about
Toon menu

Wat sp.a en Groen nog moeten bijsturen

“Zonder een ware herbronning en een duidelijke positionering tegenover de nodige systemische transities zullen de socialisten verder afkalven. De simpele waarheid is: zonder herverdeling van de rijkdom zijn verhoging van de levenstandaard en budgettair evenwicht niet te combineren.” Zonder fundamentele koerswijziging is VUB-hoogleraar Eric Corijn somber over de toekomst van sp.a en Groen.

Het rechtse kabinet Michel I ging voor een regimeshift. Het ging erom de overlegeconomie waarop de welvaa...
Lees meer

Theo Francken gijzelt vrijplaats van rector Pauwels

Voor de VUB was het een inzet. Verleden jaar was een meeting van Theo Francken door een tegenbetoging onmogelijk gemaakt. Nu zou de VUB onder het motto van de vrije meningsuiting zelf garanderen dat de staatssecretaris spreekrecht kreeg. Wat een lezing was van een studentenvereniging (de liberale LVSV) en een jongerenafdeling (jong NVA) werd een inzet voor de vrijplaats die de VUB wil zijn.

De grote middelen waren ook ingezet. Rector Pauwels had haar standpunt bekend gemaakt via een tribune in de...
Lees meer

Gentse Feesten: de wereld 28 jaar na de val van de muur

“De wereld 28 jaar na de val van de Muur: een reis langs de angsten, de hoop en de wanhoop, de dromen en nachtmerries van de neoliberale burger, de verliezer van de globalisering." Tien dwarsliggende stellingen voor het 10de debat – slotdebat – van de 28ste Gentse Feestendebatten.

Opening van een nieuw tijdperk 1989: val van de muur/ opening van nieuw tijdperk. In feite al 1979/1980: verkiezing van Thatcher en Reagan en veralgemening van de neoliberale politiek. In feite al 1973/74: eerst...
Lees meer

Het populisme voorbij

Nu de “populisten” aan de macht komen of kunnen komen is er een hernieuwde aandacht voor de term. Want, inderdaad, het is een containerbegrip, te pas en te onpas gebruikt en het gebrek aan precisie laat dan niet toe de politiek van een Trump of een Orban of een Erdogan goed te duiden. Wat in de mainstream media lang werd gebruikt als een pejoratieve term voor alles wat niet binnen het gangbare systeem paste, blijkt nu bij te dragen tot verwarring en onduidelijkheid.

We hebben over populisme...
Lees meer

Laten we Europa maar meteen opnieuw uitvinden

Eric Corijn schrijft zijn mening neer naar aanleiding van het Gentse Feestendebat van woensdag 20 juli "Fort Europa: Vluchtelingencrisis of morele en politieke crisis van de EU? Welke EU willen wij?".

Ik voel me echt in een Weimar-klimaat: het dagelijks treintje gaat z’n gang, maar iedereen voelt dat chaos en diepe ontwrichting onder de oppervlakte ligt. Overloop de periode van de laatste commissie Barroso en de eerste jaren Juncker en niemand zal vandaag nog betwisten dat het Europese eenmakings...
Lees meer

Naar een regimewissel en hoe daarop te reageren

Een jaar na de “moeder aller verkiezingen” en de obligate rondjes balans opmaken is er gelukkig ook wat discussie over de maatschappelijke visies achter het gekibbel. Want laten we wel wezen: noch de ego’s van Bart De Wever of Kris Peeters, evenmin als de psychoanalyse van Bruno Tobback en John Crombez verklaren de durende meningsverschillen. Ze zoeken allemaal naar de juiste positie in een sterk veranderend politiek landschap.

Bart De Wever heeft een rechtse coalitie gevorm...
Lees meer

Tijd om angst voor terreur weer in te ruilen voor democratie

Het is alweer een tijd geleden dat in België dreigingsniveau 3 van kracht werd. Het is inmiddels verlaagd, maar nooit grondig gemotiveerd. Zo blijven we, met para's op straat, leven in een uitzonderingstoestand, terwijl er steeds weer iets gebeurt dat strijdig is met de maatregelen van bovenaf. "Wordt het niet tijd de angst en de dreiging in te ruilen voor een ware verdediging van onze democratie?"

Twee maanden heeft dit land in een uitzonderingstoestand geleefd. Dreigingsniveau 3....
Lees meer

Wereldvreemd (in) Vlaanderen

Inleiding van Eric Corijn op het Gentse feesten debat van donderdag 24 juli 2014 met als thema: Wereldvreemd in Vlaanderen: bakens voor een progressieve politiek.

Wereldvreemd (in) Vlaanderen De verkiezingen hebben de politieke kaarten in België en Vlaanderen herverdeeld, dat is bekend. De NVA heeft zich met scores tussen 20 en 50 procent als grootste partij bevestigd en daarmee de CD&V van de centrale positie verdrongen. Daarmee geeft ze een nieuwe marsrichting a...
Lees meer

De Vlaamse tunnelvisie op de inzet van de verkiezingen

Het is jammer de gelaagde verkiezingen te herleiden tot uitsluitend de Vlaamse zaak en alle redeneringen daaraan ondergeschikt te maken. Het leidt tot een nationalistische tunnelvisie die blind is voor de meerlagige complexiteit van deze wereld en voor hoe het lokale samenhangt met het globale, schrijft Eric Corijn.

Er is iets eigenaardigs aan het Belgische politieke systeem. Zoals het hoort dienen de eerste schermutselingen in een verkiezingscampagne om de agenda te bepalen, om de...
Lees meer

Voor een grondig debat over de universiteit

Cultuurfilosoof, sociaal wetenschapper Eric Corijn pleit voor een grondig debat over de universiteit, naar aanleiding van de recente discussie over academische publicatiedruk. Het gaat volgens hem over veel meer, over werkdruk, personeel, financiering, structuren en over de vraag welke wetenschap en universiteit we willen.

Het is opmerkelijk dat het verweer in het debat enerzijds komt van André Oosterlinck, de supermanager die aan de basis ligt van de universitaire bedrijfslogica en...
Lees meer

Het einde van het Europese sociale model?

GENT - De afbraak van onze verzorgingsstaat is begonnen. Is dit het einde van het Europese sociale model? Prof. Eric Corijn (VUB) probeert in zijn inleiding bij dit Gentse Feestendebat een antwoord te zoeken op deze vraag.

1. Ik denk niet dat er een Europees sociaal model bestaat als men daarmee bedoelt dat de Europese eenmaking dergelijk model in zich zou dragen. Er bestaan natuurlijk wel nationale sociale modellen in Europa. Die worden inderdaad zwaar onder druk gezet o.a. door het...
Lees meer

Een tekort aan menselijkheid

De 23 asielzoekers aan de VUB zijn al 77 dagen in hongerstaking en nog steeds is er geen oplossing. De media hebben eindelijk de weg naar hen gevonden, maar de politici blijven opvallend stil. Het zijn de moralisten die nu het toneel bezetten.

Terzake wou  begin deze week een politiek debat over deze zaak organiseren. Geen enkele vertegenwoordiger van de Vlaamse meerderheidspartijen kwam opdagen. CD&V, Open Vld en sp.a hielden de lippen stijf op elkaar. Ook de staatssecretaris vo...
Lees meer

Mogen we het debat even verleggen?

Een regering, goed politiek leiderschap, steunt op twee poten. Aan de ene kant beschikt ze over (legitieme) macht, over bevoegdheden en instellingen. Daarmee kunnen beslissingen worden uitgevoerd, kan er dwang worden uitgeoefend. Aan de andere kant is ook instemming nodig, moet (een deel van) de bevolking volgen, het eens zijn met het gevoerde beleid.

Het beleidsplan moet worden aanvaard en belangrijke actoren moeten bereid zijn in dezelfde richting te ageren. Daarover gaat het bij...
Lees meer

Het woord is nu aan het Gentse middenveld

SP.A en Groen! gaan in Gent in kartel naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Ze willen daarmee een sociaal-ecologisch stadsproject uitdragen.

Ze kiezen voor een stedelijk beleid dat investeert in de sociale vooruitgang van alle bewoners, zowel de zittende als de toekomstige. Ze willen van Gent ook een groene en auto-luwe stad op mensenmaat maken. Dit progressief project wordt de komende maanden verder uitgewerkt tot een concreet politiek programma. Daarmee is een belangrijke aa...
Lees meer

Pleidooi voor grootstedelijk netwerk

Stedelijke netwerken zijn in. Ze zijn nochtans niet nieuw. Ten tijde van de Hanzes, de Noord-Italiaanse stadstaten of de hoogdagen van de Vlaamse en Engelse katoen- en lakennijverheid was een stedelijk netwerk avant la lettre de motor van de economische en financiële welvaartsontwikkeling in Europa. Sven Gatz (Open Vld) & Eric Corijn (Cosmopolis) pleiten voor een Belgisch grootstedelijk netwerk.

Meer nog dan plaatsen zijn steden knooppunten in netwerken. Landen hebben de steden dan...
Lees meer