about
Toon menu

Hallo Theo? Het Belgisch vluchtelingen- en migratiebeleid: veel muren, weinig bruggen

Tijdens de Gentse Feesten vindt de 28ste editie plaats van de Gentse Feestendebatten. Iedere dag wordt gediscussieerd over hete maatschappelijke hangijzers. Vandaag, maandag 17 juli, wordt het beleid van Theo Francken onder de loep genomen. Dominique Willaert brengt deze inleiding.

Op de Facebooktijdlijn van Theo Francken – vandaag, maandag 17 juli 2017: NV.A past voor nieuwe reddingsmissie, marine mag niet langer meewerken aan ‘toestroom van vluchtelingen’.‘Als er geen oplossing komt voor de on...
Lees meer

Lezing Francken: 'Journalisten werden wel degelijk gevraagd om aula te verlaten'

Het stilzwijgen van de andere aanwezige journalisten die weigeren om hun collega Thomas Decreus – die in het artikel van De Morgen onder vuur komt te liggen – te ondersteunen, illustreert de angst en de intimiderende sfeer die de staatssecretaris en de N-VA in ons land veroorzaken. Of dit tot een grotere en trotsere Vlaamse identiteit zal leiden is maar de vraag.

In de krant De Morgen van vrijdag 5 mei 2017 wordt een artikel gepubliceerd waarbij er wordt ontkend dat tijdens de lezing van The...
Lees meer

Welke sociale strijd voor deze tijd?

Wat is de toekomst van sociale actie? Over die vraag ging het zondag op een debat tijdens de Gentse Feesten. Dominique Willaert gaf er deze inleiding.

1. Historisch inzicht in de constituerende rol van conflict en strijd. Wanneer we het over sociale actie strijd willen hebben, dan is het interessant om even stil te staan bij de manier waarop onze reguliere media sociale acties en strijd benaderen. In onze Vlaamse en bij uitbreiding Europese media wordt de verslaggeving van sociale acties en so...
Lees meer

Bestrijden oorzaken geweld leidt tot echte veiligheid!

De vreselijke terreuraanslagen die Brussel hebben getroffen vragen in de eerste plaats naar ingetogen rouw, oprechte troost en warme zorg t.a.v. alle nabestaanden van de slachtoffers. De honderden hulpverleners die meteen na de aanslagen het beste van zichzelf gaven zijn een krachtige metafoor voor wat onze samenleving op vandaag nodig heeft: zorg, hulp en een gedrevenheid die verlangt naar herstel en genezing.

Het valse veiligheidsgevoel dat onze regeringen met hun binnenlandse en buitenlandse...
Lees meer

Zakenman speelt overheid

In een ont-Huts-end artikel in De Morgen (03/02/2016) kondigt Fernand Huts,de grote baas van Katoen Natie, aan dat hij 8 miljoen euro uittrekt om de culturele sector te steunen. Misschien haalt Huts deze 8 miljoen euro uit de jaarlijkse subsidiestroom (meer dan 12 miljoen euro) voor de zonnepanelen die op de daken van Katoen Natie pronken. Of uit de opbrengsten die Huts uit andere fiscale gunstmaatregelen haalt. Uit overheidssubsidies dus!

Zakenman Huts wil naar eigen zeggen doen wat de overheid...
Lees meer

De activistische verbeelding. Interview met Lieven De Cauter

Een interview waarin cultuurfilosoof Lieven De Cauter zijn licht laat schijnen op en zijn duivels ontbindt over het snijpunt tussen activisme en verbeelding. Het gaat om de transcriptie van een video-interview gemaakt door Dominique Willaert voor de toekomstfabriek op 6/09/12 (op deze website te bekijken). Voorpublicatie naar aanleiding van de voorstelling van De Cauters nieuwe boek 'Metamoderniteit voor beginners' (in Passa Porta op 5/11 en de boekenbeurs op 7/11). Dat dit interview functioneert als epiloog bij het boek, lijkt ons veelzeggend.
Lees meer

Welke VRT is nog nuttig

De VRT ligt onder vuur. Ook wij zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk niet enkel ontgoocheld geweest over de VRT-berichtgeving, maar ook beledigd en gekleineerd. We zouden ons dus makkelijk bij het kamp van de vijanden van de openbare omroep kunnen plaatsen. We doen dat niet. We geloven immers dat er net in een media-omgeving die zeer snel versnippert en polariseert ruimte moet zijn voor een door de hele samenleving gefinancierde omroep, die de belangen van de hele samenleving dient en niet die van een kleine groep aandeelhouders.
Lees meer

Het solidariteitsconcept volgens N-VA Kamerlid Peter De Roover

In een opiniestuk in De Standaard (Goesting besteed je niet uit aan de overheid – 30/09) amuseert N-VA kamerlid Peter De Roover zich in de vaststelling dat het maatschappelijke middenveld enkel door middel van subsidies tot volle bloei kan komen. De solidariteit waar onder meer de burgerbeweging Hart boven Hart voor staat is te sterk verbonden met overheidsgeld, dixit De Roover. Meteen definieert de auteur subsidies als belastinggeld dat bij burgers wordt weggehaald.

Al wie beweert bottom-up...
Lees meer

Wij gaan naar Calais en nemen mee of niet mee

Op vrijdag 4 september trok een lang konvooi auto’s en bestelwagens naar Calais om er de vele ingezamelde goederen aan de vluchtelingen te bezorgen. Een mooi en goed initiatief, zo concludeert Dominique Willaert. Maar om in de toekomst alles beter en ordentelijker te laten verlopen, worden toch best wat tips in overweging genomen. Hier zijn er enkele.

1. In Calais zijn er lokale hulp- en vrijwilligersorganisaties actief die een intermediaire en coördineren rol kunnen spelen. L’auberge des Migr...
Lees meer

Kunnen P2P-economie en basisinkomen een postkapitalistische samenleving dragen?

Op donderdag 12 maart organiseert Victoria Deluxe i.s.m. de partners van De Toekomstfabriek een denkdag en publieksdebat rond de thema’s Peer2Peer-economie en het basisinkomen. Beide thema’s worden vaak in één adem als noodzakelijke en cruciale onderdelen van het toekomstproject van links benoemd.

In de discussies binnen het publieke domein en de sociale media valt op dat in het denken en het spreken over P2P-economie en basisinkomen een aantal historische verworvenheden...
Lees meer

Er is meer dan één alternatief

Rik Pinxten met ‘Schoon Protest’ en Jan Blommaert en Karim Zahidi met ‘De paradox van Hayek’ leveren in deze donkere dagen boeiend en hoopvol leesvoer af. Beide boeken zijn gelardeerd met analyses en denk- en doesporen die zowel het sociaal verzet tegen het neoliberale beleid in dit land en Europa kritisch belichten als een aanzet geven tot de prefiguratie van de samenleving van morgen.

In zijn nieuwe boek ‘Schoon Protest’ waarschuwt Rik Pinxten v...
Lees meer

Luidop spreken en niet angstvallig zwijgen

De voorbije maanden is er flink gedebatteerd over de politieke rol die het maatschappelijke middenveld de voorbije decennia heeft ontwikkeld en welke posities het in de toekomst kan en moet durven innemen. Daarbij voegt zich nu een standpunt dat consequenties uit historische ontwikkelingen in kaart brengt – en dat "het middenveld" zelf herdefinieert. Daarin is weer plaats voor het ideaal en voor de systemische verandering.

Pascal Debruyne en Bart Van Bouchaute publiceerden in DeW...
Lees meer

De kunst van het besparen in 'Termontville'

De besparingen in Gent gaan niet ongemerkt voorbij. Er is niettemin een gebrek aan gelaagde en genuanceerde analyse. De oppositie kwam, samen met de media, ook niet erg sterk en genuanceerd uit de hoek. We doen een poging enkele keuzes te brengen in overeenstemming met het bestuursakkoord. We stellen echter ook enkele vragen die tot nu toe ontbreken in het debat over de besparingen in Gent. Een stedelijke democratie leeft van de degelijkheid van dit debat.

De besparingen in Gent gaan niet ongemer...
Lees meer

Tegen de criminalisering van activisme

Oproep tot de vrijspraak in beroep van de activisten van de Field Liberation Movement, veroordeeld wegens bendevorming.

Bij deze willen wij een dringende oproep lanceren om de 11 activisten van de Field Liberation Movement, die op 24 september 2013 voor de rechtbank in Dendermonde zijn veroordeeld voor 'bendevorming, vernieling en weerspannigheid', daadkrachtig te ondersteunen. De juridisch disproportionele veroordeling van deze actievoerders zet de deur open voor de criminalisering...
Lees meer

Open brief aan Liesbeth Homans

Dominique Willaert is artistiek leider van sociaalartistieke werkplek Victoria de Luxe en lid van de Vooruitgroep. Hij schreef een open brief aan Antwerps schepen voor sociale zaken Liesbeth Homans (N-VA) naar aanleiding van haar uitspraken in DS Weekblad. 'Racisme wordt vandaag vooral als excuus voor mislukking gebruikt.', zo stelde de schepen.

Beste mevrouw Homans, Ik heb het geluk om je te benaderen als een gelukkig en geslaagd iemand en niet vanuit de ervaring van persoonlijke m...
Lees meer