about
Toon menu

GAS-boetes voor 14-jarigen? Vlaamse Jeugdraad is tegen

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet wil de leeftijd voor gemeentelijke administratieve sancties (GAS) verlagen tot 14 jaar. De Vlaamse Jeugdraad bracht donderdag advies uit. Zij pleiten voor een aanpassing van het system en vragen dat minderjarigen niet langer onder de GAS-wetgeving vallen.

In het regeerakkoord van Di Rupo I staat dat gemeentes de mogelijkheid moeten krijgen om overlastboetes op te leggen aan minderjarigen tot 14 jaar. Momenteel is die minimumleeftijd no...
Lees meer

Haatcampagne tegen professor Vuye? Een reconstructie

De RTBF zaait haat tegen Vlaanderen en voert een haatcampagne tegen de Vlaamse professor Vuye, dat konden we de afgelopen dagen lezen in de kranten. Maar wat zijn de feiten? Een reconstructie.

Ongeveer twee maanden geleden, op 16 februari, zond de RTBF in het avondjournaal een reportage uit over de kritiek die  enkele studenten uit de Naamse universiteit Notre-Dame de La Paix hadden op hun professor staatsrecht. Hendrik Vuye, de professor in kwestie is een grondwetspecialist en stee...
Lees meer

Uitbreiding van de GAS-boete: het straatverbod

Wie meermaals overlast veroorzaakt in straten of wijken van een gemeente, kan binnenkort een straatverbod opgelegd krijgen. Het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) wordt daarmee uitgebreid. "Burgemeesters horen niet thuis op de stoel van de rechter", reageert Jos Vander Velpen van de Liga voor Mensenrechten.

De uitbreiding en hervorming van het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) werd tijdens de regeringsonderhandelingen afgesproken. Be...
Lees meer

Discriminatie in de dienstensector: Mag uw schoonmaakster een allochtoon zijn?

Mag uw poetshulp een allochtoon zijn? Deze vraag kan aan u gesteld worden door het dienstenchequebedrijf wanneer u op zoek bent naar een poetshulp. Dat druist volledig in tegen de antidiscriminatiewet want de afkomst van de poetshulp mag in geen enkel geval een rol spelen.

Het zijn vaak kleine dienstenchequebedrijven die ingaan op de wens van de klant om geen schoonmaakpersoneel van allochtone afkomst te sturen. Erger is als ze het zelf voorstellen aan de klanten. De antidiscriminati...
Lees meer

Besparingen bij De Lijn: de kunst van het wachten

Met de bus reizen, wordt een oefening in geduld. De Lijn moet 60 miljoen euro besparen en dat zullen de reizigers voelen. Vooral West-Vlaanderen moet eraan geloven. Laatavondbussen in Brugge, Oostende en Kortrijk verdwijnen. De laatste bus naar de randgemeenten zal op weekdagen rond 20 uur vertrekken, nu is dat 23 uur. Tal van buslijnen zullen op weekdagen maar om de twee uur gaan rijden. “Het decreet basismobiliteit bepaalt dat overal op weekdagen elk uur een bus moet komen”, zeg...
Lees meer

Polemiek over besparingen in het hoger onderwijs

Tientallen Gentse studenten hebben woensdag 28 maart betoogd tegen de nieuwe besparingsplannen van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet. Na de betoging ontstond in De Standaard een polemiek tussen minister van Onderwijs Pascal Smet en de Gentse studentenvertegenwoordigers.

De betoging is een initiatief van verschillende Gentse studentenraden waaronder Voorrang Aan Studenten (Vast) en Stuart, de studentenraad van de richting Letteren en Wijsbegeerte. Volgens Vast heeft de Vlaamse...
Lees meer

Betoging in Gent. "Stop de besparingen in het onderwijs"

GENT - De Vlaamse regering wil volgend academiejaar 2 procent besparen op het hoger onderwijs. De middelen die het hoger onderwijs momenteel ter beschikking heeft zijn beperkt maar dreigen door deze besparingen in de toekomst nog kleiner te worden vrezen Gentse studentenorganisaties. Enkele Gentse studentenraden voerden daarom woensdag actie.

De voorbije twintig jaar verdubbelde het aantal studenten maar het personeel volgde deze stijging niet. Het grootste gevolg hiervan is het 'ma...
Lees meer

"Leraar zijn is topsport"

De Vlaamse regering heeft beslist dat leerkrachten langer moeten werken. Door de afschaffing van het TBS-systeem (de periode van 'terbeschikkingstelling') kunnen ze pas op pensioen als ze 60 jaar zijn. Alleen kleuterleid(st)ers kunnen nog stoppen op hun 58ste. De vakbonden reageerden woedend en dreigden met acties. In ruil voor onderhandelingen werd de aangekondigde staking van 28 maart echter opgeschort. Volgens de leerkrachten zijn leerlingen er niet bij gebaat dat leerkrachten d...
Lees meer

GAS-boetes: financieel gewin en politieke repressie

Je denkt beter twee keer na als je nog eens de eendjes gaat voederen in het park of geen sneeuw ruimt voor je oprit omdat je toch in een doodlopende straat woont. Voor je het goed beseft, schrijft het gemeentebestuur je daar een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete) voor uit. Er is echter meer. Ook het democratisch recht op actievoeren, komt in het gevaar.

GAS-boetes? Waar gaat het over In België werd het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in 1...
Lees meer

Tegenstrijdige cijfers over de loonkloof

Volgens een studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verdient een vrouw in België gemiddeld 8,9 procent minder dan een man. Maar enkel Noorwegen (8,7 procent) en Hongarije (6 procent) doen beter. Volgens Equal Pay Day bedraagt de loonkloof 22 procent. Wie heeft er gelijk?

De cijfers uit de OESO-studie zijn gebaseerd op het mediaaninkomen van werknemers die een voltijdse job uitoefenen. De gegevens dateren uit 2009, het jongste jaar waarvoor verg...
Lees meer

“Ze hebben de banken gered, maar ze zijn de burgers vergeten”

GENT - De vakbonden (ACLVB, ACV en ABVV) en het Financieel Actie Netwerk (FAN) voerden woensdag actie op de Korenmarkt in Gent. Dit naar aanleiding van een Europese actiedag voor een socialer Europa. Sommige actievoerders waren als spoken verkleed, gingen in de vorm van een euroteken staan en dansten de sirtaki.

De slogan van ETUC, het Europese overkoepelende vakverbond, dat tot de actiedag van woensdag 29 februari had opgeroepen, luidt "Ze hebben de banken gered, maar ze zijn de bur...
Lees meer

Belgisch ontwikkelingsgeld verdwijnt naar belastingparadijzen

Meer dan 100 miljoen euro aan officiële Belgische ontwikkelingshulp wordt geïnvesteerd in belastingparadijzen. Dat stelt de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11. Die voerde een onderzoek over de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO).

De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO), opgericht in 2001, voorziet in de financiering van private ondernemingen in ontwikkelingslanden. Het startkapitaal van vijf miljoen euro bije...
Lees meer

"De druk is enorm" - Een verpleegster aan het woord

“Minder personeel en een hogere bezettingsgraad, dat is om problemen vragen”, zegt verpleegster Petra Heye (52). Als de regering-Di Rupo de pensioenregels wil koppelen aan de ‘zwaarte’ van een beroep, mag verpleegkundige alvast niet ontbreken in de lijst met zware beroepen. ...
Lees meer

"Een rustig moment is er niet" - Een verpleegster getuigt

Als het van de regering-Di Rupo afhangt, worden de pensioenregels gekoppeld aan de ‘zwaarte’ van een beroep. Een flexibel begrip, want wat maakt het ene beroep zwaar en het andere licht? “Zij mag alvast bij de zware beroepen zitten”, zegt bewoner Roger. Verpleegster Evy Vandewalle (31) knikt instemmend. “Vaak wordt de nachtdienst in een rusthuis aangezien als een waakdienst. Maar wij slapen hier niet hoor, wij zijn tien uur constant aan het werken.” ...
Lees meer

'Overigens ben ik van mening dat de NAVO afgeschaft moet worden'

'Overigens ben ik van mening dat de NAVO afgeschaft moet worden.’ Deze bedenking zult u de komende weken wel vaker horen. Enkele schrijvers eindigen elk publiek optreden met die zin. Zo willen zij het debat rond het bestaansrecht van de NAVO aanwakkeren.

De Vlaamse theater- en romanschrijver Erik Vlaminck neemt ook deel aan de actie. “Ik ben verontwaardigd. De NAVO is een organisatie die opgericht werd als een instrument om de vrede te bewaren. Maar het is een regelrechte oorlogsma...
Lees meer