about
Toon menu

Waarom we zoveel besparen.

Sinds het aantreden van de NVA-regering is niks nog betaalbaar of dat laat men ons toch geloven. De pensioenen zijn te duur en we moeten allen langer werken voor minder pensioen. De brugpensioenen zijn onbetaalbaar en werden zo goed als afgeschaft. Tienduizenden werkzoekenden werden geschorst want het zijn toch maar profiteurs. De toegang tot de inschakelingsuitkeringen werd voor veel jongeren onmogelijk gemaakt en gekoppeld aan een diploma. Tienduizenden kwamen in de armoede terecht. Tevens wer...
Lees meer

De kracht van verandering of meer van hetzelfde?

Toen de NVA aan de macht kwam presenteerde ze zich als de anti-establishment partij die een zuivere  politiek ging voeren. 4 jaar NVA regering laten een bittere smaak na. In plaats van een propere politiek in het algemeen belang hebben we een amalgaam van leugens, halve waarheden en vooral van flagrante incompetentie gekregen. Enkele voorbeelden. Voor de verkiezingen zei de NVA de pensioenleeftijd op 65 te willen behouden. Na de verkiezingen werd de pensioenleeftijd 67. De NVA wil nieuwe speel...
Lees meer

België evolueert van een democratie naar een corpocratie.

Deze regering is nog maar 2 jaar aan de macht maar toch is Bart de Wever, die de echte eerste Minister is van zowel Vlaanderen als België, er in geslaagd heel wat democratische verworvenheden in het beste geval op de helling te zetten maar dikwijls gewoon op de vuilnisbelt te gooien. Het laatste wapenfeit is de afschaffing van het beroepsgeheim waardoor hulpverleners collaborateurs worden. Dat woord klinkt De Wever natuurlijk als muziek in de oren maar dat is bij velen nog niet zo. Door deze o...
Lees meer

De frontale aanval van Theo Francken op de rechtstaat

De staatssecretaris voor vreemdelingenzaken bakt het de laatste tijd wel erg bruin. Ondanks het feit dat hij door de rechtbank veroordeeld werd legt hij gewoon dit vonnis naast zich neer met als flauw excuus dat hij verkozen is om het algemeen belang te verdedigen. Alsof in een democratie het algemeen belang kan verdedigd worden door de wetten die door diezelfde democratie werden gestemd naast zich neer te leggen. Nu heeft hij ook nog het leven van de familie waar het om draait moedwillig in gev...
Lees meer

18 maanden NVA aan de macht: de kracht van verandering. Maar welke verandering?

De kracht van verandering was de slogan van de NVA tijdens de verkiezingen. Maar waarin resulteerden die veranderingen en kloppen die met wat werd beloofd. Komt de realiteit overeen met wat deze ultrarechtse regering zegt te doen en voor te staan? Na de zomervakantie is deze regering 2 jaar aan de macht. Tijd voor een bilan: Deze regering is democratisch gekozen en hoeft naar niemand te luisteren: slechts 38% van het electoraat stemde op één van de federale regeringspartijen. Uit de laatste k...
Lees meer

De grote VOKA-leugen: de werknemers gaan erop vooruit

VOKA rekent ons voor dat de gemiddelde werknemer erop vooruit gaat en wel met €90,00/maand. Maar kloppen de VOKA-rekeningen?

Volgens VOKA-topman Maertens is de loonbrief op het einde van de maand de enige referentie. Maertens gaat er nog steeds van uit dat de werknemers een bende dommerikken zijn die je om het even wat kan wijs maken. Als je 1% meer loon ontvangt ten gevolge van de Tax shift maar je langs de andere kant 10% meer kosten hebt door de gestegen prijzen, de Turteltax en de factuur...
Lees meer

De NVA en TTIP.

De Belgische regering krijgt nog maar eens het slechts mogelijke rapport van Europa. Zowel op het vlak van groei, begrotingsevenwicht of overheidsinvesteringen doet België het slechter dan ooit tevoren. Op het vlak van de daling van de reële lonen zijn we zelfs de slechtste van de Europese klas. Geen enkel land, inclusief Griekenland, gaat er meer op achteruit dan België. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de miljardenfacturen die deze ultrarechtse regering dagelijks presenteert aan de werk...
Lees meer

De parlementaire pensioenen

De Kamer heeft het amendement weggestemd waarmee de SP.A de voorwaarden voor de pensioenleeftijd voor parlementairen gelijk wou trekken met de pensioenvoorwaarden voor alle werknemers. Het is daarmee nog maar eens bewezen dat de wolven elkaar niet opeten. Terwijl wij gewone mensen steeds langer moeten ploeteren voor steeds minder pensioen mogen parlementairen die voor 2014 zetelden op 55 jaar met pensioen en ontvangen ze samen met een riante ontslagpremie nog eens meer dan € 5000/maand bij een...
Lees meer

De modale Belg lijdt nog geen pijn

Luc Coene, de ex-gouverneur van de Nationale bank zegt in Knack dat de gemiddelde Belg ten gevolge van de regeringspolitiek ‘nog geen pijn lijdt’. Dat Coene zelf nog geen pijn lijdt is overduidelijk.

Als protégé van de liberalen werd hij gouverneur van de Nationale bank alwaar hij keer op keer bewezen heeft totaal incompetent te zijn voor de functie. Hij diende de banken in de gaten te houden maar liet deze willens en wetens miljarden euro’s van de gewone mensen wegspeculeren. Hij ‘verdiend...
Lees meer

Het vakbondsbashen gaat maar door

De Open VLD wil dat de vakbonden rechtspersoonlijkheid krijgen en hun boekhouding vrij geven. Daarin wordt de VLD vanzelfsprekend gesteund door een schare rechtse broodschrijvers zoals Pironet van Knack. Pironet argumenteert op 11 februari ll. in Knack dat de politieke partijen in tegenstelling tot de bonden wèl hun boekhouding moeten bekend maken. Dat is maar zeer gedeeltelijk waar daar de boekhouding van de lokale afdelingen niet in de boekhouding van de nationale partijen hoeft opgenomen te z...
Lees meer

Waarom een onafhankelijk onderzoek naar de efficiëntie van de VDAB er niet zal komen.

In de bijdrage van Patrick Dewals van 21.01.2016 pleit hij voor een onafhankelijk onderzoek naar de efficiëntie van de VDAB. Deze bijdrage is daar een aanvulling op. Een onafhankelijk extern onderzoek naar de werking van de VDAB zal nog lang op zich laten wachten. De VDAB is immers de speeltuin van de politiek en de top is politiek benoemd. Niet de competenties maar de partijkaart zijn hier van belang. Er worden al heel lang heel veel vragen gesteld over het functioneren van de VDAB maar niet...
Lees meer

Spoorstaking illegaal? Volgens Blanpain wel.

In Het Nieuwsblad pleit de ondertussen 84-jarige ex- professor Blanpain voor het verbieden van spoorstakingen. Het verbieden van stakingen gebeurt meestal in niet-democratische landen en zegt veel over de democratische ingesteldheid van Blanpain. Nu ja, hij behoorde tot de bruine vleugel van de opgedoekte Volksunie en heeft daar misschien heimwee naar.

Volgens Blanpain is de staking gericht tegen de reiziger en niet tegen de directie. Daarbij gaat hij gemakkelijkheidshalve voorbij aan het feit...
Lees meer

De 6,5 miljard lastenverlagingen voor de patroons: wat gebeurt ermee?

Toevallig zag ik een filmpje op de jongerenzender vtv today (https://www.youtube.com/watch?v=ftXnPQ2cmeA). De journaliste wou weten wat er met de vele lastenverlagingen die de patroons krijgen zou gebeuren. Zou de werkdruk verlichten? Zouden er nieuwe aanwervingen komen? Om dat uit te vissen werden een aantal Oost-Vlaamse bedrijfsleiders geïnterviewd. Wat opviel was dat er geen enkele bedrijfsleider zei dat hij met de vele lastenverlagingen aanwervingen zou doen. Eéntje zei er zelfs dat het geld...
Lees meer

De aanpak van de terreur door deze regering

Sinds de terreurdreiging is de regering De Wever direct begonnen met het nemen van heel wat ondemocratische maatregelen om onze vrijheid te beperken. Sinds het boek ‘de shockdoctrine’ van Naomi Klein weten we dat het establishment dikwijls traumatische gebeurtenissen misbruikt om de controle op de bevolking te vergroten en de vrijheden in te perken. Deze regering van de patroons is niet anders. Of deze maatregelen enige zoden aan de dijk zetten in de strijd tegen het terrorisme is ondergeschikt...
Lees meer

De betoging van 7 oktober.

Op 7 oktober organiseren de 3 grote Belgische vakbonden opnieuw een protestbetoging tegen het asociale beleid van de regering. Ondertussen heeft elke Belg al € 700,00 moeten inleveren ten gevolge van hogere belastingen én hogere facturen. Teveel om hier op te sommen. Deze regering heeft geen oor naar het sociaal overleg en het middenveld wordt buitenspel gesteld. Nochtans hebben de vakbonden meer leden dan deze regering stemmen. De federale regering vertegenwoordigt slechts 38 procent van alle (...
Lees meer