about
Toon menu

'Er is niks moedigs aan besparen op armoedebestrijding'

Armoedeverenigingen en academici zijn in een Vrije Tribune kritisch voor de besparingsplannen van de Vlaamse regering. 'Aan besparen en het afbouwen van diensten is niets moedigs. Met besparen alleen los je nooit een probleem op, laat staan dat je op die manier 'verandering' tot stand brengt.'

Het is de nieuwe Vlaamse regering om ideologische keuzes te doen en dat is op zich een goede zaak. Politiek gaat om de botsing van ideeën. Zo zet deze regering in op empowerment en zelfredzaa...
Lees meer

Armoede geen prioriteit voor Vlaamse Regering

Het Netwerk tegen Armoede reageert verontrust op het regeerakkoord van de Vlaamse regering. “Deze nieuwe Vlaamse Regering kiest niet voor armoedebestrijding als topprioriteit.”, aldus coördinator Frederic Vanhauwaert.

Heel wat passages in het nieuwe regeerakkoord maken het Netwerk tegen Armoede bijzonder ongerust. Ze kunnen er immers voor zorgen dat de armoedecijfers verder zullen toenemen in plaats van de doelstellingen tegen 2020 te halen. De passages rond armoedebestrijding g...
Lees meer

Jawel, ook Vlaanderen heeft daklozen

Woensdag konden we in 'De Morgen' uitgebreid lezen hoe de Brusselse winteropvang voor daklozen faalt. Terzijde werd vermeld dat Vlaanderen verdacht vrij van daklozen is. Hoewel wij de problemen in Brussel niet willen minimaliseren en het daar dringend tijd is voor actie, moeten wij hierop reageren. Vlaanderen is niet vrij van daklozen en de stilte is inderdaad verdacht.

Verschillende Vlaamse organisaties zien elke winter opnieuw daklozen die niet worden opgevangen. Omdat er geen plaa...
Lees meer

Basismobiliteit is essentieel voor mensen in armoede, ook op het platteland

De Lijn wil basismobiliteit 'anders' invullen, zeker op het platteland. Dat blijkt uit het memorandum van de vervoersmaatschappij aan de Vlaamse regering. Het Netwerk tegen Armoede reageert verontrust. "Basismobiliteit is essentieel voor mensen in armoede", zegt coördinator Frederic Vanhauwaert. "Zonder een stevig aanbod openbaar vervoer zien zij hun kansen op werk, gezondheidszorg en andere dienstverlening zwaar ingeperkt."

Net op het platteland worden mensen geconfronteerd met zw...
Lees meer

Armoede bestrijden: ligt de oplossing bij de mensen zelf?

Armoedebestrijding staat vandaag bovenaan de politieke agenda. Alleen lijken heel wat politici en partijen de strijd tegen armoede te verwarren met een strijd tegen mensen in armoede. We zien hierin een duidelijk patroon terugkeren met twee hoofdlijnen. Tweemaal zien we dat de verantwoordelijkheid om uit de armoede te geraken meer en meer wordt gelegd bij de mensen in armoede zelf.

MENSEN IN ARMOEDE IN HET VIZIER Ten eerste zien we dat op alle bestuursniveaus, zowel federaal, Vlaams...
Lees meer

Onbetaalde arbeid voor leefloners kortzichtig en onrechtvaardig

De Antwerpse OCMW-voorzitter Liesbeth Homans (N-VA) wil mensen die een leefloon trekken, verplicht aan het werk zetten als tegenprestatie voor het geld dat ze van de overheid ontvangen. "Telkens opnieuw wekt Homans in haar communicatie de indruk dat mensen met een leefloon niet willen werken, dat ze profiteren. Zeer veel mensen met een leefloon willen hun situatie verbeteren, vaak is het geen kwestie van niet willen, maar niet kunnen."

De Antwerpse OCMW-voorzitter Liesbeth Homans (N-...
Lees meer