about
Toon menu

CEO’S zijn duur en overbodig

Op 17 januari verdient een Belgische CEO evenveel als een gewone werknemer in één jaar. De mediane beloning van een CEO bij de meest toonaangevende beursgenoteerde bedrijven van België, bedroeg in 2016 zo'n 2,08 miljoen euro. Het gemiddelde ­bruto jaarloon van een voltijdse werknemer bedraagt in België 47.954 euro. Aan de top verdient men dus ongeveer 43 keer zoveel als de werknemers.

Hoe men dit ook probeert voor te stellen als de normaalste zaak van de wereld, dit is niét normaal. Lonen to...
Lees meer

Fiscale maatregel die positie van werknemers verzwakt

Net zoals in vorige jaren, zullen ook in 2018 bepaalde regeringsmaatregelen het dominante denken versterken. Lees: meer concurrentie, individualisme en hebzucht. Een mooi voorbeeld hiervan is de maatregel om zoveel mogelijk Belgen naar de beurs te lokken. Hoe men dat gaat doen? Wel door je wijs te maken dat je spaargeld slaapt en dat het geactiveerd moet worden. En je weet wel hoe zo’n activeringspolitiek werkt. Men maakt iets onaantrekkelijk om je naar iets anders te leiden. Zo verlaagt de regering de fiscale vrijstelling op de spaarboekjes.
Lees meer

Pensioenen blijven perfect betaalbaar

Enkele jaren geleden zou het ongeloofwaardig hebben geklonken, dat iemand als Trump president kan worden. Vergelijkbaar hiermee zijn de pensioenplannen van de huidige regering van CD&V, N-VA, Open Vld en MR. Wie zou hebben durven geloven dat deze regering je pensioenbedrag zal gaan laten afhangen van de staatsschuld, van de leeftijdsverwachting en van het gemiddelde loon?

Anders uitgedrukt: hoe hoger de staatsschuld, hoe langer we leven en hoe lager de lonen, zo veel lager zal je pensioenbedrag z...
Lees meer

Pensioenen blijven perfect betaalbaar

Volgens de laatste berekeningen zullen de kosten van de pensioenen tussen 2013 en 2060 met 4,1 procent stijgen. Dat is een toename van gemiddeld 400 miljoen euro per jaar tot 2060. Is dat veel? Is dat weinig? Oordeel zelf.

Enkele jaren geleden zou het ongeloofwaardig hebben geklonken, dat iemand als Trump president kan worden. Vergelijkbaar hiermee zijn de pensioenplannen van de huidige regering van CD&V, N-VA, Open Vld en MR. Wie zou hebben durven geloven dat deze regering je pensioenbedrag...
Lees meer

Paradise Papers bewijzen waanzin van het kapitalisme

We worden niet geboren wie we zijn. Ondanks dat we keuzes kunnen maken, worden we ook deels beïnvloed door de omgeving, de cultuur en het dominante denken. Dat bevestigen de verhalen die nu opduiken in de Paradise Papers.

Een groot deel van die mensen deed niets onwettigs. Ze gebruikten en misbruikten de wetgeving om hun belastingtarief tot 0 euro te herleiden. Met andere woorden, het zijn de omgevingsfactoren die zorgen dat miljarden euro’s belastinggeld worden ontvreemd. Eerder dan onderzoeks...
Lees meer

De effectentaks versus een ‘echte’ vermogensbelasting

Je moet het als minister maar schaamteloos kunnen uitleggen. Een belasting invoeren om de grote vermogens meer te laten bijdragen en die tezelfdertijd ontwijkingsmogelijkheden biedt.

Tijdens de zomer heeft de regering Michel bepaald dat er in 2018 een taks wordt ingevoerd op de effectenrekening. Dat is een rekening waarop beleggingen zoals aandelen, obligaties, kasbons, fondsen of goud, bewaard en beheerd kunnen worden. Het verschil met een zicht- en spaarrekening is, dat je een effectenrekening...
Lees meer

Het masker van de regering Michel is volledig gevallen

Als over de regering Michel wordt gezegd dat ze regeert voor de rijke klasse, dan ontkent ze dat telkens met een batterij argumenten die de werkelijkheid moet verdoezelen. Maar veel wordt duidelijk als het regeringsbeleid wordt geanalyseerd op de maatregelen die de rijken bevoordelen. Vooral als je gaat kijken naar de belastingverminderingen op de bedrijfswinsten, de subsidies aan de ondernemingen en de privatiseringspolitiek.

Om de tewerkstelling te bevorderen kregen de bedrijven in 2015 samen...
Lees meer

Een antwoord op terroristische aanslagen

Over de aanslagen in en rond Barcelona reageerde VRT-journalist Rudi Vranckx op vrijdag 18 augustus in het programma ‘De Ochtend’ dat we ‘er een beetje mee zullen moeten leven en dat dit niet de laatste aanslagen zijn. Er is maar één antwoord: politie, politie, politie en inlichtingen, telkens opnieuw.’ In alle bescheidenheid, respect voor het werk van Rudy Vranckx en medeleven voor de slachtoffers en hun nabestaanden, is dit niet het gepaste antwoord! Het antwoord moet zijn: vrede, vrede, vrede.
Lees meer

KMO’s worden in de watten gelegd

Het ziet ernaar uit dat Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zijn slag gaat binnenhalen om de vennootschapsbelasting te verlagen. Omdat zijn eerste voorstel niet op een akkoord kon rekenen, heeft premier Michel een nieuw voorstel afgetoetst waarmee alle coalitiepartners akkoord lijken te gaan. Wilde Van Overtveldt nog alle mogelijke aftrekken schrappen om de verlaging van de vennootschapsbelasting betaalbaar te houden, dan is de operatie nu beperkter en gefocust op de Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s).
Lees meer

Plafonneer de huurprijzen, want wonen is een basisrecht!

De Vlaamse regeringspartijen van N-VA, CD&V en Open VLD gingen allemaal akkoord om de huurwaarborg te verhogen van 2 naar 3 maanden. De huurprijsbepaling door de verhuurder blijft vrij. Er wordt voorzien in een renteloze huurwaarborglening voor diegenen die de huurwaarborg niet kunnen betalen.

We hebben geen verhoging van de huurwaarborg nodig. Wat we nodig hebben is een plafonnering van de huurprijzen. Woonactoren becijferden dat je maximaal een derde van het gezinsinkomen aan woonkosten mag be...
Lees meer

Maak een maximuminkomen wettelijk

De recente ontwikkelingen over de hoge vergoedingen van politici, heeft een debat over inkomen op gang gebracht. Al lang slaagt men erin te doen geloven dat toplonen voor managers en politici een normale zaak zijn. Hoe ze dit ook proberen voor te stellen als de gewoonste zaak van de wereld, het is niét gewoon. We hebben niet enkel openbaarheid nodig dat hoge lonen verantwoordt, er is nood aan een wet dat een maximuminkomen oplegt en dat voor iedereen.

Lonen toestaan voor managers van meer dan t...
Lees meer

Pensioenfonds achter ontslagen Bombardier

Zouden jonge mensen nog voor een pensioensparen kiezen als ze zouden weten dat pensioenfondsen mee achter de herstructureringen van bedrijven zitten? Zoals nu bij de multinational Bombardier met een afdeling in Brugge. Daar belooft de grote aandeelhouder, het Canadese pensioenfonds CDPQ, zijn aandeelhouders rendementen van 9 tot 10%, ten koste van de tewerkstelling en de toekomst van duizenden gezinnen. Guido Deckers geeft vijf redenen waarom een wettig pensioenstelsel de enige zekerheid biedt voor iedereen.
Lees meer

Eindelijk nog eens een loonakkoord maar zonder veel vreugdekreten

Vakbonden en werkgevers kwamen eindelijk tot een sociaal akkoord. Het zal opnieuw moed geven aan de leden en de militanten van de vakbonden dat er nog akkoorden kunnen gesloten worden na zoveel jaren van loonblokkering. “Tevredenheid alom, maar nuance is meer op zijn plaats dan vreugdekreten”, vindt Guido Deckers.

Nu ben ik in de overtuiging dat de onderhandelaars van de vakbonden er alles uitgehaald hebben wat in hun mogelijkheden lag. Maar het resultaat van het sociaal akkoord geeft aan d...
Lees meer

De niet helemaal progressieve vermogensbelasting van denktank Minerva

De nieuwe progressieve denktank Minerva wil een vermogensbelasting invoeren. Alleen is het geen goed idee om de opbrengst daarvan te gebruiken om de werkgeversbijdragen te verlagen, schrijft Guido Deckers.

De nieuw opgerichte denktank Minerva, die zich links wil opstellen, komt naar buiten met een voorstel van een vermogensbelasting. De opbrengst zou dienen om de werkgeversbijdragen te verminderen met 5,4 miljard euro en er zou ook een einde worden gemaakt aan de huidige belastingen op kapitaal:...
Lees meer

Een taks met twee pijlers

De CD&V propageert voluit opnieuw de 'dual income tax': een belastingsysteem op twee pijlers. Met dit systeem worden de inkomsten uit arbeid aan progressieve tarieven belast; hoe hoger het inkomen hoe hoger het tarief. De inkomens uit vermogen worden tegen een vast percentage belast, bijvoorbeeld aan 25 procent. Het komt er dus op neer dat er één systeem komt voor belastingen op arbeid en één systeem voor inkomens uit vermogens. In België worden inkomsten uit vermogen zeer verschillend, amper of niet belast.
Lees meer