about
Toon menu

Getuigenis van bezorgde huisarts: "Hoelang nog voor politie onze consultatieruimtes binnenvalt?"

Moeten wij ons als artsen laten instrumentaliseren in een populistisch beleid dat de economisch en sociaal zwaksten in onze samenleving viseert?

Eind januari (dit jaar) kondigde minister Ducarme aan dat hij de medische zorg voor mensen zonder papieren aan banden gaat leggen. Post factum controles door de Hulpkas van Ziekte en Invaliditeit moeten artsen afstraffen die 'niet-noodzakelijke zorg' verstrekken. De nieuwe wet, die al door de ministerraad werd goedgekeurd, luidde een storm van protest in...
Lees meer

Bij De Lijn hebben ze alle reden om te staken

Vandaag legt het personeel van De Lijn het werk neer. En daar hebben ze alle reden toe. Met de regelmaat van de klok duikt De Lijn op in de actualiteit. De ene wantoestand na de andere passeert de revue. Waarom slaagt het bedrijf er niet in het tij te keren? Wie dieper graaft, botst al snel op een beleid dat het zo wil. De Vlaamse regering lijkt er alles aan te doen om het openbaar vervoer te kelderen. Het uitgeholde karkas van onze openbare vervoersmaatschappij sleept zich van de ene besparingshalte naar de volgende.
Lees meer

Erkenning van burn-out: symbool of verandering?

“Burn-out zal erkend worden als beroepsgerelateerde aandoening”, zo kondigde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block eind november aan in De Zevende Dag op één. Een maatregel die niets te vroeg komt en tegemoet lijkt te komen aan de epidemie op onze arbeidsmarkt. Maar zal de ingreep effectief zijn en deze vloedgolf een halt weten toe te roepen? Of gaat het eerder om een symbolische actie waarvan de impact beperkt zal blijven?

Het thema is al een hele tijd terecht actu...
Lees meer