about
Toon menu

Besparingsklimaat en de (low)impact van Steven Vromman

Halverwege deze legislatuur werd het hoog tijd om met Steven Vromman – de man met de kleinste verkiezingsaffiche – terug te blikken op de bestuursontgroening van zijn partij. De resultaten op papier zijn er alvast: een lijvig mobiliteitsplan dat al heel wat voeten in de aarde had, een milieuplan dat al heel wat stof deed opwaaien en de eerste stappen in de zoektocht naar meer en betere plaatsen in het onderwijs en de kinderopvang. Een onverhoopt succes of e...
Lees meer

Gent zoekt kritische stem

Dzjoef is een internetplatform dat de vinger aan de Gentse pols wil houden.  Voortbouwend op het teloorgegane TiensTiens, willen we een forum bieden aan iedereen die dag in dag uit werkt aan een open, solidaire en leefbare stad. Dzjoef wil de “gezelligste stad van Vlaanderen” permanent kritisch tegen het licht houden en berichten over wat er allemaal beweegt op het vlak van mobiliteit, wonen, welzijn, … Kortom over alles wat een stad tot stad maakt. Dat gaat allemaal niet zo...
Lees meer

Beschaving @ interim

Interim- of uitzendarbeid is een vorm van voorlopige tewerkstelling. Anders dan het woord laat uitschijnen, lijkt de interim-arbeid zich permanent te vestigen in onze samenleving. We gingen in gesprek met een ex-consulente van een interimkantoor.

De wereld-expo van 1958 gaf aanleiding tot de introductie van interim-arbeid in België. Ze had nood aan hostessen om het hele spektakel te begeleiden. In 1987 kwam het tot aangepaste wetgeving. Sindsdien nam de uitzendarbeid enorm toe e...
Lees meer

Leegstand: of hoe sociale woningbouw muurvast zit

De belasting op de leegstand en verkrotting van woningen en bedrijfsgebouwen die in 1990 in Gent werd ingevoerd, werpt vruchten af. Dat zeggen ze althans bij de stad zelf. Sinds eigenaars van vervallen of langdurig leegstaande panden jaarlijks een aanslagbiljet in de bus krijgen, leverden de stadsdiensten ruim dertig procent meer vergunningen af voor verbouwingen of slopingen. En laat dat nu net zijn waar de eigenaars op uit waren.

De belasting op de leegstand...
Lees meer

Zollikofer-De Vigneplan (Gent 1880-88)

De aanzet tot de grote opkuis door de burgerij aan de vooravond van de wereldexpo van 1913. De vergeten saneringsnomaden: de arbeiders Gent herdenkt dit jaar haar wereldtentoonstelling van 1913. Te verwachten valt dat de gekozen rigoureuze saneringswerken in de verloederde 19de-eeuwse binnenstad voor de wereldexpo zullen voorgesteld worden als een zegen voor de stad en als de enige en beste optie. Eigenlijk was het de beste keuze van de burgerij: zij saneerde en flaneerde, de arbe...
Lees meer

Zollikofer-De Vigneplan (Gent 1880-88)

De aanzet tot de grote opkuis door de burgerij aan de vooravond van de wereldexpo van 1913. De vergeten saneringsnomaden: de arbeiders Gent herdenkt dit jaar haar wereldtentoonstelling van 1913. Te verwachten valt dat de gekozen rigoureuze saneringswerken in de verloederde 19de-eeuwse binnenstad voor de wereldexpo zullen voorgesteld worden als een zegen voor de stad en als de enige en beste optie. Eigenlijk was het de beste keuze van de burgerij: zij saneerde en flaneerde, de arbe...
Lees meer

Baas in eigen buik!

abortus

Het abortusverhaal heeft niets aan relevantie ingeboet Lucie Van Crombrugge en Vicky Claeys getuigen. Eén espresso shot en twee capuccino’s. Nog voor we bediend zijn is het gesprek al goed op gang. Lucie Van Crombrugge (1944) was jarenlang coördinator van het Gents abortuscentrum Kollektief Antikonceptie, Vicky Claeys(…) was directeur van de Federatie CGSO vandaag Sensoa) en staat nu aan het hoofd van de International Planned Parenthood Federation – European Network. Ze kennen elk...
Lees meer