about
Toon menu

Over een Vierde Revolutie en andere staatsbeoordelingen

In De Tijd van 7 mei houdt econoom Geert Noels, ter gelegenheid van 125 jaar Rerum Novarum, de vakbonden een spiegel voor. Op zich geen probleem, zelfs zonder narcistische reflexen menen we te mogen stellen dat we - de leeftijd ten spijt - er niet zo slecht uitzien.

Ik sta hier niet stil bij die specifieke bijdrage en de toch wat te spiegelpaleisachtige en daardoor licht kromme commentaar die hij levert, in een - ter zijner verdediging - te korte bijdrage. En ja, vakbonden hebben waarschijnlijk...
Lees meer

'De drek van de duivel'. Paus Franciscus over de volksbewegingen en ecologie

Eén jaar geleden, op 24 mei 2015, publiceerde paus Franciscus zijn veelbesproken 'milieuencycliek' 'Laudato Si'. Op 7 juli van datzelfde jaar sprak Franciscus in Bolivië de 'Wereldsamenkomst van Volksbewegingen' toe. Deze nochtans krachtige toespraak, die in Latijns-Amerika 'historisch' werd genoemd, kreeg geen weerklank in onze media. Beide documenten geven ons nochtans een zicht op het economische, politieke en theologische denken van deze soms 'raadselachtig' genoemde figuur.

Laudato Si...
Lees meer

Het kapitalisme zal verslagen worden door de aarde

Er zijn zo van die mensen die in een kort artikel recht to the point kunnen gaan. De Braziliaanse bevrijdingstheoloog Leonardo Boff is zo iemand. In een verhelderende en uitdagende column schetst hij een tragisch, maar pijnlijk realistisch beeld van onze werkelijkheid, de neoliberale context waaraan onze aarde ten onder gaat en wat wij nog moeten en kunnen doen in de gegeven omstandigheden, hier en nu.

Het is een onmiskenbaar en bedroevend feit: het kapitalisme als productiewijze en zijn poli...
Lees meer

Francesco Hebdo – de kwalen in het radicaliseringsdebat

Ter gelegenheid van kerstmis richtte paus Franciscus zich tot zijn verzamelde medewerkers van de Romeinse Curie, het centrale bestuursorgaan van de rooms-katholieke kerk. Hij nodigde hen uit verder te kijken dan de symptomen van een systeem dat er niet in slaagt zichzelf kritisch te bevragen. Kunnen we dergelijke blinde vlekken ook bij onszelf waarnemen? Een poging tot een gelijkaardige denkoefening.

Op 22 december 2014 richtte paus Franciscus zich, ter gelegenheid van kerstmis, tot...
Lees meer

Liever gevangene onder Franciscus I dan onder Michel I

Op 6 november werd in Brussel betoogd tegen de besparingspolitiek van de regering Michel I. Gedetineerden mochten niet mee. Nochtans moeten ook zij inleveren. Is dat moreel verantwoord? Denkgroep MaatschappijKritische Christenen meent van niet.

Er zijn zo van die zinnetjes die meer verhullen dan openbaren. Zowel de federale als Vlaamse regeringsverklaring staan er vol van. Neem nu deze uit het federaal regeerakkoord: “De regering zal de coherentie tussen de uitbetaling van sociale ui...
Lees meer

Straf zonder eind: de onmenselijke kant van detentie in België

Dat er met justitie, internering en psychische zorg voor gedetineerden in ons land veel mank loopt, werd dezer dagen nogmaals geïllustreerd met de zaak-Frank Van Den Bleeken die euthanasie als enige uitweg zag. Mensen lijden onder uitzichtloosheid of omdat ze geen schijn van kans krijgen. Dat blijkt ook uit onderstaand getuigenis van gevangenisaalmoezenier Henk van Andel.

Ruim acht jaar was ik aalmoezenier in twee gevangenissen in België. Ik hoorde verhalen van mensen die straf had...
Lees meer

'Welke afgoden hebben wij te ontmaskeren?' Over feministische theologie

Anneleen Decoene studeerde sociologie en theologie. Ze voltooide onlangs een doctoraatsonderzoek op het knooppunt van feminisme, antiracisme en religie. Nu is ze medewerkster van Motief, een gespecialiseerde vormingsinstelling op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving. Ze wordt geïnterviewd door theologe Inger van Nes.

Op 8 maart 2014, internationale vrouwendag, was Anneleen Decoene in Amsterdam te gast op de Oecumenische Vrouwensynode. Dat is een platform van netwerk...
Lees meer

Wat de Begijnhofkerk zo bijzonder maakt

Ondanks een voorstel tot verhuizing door aartsbisschop Léonard blijft de Begijnhofkerk in hartje Brussel. Zo kan het een onderdak en een uitvalsbasis voor acties van armen zijn vanuit het centrum. Om deze verijdelde verwijzing naar de marge te vieren, hield Elke Vandeperre een toespraak.

In hartje Brussel staat de Begijnhofkerk. Afghaanse vluchtelingen vonden er onderdak en een uitvalsbasis voor hun acties. In april vroeg aartsbisschop Léonard aan pastoor Daniël Alliet zijn actiebas...
Lees meer

De paus der armen? De denkwereld van Jorge Bergoglio

In De Standaard van 23 maart 2013 schreef Paul Goossens de column ‘Marketing van een paus’. Hij was, zei hij, benieuwd of de ‘paus der armen’ meer was dan een ‘jezuïetentruc’. Dat was tien dagen na de pausverkiezing. Toen werd ‘een eerste indruk’ in de media breed uitgesmeerd, maar we wisten nog niet veel. Nu zijn we een jaar verder en weten we al meer, maar nog niet alles.

Pa...
Lees meer

Waarom de komst van de nieuwe Messias niet nabij is

Gelovige joden, moslims en christenen zullen zich zondagavond 2 februari, bij het bekijken van het Eén-journaal, tot tweemaal toe in de haren gekrabd hebben, want bijna was de Messias nabij en wel in twee gedaantes. De messias was bijna aanwezig in een toespraak die door Bart De Wever 'messiaans' werd genoemd. Ook in een commentaar op Eden Hazard kwam hij voor.  Ons Belgische Chelseatalent maakte bij zijn eerste optreden in de Arena van Stamford Bridge zoveel indruk maakte dat het...
Lees meer

De mens bevrijden van Gods woord?

Als het van Dirk Verhofstadt afhangt, moet het vraagteken in de titel vervangen worden door een uitroepteken. "Het is de enige manier om in een multireligieuze samenleving als de onze, te komen tot harmonie", stelt hij. Verhofstadt is kernlid van de denktank Liberales. In september verscheen zijn boek 'Atheïsme als basis voor de moraal'.

'We moeten de mens bevrijden van Gods woord'. Dat was de titel boven een opiniestuk dat op donderdag 16 januari in De Morgen verscheen. Daarin beto...
Lees meer

Verdampen van solidariteit en dogma van levensbeschouwelijke neutraliteit

Mijn kleindochter van 12 reageerde met spontane verbijstering toen ze via de radio hoorde over de resultaten van het onderzoek van Mark Elchardus: 40 procent van de ondervraagden zou het liefst zien dat er aan bepaalde 'nutteloos' geworden mensen niet te veel geld uit de kas van de sociale zekerheid meer zou worden besteed. Ik ga door deze wat crue formulering misschien kort door de bocht, maar het komt uiteindelijk daar toch op neer.

Velen stellen dus dat er grenzen zijn aan de soli...
Lees meer

De allegorie van de grot en de hoofdeconoom

Toen ik in De Standaard van zaterdag 26 oktober 2013 het interview las met Peter De Keyzer, hoofdeconoom van PNB Paribas Fortis, kwam spontaan de gedachte aan de grotallegorie van Plato bij me op...

De grotallegorie die Plato beschrijft in De Staat is wellicht het beroemdste verhaal uit de filosofie. In dit verhaal vergelijkt Socrates het verwerven van inzicht met de zoektocht van een mens die aanvankelijk aan handen en voeten gebonden in een onderaardse grot zit. Alle gevangenen in...
Lees meer

Het tegenevangelie van Marcus

In het jaar 70 heeft het toenmalige Romeinse imperium een Joodse opstand bloedig neergeslagen. Jeruzalem en zijn tempel werden verwoest. Meer dan honderdduizend mensen werden gedood, vermoord, gekruisigd. Tegen die achtergrond komt het oudste evangelie, dat van Marcus, tot stand. Protestants theoloog en Bijbelkenner Egbert Rooze noemt het een 'tegen-evangelie' geschreven om een tegen-beweging te sterken. Paul De Witte vroeg Rooze om uitleg. Paul De Witte: Een goed jaar geleden is j...
Lees meer

Door en door verwend. Kritiek op de sentimentele samenleving

Antwerpen gaat 7 miljoen euro besparen op zijn sociaal beleid. Vooral organisaties die rond kansarmoede en diversiteit werken zien hun middelen aanzienlijk slinken. Ze voerden actie op woensdag 19 juni en vragen zich af welke visie achter zulke besparingen zit (DWM). Zou het iets te maken kunnen hebben met de 'visies' van ene Dalrymple waarmee de Antwerpse burgemeester zo hoog oploopt? Katrien Rombouts, werkzaam in de psychiatrie, geeft tekst en uitleg.

Theodore Dalrymple is in Vlaan...
Lees meer