about
Toon menu

Veranker de zorgcentra na seksueel geweld in elke centrumstad

Een jaar geleden ging het pilootproject met specifieke zorgcentra voor slachtoffers van seksueel geweld van start op 3 plaatsen: Gent (UZGent), Brussel (UMC Sint-Pieter) en Luik (UMC Luik). In een zorgcentrum na seksueel geweld kunnen slachtoffers 24 op 24 uur en 7 op 7 dagen terecht bij een multidisciplinair en gespecialiseerd team voor zowel medische en psychosociale zorg als voor het forensisch onderzoek en het indienen van een klacht. Zo worden slachtoffers niet langer van het kastje naar de muur gestuurd en professioneel bijgestaan.
Lees meer

Eén jaar na #MeToo vraagt Furia op Vrouwendag sectorspecifieke #MeToo-CAO's

“Het einddoel is niet dat mensen met hun verhaal naar buiten durven komen, maar dat er geen verhalen meer komen, omdat dit ongewenste gedrag de wereld uit is”, aldus woordvoerster Sofie De Graeve. Daarom stelde Furia tijdens het slot een hele batterij voor van maatregelen voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk. Sectorspecifieke #MeToo-CAO’s zijn er daar één van.

Zo’n CAO laat toe om verder te gaan dan het bestaande wettelijke kader. Het zet werkgevers ook aan o...
Lees meer

Abortus: Er is veel meer nodig dan een symbolische wetswijziging

Deze middag keurt de Kamer het wetsvoorstel van de meerderheid over abortus goed. Abortus wordt uit het strafrecht gehaald. Een historische stap. Toch is er veel meer nodig dan een symbolische wetswijziging om tegemoet te komen aan de noden op het terrein. Deze wetswijziging is dan ook vooral een gemiste kans.

Vooral kwetsbare vrouwen blijven in de kou De termijn van 12 weken blijft behouden. Nochtans trekken jaarlijks enkele honderden Belgische vrouwen naar Nederland voor een tweede trimester...
Lees meer

Furia steunt vakbonden in strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Recto:verso publiceerde op 13 september een open brief waarin dansers #metoo-praktijken bij de gerenommeerde choreograaf Jan Fabre aankaarten. Opnieuw blijkt hoezeer grensoverschrijdend gedrag verbonden is met seksisme en machtsmisbruik. De beweging 'Engagement', die dansers van onderuit organiseert om het seksisme in de kunstensector aan te pakken, gaf de schrijvers van de open brief het duwtje in de rug om het jarenlange stilzwijgen te doorbreken.

Dat toont de sterkte van een peer to peer-init...
Lees meer

Wanneer respecteren andere onderwijsspelers en politici de rechtspraak over religieuze kentekens op school?

De Gentse onderwijsschepen Elke Decruynaere kondigt aan dat moslimmeisjes vanaf volgend schooljaar een hoofddoek mogen dragen in de Gentse stadsscholen. Alleen wanneer de meisjes onder druk worden gezet, kan de directie daar anders over beslissen. Hiermee past de Gentse schepen de rechtspraak toe. Wat verbazingwekkend is, is hoe dat andere publieke schoolnet de rechtspraak van het hoogste rechtscollege naast zich blijft neerleggen.

Algemeen hoofddoekenverbod is ongrondwettelijk Al in 2014 oordee...
Lees meer

Geen pensioenhervormingen meer op kap van vrouwen: Assez is Genoeg!

Minstens 70.000 mensen sloten zich gisteren aan in Brussel bij de nationale manifestatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront voor “een rechtvaardig, correct en eerlijk pensioen”. 'Assez is genoeg' stapte mee op. Verdere maatregelen mogen de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen niet vergroten, noch vrouwen in bestaansonzekerheid duwen.

De regering Michel nam een reeks beslissingen die de pensioenen van meer en meer mensen bestaansonzeker maken en in het bijzonder vrouwen raken: optrekke...
Lees meer

Consequent feminist

Antwerps burgemeester Bart De Wever en rechts blijven de valse tegenstellingen opstapelen. Alsof de vrijheid om geen bh te dragen (wat trouwens nooit opgenomen is in een eisenpakket van de feministische beweging) in tegenstelling is met het recht om de hoofddoek te dragen.

Zelfbeschikkingsrecht We spellen het nog maar eens uit. Voor de slechte verstaander: Wat Furia doet, is de vrije keuze (we herhalen: VRIJE KEUZE) verdedigen van vrouwen om de hoofddoek al dan niet (we herhalen: AL DAN NI...
Lees meer

De blinde vlek bij het GO! (en Dirk Verhofstadt en Darya Safai)

Het hoofddoekendebat was de voorbije week prominent in het nieuws. En daarmee ook aantijgingen aan het adres van organisaties als Furia en BOEH!, die in dit debat de keuzevrijheid van vrouwen verdedigen en zich verzetten tegen hoofddoekverboden die de kansen op onderwijs en werk van meisjes en vrouwen beperken.

Dirk Verhofstadt (Liberales) suggereert in Knack (28/2) dat Furia zich niet durft uit te spreken over kwesties als verplicht sluieren en genitale verminking (wat niet klopt). Darya Safai...
Lees meer

46ste Vrouwendag Mechelen vraagt kordate aanpak discriminatie

Enkel 100den vrouwen (en mannen) zakten vandaag af naar het Scheppersinstituut in Mechelen voor de 46ste Nationale Vrouwendag. Feminisme leeft en is bijzonder actueel.

Seksuele intimidatie ook hot item op Vrouwendag #MeToo blijft ook in België aanzetten tot nieuwe getuigenissen. “Het is dan ook geen toeval dat het voorbereidend Mechels Vrouwendagplatform dit thema op het programma zette met workshops over intimidatie en weerbaarheid”, vertelt Iris Verschaeve, co-voorzitster Furia. Hiermee sluit...
Lees meer

Hommage aan RoSa en Renée Van Mechelen

Furia blikt achterom en vooruit op de memorabele dag waarop RoSa vzw feestelijk opent.

Deze maand is het 40 jaar geleden dat de vzw Rol en Samenleving werd opgericht. Daarmee waagde psychologe en feministisch publiciste Renée Van Mechelen (1946-2007) de sprong om haar droom, een documentatiecentrum gespecialiseerd in de vrouwenthemathiek, te realiseren. Deze voorvechtster voor vrouwenrechten zag namelijk hoe ’s lands tweede feministische golf, waar ze zelf deel van was, een stroom aan waardevolle...
Lees meer

"Verontwaardigd over verwijdering campagnebeeld hoofddoek bij vacature Vlaamse overheid"

Furia is verontwaardigd over de verwijdering van een foto van een VDAB-medewerkster met hoofddoek bij een vacature van de Vlaamse overheid. De foto die op Twitter de vacature begeleidde, maakt deel uit van een campagne die de Vlaamse overheid promoot als een werkgever met oog voor diversiteit. Minister Homans verklaarde dat de foto verkeerdelijk het signaal gaf dat hoofddoeken voor elke functie binnen de Vlaamse overheid kunnen, terwijl die overheid neutraliteit moet uitstralen. Furia verzet zich tegen deze beperkte kijk op neutraliteit.
Lees meer

Monument van de abortusstrijd overleden

Abortusactiviste en oud-Furia-lid Lucie Van Crombrugghe is op 16 mei overleden. Lucie was een erg gedreven feministische activiste die consequent het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen centraal stelde. Ze maakte haar levenswerk van de strijd voor “baas in eigen buik” en voerde actie om abortus uit het strafrecht te halen.

Lucie was een thuiswerkende moeder tot ze in contact kwam met het Vrouwen Overleg Komitee (vandaag Furia) en de Vrouwendag. De slogan van de Vrouwe...
Lees meer