about
Toon menu

Gemeenteraadsverkiezingen : uw elektriciteitsprijs langs uw verkozenen !

 Uw elektriciteitsfactuur wordt gemiddeld als volgt samengesteld : - Distributienettarrieven : 38,67 % = uw verkozenen gemeenten- Energiekost (productie) : 36.36 %- BTW en heffingen : 19,85 %- Transportnettarrieven : 5,87 %Meer dan de helft van uw factuur wordt bepaald door de overheid, niet door de productiekost. Meer nog, de distributienettarieven worden mee bepaald door de gemeentebesturen langs de Vlaamse overheid om. De distributienettarieven worden mee bepaald doo...
Lees meer

De Wever en zijn “leitcultuur”, de Vlaamse identitaire cultus.

Een “Leitkultur” begrenst zichzelf altijd van elke buitenlandse cultuur zowel op politiek als juridisch vlak en is de basis van elk nationalisme. Als die leitcultuur en de claim erop als leidraad tot integratie wordt gedefinieerd is racisme echter nooit ver weg. Ooit eerder werd de "Duitse Leitkultur" uitgeroepen tot het verbindende element van een nationale gemeenschap die dan uiteindelijk de halve wereld tot slaaf maakte en enkel oorlog en verderf bracht. De nazi-minis...
Lees meer

Gastvrijheid.

Gastvrijheid. Gast vrij. Het onvoorwaardelijke. Het welkom zijn bij die andere. In alle vrijheid. Warm, gewenst, helpend en ondersteunend. Volgens het verklarend woordenboek ‘gul in het ontvangen van gasten’. Is Vlaanderen nog wel gastvrij? Alvast start gastvrijheid niet met het aanwijzen van de achterdeur. Als je geen inburgeringsverklaring ondertekent dan leiden we je naar de achterpoort. Als je geen Nederlands leert volg je dezelfde weg. Geen werk? Je noodsituatie...
Lees meer

Tewerkstellingsgraad als graadmeter voor welvaart en tegen armoede ?

Men wekt wel eens de indruk dat Duitsland het “Walhalla” is,  de motor van de Europese economie en grootste economische mogendheid. Het bij uitstek “voorbeeldige land”, zoals Vlaamse politici te pas en onpas in de mond nemen, doet het misschien wel niet zo goed als men laat uitschijnen. De middenklasse krimpt alsmaar : Sinds de wende (val van de muur) in 1989, nu  iets meer dan 25 jaar geleden, ziet men een significante inkrimping van de middenklasse ontstaan, ondanks...
Lees meer

Vervoer op maat : wie zal dat betalen ?

kosten van mobiliteit worden doorgeschoven Samen met de invoering van basisbereikbaarheid start de Vlaamse overheid het concept ‘vervoer op maat’, zeg maar de meer lokale mobiliteit in stad of gemeente die de toeleiding tot het kernnet en aanvullend net van het Openbaar vervoer moeten voorzien. Ben Weyts (N-VA) spreekt graag van de voorzieningen die de ‘last mile’ kunnen invullen, zeg maar het laatste stukje mobilit...
Lees meer

Basisbereikbaarheid : De mens centraal of de economie ?

“De concretisering van basisbereikbaarheid moet vertrekken vanuit de nood van een inwoner van Vlaanderen aan de bereikbaarheid van basisfuncties om volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. De erkenning van deze verschillende bereikbaarheidsnoden van een inwoner van Vlaanderen is belangrijk” : aldus Ben Weyts, Minister van Mobiliteit van de N-VA.   Maar is dit wel zo? Wordt elke nood van de burger centraal gesteld? In het decreet op de basismobili...
Lees meer

De Lijn: Vlaams Parlement om de tuin geleid

Hoe de Directeur-generaal van De Lijn, Roger Kesteloot, Vlaams parlement en de Commissie Mobiliteit om de tuin leidt in samenwerking met Ben Weyts (N-VA), zijn bevoegd minister : Afgelopen donderdag, 12 juli 2018, kwam Roger Kesteloot (De Lijn) zijn ‘open brief’ in de pers omtrent de negatieve beeldvorming van De Lijn in de media, verantwoorden voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers tijdens de Commissie Mobiliteit van het Vlaamse Parlement. Volgens die Kesteloot was...
Lees meer

Big data en De Lijn : hoe uw overheid met uw privacy om gaat.

Dezer dagen komt ondermeer Facebook op een wijze in het nieuws omtrent uw privacy die nogal wat wenkbrauwen doet fronsen. Bedrijven die het niet zo nauw nemen met je privacy of die al  dan niet ongewild uw persoonlijke gegevens te grabbel gooien, zelf wereldwijd. Het is een realiteit. Maar hoe zit het met de overheid en de wijze waarop zij met uw privacy omgaat? Schuilen er gevaren in de wijze waarop uw overheid gegevens deelt met de wijde wereld, ook al lijken die op...
Lees meer

De genadeslag voor het openbaar vervoer bij De Lijn ligt op de tekentafel.

Op 16 februari staakt een deel van het personeel van De Lijn omwille van de geplande herstructurering en bijhorende personeelafbouw binnen een toekomstige organigram. Vanaf september dit jaar zal in fasen worden overgegaan tot de ontmanteling van de bestaande organisatiestructuur van De Lijn om deze tegen het eind van 2019, het plan 2020, te vervangen door een aangepaste structuur. Aangepast aan de noden van een moderne, performante en centraal gestuurde organisatie, zo...
Lees meer

Ontslag en dan naar e-commerce ?

Je kan de vierde digitale revolutie niet tegen houden. Dat hoeft ook niet. Echter zijn de standpunten van zowel Muyters (N-VA) als Peeters (CD&V) nogal hypocriet te noemen. Beiden zingen ze in koor dat ze ‘de ontslagen erg vinden’ en ‘dat ze de personeelsleden van Carrefour zullen begeleiden naar nieuw werk’. Gelijktijdig organiseren ze een beleid dat de concurrentie tussen e-commerce en detailhandel stimuleert, door multinationals extra voordelen te bieden, die d...
Lees meer

Mobiliteitsarmoede en het invullen van vacatures.

In Vlaanderen zijn er ongeveer 233.000 werkzoekenden. Regering en ondernemers klagen steen en been dat ze de openstaande vacatures niet krijgen ingevuld. Gelijktijdig zie je dat van die werkzoekenden 1/3 het huishoudsinkomen onder de armoederisicodrempel valt. Armoede en vervoersarmoede gaan veelal hand in hand, net als armoede en werkloosheid met elkaar zijn te verbinden. Bij gebrek aan mobiliteits-mogelijkheden zijn een grote groep van werklozen uitgesloten of benade...
Lees meer

Met de taxi naar het werk.

Basisbereikbaarheid als achterpoortje voor Uber ? Hervorming Vlaamse taxiregelgeving als aanslag op het openbaar vervoer. In Vlaanderen wordt het bezoldigd personenvervoer vandaag geregeld bij het decreet Personenvervoer van 20 april 2001. Onder meer het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder geeft hier verdere uitwerking aan. Het vermelde...
Lees meer

De hypocrisie van het neo-liberale denken : De kippenpoten van Ghana.

De hypocrisie van het neo-liberale denken over Afrika in Europa: De kippenpoten van Ghana. Samen met de vrije markteconomie op wereldschaal worden duizenden tonnen kippenpoten, je weet wel die klauwen die wij vies vinden, naar Afrika als afval geëxporteerd uit Europa en België. Ze zijn daar een lokale delicatesse.  Mensen in bv. Ghana eten deze bijzonder graag, vooral gefrituurd. Het gevolg van het overspoelen met ons afval in Ghana is dat de locale kippenkwekers fail...
Lees meer

Basisbereikbaarheid : Valkuilen en mythes.

10 beslommeringen rond basisbereikbaarheid.  Niet de vraag van de reiziger staat centraal, maar de economie.Het basisrecht op mobiliteit verdwijnt.Dreigende tariefonzekerheid en onduidelijkheid.Mobiliteitsarmoede neemt toe.Meer auto’s en langere files.Afbraak van de solidariteit tussen vervoersrijke regio’s en vervoersarme.Het verlies van de afdwingbaarheid van het recht op basimobiliteitDemocratische controle en inspraak van het middenveld verdwijnen.Vervoersregio’s e...
Lees meer

Ik wil echte kansen Jambon ! Geen matrakken !

Alle kansen? Jambon, je oogst wat je zaait. De polarisering door haatpredikers en politici kan nu verder worden uitgediept in Brussel met uiteindelijk resultaat dat meer matrakken op straat terecht komen ipv. echte kansen voor alle jongeren worden geboden. Kansen die door dezelfde politici door de neus worden geboord door de afbouw van sportclubs, sociale begeleiding en diensten, de wijkagent, scholen, jeugdhuizen, creatieve ontmoeting of cultuurcentra. Besparen op men...
Lees meer