about
Toon menu

Tweets Francken onderdeel bouw van autoritaire Vlaamsnationale veiligheidsstaat

Eric Goeman beschouwt de uitlatingen van Bart De Wever en de tweets van Theo Francken niet als losse uitlatingen voor kort politiek gewin. Ze zijn onderdeel van een uitgekiende strategie om de gewone mensen klaar te stomen voor een neoliberale, autoritaire toekomst. Het wordt hoog tijd dat links daar een eigen strategie tegenover stelt.

Terwijl de media nog nazinderen van de neonazistische mars en de aanslag in Charlottesville, VS, is het niet onbelangrijk intussen ook te kijken naar wat zich hie...
Lees meer

Gentse Feestendebatten: Is God almachtig en de mens barmhartig?

De Gentse Feestendebatten zijn gestart in 1989 tijdens de val van de Muur, de implosie van de Sovjetunie en de ineenstorting van de illusies en leugens van het “reëel bestaande socialisme”.

De linkse intelligentsia in het Westen vielen ten prooi aan een algehele verwarring, soms tot aan de zinsverbijstering, verlieten steeds meer het kritische strijdperk en doken onder in de armen van de neoliberale stormen die de intellectuele bastions van verzet ontwrichtten. We leven in verwarrende tijde...
Lees meer

De grote belasting(s)oorlog

Welke argumenten gebruiken nu de tegenstanders van een rechtvaardige fiscaliteit, oftewel van een meer rechtvaardige fiscale verdeling van lasten en een meer sociale herverdeling gesteund op een oud gegeven: “Laat de sterkste schouders in de samenleving de zwaarste lasten dragen en niet omgekeerd zoals nu gebeurt waarbij de zwakke schouders bijna alle lasten dragen?”

De voorbije weken zijn onze fiscale boodschappen over onrechtvaardige fiscaliteit op Facebook druk, soms zeer druk becommentari...
Lees meer

Van Overtveldt wil stekker uit de tobintaks trekken

Na 18 jaar strijd vanuit FAN (Financieel Actie Netwerk) en vanuit ATTAC Vlaanderen en nadat Belgie jarenlang het beste jongetje van de klas is geweest, o.a. door de inzet van Yves Leterme, zal waarschijnlijk hetgeen ik reeds jaren voorspel door Van Overtveldt gebeuren.   Hij was reeds altijd als hoofdredacteur van Trends en volbloed neoliberaal en leerling van Milton Friedman totaal tegen de Tobintaks.  Hij is dus tegen de Robin Hood taks die eindelijk moet terugnemen van de rijken om te geven...
Lees meer

Tussen Luxleaks, offshoreleaks, Swissleaks en Panamapapers: Er is niets veranderd. Niets. 

Offshoreleaks, april 2013. Even was het wereldnieuws. Bijna zo belangrijk als de voorbije pausverkiezing en het proces Kim De Gelder. De koppen in de modale pers logen er niet om: “Datalek legt geldstroom naar belastingparadijzen bloot”; 'Superrijken sluizen duizenden miljarden weg'; “Lek leidt mogelijk tot schokgolf in financiële wereld”. Natuurlijk  was het een titanenwerk wat 86 journalisten na drie jaar onderzoek lang gepresteerd hebben. Een onderzoek waaraan 36 internationale media (waaron...
Lees meer

Belastingparadijzen en offshore-industrie: stormrammen voor belastingverlaging en financiële deregulering

Dit artikel publiceerde ik drie jaar geleden op DeWereldMorgen en ze is nog steeds actueel na de Panamaleaks.

Even was het wereldnieuws. Bijna zo belangrijk als de voorbije Pausverkiezing en het proces Kim De Gelder. De koppen in de modale pers logen er niet om: “Datalek legt geldstroom naar belastingparadijzen bloot”; "Superrijken sluizen duizenden miljarden weg"; “Lek leidt mogelijk tot schokgolf in financiële wereld”. Natuurlijk is het een titanenwerk wat 86 journalisten na drie jaar onder...
Lees meer

Waarom er geen fiscale rechtvaardigheid mogelijk is zonder vermogensbelasting

Op zondag 20 maart stapt het Financieel Actie Netwerk (FAN) mee op in de parade van Hart boven Hard met de slogan dat er geen fiscale rechtvaardigheid mogelijk is zonder vermogensbelasting. 

Waarom een vermogensbelasting? Omdat het vermogen ongelijk is verdeeld en omdat het sneller aangroeit dan het inkomen uit arbeid. In 2015 zijn 62 superrijke mensen even rijk als 3,6 miljard mensen, ofwel de armste helft van de hele wereldbevolking. Het jaar 2016 zal een historisch jaar worden wat betreft...
Lees meer

Coca Cola, suikertaksen, notionele intrest en ontdoken belastingen

Natuurlijk is het invoeren van een suikertaks, zoals de Turteltaks, een ordinaire budgettaire maatregel. Belastingen innen heeft altijd een budgettaire bedoeling: namelijk budgetten verzamelen om de publieke schatkist aan te vullen waardoor een overheid de verzorgingsstaat kan betalen noodzakelijk om de zwakkeren sociaal te beschermen. Deze suikertaksen treffen echter, zoals alle consumptietaksen, vooral de gewone werkende en werkloze mensen. En is dus sociaal onrechtvaardig. 

Maar het is nie...
Lees meer

Meer verbondenheid? Warme samenleving?

Afgelopen woensdag verscheen in De Morgen een opinie van moraalfilosoof Patrick Loobuyck. Hij houdt een pleidooi voor de noodzaak aan een Minister van Samenleven. Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen wil daarop reageren.

Een Minister van Samenleven. Om te binden. Om meer “togetherness” te organiseren. Op zichzelf is dit zeker geen slecht idee (er kan altijd nog een minister bij) maar een Minister van Samenleven kan het samenleven niet bevorderen wanneer diezelfde samenleving niet gebaseer...
Lees meer

Tax Justice Day: hoog tijd voor fiscale rechtvaardigheid

Vandaag vindt de vijfde Tax Justice Day plaats, een dag die in het teken staat van rechtvaardige fiscaliteit. Het Financieel Actie Netwerk trekt aan de alarmbel en pleit voor duidelijke stappen naar een rechtvaardige fiscaliteit.

Dankzij ICIJ, de internationale groep van onderzoeksjournalisten, vernam de wereld in april 2013 alles over de offshore leaks, een eerste steen in de poel van de fiscale ontwijkingsconstructies. In november 2014 kregen we zicht op LuxLeaks en de berucht...
Lees meer

N-VA teert de verzorgingsstaat, het historische fundament van de beschaving, uit

'De enige post waar nog marge is, is de sociale zekerheid, die nog altijd met 2 miljard per jaar groeit. Die teert de staat uit. Als je dit land leefbaar wil houden, dan moet je daar iets aan doen' zei Bart De Wever in een interview in De Morgen. Dit is ongeveer de meest schandalige uitspraak van een politicus in de Lage Landen in de voorbije decennia.

Zelfs tijdens haar hoogdagen kon het VB  zich deze reactionaire (priet)praat niet permitteren. Maar vandaag wordt deze sociale afbraa...
Lees meer

EU-bankiers niet blij met Franse druk voor Robin Hood taks

Sociale bewegingen voor mondiale rechtvaardige fiscaliteit zien opnieuw licht in de duisternis. De EU-ministers van financiën komen voor het eerst samen sinds Frans president Hollande zijn minister de opdracht gaf het Oostenrijks-Duitse streven voor een Financiële Transactie Taks (FTT) niet langer te blokkeren.

De Europese bankiers realiseren zich dat zij de politieke steun voor een Robin Hood taks onderschat hebben en deden via een lange brief een glansloze oproep aan de EU-mini...
Lees meer

Interventie in Vooruit tijdens nationale staking

De 85 rijkste wereldbewoners zien hun vermogen elke minuut met een half miljoen dollar toenemen. Afgelopen jaar groeide hun rijkdom met circa 244 miljard dollar. Dat is 65 keer de welvaart van de armste helft van totale wereldbevolking is. Zeven op de tien mensen leven in een land waar de economische ongelijkheid is toegenomen in de afgelopen 30 jaar. The happy few zijn zelfs ondanks de crisis rijker geworden, terwijl niet alleen de armen het voelen in de portemonnee maar intussen o...
Lees meer

Welke partijen zorgen na 25 mei voor meer fiscale rechtvaardigheid?

Het Financieel Actie Netwerk (FAN) en het Franstalige Réseau pour la Justice Fiscale (RJF) stelden vijf vragen over fiscaliteit aan de Vlaamse en Franstalige democratische politieke partijen. De studiediensten van ACV/CSC en ABVV/FGTB analyseerden de antwoorden.

De vijf vragen betroffen: 1.) De inkomsten uit dividenden; de winsten op beurskoersen en verzekeringen; en de progressiviteit van de aanslagvoeten in de personenbelasting; 2.) De belasting op de winst van vennootschappen...
Lees meer

Financiële crisis: aasgieren en speculatiewolven

Een Slowaakse bank, grotendeels in handen van Cyprioten, vervolgt Griekenland, terwijl een Grieks fonds Cyprus vervolgt. Welkom in de jungle van bilaterale investeringsovereenkomsten tussen de landen van de Europese Unie.

Tientallen hedgefondsen voelen zich geschaad door de afschaffing van overheidssubsidies of door de herstructurering van de staatsschulden in Europa. In naam van de bescherming van hun investeringen, vallen ze nu staten aan door de overheden te dagen voor grensovers...
Lees meer