about
Toon menu

Wat na de val van Islamitische Staat?

De val van Islamitische Staat als territoriale macht in Syrië en Irak is nakend. Na maandenlange gevechten is de extremistische beweging ook haar hoofdstad Raqqa kwijtgespeeld. Nu wappert er de vlag van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een progressieve multi-etnische en multireligieuze alliantie die Islamitische Staat uit bijna heel Noord-Syrië heeft verdreven, met steun van de VS. Ten zuiden van de rivier de Eufraat rukt het Syrische leger op, geholpen door de Russische luchtmach...
Lees meer

Van Lenin naar de klimaatopwarming

Vrije tribune "Van Lenin naar de klimaatopwarming", geschreven door Ronnie De Fossé, verschenen in Aktief, ledenblad Masereelfonds, jrg.4/2017 De Russische Revolutie eindigt met de dood van Lenin in 1924. De daaropvolgende periodes van het stalinisme, waarin alle socialistische aanzetten werden teruggedraaid, en van de nomenclatura tijdens de Koude Oorlog, zijn immers negaties van het oorspronkelijke socialistische project. De uiteindelijke geluidloze implosie van de Sovjet Unie in 1991 veroorz...
Lees meer

Against modern football

Wat is dat nu juist: “Against modern football”. Wat verafschuwen wij als moderne voetbalhaters? En vanwaar komt eigenlijk de liefde voor het voetbal? Hoe ver gaat die? En zorgt dit alles niet voor een onwaarschijnlijke haat-liefdeverhouding?   Against modern football Haten wij het verdedigend voetbal van Mourinho of het tikitakagedoe van Barcelona? Komt onze afkeer voort uit de evolutie van het spelletje? Dat van Manchester United lijkt tegenwoordig regelrecht uit een betonmolen te komen terwi...
Lees meer

De Koerdische kwestie, door Derwich M. Ferho

Koerden zijn een Indo-Europees volk. Ongeveer 40 miljoen Koerden leven verspreid over het grondgebied van Noord-Koerdistan (Turkije), Oost-Koerdistan (Iran), Zuid-Koerdistan of KRG (Irak) en West-Koerdistan, nu bekend als Rojava (Syrië). Daarnaast zijn er ongeveer 4 miljoen geëmigreerde Koerden die wonen in verschillende deelrepublieken van de voormalige Sovjet-Unie, Libanon en Europa. Ongeveer 60% van de Koerden is islamitisch, de andere 40% behoren tot andere geloofsgroepen: Alevi's, christene...
Lees meer

Vrijheid waarborgt veiligheid (Vrije tribune)

Bezette steden? Tassen openen, door beveiligingsportieken lopen, op straat blauw en camouflagekleuren met machinegeweren al dan niet in aanslag, helmen, …, tijdelijk beperkt openbaar vervoer. Net alsof de avondklok werd ingesteld. Is er dan oorlog? Sommigen zeggen van wel en vragen om nog meer maatregelen. Wat haalt het uit of je nu op niveau 0 of 4 van het dreigingsniveau leeft? Onze conceptie zelf baart al het grootste risico: dat van een zinloos, ellendig of verderfelijk leven. Er zijn er di...
Lees meer

Ken je vijand en kies je wapens

Onze vijand is niet de moslim, het is niet de islam, het is het terrorisme als complex geheel. Wanneer geliefden geraakt worden door terreur, zijn angst en boosheid logische, natuurlijke reacties.

Bij vreselijke gebeurtenissen stellen extra adrenaline en cortisol ons in staat te vluchten (uit angst) of te vechten (uit boosheid). Hoe nauwer onze betrokkenheid, hoe heftiger de vecht-of vluchtreactie. Waarom de ene mens angstig, en de andere meer boos reageert, is persoonsgebonden. De verklaring i...
Lees meer

Weerwerk in tijden van uitsluiting

In taalkundig opzicht bekken de stellende, vergrotende en overtreffende trap van ‘uitgesloten’ niet erg goed. Maar in de maatschappelijke realiteit zijn ze dezer dagen heel erg in trek. Uitsluiting is een beleidskeuze van de hoogste prioriteit, en hoe zwakker men staat, hoe sneller men in de prijzen valt. Laure, een Waalse schoonmaakster, deed recent haar verhaal in een vakbondsblad. “Ik ben de helft van mijn loon kwijt, en ik had al geen voltijdse job”, vertelt ze. Een beschutte werkplaats hee...
Lees meer

Oorlog baart vogelvrije baby’s…(Vrije tribune door Gerlinda Swillen)

Bij man noch vrouw heeft oorlog ooit een embargo gelegd op seksuele drang en behoefte. Wel integendeel : hij schept vaak moeilijk te beheren stresssituaties net zoals machtposities. Oorzaak tijdens conflicten zijn niet alleen materiële elementen, zoals het uitvallen van elektriciteit, voedseltekorten, gebrek aan uitgaans- of vermaaksgelegenheid, schuilen voor aanvallen… Vooral angst, onzekerheid, verveling en vooral machteloosheid tegenover het donkere oorlogsgevaar drijven tot onmiddellijke vlu...
Lees meer

De bibliotheekrevolutie: een positief alternatief van de Vlaamse cultuurfondsen

Begin maart kondigde minister Gatz aan dat gemeenten vanaf 2016 vrij zijn om al dan niet een plaatselijke openbare bibliotheek in te richten. Sinds 1978 waren ze verplicht dat te doen. Een revolutie in het bibliotheekwezen… De beslissing van minister Gatz deed in het voorjaar veel stof opwaaien: de schrik zit er namelijk in dat deze beleidsvrijheid een verdoken besparingsoefening zal worden. Wij, de vijf Vlaamse cultuurfondsen (Davidsfonds, Masereelfonds, Rodenbachfonds, Vermeylenfonds, Willems...
Lees meer

Uit het vluchtelingenleven gegrepen

Mijn naam is Ayham, ik ben van Syrië. Ik ben geboren op 27 november 1990. Op dat ogenblik studeerde mijn vader het derde jaar ingenieur, terwijl hij in de bouw werkte. Mijn moeder werkte in een landbouwcoöperatief. We leefden bij mijn grootmoeder. Mijn eerste slechte herinnering is dat mijn vader na zijn studies ging werken in Libanon en toen door de staat werd opgepikt om in het leger te gaan. Het was een harde tijd gezien enkel mijn moeder werkte voor 120 $ per maand. Wij wisten niet waar mij...
Lees meer

Nieuwe uitdaging voor het middenveld (vrije tribune Masereelfonds)

Vrije Tribune Nieuwe uitdaging voor het middenveld Geschreven door Eric Corijn, gepubliceerd in Aktief, ledenblad Masereelfonds vzw, nr 1/2015 Opgedragen aan Koen Dille De regeringen op Vlaams en federaal vlak hebben een duidelijk project. Ze willen het sociaaleconomisch evenwicht naar rechts verschuiven. Ze willen de overlegeconomie en de welvaartsstaat volkomen laten bepalen door de economische concurrentiekracht. En die wordt vooral afgemeten aan de rentabiliteit van k...
Lees meer

Er is iets op til

“Er is iets op til “ Ik zou het niet beter kunnen omschrijven. Toen na de verkiezingen van 25 mei stilaan de contouren van de verschillende regeringen zichtbaar werden, kon je al aanvoelen in welke richting het beleid zou evolueren en vandaag kunnen we niet anders dan constateren dat een vrees bewaarheid werd. Het nieuwe beleid zowel op Vlaams als Federaal vlak is snoeihard voor de mensen die het al moeilijker hebben, het middenveld dat verder ontmanteld wordt..... echter poeslief...
Lees meer

Herdenken of vieren?

Wereldoorlog 1914-1918   Verbrijzelde kanonnen kan men door betere vervangen, verscheurde begrippen en verwoest geloof kan men nooit meer herstellen.    –    Rosa Luxemburg, 30 september 1914 Voorbijlopen en niet zien is erger dan beledigen, bespuwen, uitsluiten. Dat geldt evenzeer voor gebeurtenissen als voor mensen. Er is een filosofische theorie die ervan uitgaat, dat wat door geen mensenoog werd opgemerkt, eigenlijk nooit heeft bestaan. Tot de opdrachten van de historicus beho...
Lees meer

Rebelse Parade trekt door Gent

Voor het eerst sinds 2007 trok zaterdag ook de Rebelse Parade door Gent. Het Gentse middenveld knoopt zo weer aan met de traditie de officiële openingsstoet af te sluiten met een ludieke, kritische noot.

Aangevoerd door een swingende boerenfanfare uit de Voerstreek maakten Gentse middenveldorganisaties en actiegroepen duidelijk van welke stad ze dromen. Een tachtigtal rebellen (en stadspiraten) tr...
Lees meer

Al bij al

De verkiezingen naderen snel. Tijd om onze politici te evalueren, zodat we ons niet moeten baseren op nietszeggende slogans en bijgewerkte foto’s om onze keuze op de stemcomputer aan te vinken.

En ja, het moet ons van het hart, in de (Europese) show van elkaar in bezuinigingen overtreffende regeringen deed de ploeg van Di Rupo het al bij al niet zo slecht.  Wablieft, een standpunt in het blad van een zichzelf kritisch noemende vereniging dat deze regering prijst? Lees vooral niet...
Lees meer