about
Toon menu

"Het Belgische ontwikkelingsbeleid moet sociaal blijven en groener worden"

De plaats en de rol van ontwikkelingssamenwerking staat terecht ter discussie maar de richting die sommigen willen uitgaan, strookt niet met de principes waarop internationale solidariteit gestoeld zou moeten zijn.

In plaats van voluit in te zetten op initiatieven van zuidelijke partnerlanden, wil een deel van de rechterflank van de Europese politiek ontwikkelingssamenwerking inschakelen in het migratiebeleid. Anderen dan weer willen dat het dalende budget aangepakt wordt door privé-kapitaal een...
Lees meer

Stiefmoederlijke behandeling fraudebestrijding kost belastingbetaler 500 miljoen

In april 2014 werd een nieuw verdrag tussen België en Zwitserland ondertekend dat eindelijk de uitwisseling van bankinlichtingen mogelijk maakt tussen beide landen[1] Om zo zwarte vermogens aan te pakken. Maar de tekst is twee jaar later nog steeds niet aan de parlementen voorgelegd. Daardoor is er volgens Dirk Van der Maelen (sp.a) al veel tijd en geld verloren gegaan.

Het verdrag komt neer op de opheffing van het Zwitserse bankgeheim ten aanzien van de Belgische administratie. De nieuwe Belgis...
Lees meer

"Nieuwe aanpak belastingparadijzen nodig"

Op 26 maart sprak SP.A-Kamerlid Dirk Van der Maelen namens België voor het wereldparlement in Quito, Ecuador. Hij brak een lans voor een sterkere fiscale samenwerking over landsgrenzen heen. “Globale regelgeving en automatische uitwisseling van gegevens zijn cruciaal om fiscale ontwijkingsmanoeuvres en illegale kapitaalvlucht een halt toe te roepen. Die brengen de kwaliteit van gezondheidszorg en onderwijs ernstig in gevaar.”

Het neoliberalisme heeft gefaald! Wat nu? Wat wordt n...
Lees meer

Twee leerrijke grafieken over winsten en belastingen

De lonen en de investeringen groeiden tussen 2001 en 2011 net iets minder snel dan het BBP. De uitgekeerde dividenden daarentegen stegen dubbel zo snel als het BBP. In diezelfde periode halveerde het effectieve belastingtarief voor vennootschappen. "Ik begrijp niet hoe het VBO, Voka, Bertrand en co tot hun maandenlang aangehouden klacht over de zware belastingdruk komen", schrijft Dirk Van der Maelen.

Hieronder vindt u twee interessante grafieken. De eerste toont de evolutie van de w...
Lees meer

Obama’s misplaatste jacht op de boodschapper

"Vervolging van Bradley Manning is buiten alle proporties." Dirk Van der Maelen (SP.A), Eva Brems (Groen), e.a. over de onterechte en buitenproportionele vervolging van Amerikaans klokkenluider Bradley Manning.

Tijdens de verkiezingscampagne voor zijn eerste termijn als president van de VS heeft Barack Obama zich in 2008 over het fenomeen klokkenluider uitgelaten. “Government whistle-blowers are part of a healthy democracy and must be protected from reprisal.”   Toen anderhalf jaar...
Lees meer

Het bankgeheim van Karel De Gucht: de dubbele moraal van een liberaal

"Karel De Gucht heeft op één punt gelijk. De wet die het bankgeheim hervormde, is slordig gemaakt. Maar het is in de eerste plaats zijn partij die daar verantwoordelijk voor is", schrijft Dirk Van der Maelen (SP.A).

Het stond in de sterren geschreven dat de wet zou worden aangevochten. Tijdens de debatten in het parlement heb ik daar verschillende keren voor gewaarschuwd. De Antwerpse diamantairs die werden betrapt met zwart geld in Zwitserland vallen de wet aan. Karel De Gucht doe...
Lees meer

Hoe verstandig saneren en besparen

Na het communautaire luik van de onderhandelingen komt de begroting op tafel. Dat wordt geen wandeling in het park. De bankencrisis van 2008 en de daaruit volgende economische crisis heeft de openbare financiën stevig onder druk gezet. Daardoor staan we voor de grootste saneringsoperatie in decennia.

Saneren zal niet alleen de openbare financiën beïnvloeden, maar ook die van de gezinnen en van de vennootschappen. Recent IMF-onderzoek van 173 begrotingssaneringen door rijke landen in...
Lees meer

400 miljoen euro verdampt

De Belgische staat gaat niet in beroep tegen het vonnis in de Beaulieu-zaak. “Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar,” vindt sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen. “De vermeende fraude wordt geraamd op 400 miljoen euro. Wie op grote schaal fraudeert, straft iedereen die zijn bijdrage wel betaalt. Eenvoudige fiscale wetgeving en efficiënte controle dringen zich meer dan ooit op.”

“Dat de Belgische staat niet in beroep gaat tegen die vonnis is een schande”, zegt Dirk Van der Maelen. “Di...
Lees meer

Erkenning van een onafhankelijke Palestijnse staat: kleur bekennen

Palestijnen vragen volgende week hun lidmaatschap als staat binnen de Verenigde Naties aan en voeren al meer dan een jaar campagne voor erkenning van hun onafhankelijke staat. SP.A pleit sinds het begin voor erkenning en lidmaatschap, maar wacht al even lang op een standpunt van de regering.

Op vrijdag 16 september 2011 licht minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (CD&V) in het Belgisch Parlement toe hoe de regering zich tegenover de impasse van het vredesproces plaatst...
Lees meer

Libië: leren van fouten in Irak en Afghanistan

Donderdag 1 september vindt in Parijs de eerste bijeenkomst plaats van ‘de vrienden van Libië’. Op uitnodiging van de Franse president Nicolas Sarkozy en de Britse eerste minister David Cameron zal er worden gediscussieerd over hoe het verder moet met Libië in een post-Khaddafi-tijdperk.

En over wat precies de rol van de internationale gemeenschap hierin kan zijn. Daarvoor werden al aanzetten gegeven, ook door de Nationale Libische Overgangsraad, maar het komt er nu op aan een...
Lees meer

"Haal de centen waar ze zitten"

Ook de grote vennootschappen en hun aandeelhouders zullen een bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van het begrotingstekort. "En dat is een totaal ander debat dan de steriele discussie over hoe het met de verhouding zit tussen besparingen en nieuwe inkomsten”, zegt SP.A-er Dirk Van der Maelen.

Het zijn immers die inkomsten en winsten die in de jaren voor de crisis het sterkst toenamen en fiscaal relatief voordelig zijn behandeld, zowel in vergelijking met andere inkomsten a...
Lees meer

De onzin van 'Tax Freedom Day'

Vandaag is het ‘Tax Freedom Day’ of fiscale bevrijdingsdag. De boodschap die PricewaterhouseCoopers uitstuurt is duidelijk. Alles wat we vanaf vandaag verdienen is voor onze eigen portemonnee. Wat we tot gisteren hebben verdiend werd in beslag genomen. Het spreekt dan ook vanzelf dat hoe vroeger de fiscale bevrijdingsdag valt hoe beter.

Het idee van een 'Tax Freedom Day' impliceert dat de overheid, door zowat de helft van ons inkomen uit onze zakken te slaan, een fenomenale vera...
Lees meer

Splits banken op voor het te laat is

Dirk Van der Maelen en Karel Vereycken willen dat de banken opgesplitst worden voor het te laat is. In het heetst van de financiële crisis was dit een breed gedragen politieke eis. Het casino waar bankiers het spaargeld van de mensen kunnen vergokken zonder daar zelf de gevolgen van te moeten dragen, is dus nog steeds open. Het is hoog tijd om dat casino te sluiten.

Onder het voorzitterschap van Democraat Phil Angelides heeft een Amerikaanse onderzoekscommissie gedurende 18 maanden...
Lees meer

Telenet: leve de aandeelhouders, arme klanten

Sommige klanten van Telenet zullen de prijs van hun kabelabonnement met 25 procent omhoog zien gaan. Dat bevestigt de woordvoerder van Telenet vandaag in De Morgen. Eerder raakte bekend dat de vergoeding voor de aandeelhouders verdubbelt. Het goede nieuws is dat minister Van Quickenborne de prijsverhoging kan tegenhouden, schrijft Dirk Van der Maelen.

Telenet plant een prijsverhoging voor zijn klanten met een kabelabonnement. Voor sommige gebieden zou de prijsstijgingen zelfs tot 25...
Lees meer

Competitiviteit is niet hetzelfde als meer winst voor de aandeelhouders

Donderdag werd in de Kamer de IPA-wet goedgekeurd. De lonen mogen de komende twee jaar met maximum 0,3 procent toenemen. Dirk Van der Maelen (SP.A) stelt met toenemende verbazing en ergernis vast dat het in de debatten over het concurrentievermogen van onze ondernemingen, of het nu in de media is of in de parlementen, bijna uitsluitend over loonontwikkeling gaat.

De evolutie van de competitiviteit en de loonontwikkeling lijken wel synoniemen, of beter gezegd tegengestelden. Ik wil in...
Lees meer