about
Toon menu

Zij profiteren, jij betaalt: ‘Legale’ belastingontwijking is een etterende wonde

De regering-Michel heeft de mond vol over ‘rechtvaardige fiscaliteit’. Maar de invulling daarvan staat haaks op wat de meeste mensen dagelijks ervaren. Dat moest zelfs Bart De Wever (NV-A) toegeven bij VRT-presentator Lieven Van Gils. “Het idee van een rechtvaardige fiscaliteit is voor mij legitiem”, verklaarde hij. “Ik denk dat veel mensen vinden dat het niet eerlijk is verdeeld.” De bewijzen hiervoor groeien met de dag. Maar het onderwerp bij uitstek is toch wel de ‘legale’ belastingontwijking.
Lees meer

CD&V-voorstel is schijnvermogens-belasting in de maak

Guido Deckers, voormalig communicatieverantwoordelijke bij het ACV, ziet geen heil in het voorstel van de CD&V voor een zogenaamde 'dubbele inkomenstaks'. Hij pleit voor de duidelijkheid en de rechtvaardigheid van een miljonairstaks. Omdat een andere fiscaliteit nodig is.

Opnieuw moet de federale regering tijdens de zomervakantie op zoek naar financiële middelen om het begrotingstekort in 2018 op nul te brengen. Daarvoor zoekt ze 8 à 9 miljard euro nieuwe inkomsten of besparingen. Om dit verkoch...
Lees meer

De beleidsnota van Johan Van Overtveldt toont de ideologie van de regering Michel

‘Het afgelopen jaar zijn we een nieuwe weg ingeslagen, maar in 2016 volgt in wielertermen een forse versnelling. We beginnen met de implementatie van de tweede tax shift, terwijl de eerste ondertussen in volle uitvoering is. Dat zorgt ervoor dat we in 2016 een ongeziene positieve impuls geven aan onze economie. We zetten een omvangrijke stap om de lasten op arbeid goedkoper te maken, samen met impulsen om werken lonend te maken. Meer mensen aan het werk. Dat is de focus voor 2016 en alle volgende jaren.'
Lees meer

Zijn milieubelastingen een alternatief voor bijdragen sociale zekerheid?

Uit een studie van het Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie blijkt dat een groene belastingverschuiving, waarbij verschillende milieubelastingen worden verhoogd in ruil voor lagere loonlasten, 6.500 banen kan opleveren. Het klinkt fantastisch. Nationaal ACV-propagandist Guido Deckers loopt echter daarbij een aantal bedenkingen na en komt tot andere conclusies.

Uit een studie van het Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie blijkt dat een groene belastingverschuiv...
Lees meer

Niet besparen, maar herverdelen en investeren

Zaterdag 6 december voert Hart Boven Hard samen met Sinterklaas actie voor een rechtvaardig fiscaal beleid. Aan de hand van deze tekst licht de burgerbeweging de achtergronden van deze actie toe.

Een regering heeft niet veel keuzes: het gaat enkel tussen gelijkheid of ongelijkheid. Ofwel voert men een politiek voor ‘alle’ mensen, ofwel bevoordeelt men een bepaalde groep in de samenleving. Als er vooral bespaard wordt in de sociale zekerheid, in onderwijs, in openbare dienst...
Lees meer

Scheppen de loonkostverlagingen bijkomende tewerkstelling?

We konden er niet naast kijken! De werkgeversorganisaties konden hun geluk niet onder stoelen of banken steken na het bekendmaken van het federaal regeerakkoord. Eindelijk krijgen de bedrijven van Michel 1 de zuurstof die werkgevers al lang vragen. Doordat het regeerakkoord op verschillende manieren de loonkost voor werkgevers doet dalen, zou de tewerkstelling stijgen! Na het lezen van deze tekst is het aan jou om dit nog te geloven.

Hoeveel sociale bijdragen en belastingvermindering...
Lees meer

Werkgeversorganisaties bezetten ons denken

De Belgische werkgeversorganisatie VBO is de kritiek beu dat ondernemingen te weinig belastingen betalen. Voor de tweede keer op rij komen ze met een studie naar buiten, die aantoont dat de bedrijven de schatkist voor miljarden spijzen. Klopt dat wel?

In een onlangs verschenen studie berekende de VBO dat de bedrijven jaarlijks 70 miljard euro in de Belgische schatkist storten. Hoe komt men aan dit bedrag? Door niet meer te focussen op de vennootschapsbelasting, maar op de toegevoegd...
Lees meer

Waarom een rechtvaardige fiscaliteit besparingen overbodig maakt

De keuzes die door de verschillende regeringen in België worden gemaakt, dragen een ideologische stempel. De besparingsmaatregelen die worden genomen, zijn doordrongen van het neoliberaal gedachtegoed. Het politieke karakter van dit gedachtegoed is gemakkelijk te herkennen, omdat het op twijfelachtige aannames is gebaseerd die bepaalde groepen schaamteloos bevoordelen.

Zo gelooft men dat als de rijken een groter stuk van de rijkdom krijgen, ze die gebruiken om te investeren: een aa...
Lees meer

Amnestie voor fiscale fraudeurs, GAS-boete voor protest daartegen

Een minnelijke schikking voor een criminele organisatie en een proces-verbaal voor militanten die parkeerders wilden informeren over rechtvaardige fiscaliteit. ACV-er Guido Deckers klaagt de reële werking van de Belgische fiscaliteit aan.

In der minne en in alle stilte hebben het parket en de fiscus op vrijdag 9 augustus 2013 een definitieve minnelijke schikking getroffen met het diamantbedrijf Omega Diamonds. Het gaat om een megadossier van belastingfraude van naar schatting 2 milj...
Lees meer

Rechtvaardige fiscaliteit is de enige echte oplossing

Volgens een studie van André Decoster en Pieter Vanleenhove van de KU Leuven, in samenwerking met Xavier Flawine van de Universiteit Luik, zou elk kind dat geboren werd in 2010 tijdens zijn leven 181.000 euro moeten betalen om de kosten van de vergrijzing op te vangen en de staatsfinanciën in evenwicht te houden. Ze zouden dus veel langer moeten werken dan de huidige generaties. Inderdaad, tenzij de fiscaliteit wordt aangepast.

Wat zijn de mogelijke oplossingen ? Om ons het boveng...
Lees meer

Bedrijfsleven krijgt al veel zuurstof toegediend

“Bedrijven moeten zuurstof krijgen, anders komen we in Griekse toestanden terecht. Als de vakbonden meer werkgelegenheid willen, dan moeten de kosten laag en de winsten hoog.” Zo luidt het refrein van een lied gezongen door de groep ‘De Patroons’. Het liedje is geregeld op de radio te horen en heeft zo wellicht ook invloed op een hoop mensen. Maar is de tekst even mooi als de muziek?

Cadeaus lijken nooit groot genoeg te zijn Met zuurstof voor de bedrijven bedoelt de groep ‘D...
Lees meer

Werklozen zijn niet het probleem, wel onrechtvaardig Belgisch fiscaal systeem dat elite beschermt!

“Werklozen kosten in België veel meer aan de samenleving dan elders in Europa.” Dat was de conclusie van het onderzoeksbureau Idea Consult dat zijn onderzoek vorige week bekend maakte. Het prijskaartje zou in ons land veel hoger zijn omdat zowel de loonkosten als de sociale bijdragen en de belastingdruk 'zeer hoog' zijn. Het gevolg is dat de sociale zekerheid en de fiscus heel wat inkomsten mislopen voor elke Belg die geen job heeft.

Is dit een nieuwe manier om de zaken zo voor...
Lees meer

Argumenten die de werkgeverslogica tegenspreken

De regering-Di Rupo heeft de logica van de werkgeversorganisaties gevolgd. Op basis van gemanipuleerde cijfers hebben de werkgevers kunnen aantonen dat we een loonkostenhandicap hebben t.o.v. de buurlanden. Door deze weg te werken zou de Belgische competitiviteit verbeteren en zal onze economie opnieuw groeien wat tot meer werkgelegenheid en koopkracht zal leiden.

1. Loonkosten verminderen, zijn zonder compensatie, een verlies voor de sociale zekerheid Als werkgevers het hebben over...
Lees meer

Belgen massaal voor vermogensbelasting

Als de regering-Di Rupo extra geld zoekt, moet ze dat volgens de gemiddelde Belg in de eerste plaats halen bij wie veel bezit. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Ipsos. Maar liefst 75 procent is voor een vermogensbelasting.

De tegenstanders zullen nog maar eens hun bazooka bovenhalen en uitschreeuwen dat een vermogensbelasting in België niet haalbaar is. De steeds weerkerende argumenten zijn dan dat België geen vermogenskadaster heeft en dat het jaren duurt om een appara...
Lees meer

Vergeef nog één keer de fraudeurs, ze zullen het nooit meer doen

Om de begroting 2013 uit de rode cijfers te krijgen, zou het zo goed als rond zijn dat er een nieuwe fiscale amnestie komt. Kort gezegd komt het erop neer dat zwart geld wordt wit gewassen door er een fiscale heffing op te betalen, die gunstiger is dan wanneer je dat geld van het begin af braafjes aan de fiscus zou hebben gemeld. De burger die netjes zijn belastingen betaalt, mag dus de putten van zijn medeburgers - fraudeurs - dichten.

Even terug in de tijd Tussen 1 januari en 31 d...
Lees meer