about
Toon menu

Werknemers zijn meer waard dan 1,1 procent

Vakbonden en werkgevers bereikten op 26 februari 2019 een ontwerp van loonakkoord. Volgens Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen is het een ‘evenwichtig’ akkoord, een faire deal tussen economie, sociale aspecten en ecologische wensen. Maar brengt een loonsverhoging van 1,1 procent op twee jaar tijd een evenwicht tussen de inspanningen die werknemers leveren en de winsten die daaruit voortvloeien? Daarbij niet te vergeten: het gaat over ‘maximaal’ 1,1 procent.

14 e...
Lees meer

'System change - not climate change': kapitalisme versus het klimaat

Op de klimaatmanifestaties zie je het bordje regelmatig opduiken: system change - not climate change. Het doet denken aan de uitspraak van Naomi Klein: ‘Vergeet alles wat je weet over de opwarming van het klimaat: CO2 is het probleem niet. Het probleem heet: kapitalisme!” Als de opwarming van de aarde te maken heeft met een economisch systeem, dan vraagt de slogan ‘verander het systeem, niet het klimaat’ naar een concrete invulling.

We bekijken eerst de werking van het huidige economisch...
Lees meer

Loonsopslag in plaats van kruimels: hoe de regeringen de bezittende klasse bedient

Eind dit jaar overleggen vakbonden en werkgevers over een nieuw loonakkoord. Doordat de vakbonden door een strenge loonwet weinig marge krijgen om loonsopslag te eisen, worden ze door de regering en de werkgevers gedwongen om mee te gaan in de concurrentie- en winstlogica. Het is echter hoog tijd om deze keer een serieuze loonsopslag te eisen. We gaan dit verantwoorden in een tweedelige analyse. Het jarenlange verlies aan inkomen van de werknemers en uitkeringsgerechtigden vergelijken we met de stijging van de winst voor de vermogende klasse.
Lees meer

Loonsopslag in plaats van kruimels: het inkomensverlies van de modale Belg

Eind dit jaar overleggen vakbonden en werkgevers over een nieuw loonakkoord. Doordat de vakbonden door een strenge loonwet weinig marge krijgen om loonsopslag te eisen, worden ze door de regering en de werkgevers gedwongen om mee te gaan in de concurrentie- en winstlogica. Nochtans zijn er redenen genoeg om zich niet te laten vastbinden aan een wet op maat van het patronaat. Het is meer dan tijd om deze keer een serieuze loonsopslag te eisen. We gaan dit verantwoorden in een tweedelige analyse.
Lees meer

Waarom flexibele jobs sociale organisaties en vakbonden verzwakken, en wat we daartegen kunnen doen

Het aantal leden en militanten die zich samen in solidariteit organiseren, maken sociale organisaties en vakbonden sterk. Om hun macht en rijkdom te behouden, zullen de werkgeversorganisaties er alles aan doen om die solidariteit te breken. Denken we maar aan de uitspraken van de topman van de vliegtuigmaatschappij Ryanair, Michael O'Leary: "Als we mensen hebben die enkel willen staken om te staken, dan mogen ze hun stakingen hebben, en dan zullen ze ondervinden dat er jobs en toestellen verhuisd worden”.
Lees meer

Werkloos zijn is niet jouw schuld

De werkgeversorganisaties, de N-VA en de Open VLD pleiten al jaren voor een beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Volgens hen geraken vacatures niet ingevuld door een te gulle sociale zekerheid. CD&V en de MR willen niet zo ver gaan in aanloop naar de verkiezingen en steunen het voorstel om de uitkeringen sneller te doen dalen tot het minimumbedrag. Al deze partijen gaan er wel vanuit dat het niet het economische systeem is dat faalt maar dat het je eigen schuld is als je werkloos bent.
Lees meer

Beste Bea Cantillon, moeten we jongeren dan straffen omdat ze langer zullen leven?

Een open brief aan Bea Cantillon

Geachte mevrouw Cantillon, U schreef samen met Erik Schokkaert een artikel in de Gids van de maand mei, het opinieblad van de christelijke arbeidsbeweging, over de hervorming van het pensioensysteem. Samen met uw medeauteur verdedigde u vurig het puntensysteem. Dat is natuurlijk uw goed recht. Maar ik wil u met evenveel vuur uitleggen waarom ik niet gewonnen ben voor het pensioen met punten. U hebt deelgenomen aan de Commissie Pensioenhervorming die het puntensy...
Lees meer

Langer werken is kapitalistische logica

In heel Europa laten regeringen de mensen langer werken voor minder pensioen. In ons land is dit extreem ingezet door de huidige regering. Om de bevolking hiervan te overtuigen, beweert men dat het wettelijk pensioen anders onbetaalbaar wordt. Ten eerste is dit een totaal foute bewering en ten tweede verzwijgt men de echte redenen. Die gaan over de daling van de inkomsten van de sociale zekerheid en over de dominante ideologie. In de sociale strijd tegen de huidige aanvallen op de pensioenrechten is het belangrijk ze beide te verbinden.
Lees meer

Wanneer overleg z'n grenzen bereikt en meer actie nodig is om sociale afbraak te stoppen

Neen, het overleg tussen vakbonden, werkgevers en politici moet niet in vraag worden gesteld, wel het moment dat het overleg zijn grens heeft bereikt wanneer een onevenwicht in de machtsverhouding wordt vastgesteld. Sinds het aantreden van de regering Michel wordt dat onevenwicht tussen de vakbonden enerzijds en de werkgevers anderzijds steeds zichtbaarder. Vakbonden worden in het defensief verdrongen en de werkgeversorganisaties krijgen vandaag voldoende steun om de samenleving terug te sturen naar het dominante denken van de 19e eeuw.
Lees meer

CEO’S zijn duur en overbodig

Op 17 januari verdient een Belgische CEO evenveel als een gewone werknemer in één jaar. De mediane beloning van een CEO bij de meest toonaangevende beursgenoteerde bedrijven van België, bedroeg in 2016 zo'n 2,08 miljoen euro. Het gemiddelde ­bruto jaarloon van een voltijdse werknemer bedraagt in België 47.954 euro. Aan de top verdient men dus ongeveer 43 keer zoveel als de werknemers.

Hoe men dit ook probeert voor te stellen als de normaalste zaak van de wereld, dit is niét normaal. Lonen to...
Lees meer

Fiscale maatregel die positie van werknemers verzwakt

Net zoals in vorige jaren, zullen ook in 2018 bepaalde regeringsmaatregelen het dominante denken versterken. Lees: meer concurrentie, individualisme en hebzucht. Een mooi voorbeeld hiervan is de maatregel om zoveel mogelijk Belgen naar de beurs te lokken. Hoe men dat gaat doen? Wel door je wijs te maken dat je spaargeld slaapt en dat het geactiveerd moet worden. En je weet wel hoe zo’n activeringspolitiek werkt. Men maakt iets onaantrekkelijk om je naar iets anders te leiden. Zo verlaagt de regering de fiscale vrijstelling op de spaarboekjes.
Lees meer

Pensioenen blijven perfect betaalbaar

Enkele jaren geleden zou het ongeloofwaardig hebben geklonken, dat iemand als Trump president kan worden. Vergelijkbaar hiermee zijn de pensioenplannen van de huidige regering van CD&V, N-VA, Open Vld en MR. Wie zou hebben durven geloven dat deze regering je pensioenbedrag zal gaan laten afhangen van de staatsschuld, van de leeftijdsverwachting en van het gemiddelde loon?

Anders uitgedrukt: hoe hoger de staatsschuld, hoe langer we leven en hoe lager de lonen, zo veel lager zal je pensioenbedrag z...
Lees meer

Pensioenen blijven perfect betaalbaar

Volgens de laatste berekeningen zullen de kosten van de pensioenen tussen 2013 en 2060 met 4,1 procent stijgen. Dat is een toename van gemiddeld 400 miljoen euro per jaar tot 2060. Is dat veel? Is dat weinig? Oordeel zelf.

Enkele jaren geleden zou het ongeloofwaardig hebben geklonken, dat iemand als Trump president kan worden. Vergelijkbaar hiermee zijn de pensioenplannen van de huidige regering van CD&V, N-VA, Open Vld en MR. Wie zou hebben durven geloven dat deze regering je pensioenbedrag...
Lees meer

Paradise Papers bewijzen waanzin van het kapitalisme

We worden niet geboren wie we zijn. Ondanks dat we keuzes kunnen maken, worden we ook deels beïnvloed door de omgeving, de cultuur en het dominante denken. Dat bevestigen de verhalen die nu opduiken in de Paradise Papers.

Een groot deel van die mensen deed niets onwettigs. Ze gebruikten en misbruikten de wetgeving om hun belastingtarief tot 0 euro te herleiden. Met andere woorden, het zijn de omgevingsfactoren die zorgen dat miljarden euro’s belastinggeld worden ontvreemd. Eerder dan onderzoeks...
Lees meer

De effectentaks versus een ‘echte’ vermogensbelasting

Je moet het als minister maar schaamteloos kunnen uitleggen. Een belasting invoeren om de grote vermogens meer te laten bijdragen en die tezelfdertijd ontwijkingsmogelijkheden biedt.

Tijdens de zomer heeft de regering Michel bepaald dat er in 2018 een taks wordt ingevoerd op de effectenrekening. Dat is een rekening waarop beleggingen zoals aandelen, obligaties, kasbons, fondsen of goud, bewaard en beheerd kunnen worden. Het verschil met een zicht- en spaarrekening is, dat je een effectenrekening...
Lees meer