about
Toon menu

Antwoord van Etienne Vermeersch over al of niet verwijzing naar 'The Descent of Man' van Darwin

Etienne heeft me zonet nog geantwoord: "Sorry, het is (in de Engelse versie 2006) op blz 171  en 393 (de verwijzing); het staat onder Chapter 5, paragraaf  ‘group selection’." Terug nagekeken in de Nederlandse versie p. 188 schrijft Dawkins inderdaad: "Behalve dat ik toegeef dat Darwin zelf, hoewel doorgaans een onwrikbare pleitbezorger van selectie op het niveau van het individuele organisme, nog het dichtste bij de notie groepsselectie kwam in zijn uiteenzetting over menselijke stammen", gevol...
Lees meer

Antwoord op de acht kritieken van Etienne Vermeersch op De Supersamenwerker

500 aanwezigen op het openingsdebat Gentse feesten Van Duppen versus Vermeersch e.a. ' Is God almachtig en de mens barmhartig?' was het thema van het openingsdebat Gentse Feesten zaterdag 15 juli in MIRY Concertzaal. Het debat en de inleidingen zijn integraal te herbekijken/beluisteren via de stream line van STREAM MEDIA In mijn vorige blog-bijdrage gaf ik de inleidingen tot het debat. Hier geef ik antwoord op de acht kritieken van Et...
Lees meer

Debat Van Duppen – Vermeersch e.a. De Supersamenwerker versus Over God

De Supersamenwerker versus Over God Is God almachtig en de mens barmhartig? Openingsdebat Gentse Feestendebatten, zaterdag 15 juli in MIRY Concertzaal. Het debat en de inleidingen zijn integraal te herbekijken/beluisteren via de stream line van STREAM MEDIA Deel I: facebook dirkvanduppen    of Stream Media Deel II: facebook dirkvanduppen  of Stream Media Hier geef ik de inleidingen van Eric Goeman, mezelf en die van Etienne Vermee...
Lees meer

Wat zegt de wetenschap over graaiers? Geld is slechte motivatie voor talent

Op verzoek van Bart De Wever werd de wet aangepast waardoor steden en gemeenten de lonen voor ceo's van gemeentebedrijven flink kunnen verhogen. Nochtans wijst onderzoek uit dat die riante lonen niet de beste manier zijn om mensen te motiveren, schrijft Dirk Van Duppen.

De onthullingen van een graaicultuur blijven de actualiteit beheersen. Maar weet u dat Bart De Wever mee aan de basis ligt van het legaliseren van veel van die exorbitante vergoedingen die nu boven water komen. Het argument luidt...
Lees meer

Patiënt meer laten betalen om innovatie terug betaalbaar te maken? ‘A licence to steal'

De Block: "We vragen mensen om een paar euro meer te betalen voor een geneesmiddel dat overgeconsumeerd wordt. Daartegenover staat dat we, dankzij onder meer het geld dat zo vrijkomt, kankerpatiënten nu immuuntherapie kunnen aanbieden die hen anders 100.000 euro per jaar zou kosten. Je moet het bredere plaatje bekijken." Dat zei de woordvoerder ook tegen ons toen we de vijf duizend protestkaartjes tegen de prijsverhogingen van De Block zijn gaan afgeven op haar kabinet. “Doordat de patiënten nu...
Lees meer

Busje komt zo… Waarom we solidair zijn met de apothekers in hun strijd tegen platte commerce

Vandaag organiseert de commerciële speler MediCare-market een reuze reclamecampagne om haar gezondheidsproducten en zelfs geneesmiddelen vrij op de markt te krijgen. Zij misbruikt hiervoor de media-aandacht die onze busreizen van 6 mei naar Hulst en Maastricht hebben teweeggebracht. Wij wensen ons daarvan uitdrukkelijk te distantiëren. Protest van de apothekersbond tegen deze platte commerciële reclame leidt tot een kortgeding vanwege MediCare-market tegen de apothekersbond wegens ‘lastercampagne’.
Lees meer

Is de mens een empathisch en solidair wezen?

De oorlogsgruwel in Aleppo, de terreur van IS nu weer in Berlijn, de haatpreken van zowel de Jihadi radicalisten als de Donald Trumps van deze wereld. Hoe is het mogelijk dat mensen anderen zoveel gruwel aandoen? Onze beschaving of moraal lijkt maar een dun laagje vernis. Zo luidt toch de overheersende theorie over de aard van de mens. Maar de afgelopen tien jaar is deze bezweken onder een overweldigende hoeveelheid bewijs dat de mens toch een aangeboren neiging tot empathie en samenwerking heeft.
Lees meer

Wordt dit de Turteltaks van Maggie De Block?

In de recente peiling van de Franstalige openbare omroep RTBF en de krant La Libre Belgique was de meest opvallende daler minister Maggie De Block. Lange tijd onbetwistbaar de meest populaire politica in de drie gewesten is ze op korte tijd van haar troon gevallen. De besparingen en de valse alibi’s waarmee ze die wil doorvoeren doen haar populariteit geen goed. 

De minister beweert steevast dat ze wil ‘besparen zonder dat de patiënt het voelt’. Maar haar maatregelen op vlak van geneesmiddel...
Lees meer

Is de mens inherent goed of kwaad?

canvas-braeckman.png

In de reeks ‘De Herontdekking van de Wereld’ zond Canvas maandagavond (28 november 2016) een reportage uit van Johan Braeckman, professor filosofie aan de U-Gent, in de voetsporen van Stanley Milgram. Deze Amerikaanse sociaal psycholoog werd begin jaren 60 wereldberoemd met zijn 'shockexperiment', waaruit bleek dat volstrekt normale mensen in staat waren om dodelijke elektroshocks toe te dienen aan een onschuldig iemand, gewoon omdat iemand anders dat vroeg. Als jood zocht Milgram doorheen zij...
Lees meer

First things first in de ambitienota van de overkappingsintendant

dekseltje.png

De overkappingsintendant heeft zijn ambitienota voorgesteld. Gezien de grote kost van het project, de volledige overkapping zou 9 miljard euro kosten, wil hij de werken faseren. De echte discussie gaat over wat er eerst moet gebeuren. Over de volledige overkapping en de scheiding van het doorgaand en lokaal verkeer is er algemene eensgezindheid, zowel bij de actiegroepen, de burger als bij alle politieke partijen.  Over het BAM-tracé daarentegen is er groot verzet en bezorgdheid bij de actiegroe...
Lees meer

De Supersamenwerker in tijden van Trump en terreur (deel II)

visuals-de-wachter.jpg

In deel I en in mijn opinie ‘Een jaar na Parijs: Hoe kan een mens een ander zo doen lijden?’ beschreven we waarom IS zo gruwelijk tekeer gaat en waarom het ‘wij-tegen-zij‘ denken en voelen van een Donald Trump en ook van politici van bij ons perfect op die IS strategie inspeelt. In dit deel laten we ook zien dat dezelfde strategen in bepaalde situaties de confrontatie met menselijke gruwel proberen verborgen te houden of te vermijden. Het evolutionair ontwikkelde ijzersterke menselijk vermogen...
Lees meer

De Supersamenwerker in tijden van Trump en terreur

supersamenwerker-rgb.jpg

Een jaar geleden, 13 november 2016, slaan de terroristen medogenloos toe in Parijs. Het was het begin van een nieuwe golf van terreur en angst die tot op vandaag voortduurt. Op 9 november 2016 koos Amerika Donald Trump tot president. Michael Moore noemt hem:’een ellendige, onwetende, gevaarlijke deeltijdse clown en voltijdse sociopaat’. Wat leren ons nieuwe inzichten in neurowetenschap en evolutionaire psychologie over deze deprimerende gebeurtenissen? Waarom gebruikt IS zoveel gruwel? En bre...
Lees meer

Open brief aan Maggie De Block

maggie-in-debat.jpg

Geachte mevrouw de minister, Beste collega Maggie, Vandaag presenteren het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en het Zorginstituut Nederland (ZIN) een rapport met vier scenario’s om nieuwe, meer duurzame manieren te vinden om innoverende, veilige en doeltreffende geneesmiddelen te ontwikkelen, vanuit de reële gezondheidsbehoeften. De scenario’s zijn opgemaakt in werkgroepen waar naast de experten van het KCE en het ZIN ook vertegenwoordigers deelnamen van patiëntenorganisatie...
Lees meer

Big data voor de big business van big farma

dodelijke-medicijnen.jpg

Staatssecretaris De Backer (Open Vld) wil gezondheidsgegevens van burgers kunnen doorgeven, of zelfs verkopen, aan de farmaceutische sector. Dat zegt deze staatssecretaris voor Privacy in zijn nieuwe beleidsnota. Dat moet zogezegd de innovatie bevorderen en therapieën verbeteren. Hallo? Ik had het al in De Cholesteroloorlog aangetoond dat de farma-industrie patiëntengegevens enkel gebruikt als ze haar goed uitkomen om winst te maken. Als ze tegenvallen worden ze gewoon weggemoffeld. En gezien d...
Lees meer

Overkapping Antwerpse Ring in zicht, Hollandse Knoop wellicht van de baan, BAM-tracé blijft strijdpunt

website-ringland-rivierenhof.jpg
Vanuit mijn ervaring als huisarts, gemeenteraadslid en mijn werk in de klankbordgroep van de intendant wil ik vier vragen beantwoorden die vele mensen nu stellen bij de merkwaardige gebeurtenissen van gisteren.

De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de actiegroepen gaan samen de overkapping van de Antwerpse ring bestuderen. Dat is gisteren bekend gemaakt op een gezamenlijke persconferentie van de Vlaamse regering, de stad Antwerpen, intendant Alexander D’Hooghe en de actiegroepen stRaten-Gen...
Lees meer