about
Toon menu

De effectentaks versus een ‘echte’ vermogensbelasting

Je moet het als minister maar schaamteloos kunnen uitleggen. Een belasting invoeren om de grote vermogens meer te laten bijdragen en die tezelfdertijd ontwijkingsmogelijkheden biedt.

Tijdens de zomer heeft de regering Michel bepaald dat er in 2018 een taks wordt ingevoerd op de effectenrekening. Dat is een rekening waarop beleggingen zoals aandelen, obligaties, kasbons, fondsen of goud, bewaard en beheerd kunnen worden. Het verschil met een zicht- en spaarrekening is, dat je een effectenrekening...
Lees meer

Het masker van de regering Michel is volledig gevallen

Als over de regering Michel wordt gezegd dat ze regeert voor de rijke klasse, dan ontkent ze dat telkens met een batterij argumenten die de werkelijkheid moet verdoezelen. Maar veel wordt duidelijk als het regeringsbeleid wordt geanalyseerd op de maatregelen die de rijken bevoordelen. Vooral als je gaat kijken naar de belastingverminderingen op de bedrijfswinsten, de subsidies aan de ondernemingen en de privatiseringspolitiek.

Om de tewerkstelling te bevorderen kregen de bedrijven in 2015 samen...
Lees meer

Een antwoord op terroristische aanslagen

Over de aanslagen in en rond Barcelona reageerde VRT-journalist Rudi Vranckx op vrijdag 18 augustus in het programma ‘De Ochtend’ dat we ‘er een beetje mee zullen moeten leven en dat dit niet de laatste aanslagen zijn. Er is maar één antwoord: politie, politie, politie en inlichtingen, telkens opnieuw.’ In alle bescheidenheid, respect voor het werk van Rudy Vranckx en medeleven voor de slachtoffers en hun nabestaanden, is dit niet het gepaste antwoord! Het antwoord moet zijn: vrede, vrede, vrede.
Lees meer

KMO’s worden in de watten gelegd

Het ziet ernaar uit dat Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zijn slag gaat binnenhalen om de vennootschapsbelasting te verlagen. Omdat zijn eerste voorstel niet op een akkoord kon rekenen, heeft premier Michel een nieuw voorstel afgetoetst waarmee alle coalitiepartners akkoord lijken te gaan. Wilde Van Overtveldt nog alle mogelijke aftrekken schrappen om de verlaging van de vennootschapsbelasting betaalbaar te houden, dan is de operatie nu beperkter en gefocust op de Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s).
Lees meer

Plafonneer de huurprijzen, want wonen is een basisrecht!

De Vlaamse regeringspartijen van N-VA, CD&V en Open VLD gingen allemaal akkoord om de huurwaarborg te verhogen van 2 naar 3 maanden. De huurprijsbepaling door de verhuurder blijft vrij. Er wordt voorzien in een renteloze huurwaarborglening voor diegenen die de huurwaarborg niet kunnen betalen.

We hebben geen verhoging van de huurwaarborg nodig. Wat we nodig hebben is een plafonnering van de huurprijzen. Woonactoren becijferden dat je maximaal een derde van het gezinsinkomen aan woonkosten mag be...
Lees meer

Maak een maximuminkomen wettelijk

De recente ontwikkelingen over de hoge vergoedingen van politici, heeft een debat over inkomen op gang gebracht. Al lang slaagt men erin te doen geloven dat toplonen voor managers en politici een normale zaak zijn. Hoe ze dit ook proberen voor te stellen als de gewoonste zaak van de wereld, het is niét gewoon. We hebben niet enkel openbaarheid nodig dat hoge lonen verantwoordt, er is nood aan een wet dat een maximuminkomen oplegt en dat voor iedereen.

Lonen toestaan voor managers van meer dan t...
Lees meer

Pensioenfonds achter ontslagen Bombardier

Zouden jonge mensen nog voor een pensioensparen kiezen als ze zouden weten dat pensioenfondsen mee achter de herstructureringen van bedrijven zitten? Zoals nu bij de multinational Bombardier met een afdeling in Brugge. Daar belooft de grote aandeelhouder, het Canadese pensioenfonds CDPQ, zijn aandeelhouders rendementen van 9 tot 10%, ten koste van de tewerkstelling en de toekomst van duizenden gezinnen. Guido Deckers geeft vijf redenen waarom een wettig pensioenstelsel de enige zekerheid biedt voor iedereen.
Lees meer

Eindelijk nog eens een loonakkoord maar zonder veel vreugdekreten

Vakbonden en werkgevers kwamen eindelijk tot een sociaal akkoord. Het zal opnieuw moed geven aan de leden en de militanten van de vakbonden dat er nog akkoorden kunnen gesloten worden na zoveel jaren van loonblokkering. “Tevredenheid alom, maar nuance is meer op zijn plaats dan vreugdekreten”, vindt Guido Deckers.

Nu ben ik in de overtuiging dat de onderhandelaars van de vakbonden er alles uitgehaald hebben wat in hun mogelijkheden lag. Maar het resultaat van het sociaal akkoord geeft aan d...
Lees meer

De niet helemaal progressieve vermogensbelasting van denktank Minerva

De nieuwe progressieve denktank Minerva wil een vermogensbelasting invoeren. Alleen is het geen goed idee om de opbrengst daarvan te gebruiken om de werkgeversbijdragen te verlagen, schrijft Guido Deckers.

De nieuw opgerichte denktank Minerva, die zich links wil opstellen, komt naar buiten met een voorstel van een vermogensbelasting. De opbrengst zou dienen om de werkgeversbijdragen te verminderen met 5,4 miljard euro en er zou ook een einde worden gemaakt aan de huidige belastingen op kapitaal:...
Lees meer

Een taks met twee pijlers

De CD&V propageert voluit opnieuw de 'dual income tax': een belastingsysteem op twee pijlers. Met dit systeem worden de inkomsten uit arbeid aan progressieve tarieven belast; hoe hoger het inkomen hoe hoger het tarief. De inkomens uit vermogen worden tegen een vast percentage belast, bijvoorbeeld aan 25 procent. Het komt er dus op neer dat er één systeem komt voor belastingen op arbeid en één systeem voor inkomens uit vermogens. In België worden inkomsten uit vermogen zeer verschillend, amper of niet belast.
Lees meer

Open brief aan Michel: begroting die partijdig en onrechtvaardig is

Uw ministers stellen zich partijdig op door de besparingen in de begroting vooral te gaan zoeken bij de werknemers, werkzoekenden, invaliden, zieken en gepensioneerden, én de grote vermogens met rust te laten. Dit gaat in tegen alle regels van goed bestuur.

Geachte Premier, Ik schrijf u deze open brief als verontwaardigde burger om u te melden dat de federale regering die u leidt en die is samengesteld uit de partijen MR, N-VA, CD&V en Open VLD, na twee jaar besturen er nog steeds niet in s...
Lees meer

Vermogensbelasting nu!

Enkele argumenten op een een rij tegen de hardnekkigste vooroordelen van een vermogensbelasting. Een vermogensbelasting zou volgens critici kapitaalvlucht in de hand werken, een vermogensbelasting zal de economie in elkaar doen storten door een verlies aan kapitaal, zonder vermogenskadaster is een vermogensbelasting in België onmogelijk, de vermogens worden in België al zwaar genoeg belast,...

Het zou naar het schijnt voor premier Michel onbegonnen werk zijn om 4,2 miljard euro te vinden om de...
Lees meer

En als we bedrijven nu eens op dezelfde manier belasten als hun werknemers?

In 2014 kregen de ondernemingen 12,1 miljard euro subsidies. Dat is zo goed als evenveel als het bedrag aan belastingen op de ondernemingswinsten: 12,8 miljard euro. Wat er met dat geld gebeurde? De voorbije 20 jaar stegen de winstuitkeringen aan aandeelhouders met maar liefst 13,9 miljard.

Het lang aangekondigde debat over de hervorming van de vennootschapsbelasting draait nu op volle toeren. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil de bedrijfsbelasting verlagen van 33,99 naar 20 p...
Lees meer

Anders reageren op racisme

Onverdraagzaamheid en racisme beantwoord je door opnieuw te gaan zoeken naar een economie in dienst van de samenleving. Wanneer concurrentie en winsthonger verdwijnen, gaan mensen samenleven in plaats van mekaar te gaan bestrijden.

Op de mensonwaardige racistische uitlatingen die verschenen op sociale media, naar aanleiding op de dood van Ramzi Mohammad Kaddouri, kwamen vele terechte reacties. De partijen Groen en sp.a legden de verantwoordelijkheid voor de vuilspuiterij bij de N-VA. Vlaams parl...
Lees meer

Belgisch geld op ‘legale wijze’ naar belastingparadijzen

Het wordt steeds gevaarlijker voor een democratische samenleving als abnormale situaties door de wet legaal worden gemaakt. Op vraag van Kamerlid Dirk Van der Maelen (SP.A) antwoordde de minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) dat 1.614 belastingplichtigen in 2014 samen 275 miljard euro doorsluisden naar belastingparadijzen. Hoe komt de minister van Financiën aan deze informatie? Bedrijven die meer dan 100.000 euro overschrijven naar een belastingparadijs, moeten dat melden aan de fiscus, zo bepaalt een wet uit 2010.
Lees meer