about
Toon menu

blogs

Waarom collectieve onderhandelingen zo belangrijk zijn

Overal ter wereld, en tegenwoordig ook in België, horen we de bewering dat we via openingsclausules moeten toestaan dat op bedrijfsniveau wordt afgeweken van sectorale cao’s. Dat zou noodzakelijk zijn om het economisch herstel te bevorderen en de werkgelegenheid te bevorderen, in het bijzonder van de meest kwetsbare groepen in onze maatschappij.

Die bewering voedt een vermeend contrast tussen een dynamisch, innovatief en competitief “flexibel” model en een log, bureaucratisch, inert, “bemoei...
Lees meer

Collectief onderhandelen: niet goed voor de ongelijkheid

In De Standaard van 20 november 2018 pleit Ive Marx ervoor om komaf te maken met collectieve arbeidsovereenkomsten die sectorwijd opgelegd worden. In zo’n cao, onderhandeld tussen vertegenwoordigers van werknemers en van werkgevers uit de sector, leggen de sociale partners afspraken vast rond arbeids- en loonsvoorwaarden die, na akkoord van de bevoegde minister, de hele sector binden. En dat is niet meer van deze tijd, aldus Marx: de wetgeving rond cao’s is ondertussen een halve eeuw oud, en wat oud is, moet plaats ruimen voor het nieuwe.
Lees meer

Tijd of geld: wat kiezen de Duitsers?

Begin dit jaar keek iedereen naar Duitsland. Daar werd namelijk gestaakt* voor het recht om (tijdelijk) minder te werken. En met succes, in februari** sloot IG Metall een akkoord dat alle werknemers in de Duitse metaalsector enkele loonsverhogingen geeft, en de mogelijkheid om de arbeidstijd te verkorten. We kunnen één jaar later al enkele resultaten bekijken. Kozen de Duitsers voor tijd of geld? En voor welke soort tijd?

Keuzes: 28 urenweek en extra verlof Ter herinnering, het akkoord bevat...
Lees meer

Inspraak: van Dorpstraat naar werkvloer

Afgelopen week hielden wereldwijd duizenden Google-werknemers een ‘walk-out’. Een van hun eisen: meer effectieve werknemersinspraak via een zitje in de raad van bestuur. Zijn werknemers in moderne organisaties zoals Google met al het ‘employee involvement’ dan niet genoeg betrokken? Recent onderzoek toont dat net zoals in de jaren 70, werknemers qua inspraak vooral op hun kin moeten kloppen.

Willen werknemers wel meer inspraak op hun werk? Met enerzijds internationaal dalend vakbondslidma...
Lees meer

De (verstrengde) loonnorm verarmt de Belg en is eigenlijk overbodig

Een Europese studie toont aan dat de Belgische CAO-lonen te weinig stegen in het laatste jaar om te compenseren voor de stijging van de prijzen. Als enige in Europa tekende België voor een daling in reële termen van de collectief afgesproken lonen. De loonnorm, die een maximum stijging van de CAO-lonen oplegt, verarmt de Belg. Uit het rapport blijkt ook dat een strengere loonnorm niet nodig was om de Belgische lonen te laten evolueren in lijn met de productiviteit.

In een eergisteren gepublicee...
Lees meer

Economische democratie als middel voor sociale vooruitgang

Ik ben op de arbeidsmarkt gekomen in 2010. Als ik het goed bekijk, heb ik sindsdien enkel sociale achteruitgang gekend.

Loonmatiging onder de regering Di Rupo, loonmatiging en een indexsprong onder de regering Michel. De verhoging van de leeftijd voor vervroegd en brugpensioen en een lager pensioen voor gelijkgestelde periodes onder de regering Di Rupo, een verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd en een lager pensioen voor gelijkgestelde periodes onder de regering Michel. Een snellere daling...
Lees meer

Een remedie voor populisme: democratie op het werk

Trump in het Witte Huis, Orban in Hongarije, Recht en Rechtvaardigheid in Polen, het AfD in Duitsland, Erdoğan in Turkije ... De lijst met uitdagingen voor de democratie neemt zorgwekkende proporties aan. We moeten iets doen, en snel! En waar we moeten handelen kan u verbazen: onze bedrijven.

Democratie is meer dan om de zoveel tijd een bolletje kleuren. Echte democratie leeft pas als mensen zich uitspreken, als ze opkomen voor waar ze in geloven, als ze de vrijheid hebben om hun mening te uite...
Lees meer

Sociale klasse en politiek: de grote verdwijntruc

De naoorlogse link tussen sociale klasse en partijpolitiek is verdwenen, maar waarom? Evans en Tilley tonen in hun recent boek ‘The New Politics of Class’ dat in Groot-Brittannië sociale klasse verre van dood is, maar weggemoffeld via partijpolitiek die zich richt op de middenklasse. Resultaat is een blinde vlek voor sociaaleconomische breuklijnen in het politiek proces, iets wat goed te zien is in de desinteresse in electorale tijden voor de zitpenningen, aandelentransacties en opbrengstappartementen van onze Vlaamse politici.
Lees meer

Half uur minder werken per dag voor hetzelfde geld? Tsjechische vakbonden strijden ervoor

Een half uur minder werken per dag voor hetzelfde geld? Tsjechische vakbonden willen het, werkgevers zijn niet direct tegen.

De Tsjechische vakbond wil dat werknemers minder moeten werken, maar voor hetzelfde loon. CMKOS, de grootste vakbondsconfederatie van het land schuift een eis naar voor om de arbeidstijd collectief in te korten met een half uur per dag. Bedoeling is om iedereen 7,5 uur per dag te laten werken en dus tot een werkweek van 37,5 uren te komen. Josef Stredula, de voorzitter CM...
Lees meer

Loonsverhoging of minder werken? In Oostenrijk kan je kiezen

Na de Zweedse experimenten met de 30 urenweek, is de aandacht in het arbeidsduurdebat verschoven naar Duitsland waar IG Metall het recht bekomen heeft om gedurende twee jaar 28 uur te werken. Maar Zweden en Duitsland zijn niet de enige landen waar druk geëxperimenteerd wordt met arbeidstijd. Ook in Oostenrijk zijn er sinds 2013 innovatieve pogingen om mensen meer tijd te geven met een ‘vrijetijdsoptie’ ofte Freizeitoption.

Het idee van de Freizeitoption is simpel: we laten werknemers kiezen...
Lees meer

Collectieve ontslagen: arbeid is niet zomaar een koopwaar

Carrefour kondigde vorige maand aan dat er in Frankrijk en België een 3.500-tal jobs op de schop gaan. Terwijl de collectieve ontslagprocedures lopen, is het interessant om de reacties in Vlaanderen op deze ontslagen tegen het licht te houden. Deze reacties zijn namelijk doortrokken van een opvallend principieel marktdenken, een houding die we het best opnieuw kwijtspelen.

In hun reacties op de aangekondigde ontslagen bij Carrefour wezen onder andere ministers Muyters en Van Overtveldt prompt op...
Lees meer

De werkplek als permanente democratische vorming

Op school leer je het belang van inspraak en democratische betrokkenheid, iets waar je best niet te veel op hoopt wanneer je begint te werken. Onderzoek toont echter juist een duidelijke link tussen inspraak op het werk en brede democratische betrokkenheid. Onze autoritaire werkomgevingen en het weren van vakbonden betekenen dus in de praktijk een verzwakking van ons algemeen democratisch bestel.

De in november voorgestelde International Civic and Citizenship Education Study biedt een mooi inte...
Lees meer

Wil je meer en betere jobs? Zet dan in op sterk sociaal overleg

Meer jobs: dat is het mantra van deze regering en bij uitbreiding alle regeringen in de EU. Op zich staat dit doel weinig ter discussie. Velen delen de opinie dat met meer mensen aan het werk alles een stuk vlotter verloopt. Behalve, natuurlijk, als de jobs van een dermate slechte kwaliteit zijn dat werknemers er ziek van worden. Het gaat hem dus niet enkel om kwantiteit, maar ook over kwaliteit.

Om die kwaliteit te monitoren ontwikkelde het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) de zogenaamde job qua...
Lees meer

Duitse metaalbond staakt voor (tijdelijke) arbeidsduurvermindering

60.000 Duitse werknemers uit de metaalsector, IG Metall, legden de afgelopen dagen het werk neer. Zij willen meer loon, maar vooral de mogelijkheid om tijdelijk wat minder te werken om voor hun kinderen of een ziek familielid te zorgen. 2018 zou hiermee wel eens het jaar van de arbeidstijd kunnen worden.

De vakbond van de metaalsector, IG Metall, publiceerde enige tijd geleden zijn eisenpakket voor de onderhandelingen met de werkgever. Naast de traditionele eis om hogere lonen staat ook arbeidst...
Lees meer

Onze man wordt buschauffeur: 'Dokter aan het stuur' van Egmont Ruelens

Of Humo dit nog doet weet ik niet zeker, maar voor enkele jaren waren de ‘onze man wordt …’-artikelen favoriete kost voor deze recensent. Ze geven je een inkijk in 't leven en werk van anderen met de nodige dosis humor. Later verslond ik de boeken van de Duitse Günter Wallraff waarin hij voor een Lidl-distributeur ging werken, zwart of dakloze werd. En vandaag hebben we er misschien een Belgische Wallraff bij. Egmont Ruelens, huisarts van opleiding, ging een jaar werken bij De Lijn als buschauffeur in 't Antwerpse: onze man wordt buschauffeur.
Lees meer