about
Toon menu

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Zeventig jaar oud en toch nog zo relevant

Artikel geschreven door Stefaan Smis*, verschenen in Aktief, ledenblad Masereelfonds (jrg 1/2019). Op 10 december 2018 herdachten we wereldwijd dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 70 jaar geleden plechtig werd aangenomen. Een oude tante zou men kunnen denken, die al lang elke relevantie heeft verloren en enkel nog gevierd wordt uit respect voor haar leeftijd en de rol die zij als wegbereider op het gebied van de internationale bescherming van de rechten van de mens gespeeld...
Lees meer

Hendrik de Man: een narcist met charisma

Interview met historicus Jan Willem Stutje. Interview afgenomen en bewerkt door Sven Lauwers (Masereelfonds) en verschenen in Aktief, ledenblad Masereelfonds (jrg 5/2018).  Hendrik de Man (1885-1953) was een van de meest invloedrijke Europese politici van zijn generatie. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met het illustere Plan van de Arbeid. Op 30 november stelt uitgeverij Polis i.s.m. Amsab-ISG en Masereelfonds de nieuwe biografie over Hendrik de Man van historicus Jan Willem Stutje voor. I...
Lees meer

Hoe ondergraaf je de democratie? Muilkorf mensenrechten!

Hoe ondergraaf je de democratie? Muilkorf mensenrechten! (vrije tribune, geschreven door Photis Schuurmans, verschenen in Aktief, ledenblad Masereelfonds, jrg 4/2018) Zeventig jaar geleden werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door een overgrote meerderheid van de toen 58 lidstaten van de Verenigde Naties aangenomen. Om de wreedheden van de Tweede Wereldoorlog te voorkomen werd het Charter, van de in 1945 opgerichte Verenigde Naties, aangevuld met een draaiboek dat de recht...
Lees meer

Allen klimaatling: Masereelfonds neemt klimaat en migratie onder de loep

Klimaat en migratie, twee thema’s die enerzijds op heel wat hevige reacties kunnen rekenen in de media en anderzijds op weinig constructieve aandacht kunnen rekenen van de politiek. Twee thema’s ook die velen ongemakkelijk maken wanneer ze worden aangehaald. Te groots, te ingewikkeld, niet mijn probleem. Aan deze houding hoopt het Masereelfonds dit en volgend jaar iets te doen. We gaan deze globale problemen niet uit de weg, maar stellen ons vrank en vrij open voor een geïnformeerde dialoog. Ond...
Lees meer

Ecosocialisme of barbarij (vrije tribune door Ludo De Witte, verschenen in Aktief (2018, jrg 2)

Bij de research voor mijn klimaatboek las ik een stapel rapporten en persartikels over de klimaatverandering. Verbazing was nooit veraf. Politici, opiniemakers en bedrijfsleiders dragen de geruststellende boodschap uit dat een mix van windmolens, zonnepanelen en elektrische wagens een duurzame transitie binnen handbereik brengt. De elektriciteitsvoorziening en warmte-opwekking verduurzamen is prima, maar die sector is niet het hoofdprobleem. De productie van elektriciteit en warmte zorgt wereldw...
Lees meer

Wat na de val van Islamitische Staat?

De val van Islamitische Staat als territoriale macht in Syrië en Irak is nakend. Na maandenlange gevechten is de extremistische beweging ook haar hoofdstad Raqqa kwijtgespeeld. Nu wappert er de vlag van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een progressieve multi-etnische en multireligieuze alliantie die Islamitische Staat uit bijna heel Noord-Syrië heeft verdreven, met steun van de VS. Ten zuiden van de rivier de Eufraat rukt het Syrische leger op, geholpen door de Russische luchtmach...
Lees meer

Van Lenin naar de klimaatopwarming

Vrije tribune "Van Lenin naar de klimaatopwarming", geschreven door Ronnie De Fossé, verschenen in Aktief, ledenblad Masereelfonds, jrg.4/2017 De Russische Revolutie eindigt met de dood van Lenin in 1924. De daaropvolgende periodes van het stalinisme, waarin alle socialistische aanzetten werden teruggedraaid, en van de nomenclatura tijdens de Koude Oorlog, zijn immers negaties van het oorspronkelijke socialistische project. De uiteindelijke geluidloze implosie van de Sovjet Unie in 1991 veroorz...
Lees meer

Against modern football

Wat is dat nu juist: “Against modern football”. Wat verafschuwen wij als moderne voetbalhaters? En vanwaar komt eigenlijk de liefde voor het voetbal? Hoe ver gaat die? En zorgt dit alles niet voor een onwaarschijnlijke haat-liefdeverhouding?   Against modern football Haten wij het verdedigend voetbal van Mourinho of het tikitakagedoe van Barcelona? Komt onze afkeer voort uit de evolutie van het spelletje? Dat van Manchester United lijkt tegenwoordig regelrecht uit een betonmolen te komen terwi...
Lees meer

De Koerdische kwestie, door Derwich M. Ferho

Koerden zijn een Indo-Europees volk. Ongeveer 40 miljoen Koerden leven verspreid over het grondgebied van Noord-Koerdistan (Turkije), Oost-Koerdistan (Iran), Zuid-Koerdistan of KRG (Irak) en West-Koerdistan, nu bekend als Rojava (Syrië). Daarnaast zijn er ongeveer 4 miljoen geëmigreerde Koerden die wonen in verschillende deelrepublieken van de voormalige Sovjet-Unie, Libanon en Europa. Ongeveer 60% van de Koerden is islamitisch, de andere 40% behoren tot andere geloofsgroepen: Alevi's, christene...
Lees meer

Vrijheid waarborgt veiligheid (Vrije tribune)

Bezette steden? Tassen openen, door beveiligingsportieken lopen, op straat blauw en camouflagekleuren met machinegeweren al dan niet in aanslag, helmen, …, tijdelijk beperkt openbaar vervoer. Net alsof de avondklok werd ingesteld. Is er dan oorlog? Sommigen zeggen van wel en vragen om nog meer maatregelen. Wat haalt het uit of je nu op niveau 0 of 4 van het dreigingsniveau leeft? Onze conceptie zelf baart al het grootste risico: dat van een zinloos, ellendig of verderfelijk leven. Er zijn er di...
Lees meer

Ken je vijand en kies je wapens

Onze vijand is niet de moslim, het is niet de islam, het is het terrorisme als complex geheel. Wanneer geliefden geraakt worden door terreur, zijn angst en boosheid logische, natuurlijke reacties.

Bij vreselijke gebeurtenissen stellen extra adrenaline en cortisol ons in staat te vluchten (uit angst) of te vechten (uit boosheid). Hoe nauwer onze betrokkenheid, hoe heftiger de vecht-of vluchtreactie. Waarom de ene mens angstig, en de andere meer boos reageert, is persoonsgebonden. De verklaring i...
Lees meer

Weerwerk in tijden van uitsluiting

In taalkundig opzicht bekken de stellende, vergrotende en overtreffende trap van ‘uitgesloten’ niet erg goed. Maar in de maatschappelijke realiteit zijn ze dezer dagen heel erg in trek. Uitsluiting is een beleidskeuze van de hoogste prioriteit, en hoe zwakker men staat, hoe sneller men in de prijzen valt. Laure, een Waalse schoonmaakster, deed recent haar verhaal in een vakbondsblad. “Ik ben de helft van mijn loon kwijt, en ik had al geen voltijdse job”, vertelt ze. Een beschutte werkplaats hee...
Lees meer

Oorlog baart vogelvrije baby’s…(Vrije tribune door Gerlinda Swillen)

Bij man noch vrouw heeft oorlog ooit een embargo gelegd op seksuele drang en behoefte. Wel integendeel : hij schept vaak moeilijk te beheren stresssituaties net zoals machtposities. Oorzaak tijdens conflicten zijn niet alleen materiële elementen, zoals het uitvallen van elektriciteit, voedseltekorten, gebrek aan uitgaans- of vermaaksgelegenheid, schuilen voor aanvallen… Vooral angst, onzekerheid, verveling en vooral machteloosheid tegenover het donkere oorlogsgevaar drijven tot onmiddellijke vlu...
Lees meer

De bibliotheekrevolutie: een positief alternatief van de Vlaamse cultuurfondsen

Begin maart kondigde minister Gatz aan dat gemeenten vanaf 2016 vrij zijn om al dan niet een plaatselijke openbare bibliotheek in te richten. Sinds 1978 waren ze verplicht dat te doen. Een revolutie in het bibliotheekwezen… De beslissing van minister Gatz deed in het voorjaar veel stof opwaaien: de schrik zit er namelijk in dat deze beleidsvrijheid een verdoken besparingsoefening zal worden. Wij, de vijf Vlaamse cultuurfondsen (Davidsfonds, Masereelfonds, Rodenbachfonds, Vermeylenfonds, Willems...
Lees meer