about
Toon menu

Feminisme in een rechts Europa

Fort Europa wordt steeds rechtser. Mensen sterven aan de grenzen en racistisch geweld neemt toe. Mensen die arm, ziek of werkloos zijn, worden steeds meer als misdadigers voorgesteld in plaats van slachtoffers van een onmenselijk kapitalisme. Verschillende landen hebben de Schengen-akkoorden in principe of praktisch opgezegd. Hoe moeten feministes zich organiseren in deze harde tijden?

Ultrarechts of neofascisme? Hebben we iets geleerd uit de geschied...
Lees meer

Decriminalisering van prostitutie: een reactie

Recent besliste Amnesty om te pleiten voor decriminalisering. Twee Belgische organisaties onthaalden dit positief, maar heel wat anderen staan er niet om te springen. Waar gaat het precies over?

Definities In het prostitutiedebat zien we enkele ingewikkelde termen passeren: decriminalisering, criminalisering, legalisering... ook na een kijkje in een woordenboek is het allemaal niet zo eenvoudig als het lijkt. Ik geef drie voorbeelden uit de praktijk: I...
Lees meer

Open brief aan de VUB: neem uw verantwoordelijkheid

De uitspraken van decaan Willem Elias zijn een gruwelijke aanval op slachtoffers van seksueel geweld. Het wordt steeds moeilijker klacht in te dienen in een dergelijk klimaat. De VUB moet haar verantwoordelijkheid nemen en overgaan tot het ontslag van de decaan.

Tijdens hun leven krijgt 40 procent van de Belgische vrouwen te maken met seksueel geweld. Bij deze harde realiteit staan we veel te weinig stil. Het is al moeilijk genoeg als slachtoffer om klacht in te dienen – daarna ko...
Lees meer

Wat is seksisme?

Met alle discussie over wetten en eenzijdige definities vanuit partijen, loont het de moeite om nog eens een uitgebreide kijk te nemen op het begrip "seksisme" als systeem en ideologie.

Seksisme is een systeem dat de menselijke vrijheid beknot en mensen reduceert tot minder dan we zouden kunnen zijn, onze identiteiten op een bepaalde manier vormgeeft en ons voorschrijft hoe we ons moeten gedr...
Lees meer

In het spoor van 'Femme de la rue'

Hoe zou het zijn met het voorontwerp van de wet tegen seksisme van minister voor gelijke kansen Milquet? De docu 'Femme de la Rue' van Sofie Peeters was twee jaar geleden voor Milquet de gedroomde aanleiding voor het zoveelste wetgevend initiatief tegen seksisme. De film opende haar ogen, zo vertelde ze herhaaldelijk.

Drie feministische pijnpunten De ministerraad van 12 juli 2013 keurde het voorontwerp van wet tegen seksisme goed. Het beoogt de amendering van de wet van 10 mei 2007...
Lees meer

Links feminisme en het vrijekeuzedebat

Onder hedendaagse debatten zoals die rond abortus, hoofddoeken, prostitutie en werkloosheid zit een belangrijke discussie verborgen over vrijekeuzedenken versus structuurdenken. Al naargelang het onderwerp en de achtergrond van de spreker komt een andere focus naar boven. Zijn die posities werkelijk zo verschillend, en hoe moeten we daarmee omgaan? Ida en Evie reageren vanuit een links-feministische achtergrond.

Onder veel van de debatten in de hedendaagse feministische beweging zit...
Lees meer

Nationale vrouwendag en internationale mannendag: aan allen proficiat?

Vorige week vierden we onze eigen Belgische vrouwendag en op 19 november was het Internationale Mannendag. Jawel, Mannendag bestaat echt en richt zich onder andere op het promoten van positieve rolpatronen en gendergelijkheid, niet meteen in Gamma-stijl, maar eerder aanvullend in de geest van Vrouwendag.

Aandacht voor gendergelijkheid en rolpatronen kunnen we alleen maar toejuichen, maar het mag hiertoe niet herleid worden. Aandacht vragen voor feminisme mag niet leiden tot een zelfb...
Lees meer

Problemen met postmodern feminisme

In heel wat feministische kringen, zeker de academische, is postmodernisme zowat de algemeen aanvaarde ideologie. De andere stromingen zijn zogezegd verouderd of verkeerd. Tijd voor een kritische kijk op deze alomtegenwoordige stroming.

Volgens postmodernisten hadden we vroeger grote verhalen die vanuit een autoriteitspositie aan ons werden opgedrongen. Postmodernisme betekende de dood van die grote verhalen en bracht een heleboel correcties aan over hoe relatief alles wel was, conte...
Lees meer

Femen en de paternalistische pornocultuur

Oppervlakkig gezien lijkt het op feminisme, maar de problemen bij Femen zijn te groot om te negeren. Het platte marketingdenken voor hun promotie leidt tot een naadloos inschakelen in de pornocultuur en hun opvattingen zijn racistisch en neokoloniaal.

Toen ik Femen leerde kennen, wist ik eerst niet wat ik ervan moest vinden. De eerste reportage die ik over hen zag bracht heel wat tegenstellingen aan het licht. De reportage opende al met shots van voornamelijk de benen van een lid van...
Lees meer

Actie voor Afghaanse vrouwen en meisjes

BRUSSEL - Mede dankzij de vele aanwezigen op de actie van 8 maart is er succes geoogst bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De zaak-Khurana wordt opnieuw geopend. Dit kan een verschil maken voor alle asieldossiers van Afghaanse vrouwen.

Afghaanse meisjes en vrouwen ondergaan verschillende vormen van onderdrukking en vervolging vanwege hun gender. Een aantal van hen vluchtte naar België, waar zij politiek asiel aanvroegen. "Wij denken dat hun vraag om bescherming legitiem is e...
Lees meer

Het is allemaal natuurlijk, genetisch, evolutionair

De voortdurende herhaling van allerlei clichés is meer dan gewoon een beschrijving van de werkelijkheid. Verwijzingen naar het natuurlijke hebben als doel de status quo te behouden en bepaalde onderwerpen van politieke analyse uit te sluiten. Nepwetenschappers vertellen fabels zonder bewijs en stellen zichzelf voor als dappere ridders tegen de politieke correctheid.

"You find that people cooperate, you say, ‘Yeah, that contributes to their genes’ perpetuating.’ You find that they fi...
Lees meer

Prostitutie: het Zweedse of het Nederlandse model?

De laatste jaren wordt er eindelijk opnieuw een debat gevoerd over prostitutie in onze samenleving. Zowel het Zweedse als het Nederlandse model bestaan al meer dan tien jaar en er is nu al heel wat onderzoek gebeurd over de effecten ervan. Wat zijn de meningen en de resultaten?

De verschillende modellen Er zijn natuurlijk heel veel meningen over prostitutie. De meeste daarvan zijn echter bijzonder problematisch omdat ze ofwel gebaseerd zijn op een bijzonder egoïstisch of conservatie...
Lees meer

Man verkracht in Brussel – groot nieuws, verkeerde analyse

Het negeren van feministische perspectieven als het gaat over seksueel geweld leidt tot een enge blik die de echte oorzaken en oplossingsmethodes negeert. De poging om alles te reduceren tot sociaal-economische problemen werkt niet en is contraproductief om het reële geweld aan te pakken. Geen racisme om seksisme te bestrijden, maar ook geen seksisme om racisme te counteren.

In Brussel werd een man verkracht die zich naar aanleiding van een studentendoop als vrouw had verkleed. Seks...
Lees meer

Woonbeleid wanbeleid – volksvergadering in stadhuis

Vrijdag vond in het Gentse stadhuis een volksvergadering plaats. Aanleiding was de situatie van enkele gezinnen die in tentjes wonen en nu ook daar weg moeten zonder alternatief, samen met de jarenlange frustratie van veel Gentenaren met het wanbeleid van de stad qua huisvesting. Op de bijeenkomst zijn enkele eisen overgemaakt aan het stadsbestuur. Als ze hier niet op ingaan tegen 10 oktober wordt dan overgegaan tot het kraken van sociale woningen.

Vrijdag 28 september vond in het Ge...
Lees meer

Assange en geweld - neem vrouwen serieus

Er hoeft niet noodzakelijk een conflict te zijn tussen feministes en (andere) progressieven wat betreft de zaak Assange en andere gevallen die eerder de media gehaald hebben en zeker nog zullen halen. "De valse tegenstelling die tussen beide groepen gegroeid is, doet onze zaak geen goed", schrijft Evie Embrechts.

De frustratie van feministes is groot, en terecht. We leven in een wereld waarin mensen kunnen beweren dat het aanvaardbaar is om iemand te verkrachten terwijl ze slaapt (1)...
Lees meer