about
Toon menu

Systematisch 800 000 euro (maximaal) inzamelen per jaar in het belang van de democratie, niet eens zo moeilijk.

Of toch als de overheid dit een prima idee vindt en een manier vond om dit uit te voeren. -------------------------------------------------------   Mijn laatste topic https://www.facebook.com/groups/bijdebeckerdiscussiegroep/ Ik heb veel "vrienden" op dit medium waar ik niets aan heb en andersom. Ik ben bij te veel groepen. Opruimen nu en dan zou geen kwaad kunnen ... ;-) Dit is een test. Ik ben nu eenmaal inquisitief. Van de 620 leden in deze groep zal de meerderheid nooit reageren. Wie va...
Lees meer

Ik zoek naar burgers die leerkrachten zijn of kennen. Maar "alle" wereldverbeteraars kunnen helpen.

https://pro.g-o.be/30-jaar-go/dag-van-de-actieve-burger#  "Wat is een actieve burger? Actieve burgers informeren zich, leren bij en stellen zich actief betrokken op ten opzichte van anderen en de maatschappij. Actieve burgers: participeren actief aan de gemeenschap en tonen respect voor de identiteit van anderen zonder onderscheid tussen ras, kleur, gender, geaardheid, taal, levensbeschouwing, politieke overtuiging of sociale afkomst te maken.leveren op hun eigen manier een bijdrage aan een...
Lees meer

9000 euro netto, dat verdient een professioneel muzikant. Journalisten ook basisinkomen graag?

Of toch in 2015, in Nederland, de helft ervan, of minder. https://nos.nl/artikel/2080781-muziek-blijft-voor-veel-beroepsmuzikanten-sappelen.html Wie kent er Belgische die interesse hebben voor de invoering van een basisinkomen? https://www.petities24.com/desocialezekerheidvernieuwenviaeenopendenkwedstrijd  -------------------    Is er al ooit eerder een serieuze kwalitatieve nationale volksbevraging georganiseerd?  1000 inquisitieve en/of bezorgde individuen kunnen verzamelen, zou dat ni...
Lees meer

Hoe zouden jullie ongeveer 100 miljard aan uitkeringen rechtvaardig verdelen??

En gefinancierd krijgen natuurlijk. "Of een basisinkomen betaalbaar is, lijkt wel de vraag van 100 miljard. Met dat bedrag zou de overheid een bescheiden basisinkomen, net onder het huidige leefloon voor een alleenstaande, kunnen dekken. Mochten we het maandelijks bedrag willen optrekken tot 1.000 euro, dan beloopt de kostprijs meer dan 130 miljard. Duizelingwekkende bedragen, die doen vermoeden dat het onmogelijk is zo’n nieuw sociaal systeem te financieren." Ieder evenveel geven is onzinnig....
Lees meer

,,Ik wilde mezelf bewijzen, maar het lukte niet." Interessante artikels over ADD

http://www.de-poort.be/cgi-bin/Document.pl?id=386"Met de diagnose is er een last van zijn schouders gevallen. ,,Ik voel me nu eindelijk gelukkig. Al mijn teleurstellingenhebben een oorzaak. Ik heb zo vaak ge-dacht: ik zal wel lui zijn.’’Maar hij is ook moe. ,,Al die jaren heb ikop mijn tenen gelopen. Daar ben ik hele-maal kapot van. Er zijn maar weinignachten dat ik volledig slaap. Ik ben conti-nu alles aan het analyseren. Wat als ik dittien jaar eerder had geweten? Dan hadmijn leven er heel and...
Lees meer

Drie nadelen van intelligent zijn.

"Intelligente mensen hebben de neiging om zich het hoofd te breken over van alles en nog wat – van existentiële vragen tot de hoeveelheid kleurstoffen in hun voedsel. Een onderzoek uit 2015 laat zien dat een hoge verbale intelligente samenhangt met de neiging om zich zorgen te maken en dingen die gebeurd zijn eindeloos te 'herkauwen'. Bovendien ontdekten de onderzoekers een verband tussen een hoge intelligentie en een verhoogd risico op angst en depressie." Gevoelig voor geluiden in het algemee...
Lees meer

Een BOBEL-prijs organiseren, dat moet toch mogelijk zijn?

  Oproep aan alle voorstanders van een breed ("hoog" en "laag", jong en ouder, links, rechts en midden) gedragen basisinkomen Ik ben voor een basisinkomen, als het de toenemende ongelijkheid niet vergroot maar de (kans)armoede juist aanpakt. Hetgeen zoveel (uiteraard menselijke) miserie van talloze individuen zou voorkomen (en in het ergste geval een internationale ontwikkeling die een viertal generaties geleden tot de Tweede Wereldoorlog leidde). 1 euro investeren in armoedebestrijding zou tro...
Lees meer

10% MEER MOTORFIETSEN, 40% MINDER FILE! Twee oplossingen, want dat mobiliteitsbudget ...

"Ook Jef Van den Bergh (CD&V) blijft herhalen dat de ambitie hoger moet liggen. "Louter cash is het mobiliteitsbudget enkel... een budget. Wil men echt tot een volwaardig mobiliteitseffect komen, dan moet de focus absoluut op mobiliteit liggen, en niet op nettoloon." De vakbonden zijn evenmin te spreken over 'cash for car'. "Dit clasht met het unanieme advies van de sociale partners en dus met een visie op mobiliteit en klimaatinspanningen. Met dit voorstel gaan mensen een minder prestigieuz...
Lees meer

De Turteltaksput van 2 miljard betalen door hogere wegentaks; teken a.u.b.

https://www.petities24.com/vervangturteltaks Hoe meer wagens en andere luchtvervuilers, hoe meer kankers en andere gezondheidsproblemen. Wel, ik wil dat mij besparen en alle andere "onschuldigen". https://www.youtube.com/watch?v=PivWY9wn5ps "If you want to make the world a better place Take a look at yourself, and then make a change" Spijtig dat in de meeste Vlaamse badkamers of elders in het huis geen spiegels (b)lijken te hangen ... 23 lezers van mijn oproep, 23 onverschilligen ... "St...
Lees meer

"Hoogbegaafdheid kan leiden tot anorexia of zelfdoding. Artsen leggen te weinig de link met anorexia of zelfdoding."

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20170518_02889475/hoogbegaafdheid-kan-leiden-tot-anorexia-of-zelfdoding?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_term=hbvl&utm_content=article&utm_campaign=seeding "DONDERDAG 18 MEI 2017 OM 20.00 UUR   Universiteit Hasselt | Agoralaan gebouw D | 3590 Diepenbeek Heeft u al hoogbegaafde patiënten op consultatie gehad? Met welke symptomen komen ze tot bij u? Is hoogbegaaftdheid makkelijk te herkennen? Weet u wat best te doen? Dit seminarie geeft naast...
Lees meer

De Witte Woede, de armoede, selectief opslag kunnen geven, ... Het indexmechanisme kan uiterst zinvol hervormd worden.

Update: 01/06/2017 - 10:32 De vakbonden van de socialprofitsector palmen vandaag/donderdag het Brusselse Barricadenplein in voor een nieuwe betoging. Het overleg met de Vlaamse en federale regering over een nieuw sociaal akkoord voor de sector zit na vijf maanden en evenveel betogingen nog altijd muurvast. Doorn in het oog dit keer: de Vlaamse regering legt een loonakkoord op tafel dat pas een loonsverhoging voorziet in 2020, de federale regering heeft volgens de bonden nog geen perspectief voo...
Lees meer

"Over 10 tot 20 jaar 50 % werklozen." Zeer pessimistisch ongetwijfeld, maar grootschalige oplossingen zijn dus nodig.

1 De kans is groot dat er over enkele decennia een pak minder mensen (voltijds) kunnen, mogen of moeten werken. De meest alarmistische beweringen hebben het over een wel heel snelle evolutie. http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/1.2823258 “De digitale revolutie gaat jobs die al generaties bestaan doen verdwijnen”. Dat voorspelt internetondernemer Davy Kestens. Hoewel de digitalisering ook nieuwe jobs zal creëren, zullen er volgens de 28-jarige Limburger over de komende jaren zo veel job...
Lees meer

"Gedragseconomisch en psychologisch onderzoek laat zien dat mensen die in armoede leven 14 punten aan IQ verliezen ...

door de stress waarin ze leven". Alleen daardoor, lijkt me wel wat simplistisch. Ook gebrek aan stimulatie en sociaal contact, fysieke aftakeling en geen gezonde voeding, geen krant in huis, er geen zin meer in hebben, ... Als dat verschil van 14 klopt, is dat wel gigantisch. http://www.bloovi.be/nieuws/detail/rutger-bregman-ik-zie-het-basisinkomen-als-onderdeel-van-een-nieuw-wereldbeeld ...
Lees meer

Elk jaar verdwijnen er in België 170 000 jobs./Stress is de stoflong van de eeuw.

Interessant ... "Tussen haakjes: elk jaar verdwijnen er in België nu al 170.000 jobs. Elk jaar worden er echter ook meer dan 200.000 nieuwe gecreëerd. Dus ja, in de komende 5 jaar zal digitalisering honderdduizenden jobs doen verdwijnen. Tegelijk zullen er honderdduizenden nieuwe jobs door gecreëerd worden. Het gaat allemaal inderdaad sneller dan vroeger (vooruitgang is en blijft een exponentieel proces), dus we moeten zien dat we de transitie goed begeleiden en de nodige incentieven behouden...
Lees meer

"Het Vlaamse onderwijs niet goed in aanleren democratische waarden. Blijkt uit een internationale studie."

De twee inleidende zinnen konden niet helemaal in de titel. Vlaamse onderwijs scoort slecht voor burgerzin "ma 22/11/2010 - 06:47 Het Vlaamse onderwijs scoort niet goed in het aanleren van democratische waarden. Dat blijkt uit een internationale vergelijkende studie. Veertienjarigen hebben weinig geloof in maatschappelijke en democratische waarden en staan negatief tegenover migranten. In ons land werd de studie uitgevoerd door onderzoekers van de VUB en de UA. Ze ondervroegen bijna 3.000 v...
Lees meer