about
Toon menu

Dokters van de Wereld reageert op rapport van Comité P over politiegeweld tegen transmigranten

Dokters van de Wereld heeft kennisgenomen van het rapport van Comité P betreffende “de controle en opsluiting van transmigranten door de politie naar aanleiding van grootschalige bestuurlijke aanhoudingen”. Comité P maakt daarin de aanbeveling voor "de oprichting van een specifiek afhandelcentrum voor onderschepte migranten". Dokters van de Wereld raadt dat sterk af en stelt een onthaal- en oriëntatiecentrum voor transmigranten voor.

Deze publicatie van Comité P is een belangrijk signaal...
Lees meer

Dokters van de Wereld verwelkomt humanisering beleid t.a.v. transmigranten Zeebrugge

Na jaren van repressief beleid en pesterijen tegenover de transmigranten & vrijwilligers in Zeebrugge, lijkt er eindelijk een eind te komen aan de verhindering van de humanitaire hulp voor de transmigranten. De vrijwilligers in Zeebrugge reageren opgelucht: “We hopen dat we ons nu eindelijk kunnen concentreren op ons werk zonder angst voor represailles en intimidatie.”

Inbeslagname van slaapzakken, grondzeilen en medicatie, de pastorie die met eieren werd bekogeld, betogingen van extreemrech...
Lees meer

Dokters van de Wereld: “Aantal transmigranten op consult in Zeebrugge gedaald met meer dan 80%”

Dokters van de Wereld verzorgde in 2018 125 transmigranten in Zeebrugge. Dat komt neer op zo’n 10 consultaties per maand en een aanzienlijke daling in vergelijking met 2017: toen vonden 233 mensen de weg naar de zorgantenne van Dokters van de Wereld in de Pastorie van Pastoor Fernand Marechal. “We kunnen niet ontkomen aan het idee dat opnieuw de indruk wil gewekt worden dat West-Vlaanderen overspoeld wordt door migranten, terwijl de vrijwilligers en organisaties op het terrein met een totaal andere realiteit worden geconfronteerd.”
Lees meer

Raad van State eist onmiddellijke opschorting limiet op asielaanvragen

De Raad van State heeft vandaag besloten dat de maatregel waarbij het aantal asielaanvragen dat per dag begrensd wordt onmiddellijk moet worden geschorst. Het recht om asiel aan te vragen is een fundamenteel recht. De daadwerkelijke toegang daartoe werd door deze maatregel extreem moeilijk gemaakt, aldus de Raad van State. De ngo's die de limiet aanvochten zijn tevreden en vragen onze regering onmiddellijk maatregelen te nemen die de limiet in de praktijk werkelijk ongedaan maken en opvang te voorzien voor àlle rechthebbenden.
Lees meer

Federaal Winterplan van start

Het consortium samengesteld uit het Franstalige Rode Kruis van België, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Brussel en Dokters van de Werel, kreeg van de Federale Overheid de opdracht om in Brussel de tweedelijnsopvang voor dak-en thuislozen te organiseren als aanvulling op de eerstelijnsopvang die door Samu Social wordt voorzien. De thuislozen kunnen er verblijven tot de sluiting van het centrum op 31 maart. Tijdens hun verblijf krijgen ze psychosociale begeleiding en medische hulp, aangepast aan hun individuele situatie.
Lees meer

Mevrouw de Minister, Geachte Mevrouw De Block,

De nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block heeft direct een open brief mogen ontvangen van de vluchtelingenorganisaties Dokters van de Wereld, CIRÉ-ASBL, Artsen zonder Grenzen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen – BxlRefugees en CNCD – 11.11.11. "Wij vragen u zo snel mogelijk de nodige maatregelen te willen treffen om de wettelijke doelstellingen inzake asielaanvragen te bereiken."

We vernemen via de pers dat u benoemd wordt tot...
Lees meer

Medisch Winterplan Brussel start, maar Dokters van de Wereld stelt aanpak in vraag

Het medisch winterplan van Dokters van de Wereld gaat op 22 november van start: vanaf dan trekken teams van Dokters van de Wereld 's avonds naar de noodopvangcentra in Brussel. Daar geven vrijwillige dokters medische hulp aan de daklozen die zijn uitgesloten van toegang tot zorg. Vorig jaar verleende Dokters van de Wereld medische hulp aan meer dan 1.000 daklozen en werden 2.500 consultaties verleend.

Vanaf volgende week trekken 17 artsen met in het kielzog 38 begeleiders naar de verschillende n...
Lees meer

Geneesmiddelenprijzen ontsporen en medische noden zijn hoog

De prijzen van nieuwe geneesmiddelen en behandelingen swingen de pan uit. De terugbetaling ervan zet het budget van de ziekteverzekering zwaar onder druk. Tegelijkertijd worden er voor belangrijke medische noden geen of onvoldoende geneesmiddelen (zoals nieuwe antibiotica) ontwikkeld. Test Aankoop, Dokters van de Wereld en Kom op tegen Kanker kaarten de problematiek vandaag aan op een symposium in het federaal parlement. Ze formuleren hierrond 10 aanbevelingen voor de volgende regering.

De prijs...
Lees meer

Nobelprijs voor de Vrede aan Dokter Mukwege en Nadia Murad erkent het lijden van ontelbare vrouwen

Met heel veel trots verneemt Dokters van de Wereld dat de Nobelprijs voor de Vrede is toegekend aan Dokter Mukwege en Nadia Murad. Deze prijs erkent het lijden van ontelbare vrouwen die het afgelopen decennium het slachtofer werden van seksueel geweld. Sinds 2015 werkt Dokters van de Wereld samen met Dr. Mukwege in Bukavu en coördineren we het medisch luik van het project rond de overlevers van seksueel geweld in zijn Panzi Hospitaal. Elke maand worden zo'n 170 overlevers behandeld.

“Dr. Denis...
Lees meer

'Ziekenhuis valt zonder stroom tijdens levensreddende operatie'

Geschrokken van deze titel? In België zou dit alvast groot nieuws zijn. In DR Congo echter is het dagelijkse realiteit.

In tal van ziekenhuizen moeten artsen opereren onder het licht van een zaklamp. Er is onvoldoende medisch personeel, stromend water of medicatie. Om deze schrijnende problematiek aan te kaarten en de Congolezen een betere toegang te geven tot gezondheidszorg, lanceren de Belgische ngo’s Artsen Zonder Vakantie, Dokters van de Wereld en Memisa een sensibiliseringscampagne onde...
Lees meer

Maatregelen "tegen transmigratie" komen neer op wegjagen in plaats van op doordacht beschermingsbeleid

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, het Burgerplatorm voor Vluchtelingen, Dokters van de Wereld, CIRE en Artsen Zonder Grenzen reageren op het plan dat minister Jambon en staatssecretaris Francken gisteren hebben voorgelegd om "transmigratie tegen te gaan". 'De transmigrant' bestaat niet en detentie is nooit de oplossing, stellen de hulporganisaties. Er is een alternatief: een benadering van informeren, opsporen wat de rechten zijn van elk individu en begeleiden naar een realistisch toekomstplan. Daarvoor is tijd en ruimte nodig en vooral vertrouwen.
Lees meer

De Block neemt risico’s: maatschappij moet misschien extra bijdragen om winst farma-industrie te betalen

De onderhandelingen over het budget 2019 gaan ook over de uitgaven voor geneesmiddelen. Heel het budget voor de gezondheidszorg wordt uit balans gebracht door een overschrijding, enkel voor de geneesmiddelen, van rond de 500 miljoen euro. Als de regering niet de juiste beslissing neemt, zal heel de bevolking moeten bijdragen, om dat gat te vullen … ofwel door minder diensten te verkrijgen, ofwel door verhoogde remgelden.

Nu al, in 2018, verwacht het RIZIV een structurele budgetoverschrijding va...
Lees meer

Winteropvang Haren sluit: 19 families op straat

Het opvangcentrum voor daklozen in Haren dat geopend werd in het kader van de winteropvang 2017-2018, sluit zijn deuren op 30 april 2018, na één maand verlenging. In het samenwerkingsverband verzekerde de Franstalige afdeling van het Rode Kruis België het beheer van het centrum en het onthaal van de opgevangen personen, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Brussel (CAW Brussel) de psychosociale begeleiding en Dokters van de Wereld de medische begeleiding.

Vanaf de opening op 8 december ving...
Lees meer

"Golf" van "800 illegalen" in West-Vlaanderen blijken in realiteit 60 mensen te zijn

Vorige week trok de West-Vlaamse politie aan de alarmbel: volgens de procureur werden vorige maand alleen al 800 transitmigranten opgepakt. In realiteit blijkt het te gaan over 30 à 60 mensen die telkens opnieuw worden opgepakt: "Zo kom je snel aan 1.000 pv’s", klinkt het bij de vrijwilligers die tegelijk een oproep doen om niet langer binnen te vallen op het moment dat er humanitaire hulpverlening plaatsvindt.

"Toen ik en de andere vrijwilligers de berichtgeving zagen, dachten we even dat...
Lees meer

7 april: Europese actiedag tegen de commercialisering van gezondheid  

Elk jaar organiseren verschillende netwerken van vakbonden, burgerorganisaties, NGO's en sociale bewegingen een reeks acties in verschillende Europese steden voor de Wereldgezondheidsdag op zaterdag 7 april 2018. In Madrid, Barcelona, Parijs, Rijsel, Nice, Brussel, Milaan, Napels, Bologna en andere steden in heel Europa klinkt een oproep tot actie .

In de week van 7 april lanceert het "Europees netwerk tegen de commercialisering en de privatisering van de gezondheid en de sociale bescherming" e...
Lees meer