about
Toon menu

Lichaamscultus en Vlaamse identiteit.

“Een natie moet in de eerste plaats zorgen voor de lichamelijke opvoeding van zijn inwoners, en in de tweede plaats voor het spirituele. Een fysiek gezond persoon met een krachtig karakter, vastberadenheid en wilskracht is meer waardevol voor de nationale gemeenschap dan een geestrijke zwakkeling. De staat moet ervoor zorgen dat het jonge lichaam vanaf de vroegste jeugd wordt opgeleid om het voor later leven vorm te geven. Sport is er niet alleen om het individu sterk t...
Lees meer

Nieuwe klimaat- en energiearmoede: De digitale meter.

Momenteel woedt er in ons land een discussie omtrent het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen en bijhorende energiebesparende maatregelen, ook door en voor de gezinnen. Dat bij deze maatregelen steeds het sociale aspect dient in het oog te worden gehouden, daarover zijn zowat alle partijen het eens. Het is ook de inzet van de komende verkiezingen. Maar is dit daadwerkelijk wel zo? Zou de invoering van bijvoorbeeld een digitale meter soelaas kunnen brengen?

1 op...
Lees meer

De spijkerbedpolitiek van N-VA .

spijkerbed-nagelbed-politiek-nva.jpg

Iedereen kan zonder enig letsel als de beste fakir op een spijkerbed gaan liggen. Hiertoe zorgt het grote oppervlakte van alle spijkers samen die een draagvlak construeren waarop je jezelf geheid kan neervlijen. Aanvankelijk voelt het misschien wat ongemakkelijk maar na verloop van tijd voel je je er comfortabel bij en wordt het zelf vertrouwelijk. En toch verdwijnt het onbehagen nooit volledig. Het blijven spijkers ! Kom niet aan de rand van het spijkerbed te liggen of je bezeert jezelf aan d...
Lees meer

Duitsland Gidsland? De krimpende middenklasse !

Het Duitse model als slechte voorbeeld ? Men wekt wel eens de indruk dat Duitsland het “Walhalla” is, de motor van de Europese economie en grootste economische mogendheid. Het bij uitstek “voorbeeldige land”, zoals Vlaamse politici te pas en onpas in de mond nemen, doet het misschien wel niet zo goed als men laat uitschijnen.Sinds de wende (val van de muur) in 1989, nu iets meer dan 25 jaar geleden, ziet men een significante inkrimping van de middenklasse ontstaan, ondan...
Lees meer

N-VA is niet sociaal, net als de NSDAP niet socialistisch was.

N-VA is niet sociaal maar in de eerste plaats (Vlaams) nationalistisch. Ook het solidaire en internationale karakter, het gericht zijn op de anderen, andere culturen, de openheid en gastvrijheid ontbreken volkomen. Eigen volk eerst, is de boodschap onder het mom van identiteit en beschermen van de ‘leitcultuur’. De kracht van verandering blijkt zich te beperken tot een gretige samenwerking met het grootkapitaal en vooral het pamperen van multinationals. N-VA is bij de e...
Lees meer

Gemeenteraadsverkiezingen : uw elektriciteitsprijs langs uw verkozenen !

 Uw elektriciteitsfactuur wordt gemiddeld als volgt samengesteld : - Distributienettarrieven : 38,67 % = uw verkozenen gemeenten- Energiekost (productie) : 36.36 %- BTW en heffingen : 19,85 %- Transportnettarrieven : 5,87 %Meer dan de helft van uw factuur wordt bepaald door de overheid, niet door de productiekost. Meer nog, de distributienettarieven worden mee bepaald door de gemeentebesturen langs de Vlaamse overheid om. De distributienettarieven worden mee bepaald doo...
Lees meer

De Wever en zijn “leitcultuur”, de Vlaamse identitaire cultus.

Een “Leitkultur” begrenst zichzelf altijd van elke buitenlandse cultuur zowel op politiek als juridisch vlak en is de basis van elk nationalisme. Als die leitcultuur en de claim erop als leidraad tot integratie wordt gedefinieerd is racisme echter nooit ver weg. Ooit eerder werd de "Duitse Leitkultur" uitgeroepen tot het verbindende element van een nationale gemeenschap die dan uiteindelijk de halve wereld tot slaaf maakte en enkel oorlog en verderf bracht. De nazi-minis...
Lees meer

Gastvrijheid.

Gastvrijheid. Gast vrij. Het onvoorwaardelijke. Het welkom zijn bij die andere. In alle vrijheid. Warm, gewenst, helpend en ondersteunend. Volgens het verklarend woordenboek ‘gul in het ontvangen van gasten’. Is Vlaanderen nog wel gastvrij? Alvast start gastvrijheid niet met het aanwijzen van de achterdeur. Als je geen inburgeringsverklaring ondertekent dan leiden we je naar de achterpoort. Als je geen Nederlands leert volg je dezelfde weg. Geen werk? Je noodsituatie...
Lees meer

Tewerkstellingsgraad als graadmeter voor welvaart en tegen armoede ?

Men wekt wel eens de indruk dat Duitsland het “Walhalla” is,  de motor van de Europese economie en grootste economische mogendheid. Het bij uitstek “voorbeeldige land”, zoals Vlaamse politici te pas en onpas in de mond nemen, doet het misschien wel niet zo goed als men laat uitschijnen. De middenklasse krimpt alsmaar : Sinds de wende (val van de muur) in 1989, nu  iets meer dan 25 jaar geleden, ziet men een significante inkrimping van de middenklasse ontstaan, ondanks...
Lees meer

Vervoer op maat : wie zal dat betalen ?

kosten van mobiliteit worden doorgeschoven Samen met de invoering van basisbereikbaarheid start de Vlaamse overheid het concept ‘vervoer op maat’, zeg maar de meer lokale mobiliteit in stad of gemeente die de toeleiding tot het kernnet en aanvullend net van het Openbaar vervoer moeten voorzien. Ben Weyts (N-VA) spreekt graag van de voorzieningen die de ‘last mile’ kunnen invullen, zeg maar het laatste stukje mobilit...
Lees meer

Basisbereikbaarheid : De mens centraal of de economie ?

“De concretisering van basisbereikbaarheid moet vertrekken vanuit de nood van een inwoner van Vlaanderen aan de bereikbaarheid van basisfuncties om volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. De erkenning van deze verschillende bereikbaarheidsnoden van een inwoner van Vlaanderen is belangrijk” : aldus Ben Weyts, Minister van Mobiliteit van de N-VA.   Maar is dit wel zo? Wordt elke nood van de burger centraal gesteld? In het decreet op de basismobili...
Lees meer

De Lijn: Vlaams Parlement om de tuin geleid

Hoe de Directeur-generaal van De Lijn, Roger Kesteloot, Vlaams parlement en de Commissie Mobiliteit om de tuin leidt in samenwerking met Ben Weyts (N-VA), zijn bevoegd minister : Afgelopen donderdag, 12 juli 2018, kwam Roger Kesteloot (De Lijn) zijn ‘open brief’ in de pers omtrent de negatieve beeldvorming van De Lijn in de media, verantwoorden voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers tijdens de Commissie Mobiliteit van het Vlaamse Parlement. Volgens die Kesteloot was...
Lees meer

Big data en De Lijn : hoe uw overheid met uw privacy om gaat.

Dezer dagen komt ondermeer Facebook op een wijze in het nieuws omtrent uw privacy die nogal wat wenkbrauwen doet fronsen. Bedrijven die het niet zo nauw nemen met je privacy of die al  dan niet ongewild uw persoonlijke gegevens te grabbel gooien, zelf wereldwijd. Het is een realiteit. Maar hoe zit het met de overheid en de wijze waarop zij met uw privacy omgaat? Schuilen er gevaren in de wijze waarop uw overheid gegevens deelt met de wijde wereld, ook al lijken die op...
Lees meer

De genadeslag voor het openbaar vervoer bij De Lijn ligt op de tekentafel.

Op 16 februari staakt een deel van het personeel van De Lijn omwille van de geplande herstructurering en bijhorende personeelafbouw binnen een toekomstige organigram. Vanaf september dit jaar zal in fasen worden overgegaan tot de ontmanteling van de bestaande organisatiestructuur van De Lijn om deze tegen het eind van 2019, het plan 2020, te vervangen door een aangepaste structuur. Aangepast aan de noden van een moderne, performante en centraal gestuurde organisatie, zo...
Lees meer

Ontslag en dan naar e-commerce ?

Je kan de vierde digitale revolutie niet tegen houden. Dat hoeft ook niet. Echter zijn de standpunten van zowel Muyters (N-VA) als Peeters (CD&V) nogal hypocriet te noemen. Beiden zingen ze in koor dat ze ‘de ontslagen erg vinden’ en ‘dat ze de personeelsleden van Carrefour zullen begeleiden naar nieuw werk’. Gelijktijdig organiseren ze een beleid dat de concurrentie tussen e-commerce en detailhandel stimuleert, door multinationals extra voordelen te bieden, die d...
Lees meer