about
Toon menu

NVA bekent kleur

Geel - zwart duikt overal op! Gele hesjes in Wallonië en zwarte leeuwen in Vlaanderen halen meer en meer het voorpaginanieuws.De NVA wist jarenlang verstoppertje te spelen en roofde onopvallend de zakken leeg van de kansarme tot middelrijke burger. Fake news, identiteitspraatjes, economische toogpraat, versterking van het individueel schuldgevoel,oorlogsretoriek,.. waren de diverse methoden om de aandacht af te leiden van de wezenlijke problemen: armoede, stress, verspilling, wereldgeweld, klim...
Lees meer

Het is tijd voor verzoening

Het mediagenieke optreden van Bart Dewever sprak alweer boekdelen!De NVA-voorzitter en regerend burgemeester van Antwerpen verscheen ten tonele, omringd door een schare bodyguards. Zij toonden zich bereid om bij de minste aanval hun leven te offeren voor de grote leider. Het V-teken vulde het beeld! Kraaide de lieve man victorie of kondigde hij als oorlogszuchtige strateeg de vernietiging van al zijn tegenstanders aan? 2014: Verlangen naar de alleenheerschappij door Verandering Zet die plaat...
Lees meer

Bart Dewever schotelt kaas met gaten voor

De alom tegenwoordige NVA - voorzitter lust blijkbaar Emmentaler! Best een lekkere kaas maar als ook uw visie vol steekt met gaten dan wordt dit een macaber schouwspel.Diverse media wijzen de intelligente strateeg van de partij die zich als " de nieuwe partij van het volk" profileert er op dat hij verscheidene keren een loopje neemt met de werkelijkheid.Als notoire historicus heeft hij ogenschijnlijk niet opgemerkt dat Vlaanderen gedurende eeuwen werd belaagd door diverse mogendheden. Nu eens wa...
Lees meer

HET VLAANDEREN WAAROVER WE NU MOETEN PRATEN

Een oprechte stem klinkt door! In 'De Standaard – Waalse kroniek – donderdag 18 januari 2018' schrijft Assita Kanko: “Vlaanderen heeft een hart en kansen voor mensen die het leven op de proef gesteld heeft. Ook als ze niet blank zijn.” Inderdaad, wellicht horen we op vandaag al te weinig deze stem!Heel veel Vlamingen hebben een groot hart; ze willen samen met wie dan ook bouwen aan een een rechtvaardige wereld en zich ten volle inzetten voor het welzijn van de toekomstige generaties, van welke...
Lees meer

Dank u wel Mr. Dewever voor uw oprechte duidelijkheid!

1. Eindelijk wordt klaarheid geschapen"NVA kiest ten volle voor bedriegers, onruststokers, poenscheppers en welzijn-vernielers", zo verduidelijkte de mondige en weldenkende voorzitter.De voorbije jaren slaagde deze meester-strateeg er telkens perfect in om zijn ware bedoelingen keurig te verpakken. Als burger kon je enkel wachten op de ontknoping van zijn degelijk toneelspel! Burgemeester, volksvertegenwoordiger en partijvoorzitter Bart Dewever paste daarbij diverse technieken toe... de ene al...
Lees meer

De Aziatische hoornaar Bart Dewever verstoort de hard werkende Vlaamse bijen

Wie de Aziatische hoornaar, een grote wesp met zwart lijf en gele poten, bewondert, merkt al vlug dat het oppassen geblazen is met schijnbaar gelijkaardige wezens.Voor u het beseft, is dit edele wezen binnengedrongen in uw veilig nest en vernietigt het uw zuur verdiende opbrengst. Bart Dewever, de intelligente NVA - voorzitter, verkondigde het in 2014 al van de daken dat hij wist wat goed was voor zijn Vlaamse vrienden. Toen dachten vele hard werkende Vlaamse gezinnen...
Lees meer

Duivelse politici springen op twee benen

N.a.v. de Catalaanse kwestie valt het me op dat politici die hierbij met veel tamtam spreken over democratie en mensenrechten toevallig(?) veelal behoren tot de categorie 'vermomde duivels". Enerzijds wakkeren ze conflicten aan (spanningen tussen autochtonen en allochtonen, tussen rijk en arm, tussen gezond en ziek, conservatieven en progressieven, tussen algemeen gevormd en technisch geschoold,..) en anderzijds laten ze voortdurend horen dat ze zo bekommerd zijn om het respect voor de orde en...
Lees meer

Keizer Bart steekt Vlaanderen in brand

1. De ziel van de Vlaming Dé Vlaming bestaat niet maar de geschiedenis laat ons toch zien dat de meerderheid van het Vlaamse volk een aantal karakteristieke eigenschappen heeft: doorzettingsvermogen, bereidheid om nieuwe invloeden te integreren en vastberadenheid om beloften na te komen bv.Ook op vandaag wil de Vlaming als mens behandeld worden én de medemens van welk pluimage ook respecteren...zelfs al weet zij of hij dat dit niet over een leien dakje zal lopen! 2. Keizer Bart: meester - bran...
Lees meer

Bange leiders dulden geen tegenspraak

Voorwoord In talrijke mediaberichten laten journalisten en bezorgde burgers hun verbazing doorklinken. Bart Dewever, de stuurman van NVA, slaat hard toe! Vanaf nu is het uit met het laten horen van een afwijkende stem in de media!Vanwaar echter die verwondering? Wie even de moeite nam om kort na de verkiezingen van 2014 de theorieën en strategieën van de partijleider te onderzoeken, stelde toen al vast dat de huidige stap - mondjes dicht - er zat aan te komen!Bart lijkt immers over het volgende...
Lees meer

Zoekt opa Geert Bourgeois naar 200 extra koffiemolens?

Geachte minister-presidentBeste Geert U bent een rasechte politicus, een aimabel man en een lieftallige opa!Meer dan ooit krijg ik interesse voor uw beleid, vooral nu u uw zo doortastend Vlaams klimaatplan aankondigde. Een waar sinterklaasgeschenk!Gelukkig droeg u daarbij geen mijter en geen lange sneeuwwitte baard want met het vigerende veiligheidsniveau 3 zou u wis en zeker opgepakt zijn en voor enkele uren opgesloten in een politiecel. Terwijl de grote klimaatmars in Oostende uit de startbl...
Lees meer

Herdenken de overlevers over 100 jaar ons al te hongerig verleden?

Met een stukje poëzie uit mijn bundel "Voorbij de grens." wil ik mijn betoog inleiden! "Aardverschuiving. Ik dood je, Aarde,besproei je met kerosine van verre vluchten.Zelfgenoegzaam keten ik je vast.Maar jij breekt uit, overspoelt me met ijzig wateren trekt de nieuwe grens voor morgen.Als drenkeling bijt ik in het zand.Geen onderscheid maak je, ...of toch?De arme overlever, drijvend op het zelf gemaakte vlot,kijkt toe vol mededogen. Met het schuim op je lippen gooi je hem voorbij de grenspaa...
Lees meer

Meester - jongleur Bart Dewever zoekt het balletje.

Of hoe NVA zichzelf opnieuw in de voet schiet. Beste Bart, Laat mij toe u van harte geluk te wensen met uw nieuw spelletje. U bent een voortreffelijke mediaspeler, een niet te evenaren personage uit een killingstory die bovendien ons, uw volgelingen, durft aan te spreken in het Latijn. Al sinds maanden voor de verkiezingen aast u samen met uw club van doorgewinterde kompanen op de overname van het graafschap Vlaanderen of misschien zelfs van het hele koninkrijk België. U wil de...
Lees meer

De ultieme keuze van N-VA en CD&V: een Vlaamse staat voor de rijke klasse

Meer en meer wordt het spel van de kopstukken van N-VA (tandem De Wever - Bourgeois) en van CD&V (tandem Peeters - Beke) duidelijk: Vlaanderen afsplitsen (separatisme) én toe-eigenen aan de (super)gefortuneerden (elitarisme). Vooraf: Ik banbliksem hierbij uitdrukkelijk niet alle partijleden en verkozenen...maar merk wel dat velen zich al te gemakkelijk laten leiden door de te pas en te onpas gehanteerde partijdiscipline. Mijn bijdrage wil vooral de ogen openen en de geesten wa...
Lees meer

Gemeenschapswacht

Proficiat voor de positieve en opbouwende commentaar van dhr Peter Raats. Dit standpunt draagt uitermate bij tot een verdraagzame en solidaire samenleving waarbij mensen die nauw betrokken zijn bij een bepaalde regio (wijk, stad,..) de communicatie met de plaatselijke bevolking levendig houden en concrete uitwassen aankaarten (én soms noodgewongen aan de kaak stellen). Het vermijdt ten zeerste de toename van de verzuring én bevordert de burgerzin. Bovendien kunnen mensen vanuit een...
Lees meer