about
Toon menu

Christendemocratie en islamdemocratie: verschillen en gelijkenissen

GENT - Wat houdt een term als ‘islamdemocratie’ in? Wat zijn gelijkenissen en verschillen tussen islamdemocratie en christendemocratie? Hoe kunnen we de situatie in Turkije en de Arabische landen het best begrijpen? Een panel onder leiding van politicoloog Rik Coolsaet probeerde deze vragen van een antwoord te voorzien.

Politicoloog Steven Van Hecke belichtte deze thema’s vanuit een Europees perspectief, arabiste An Van Raemdonck focuste op de Egyptische casus, politicus Veli Yük...
Lees meer

Dar es Salaam Gent: speeddaten met moslima's

In de aanbieding: 15 moslima’s van diverse origines en overtuigingen. Het doel: een persoonlijk gesprek aangaan gedurende vijf minuten. Het resultaat: keiharde hoofdpijn en zere kelen van uren te babbelen; kortom, een héél geslaagde namiddag. Foto’s: Marieke Desloovere

...
Lees meer

Godsdienstvrijheid en de scheiding tussen Kerk en Staat

GENT - In Gent loopt momenteel de tweede editie van het samenwerkingsverband Dar es Salaam - Huis van de vrede. In deze reeks maken de organiserende partners het kader breder dan Gent alleen en worden enkele algemene principes uit de interreligieuze dialoog onder de loep genomen. De reeks ging van start met een lezing over de idee van godsdienstvrijheid en de scheiding van kerk en staat.

In het hoofddoekendebat beroepen zowel voor- als tegenstanders zich veelvuldig op de godsdienstvr...
Lees meer

Jonge moslims op zoek naar een eigen plek

KORTRIJK - De jeugd is de toekomst van de samenleving. Maar jonge moslims hebben het vaak moeilijk om een eigen plek te vinden. Mohamed Lahlali en Hans Van Crombrugge kijken naar participatie en gedeelde normen en waarden.

Jonge moslims hebben het vaak moeilijk om een eigen plek te vinden in de Vlaamse samenleving. Belangrijke elementen voor het vinden van een eigen plaats zijn enerzijds participatie en anderzijds het delen van waarden en normen. Deze concepten hangen ook grotendeels...
Lees meer

Islam op de werkvloer

KORTRIJK - De interculturele dialoog met moslims in Vlaanderen stimuleren, dat is het doel van het samenwerkingsverband Dar Es Salaam – Huis van de Vrede. Bij de edities in Antwerpen, Gent en Kortrijk worden zo steeds verschillende lokale partners verenigd. Maar hoe moeten we omgaan met diversiteit op de werkvloer?

Bij de tweede editie van Dar Es Salaam in Kortrijk was het, na een eerste theoretische en juridische gespreksavond over godsdienstvrijheid en de scheiding van kerk en st...
Lees meer