about
Toon menu

Opwaarts en niet vergeten

img-0001.jpg

(Links voor beginners) 'Ik wil weten of je een scheppend dan wel een doorgevend mens bent,  in enigerlei opzicht: als scheppende behoor je tot de vrijen, als doorgever ben je hun slaaf en hun werktuig.' (Friedrich Nietzsche) Slechts 10% van de mensen bezit een min of meer samenhangend wereldbeeld of voelt de behoefte daaraan. Althans: dat stelt de Belgische wetenschapper, filosoof, milieuactivist en kunstenaar Willy Weyns in 1995 in Het gras onder onze voeten. Voor conservatieve politici is...
Lees meer

Ons Geld

 Door Frank van Empel Geld lenen is niet erg in tijden van economische groei, maar het kan dodelijk zijn tijdens economische crises. Zeker als je tientallen jaren achtereen geld moet lenen om de eindjes aan elkaar te knopen. Dan stapelen schulden zich op, zeker als schuldenaars het ene gat met het andere gaan vullen. Een overzichtelijk bedrag aan schuld wordt dan rap onbeheersbaar. Stel: je leent als persoon of als land €100.000 tegen 7% rente, zonder tussentijds af te lossen. In...
Lees meer

Het Europa van de Mens

2013 08 27 14 50 00

‘De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.’ (Concept Grondwet voor Europa, 2004) Door Frank van...
Lees meer