about
Toon menu

blogs

De (verstrengde) loonnorm verarmt de Belg en is eigenlijk overbodig

Een Europese studie toont aan dat de Belgische CAO-lonen te weinig stegen in het laatste jaar om te compenseren voor de stijging van de prijzen. Als enige in Europa tekende België voor een daling in reële termen van de collectief afgesproken lonen. De loonnorm, die een maximum stijging van de CAO-lonen oplegt, verarmt de Belg. Uit het rapport blijkt ook dat een strengere loonnorm niet nodig was om de Belgische lonen te laten evolueren in lijn met de productiviteit.

In een eergisteren gepublicee...
Lees meer

Economische democratie als middel voor sociale vooruitgang

Ik ben op de arbeidsmarkt gekomen in 2010. Als ik het goed bekijk, heb ik sindsdien enkel sociale achteruitgang gekend.

Loonmatiging onder de regering Di Rupo, loonmatiging en een indexsprong onder de regering Michel. De verhoging van de leeftijd voor vervroegd en brugpensioen en een lager pensioen voor gelijkgestelde periodes onder de regering Di Rupo, een verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd en een lager pensioen voor gelijkgestelde periodes onder de regering Michel. Een snellere daling...
Lees meer

Een remedie voor populisme: democratie op het werk

Trump in het Witte Huis, Orban in Hongarije, Recht en Rechtvaardigheid in Polen, het AfD in Duitsland, Erdoğan in Turkije ... De lijst met uitdagingen voor de democratie neemt zorgwekkende proporties aan. We moeten iets doen, en snel! En waar we moeten handelen kan u verbazen: onze bedrijven.

Democratie is meer dan om de zoveel tijd een bolletje kleuren. Echte democratie leeft pas als mensen zich uitspreken, als ze opkomen voor waar ze in geloven, als ze de vrijheid hebben om hun mening te uite...
Lees meer

Sociale klasse en politiek: de grote verdwijntruc

De naoorlogse link tussen sociale klasse en partijpolitiek is verdwenen, maar waarom? Evans en Tilley tonen in hun recent boek ‘The New Politics of Class’ dat in Groot-Brittannië sociale klasse verre van dood is, maar weggemoffeld via partijpolitiek die zich richt op de middenklasse. Resultaat is een blinde vlek voor sociaaleconomische breuklijnen in het politiek proces, iets wat goed te zien is in de desinteresse in electorale tijden voor de zitpenningen, aandelentransacties en opbrengstappartementen van onze Vlaamse politici.
Lees meer

Half uur minder werken per dag voor hetzelfde geld? Tsjechische vakbonden strijden ervoor

Een half uur minder werken per dag voor hetzelfde geld? Tsjechische vakbonden willen het, werkgevers zijn niet direct tegen.

De Tsjechische vakbond wil dat werknemers minder moeten werken, maar voor hetzelfde loon. CMKOS, de grootste vakbondsconfederatie van het land schuift een eis naar voor om de arbeidstijd collectief in te korten met een half uur per dag. Bedoeling is om iedereen 7,5 uur per dag te laten werken en dus tot een werkweek van 37,5 uren te komen. Josef Stredula, de voorzitter CM...
Lees meer

Loonsverhoging of minder werken? In Oostenrijk kan je kiezen

Na de Zweedse experimenten met de 30 urenweek, is de aandacht in het arbeidsduurdebat verschoven naar Duitsland waar IG Metall het recht bekomen heeft om gedurende twee jaar 28 uur te werken. Maar Zweden en Duitsland zijn niet de enige landen waar druk geëxperimenteerd wordt met arbeidstijd. Ook in Oostenrijk zijn er sinds 2013 innovatieve pogingen om mensen meer tijd te geven met een ‘vrijetijdsoptie’ ofte Freizeitoption.

Het idee van de Freizeitoption is simpel: we laten werknemers kiezen...
Lees meer

Collectieve ontslagen: arbeid is niet zomaar een koopwaar

Carrefour kondigde vorige maand aan dat er in Frankrijk en België een 3.500-tal jobs op de schop gaan. Terwijl de collectieve ontslagprocedures lopen, is het interessant om de reacties in Vlaanderen op deze ontslagen tegen het licht te houden. Deze reacties zijn namelijk doortrokken van een opvallend principieel marktdenken, een houding die we het best opnieuw kwijtspelen.

In hun reacties op de aangekondigde ontslagen bij Carrefour wezen onder andere ministers Muyters en Van Overtveldt prompt op...
Lees meer

De werkplek als permanente democratische vorming

Op school leer je het belang van inspraak en democratische betrokkenheid, iets waar je best niet te veel op hoopt wanneer je begint te werken. Onderzoek toont echter juist een duidelijke link tussen inspraak op het werk en brede democratische betrokkenheid. Onze autoritaire werkomgevingen en het weren van vakbonden betekenen dus in de praktijk een verzwakking van ons algemeen democratisch bestel.

De in november voorgestelde International Civic and Citizenship Education Study biedt een mooi inte...
Lees meer

Wil je meer en betere jobs? Zet dan in op sterk sociaal overleg

Meer jobs: dat is het mantra van deze regering en bij uitbreiding alle regeringen in de EU. Op zich staat dit doel weinig ter discussie. Velen delen de opinie dat met meer mensen aan het werk alles een stuk vlotter verloopt. Behalve, natuurlijk, als de jobs van een dermate slechte kwaliteit zijn dat werknemers er ziek van worden. Het gaat hem dus niet enkel om kwantiteit, maar ook over kwaliteit.

Om die kwaliteit te monitoren ontwikkelde het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) de zogenaamde job qua...
Lees meer

Duitse metaalbond staakt voor (tijdelijke) arbeidsduurvermindering

60.000 Duitse werknemers uit de metaalsector, IG Metall, legden de afgelopen dagen het werk neer. Zij willen meer loon, maar vooral de mogelijkheid om tijdelijk wat minder te werken om voor hun kinderen of een ziek familielid te zorgen. 2018 zou hiermee wel eens het jaar van de arbeidstijd kunnen worden.

De vakbond van de metaalsector, IG Metall, publiceerde enige tijd geleden zijn eisenpakket voor de onderhandelingen met de werkgever. Naast de traditionele eis om hogere lonen staat ook arbeidst...
Lees meer

Onze man wordt buschauffeur: 'Dokter aan het stuur' van Egmont Ruelens

Of Humo dit nog doet weet ik niet zeker, maar voor enkele jaren waren de ‘onze man wordt …’-artikelen favoriete kost voor deze recensent. Ze geven je een inkijk in 't leven en werk van anderen met de nodige dosis humor. Later verslond ik de boeken van de Duitse Günter Wallraff waarin hij voor een Lidl-distributeur ging werken, zwart of dakloze werd. En vandaag hebben we er misschien een Belgische Wallraff bij. Egmont Ruelens, huisarts van opleiding, ging een jaar werken bij De Lijn als buschauffeur in 't Antwerpse: onze man wordt buschauffeur.
Lees meer

De spookeffecten van lager minimumloon: dereguleren voor het goede doel?

De federale regering wil koste wat het kost het minimumloon voor jonge werknemers verlagen. Het zou namelijk goed zijn voor jongeren hun tewerkstellingskansen. Dit argument gaat echter lijnrecht in tegen de meest recente studies en internationale beleidsaanbevelingen over tewerkstellingsbeleid voor jongeren.

Voor werknemers jonger dan 21 jaar wil de regering het minimumbrutoloon doorbreken. Het verschil tussen wat de werkgever dan nog betaalt en wat de werknemer netto overhoudt, moet de belasting...
Lees meer

Het selectief democratisch gehoor van de regering

Nieuwe Europese enquêtegegevens tonen hoe een overduidelijke en gedurig groeiende meerderheid van de Belgen wil dat de overheid de inkomensongelijkheid aanpakt. Een vraag zo wijdverspreid, dat zelfs een meerderheid van Open Vld, CD&V en N-VA-stemmers hier voor wil gaan. De regeringspartijen blijven echter stokdoof.

Vind je dat de overheid maatregelen moet nemen om de inkomensverschillen te verminderen? Het grootschalige European Social Survey (ESS) vraagt dit al sinds 2002 iedere twee jaar aan d...
Lees meer

Laat ons meebeslissen over bedrijfsbeslissingen: democratie, ook op werkvloer

Toen Theresa May aan het hoofd kwam van de UK-regering, liep progressief Verenigd Koninkrijk niet bepaald over van enthousiasme. Maar toch was er één lichtpuntje: ze zou werknemers in de raden van bestuur van bedrijven steken. Zowaar een goed, progressief en eigentijds idee?

May stoelde haar idee op de correcte observatie dat te veel van de leden van de raden van bestuur uit een nogal klein segment van de bevolking komen. Ze zitten in de raad van bestuur om richting te geven aan een bedrijf en...
Lees meer

Staken werkt, vooral in België

Midden september staakten de werknemers bij chemiebedrijf Oleon voor een loonsverhoging en een arbeidsduurvermindering. Ook bij Volvo Gent werd het werk neergelegd als protest tegen de hoge werkdruk. Bij Oleon werd na enkele dagen staken een compromis bereikt. De vakbonden haalden drie dagen extra verlof binnen, de aanwerving van drie extra werknemers om de werkdruk te verlichten en er komt een loonsverhoging. Bij Volvo engageerde het management zich om te werken aan de werkdruk en het sociaal overleg in ere te herstellen.
Lees meer