd voor een structurele aanpak. Het racistisch geweld in Aarschot, kort na het racistisch incident in Pukkelpop, wordt door de meeste politieke partijen veroordeeld. Mooi, maar dat volstaat niet. Hand in Hand tegen racisme wijst op de noodzaak aan beleidsdaden die racisme structureel aanpakken. Dekoloniseren is hier een onderdeel van. Racistische incidenten die de media halen, worden door de meeste politieke partijen scherp veroordeeld. Dat is een...
Lees meer

#DekoloniseerMijnStad: Steun dekoloniseeracties 17 januari 2018

Op 17 januari (verjaardag moord op Lumumba) vinden in een reeks Vlaamse steden en Brussel dekoloniseringsmomenten plaats. Onder #DekoloniseerMijnStad roepen Hand in Hand en partners op om eindelijk in Lumumba-pleinen, -straten en -standbeelden te voorzien in onze steden.

Voor Hand in Hand is er een direct verband tussen structureel racisme en kolonialisme. De eeuwenlange uitbuiting door de koloniale mogendheden heeft nog steeds nefaste gevolgen voor de machtsverhoudingen in de wereld.  De groots...
Lees meer

Inspiratiedag "Uitdagingen en perspectieven voor de antiracistische beweging"

Inspiratiedag “Uitdagingen en perspectieven voor de antiracistische beweging” Antwerpen, 27 september 2014 Waarover gaat het? In het huidige weldenkende Vlaanderen is het woord “racisme” bijna taboe geworden. Uiteraard zijn we er allemaal tegen maar “is er eigenlijk nog wel een probleem?” Extreemrechts ligt op apegapen, er is een wetgeving tegen racisme, Europa verplicht de (vele) overheden om discriminatie aan te pakken… Tegelijk blij...
Lees meer

Hoe voelt het om te solliciteren met een andere kleur?

Bert Gabriëls en Hand in Hand klagen racisme en discriminatie in een grappig en tegelijk provocerend filmpje.

Standup-comedian Bert Gabriëls schreef het scenario en speelt samen met Chokri Ben Chika de hoofdrol. Regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah leggen uit: “We beseffen dat er nog veel gedaan moet worden om discriminatie op de werkvloer weg te werken. Humor leek hiervoor een fantastische manier om een boodschap over te brengen” . Ludo Segers, voorzitter van Hand in Hand,...
Lees meer

Utopie: in 2020 geen racisme meer op de arbeidsmarkt

Een beetje science fiction maar in 2020 heeft De Standaard eindelijk goed nieuws. Sinds het vorige onderzoek naar racisme op de arbeidsmarkt in 2013 is de situatie spectaculair verbeterd. Wat is er gebeurd? Een terugblik.

In 2013 bleek uit diverse onderzoeken dat de tewerkstelling van mensen met een migratieachtergrond sterk achterliep bij die van de algemene bevolking en dat racisme en vooroordelen hier een belangrijke rol speelden (zie bv. het Rapport Socio-economische Monitoring 2...
Lees meer

“ 'Allochtonen' zijn bijna evenredig vertegenwoordigd op de arbeidsmarkt"

rechthoek banner 250 320

In 2020 heeft De Standaard eindelijk goed nieuws. Sinds het vorige onderzoek naar racisme op de arbeidsmarkt in 2013 is de situatie spectaculair verbeterd. Wat is er gebeurd? Een terugblik. In 2013 bleek uit diverse onderzoeken dat de tewerkstelling van mensen met een migratieachtergrond sterk achterliep bij die van de algemene bevolking en dat racisme en vooroordelen hier een belangrijke rol speelden (zie bv. het Rapport Socio-economische Monitoring 2013,  http://www.diversiteit.b...
Lees meer

Marshall-plan tegen discriminatie? Debat 29 april

Politiek debat Hand in Hand en Mo*: Een Marshall-plan tegen discriminatie en voor meer jobs van mensen uit etnisch-culturele minderheden? Antwerpen, zaal Atlas, maandag 29 april, 20u. In het recente onderzoek van de Gazet van Antwerpen lezen we nogmaals hoe sterk racisme en discriminatie de kansen van jonge mensen beknotten. Zeker om werk te vinden. Of zoals Hamid Talbi (24) het stelt: “Hoe hard je ook je best doet – zelfs mét enkele diploma’s op zak – als je vreemde roots hebt, bl...
Lees meer

Politiek debat Hand in Hand en Mo*: Hoe krijgen we meer jobs voor mensen uit etnisch-culturele minderheden? Antwerpen, zaal Atlas, maandag 29 april, 20u.

De tewerkstelling van mensen met een migratieverleden is veel lager dan het gemiddelde, wat alle politieke partijen en opiniemakers als een zeer nijpend probleem erkennen. We verwijzen bijvoorbeeld naar het actuele debat over de Belgische jongeren die naar Syrië trekken. Over oorzaken en vooral over remedies lopen de meningen echter uiteen. Zijn racisme en vooroordelen de belangrijkste belemmeringen of ligt het aan de verkeerde opleiding? Wat moet de overheid doen of ligt de verantw...
Lees meer

Het cordon doorbroken? “The proof of the pudding is in the eating”

Volgens Hand in Hand tegen racisme is het cordon in Denderleeuw niet naar de letter doorbroken maar zijn er wel redenen tot grote ongerustheid. We vragen ons vooral af wat de nieuwe minderheidscoalitie in de toekomst nu effectief gaat doen. Kan besturen zonder overleg met het VB en wat gaat dat inhoudelijk opleveren?Het cordon tegen extreem rechts heeft een lange voorgeschiedenis maar de laatste gezamenlijke goedkeuring door de nationale partijvoorzitters vond in mei 2000 plaats op...
Lees meer

Dringend gezocht: politici die de tewerkstellingsachterstand van “allochtonen” willen aanpakken

manif lang banner

“Allochtonen” (term VDAB) zijn vier tot vijf maal meer werkloos dan “autochtonen”, deels door discriminatie en vooroordelen. Hand in Hand tegen racisme betoogt op 29 september in Antwerpen om maatregelen te vragen van de nieuwe gemeentebesturen. Uit de statistieken van de VDAB blijkt een grote tewerkstellingsachterstand van “allochtonen”.  Eén op vier werkzoekenden in Vlaanderen behoort tot een etnisch-culturele minderheid.  Met of zonder Belgische nationaliteit, hier of buiten de...
Lees meer

Nationale antiracistische manifestatie in Antwerpen 29/09

Op zaterdag 29 september houdt Hand in Hand tegen racisme een nationale manifestatie in Antwerpen tegen discriminatie en racisme en voor meer kansen op werk van mensen uit etnisch-culturele minderheden. We vertrekken om 14u aan het Astridplein, bij het Centraal Station.  Waarom betogen?Eén op vier werkzoekenden in Vlaanderen behoort tot een etnisch culturele minderheid. Zij hebben vier tot vijf maal meer kans om werkloos te zijn dan generatie-Belgen.Hoe komt dit?Vooroordelen, discr...
Lees meer

Discriminatie wérkt niet bij ons!

Discriminatie wérkt niet bij ons! Op 21 maart, de internationale dag tegen racisme, start Hand in Hand een campagne voor méér tewerkstelling van etnisch-culturele minderheden. Volgens de VDAB is in februari 2012 een kwart van de werkzoekende werklozen allochtoon. De overheid moet dus snel dwingende maatregelen nemen en een inhaaloperatie starten. De lokale besturen moeten hier het voortouw nemen. Ze stellen samen immers meer dan 200.000 mensen te werk en zijn het best geplaatst om...
Lees meer

MO*debat: Verandert Europa in Eurabië?

Verandert Europa in Eurabië? Feiten en fictie over multicultureel samenleven in Nederland en Vlaanderen Gent, De Centrale,  29 september 2011, 20u-22uMet Leo Lucassen, hoogleraar sociale geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, mede-auteur Winnaars en verliezers: een nuchtere balans van vijfhonderd jaar immigratie, en Dirk Verhofstadt, publicist en Doctor in de Moraalwetenschap. Moderatie: John Vandaele (MO*)Worden we bedreigd door een massa-immigratie van moslims en verander...
Lees meer

BV’s outen zich als product van de multiculturele samenleving

Peter Holvoet-Hanssen, Anne Provoost en Pieter Embrechts outen zich als product van de multiculturele samenleving in de nieuwste campagne van Hand in Hand. Tegelijk ondertekenen ze samen met Nigel Williams, Sven Pichal en tientallen andere opiniemakers de aansluitende petitie voor een antiracistisch beleid. “De multiculturele samenleving is niet failliet”, zeggen de initiatiefnemers, “maar het is wel hoog tijd dat de politiek en de samenleving in haar geheel hun verantwoordelijkhei...
Lees meer