about
Toon menu

Vrouwen blijven de rekening betalen van de besparingsmaatregelen van de federale regering.

Naar aanleiding van de manifestatie van 7 oktober herinnert het Feministisch Sociaal-Economisch Platform de regering eraan dat de huidige besparingsmaatregelen en geplande sociale hervormingen de bestaansonzekerheid van vrouwen nog vergroten.

Nochtans nam de federale regering zich in het regeerakkoord voor om “beter rekening te houden met de genderdimensie op de arbeidsmarkt”, oog te hebben “voor de verschillende situatie van vrouwen en mannen in het kader van socio-economisch hervormingen” en b...
Lees meer

Open brief: "Verlaag de bijpassing voor deeltijds werk niet"

Het Feministisch Sociaal-Economisch Platform stuurde een open brief naar de RVA om de leden van het beheerscomité op te roepen de inkomensgarantie-uitkering (IGU) bij onvrijwillig deeltijds werk niet verder te verlagen zoals in de beleidsverklaring van de federale regering voorzien is.

Geachte leden van het Beheerscomité van de RVA In haar beleidsverklaring kondigde de federale regering aan de inkomensgarantieuitkering bij onvrijwillige deeltijdse arbeid te willen verminderen me...
Lees meer