about
Toon menu

Waarom flexibele jobs sociale organisaties en vakbonden verzwakken, en wat we daartegen kunnen doen

Het aantal leden en militanten die zich samen in solidariteit organiseren, maken sociale organisaties en vakbonden sterk. Om hun macht en rijkdom te behouden, zullen de werkgeversorganisaties er alles aan doen om die solidariteit te breken. Denken we maar aan de uitspraken van de topman van de vliegtuigmaatschappij Ryanair, Michael O'Leary: "Als we mensen hebben die enkel willen staken om te staken, dan mogen ze hun stakingen hebben, en dan zullen ze ondervinden dat er jobs en toestellen verhuisd worden”.
Lees meer

Werkloos zijn is niet jouw schuld

De werkgeversorganisaties, de N-VA en de Open VLD pleiten al jaren voor een beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Volgens hen geraken vacatures niet ingevuld door een te gulle sociale zekerheid. CD&V en de MR willen niet zo ver gaan in aanloop naar de verkiezingen en steunen het voorstel om de uitkeringen sneller te doen dalen tot het minimumbedrag. Al deze partijen gaan er wel vanuit dat het niet het economische systeem is dat faalt maar dat het je eigen schuld is als je werkloos bent.
Lees meer

Beste Bea Cantillon, moeten we jongeren dan straffen omdat ze langer zullen leven?

Een open brief aan Bea Cantillon

Geachte mevrouw Cantillon, U schreef samen met Erik Schokkaert een artikel in de Gids van de maand mei, het opinieblad van de christelijke arbeidsbeweging, over de hervorming van het pensioensysteem. Samen met uw medeauteur verdedigde u vurig het puntensysteem. Dat is natuurlijk uw goed recht. Maar ik wil u met evenveel vuur uitleggen waarom ik niet gewonnen ben voor het pensioen met punten. U hebt deelgenomen aan de Commissie Pensioenhervorming die het puntensy...
Lees meer

Langer werken is kapitalistische logica

In heel Europa laten regeringen de mensen langer werken voor minder pensioen. In ons land is dit extreem ingezet door de huidige regering. Om de bevolking hiervan te overtuigen, beweert men dat het wettelijk pensioen anders onbetaalbaar wordt. Ten eerste is dit een totaal foute bewering en ten tweede verzwijgt men de echte redenen. Die gaan over de daling van de inkomsten van de sociale zekerheid en over de dominante ideologie. In de sociale strijd tegen de huidige aanvallen op de pensioenrechten is het belangrijk ze beide te verbinden.
Lees meer

Wanneer overleg z'n grenzen bereikt en meer actie nodig is om sociale afbraak te stoppen

Neen, het overleg tussen vakbonden, werkgevers en politici moet niet in vraag worden gesteld, wel het moment dat het overleg zijn grens heeft bereikt wanneer een onevenwicht in de machtsverhouding wordt vastgesteld. Sinds het aantreden van de regering Michel wordt dat onevenwicht tussen de vakbonden enerzijds en de werkgevers anderzijds steeds zichtbaarder. Vakbonden worden in het defensief verdrongen en de werkgeversorganisaties krijgen vandaag voldoende steun om de samenleving terug te sturen naar het dominante denken van de 19e eeuw.
Lees meer

CEO’S zijn duur en overbodig

Op 17 januari verdient een Belgische CEO evenveel als een gewone werknemer in één jaar. De mediane beloning van een CEO bij de meest toonaangevende beursgenoteerde bedrijven van België, bedroeg in 2016 zo'n 2,08 miljoen euro. Het gemiddelde ­bruto jaarloon van een voltijdse werknemer bedraagt in België 47.954 euro. Aan de top verdient men dus ongeveer 43 keer zoveel als de werknemers.

Hoe men dit ook probeert voor te stellen als de normaalste zaak van de wereld, dit is niét normaal. Lonen to...
Lees meer

Fiscale maatregel die positie van werknemers verzwakt

Net zoals in vorige jaren, zullen ook in 2018 bepaalde regeringsmaatregelen het dominante denken versterken. Lees: meer concurrentie, individualisme en hebzucht. Een mooi voorbeeld hiervan is de maatregel om zoveel mogelijk Belgen naar de beurs te lokken. Hoe men dat gaat doen? Wel door je wijs te maken dat je spaargeld slaapt en dat het geactiveerd moet worden. En je weet wel hoe zo’n activeringspolitiek werkt. Men maakt iets onaantrekkelijk om je naar iets anders te leiden. Zo verlaagt de regering de fiscale vrijstelling op de spaarboekjes.
Lees meer

Pensioenen blijven perfect betaalbaar

Enkele jaren geleden zou het ongeloofwaardig hebben geklonken, dat iemand als Trump president kan worden. Vergelijkbaar hiermee zijn de pensioenplannen van de huidige regering van CD&V, N-VA, Open Vld en MR. Wie zou hebben durven geloven dat deze regering je pensioenbedrag zal gaan laten afhangen van de staatsschuld, van de leeftijdsverwachting en van het gemiddelde loon?

Anders uitgedrukt: hoe hoger de staatsschuld, hoe langer we leven en hoe lager de lonen, zo veel lager zal je pensioenbedrag z...
Lees meer

Pensioenen blijven perfect betaalbaar

Volgens de laatste berekeningen zullen de kosten van de pensioenen tussen 2013 en 2060 met 4,1 procent stijgen. Dat is een toename van gemiddeld 400 miljoen euro per jaar tot 2060. Is dat veel? Is dat weinig? Oordeel zelf.

Enkele jaren geleden zou het ongeloofwaardig hebben geklonken, dat iemand als Trump president kan worden. Vergelijkbaar hiermee zijn de pensioenplannen van de huidige regering van CD&V, N-VA, Open Vld en MR. Wie zou hebben durven geloven dat deze regering je pensioenbedrag...
Lees meer

Paradise Papers bewijzen waanzin van het kapitalisme

We worden niet geboren wie we zijn. Ondanks dat we keuzes kunnen maken, worden we ook deels beïnvloed door de omgeving, de cultuur en het dominante denken. Dat bevestigen de verhalen die nu opduiken in de Paradise Papers.

Een groot deel van die mensen deed niets onwettigs. Ze gebruikten en misbruikten de wetgeving om hun belastingtarief tot 0 euro te herleiden. Met andere woorden, het zijn de omgevingsfactoren die zorgen dat miljarden euro’s belastinggeld worden ontvreemd. Eerder dan onderzoeks...
Lees meer

De effectentaks versus een ‘echte’ vermogensbelasting

Je moet het als minister maar schaamteloos kunnen uitleggen. Een belasting invoeren om de grote vermogens meer te laten bijdragen en die tezelfdertijd ontwijkingsmogelijkheden biedt.

Tijdens de zomer heeft de regering Michel bepaald dat er in 2018 een taks wordt ingevoerd op de effectenrekening. Dat is een rekening waarop beleggingen zoals aandelen, obligaties, kasbons, fondsen of goud, bewaard en beheerd kunnen worden. Het verschil met een zicht- en spaarrekening is, dat je een effectenrekening...
Lees meer

Het masker van de regering Michel is volledig gevallen

Als over de regering Michel wordt gezegd dat ze regeert voor de rijke klasse, dan ontkent ze dat telkens met een batterij argumenten die de werkelijkheid moet verdoezelen. Maar veel wordt duidelijk als het regeringsbeleid wordt geanalyseerd op de maatregelen die de rijken bevoordelen. Vooral als je gaat kijken naar de belastingverminderingen op de bedrijfswinsten, de subsidies aan de ondernemingen en de privatiseringspolitiek.

Om de tewerkstelling te bevorderen kregen de bedrijven in 2015 samen...
Lees meer

Een antwoord op terroristische aanslagen

Over de aanslagen in en rond Barcelona reageerde VRT-journalist Rudi Vranckx op vrijdag 18 augustus in het programma ‘De Ochtend’ dat we ‘er een beetje mee zullen moeten leven en dat dit niet de laatste aanslagen zijn. Er is maar één antwoord: politie, politie, politie en inlichtingen, telkens opnieuw.’ In alle bescheidenheid, respect voor het werk van Rudy Vranckx en medeleven voor de slachtoffers en hun nabestaanden, is dit niet het gepaste antwoord! Het antwoord moet zijn: vrede, vrede, vrede.
Lees meer

KMO’s worden in de watten gelegd

Het ziet ernaar uit dat Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zijn slag gaat binnenhalen om de vennootschapsbelasting te verlagen. Omdat zijn eerste voorstel niet op een akkoord kon rekenen, heeft premier Michel een nieuw voorstel afgetoetst waarmee alle coalitiepartners akkoord lijken te gaan. Wilde Van Overtveldt nog alle mogelijke aftrekken schrappen om de verlaging van de vennootschapsbelasting betaalbaar te houden, dan is de operatie nu beperkter en gefocust op de Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s).
Lees meer

Plafonneer de huurprijzen, want wonen is een basisrecht!

De Vlaamse regeringspartijen van N-VA, CD&V en Open VLD gingen allemaal akkoord om de huurwaarborg te verhogen van 2 naar 3 maanden. De huurprijsbepaling door de verhuurder blijft vrij. Er wordt voorzien in een renteloze huurwaarborglening voor diegenen die de huurwaarborg niet kunnen betalen.

We hebben geen verhoging van de huurwaarborg nodig. Wat we nodig hebben is een plafonnering van de huurprijzen. Woonactoren becijferden dat je maximaal een derde van het gezinsinkomen aan woonkosten mag be...
Lees meer