about
Toon menu

Beste klimaatbetogers, het is jullie toekomst!

Waarom politici het verkeerde doelwit zijn bij klimaatprotesten.

De klimaatbetogingen zijn een pracht. Wat een inzet! Wat een energie! Dat jongeren nu het initiatief nemen is ronduit fantastisch maar betekent ook dat het hoog tijd was en is. Wij volwassenen hebben het tij niet kunnen keren. De meeste westerse mensen van mijn generatie (°1945) kregen het na anderhalf decennium schaarste steeds beter. Een zo geleidelijk proces dat we voorbijzagen aan de gevaren van welvaart en consumentisme. De an...
Lees meer

Na ons de zondvloed

Jong en oud, man en vrouw, alle lagen van de bevolking geven zich over aan zelfzucht. 'Eerst onze mensen', de slogan waarmee het Vlaams Belang dit jaar naar de lokale verkiezingen trekt, speelt in op een wijd verbreide tendens. Uit een peiling van de Sociale Staat van Nederland in april dit jaar, bleek dat zelfzuchtigheid, asociaal gedrag, gebrek aan respect en onverdraagzaamheid mensen meer zorgen baart dan 'immigratie, zorg of veiligheid'.[2] Een overdenking van wat er mis is in onze samenleving.
Lees meer

De ongehoorde burger

Op het eerste gezicht zijn er heel wat belangrijker en dringender problemen dan die op gemeentelijk vlak. Bij nader toezien valt evenwel op hoe het beleid van sommige gemeenten, de wijze waarop met burgers en gesignaleerde problemen omspringen, een afspiegeling lijkt van het beleid op hoger niveau, nationaal en internationaal: veel onkunde, meer gesjoemel en behoorlijk wat corruptie.

Het politiek hopeloos verdeelde België, met 541 compromisdagen nog steeds recordhouder voor het vormen van een ni...
Lees meer

Hoge bomen, lage mensen

De reacties van veel media en veel mensen op eerst de aangekondigde gerechtelijke zaak tegen Steven Stevaert en vervolgens zijn wel zeer plotse dood maakten eens te meer duidelijk hoe sensatiezuchtig en machtswellustig beiden zijn. De zucht naar sensatie en het rancuneus natrappen van gevelde 'hoge bomen' verduistert het oordeelsvermogen. Voor de hand liggende vragen worden niet gesteld. Kon Steven Stevaert niet zwemmen? Was er een afscheidsbrief, dito gsm of telefoontje? Hoe weet...
Lees meer

De oogkleppen van Auschwitz en van de media

Valt er iets te leren uit de Holocaust? Het woord betekent ‘totaal brandoffer’ (gebracht aan god), een slachtofferterm, op zich al een ontkenning. De historische daderterm is Endlösung: eindoplossing van het Joodse probleem.

Joden werden voor, tijdens en na het nazitijdperk in veel landen als een probleem gezien. Toen de nazi’s ‘hun’ Joden kwijt wilden, besloten een tachtigtal beschaafde naties in juni 1938 hun grenzen potdicht te houden (conferentie van Evian). In november 1938...
Lees meer

Niet zo vrije meningsuiting

Nu iedereen de mond vol heeft over die o zo belangrijke democratische waarde van de vrijheid van meningsuiting, nu bijna iedereen blijkbaar gelooft die waarde altijd en overal te respecteren, nu bijna iedereen zichzelf Charlie noemt, nu zelfs politici – met inbegrip van oorlogsmisdadiger Netanyahu – dit lijken te geloven of dat minstens voorwenden, spijt het me te moeten opmerken en vaststellen dat de zo geroemde vrijheid van meningsuiting bijzonder vaak met voeten getreden wordt, z...
Lees meer

De moed om laf te zijn

In zijn nieuwe boek "Compartimenten van vernietiging. Over genocidale regimes en hun daders" behandelt de Nederlandse socioloog Abram de Swaan een bekend probleem uit de menswetenschappen. Ieder van ons zou zich in bepaalde situaties als massamoordenaar gedragen. De Swaan wil dat weerleggen. Maar formuleert hij het probleem wel adequaat? En overtuigt vervolgens zijn weerlegging?

In 1961 waren waarnemers in Jeruzalem op het proces van Adolf Eichmann, de organisator van de deportaties...
Lees meer

Een bijbelse regering

Ethicus en historicus Gie van den Berghe begrijpt niet waarom het middenveld eerder tevreden reageert op het nieuwe regeerakkoord.

Blijkbaar is het middenveld nogal tevreden met het meer dan duidelijk centrumrechtse programma van de Vlaamse regering (bijv. http://www.mo.be/nieuws/het-vlaamse-regeerakkoord-reacties-van-het-middenveld). Geen woord over de openlijke volksverlakkerij, zoals het door Geert Bourgeois herhaaldelijk gedebiteerde, door Kris Peeters en anderen gretig over...
Lees meer

Terzake niet terzake

Op 16 oktober ging een deel van Terzake over 'het Auschwitzproces'. Aanleiding was het vastlopen van een pas opgestarte website met klankbandopnames van de Auschwitz processen: getuigenissen van overlevenden, verdediging en uitvluchten van daders en hun advocaten. De interesse voor de website was zo overweldigend groot dat het door het Fritz Bauer Institut op 7 oktober opgestarte initiatief vastliep.

Terzake had om dit toe te lichten Christophe Busch uitgenodigd, zakelijk leider van...
Lees meer

Kwaad om beter van te worden - een belerend Holocaustmuseum

De Holocaust is van recente datum. Decennialang keken Europese politici en (niet-Joodse) historici halsstarrig en onverschillig weg van de Endlösung der europäischen Judenfrage. Trauma, herinnering en herdenking werden aan de slachtoffers overgelaten.

De Holocaust is een Amerikaans importproduct. In 1978 besloten politici in de VS, een land waaruit niet één Jood was gedeporteerd, dat er een nationaal museum moest komen. De Holocaust bruikbaar maken voor de hele natie, onderdeel van...
Lees meer

Achter de schermen van de Holocaust

Zaterdag opent het Vlaamse Holocaustmuseum in Mechelen de deuren. Ethicus en historicus Gie van den Berghe geeft commentaar.

Koning, keizer en admiraal (initiatiefnemers, makers en media) hebben het Vlaams Holocaustmuseum dat die naam ondertussen schuwt als de pest vorige week bezocht en toegejuicht. Een Vlaams en geen Belgisch initiatief, alsof de Joden van België en de Belgen die hun arrestatie en deportatie hebben mogelijk gemaakt met zijn allen Vlamingen waren. Een Vlaams-liberaa...
Lees meer

Kromgaan met historische foto’s

Halverwege november 2011 wendde de curator van het nog op te richten Vlaams Holocaustmuseum, professor Herman Van Goethem, zich via de media tot het grote publiek om een foto uit 1942 thuis te brengen. Volgens de professor kon dat door het ijzeren hekken op de achtergrond te lokaliseren.

In verscheidene media, onder meer Terzake, voegde de professor daar een historisch gezien gammel verhaal over de foto aan toe. Het beeld zou zijn gemaakt op 8 augustus 1942, er zouden Joden op staan...
Lees meer

Onverdraaglijke intolerantie. Verdraagzaamheid als redding

Het protest van ultraorthodoxe gelovigen in concentratiekampkleding en jassen met de Jodenster in Israël veroorzaakte deining. "Onvermeld blijft dat veel Joodse politieke partijen, instellingen en figuren in Israël en de Verenigde Staten, zowel ter linker- als rechterzijde, decennialang politieke munt hebben geslagen (en slaan) uit de jodenuitroeiing", schrijft historicus Gie van den Berghe.

Het lijdt geen twijfel dat de onverdraagzame houding en al even intolerante gedrag van reli...
Lees meer

Weg met die Holocaust!

De titel van dit stuk zal sommigen onder u schokken. Hoe komt dat? Zijn we dan niet tegen Jodenuitroeiing en volkenmoord in het algemeen? Dus weg die Holocaust?

Natuurlijk wel, maar ondertussen hebben we geleerd en zijn we gaan geloven, dat de opgedrongen en licht dwangmatige herinnering aan deze volkenmoord - met in de marge een paar minder de aandacht trekkende genociden - herhaling kan voorkomen. Dat is, voor wie er even bij stil staat, een vreemde gedachte. Ze herinnert aan str...
Lees meer

Holocausthype in Vlaanderen

Het is zo ver, Vlaanderen krijgt zijn holocaustmuseum. Ware de historische aanleiding niet zo vreselijk tragisch, dan zou je dit bijna hilarisch kunnen noemen. Historici en politici die een beetje bij de tijd en de pinken zijn, beseffen immers dat de collectieve herinnering beter niet exclusief opgehangen wordt aan de Jodenuitroeiing of Holocaust, zoals hij ondertussen religieus benoemd werd.

De uit het niets opgedoken curator van het in Mechelen op te richten museum, Herman Van...
Lees meer