about
Toon menu

“Sociale zekerheid moet dringend op de agenda”

Onze sociale zekerheid bestaat al 75 jaar! Het Sociaal Pact en de besluitwet, die aan de basis lagen van dit waardevolle systeem, dateren namelijk van 1944. In de Brusselse KVS werd op donderdag 21 februari 2019 het boek 'Welke toekomst voor onze sociale zekerheid?' feestelijk voorgesteld. Het evenement was een unieke gelegenheid voor de sociale partners om uit te wisselen over het kroonjuweel dat onze sociale zekerheid is en blijft.

Het nieuwe boek is het resultaat van ee...
Lees meer

'Fat cats' begrijpen verzuchtingen van gewone werkende mensen niet

Het VRT-programma 'De Zevende Dag' zette Kamerlid Raoul Hedebouw (PVDA) en Marc Descheemaecker (Brussels Airport en N-VA) tegenover elkaar, om te discussiëren over de vraag naar betere lonen en de stevige nationale staking van 13 februari 2019. Perfecte casting natuurlijk, als je verdedigers van gewone mensen wil confronteren met een (bijna karikaturale) exponent van Big Money.

Het was een verademing om Hedebouw te zien opkomen voor de verzuchtingen van de gewone werkende bevolking, tegenover e...
Lees meer

Gewenst: veel meer 'common ground' en belééfde meertaligheid, overal in België

Waar moet het naartoe met dit land, België, dat het onze is én blijft? Geen onbelangrijke vraag, want sommigen in ons politieke landschap hebben enorm jeukende vingers om opnieuw het mes te zetten in onze staatsstructuur. De structuur van deze staat nog meer verminken lijkt mij écht niet de beste optie. Politiek, burgers en middenveld moeten nadenken over hervormingen die dit land sterker en samenhangender maken, die bruggen slaan en die de geesten veel meer verenigen. Eenheid in al onze verscheidenheid aub.
Lees meer

'Grote verbinder' kiest voor oorlogsretoriek en balkanisering

Bart De Wever wil de Nederlandstalige Belgen bang maken voor het programma van Di Rupo. Maar bij nader inzien getuigt dat programma vooral van gezond verstand.

Het hoge woord is eruit. Hij die beweert "de grote verbinder te zijn" - le ridicule ne tue pas - wil nu al zijn troepen "naar het front te sturen" om zijn politieke agenda waar te maken. Lees: de N-VA wil zoveel mogelijk alle politieke hefbomen in handen krijgen, en natuurlijk zijn "confederaal model" door de mensen hun strot duwen. Dat de...
Lees meer

Waar is die grote schreeuw naar confederalisme precies te horen?

'Confederalisme' moet een strijdpunt worden bij de verkiezingen in mei 2019. Tenminste, dat is de mening van de N-VA'er Geert Bourgeois, momenteel Vlaams minister-president. Nu is het natuurlijk het volste recht van een partij, zeker een separatistische, om te pleiten voor confederalisme. Alleen: waar is precies die grote schreeuw naar confederalisme te horen bij de Belgische bevolking? Tenzij dan bij de N-VA, bij de Vlaamse Volksbeweging en op één of ander Zangfeest? En wat zou ons land gebaat zijn met zo'n scenario? Naar mijn ogen niets.
Lees meer

Politieke salons rijden al te vaak voor éénzijdige belangen

De 'gilets jaunes' hebben in de voorbije weken Frankrijk al serieus op stelten gezet, met zelfs stevige uitlopers naar België. De gelehesjesbeweging eist onder meer een verlaging van alle belastingen, inspraak van de bevolking over de 'ecologische transitie', lagere werkgeversbijdragen en hogere minimumlonen en pensioenen. Volgens de actievoerders houdt 'Parijs' veel te weinig rekening met de stem van het volk. Ze eisen een betere koopkracht en antwoorden op de onzekerheid van velen.

Op zich zij...
Lees meer

Pillenindustrie melkt sociale zekerheid en patiënt flink uit

De farma-industrie verdient gigantisch veel geld met de verkoop van geneesmiddelen, die dan nog niet altijd even werkzaam zijn als wordt beweerd. Een groot marketingapparaat moet de miljardenbusiness aanjagen en in stand houden. Kritische onderzoekers en waarnemers wijzen op de flagrante en volgehouden misbruiken. Zij klagen over soms excessieve winstmarges en willen dat het patentrecht wordt gebruikt om het algemeen belang te dienen.

Op woensdag 21 november 2018 vertoonde The Coalition of the...
Lees meer

Bisschop Luc Van Looy (Gent): “Wie van ons is hier écht een wereldburger?”

“Bij mensen in armoede staat de deur altijd open, zij delen altijd. Hier zie je grote hagen rond onze villa’s en fraaie huizen. Broederlijkheid en solidariteit zijn vaak ver te zoeken. Wie van ons is hier écht een wereldburger? Veel Belgen reizen de halve planeet af, maar trekken zich verder niets van de wereld aan.” Dat zegt mgr. Luc Van Looy, de bisschop van Gent, in een exclusief interview met Ons Recht.

Paus Franciscus pleit uitdrukkelijk voor gastvrijheid en menselijkheid tegenover vl...
Lees meer

Join the union: met vereende krachten krijgen werknemers altijd veel méér gedaan

Ondernemingen en aandeelhouders verschuiven al te gemakkelijk activiteiten naar lageloonlanden. Meestal niet omdat ze hier geen winst meer maken, wel omdat ze elders véél meer geld verdienen, waarbij waardig werk wel het minste van hun zorgen is. Economie en samenleving zijn aan het digitaliseren, met ingrijpende gevolgen voor werknemers, werkzoekenden en consumenten. Een deel van de politiek en van de werkgevers vindt dat werknemers nooit flexibel genoeg zijn, dat er té veel regeltjes bestaan en bedrijven té veel belastingen betalen.
Lees meer

Verzetslieden De Zwarte Hand betaalden een zware tol voor hun dapperheid

“Jarenlang is de publieke opinie bewerkt door een ideologie die de collaborateurs als grootste slachtoffers van de Tweede Oorlog in ons land voorstelde. Het resultaat van de beeldvorming uit een bepaalde hoek. Het waren de collaborateurs die met hun woede en frustraties het hoge woord voerden in het naoorlogse Vlaanderen”. Dat schrijft Tjen Mampaey in de herziene versie van zijn boek ‘De Zwarte Hand. Het verzet tegen de nazi’s in Klein-Brabant en de Rupelstreek’.

Volgens de auteur misbr...
Lees meer

Mensen zonder papieren verdienen niet te worden opgesloten

In een repatriëringscentrum in Steenokkerzeel worden sinds kort ook kinderen opgesloten, samen met hun ouders. Dit trieste feit veroorzaakt heel wat beroering bij de bevolking. Sommigen vinden dat het beleid niet streng genoeg kan zijn. "Ze hebben het aan zichzelf te wijten." Anderen vinden de huidige aanpak een toonbeeld van onmenselijkheid, wansmaak en onrechtvaardigheid. Los van deze nieuwe stap in de hardvochtigheid is er het centrale vraagstuk: de situatie van vele duizenden mensen zonder papieren in België, en hoe daarmee om te gaan?
Lees meer

Hoe reageren Congolezen op kandidatuur Ramazani Shadary voor presidentschap?

De Congolese president Joseph Kabila, die zich al lang aan de macht vastklampt, heeft onlangs zijn vertrouweling Emmanuel Ramazani Shadary gekozen als de man die de politieke meerderheid moet verdedigen bij de presidentsverkiezingen van 23 december 2018. Hoe reageren de Congolezen op Ramazani Shadary? De redactie van CongoForum heeft een aantal Congolezen, verspreid over het land, om hun mening gevraagd.

MATADI Gloria, advocate en activiste: "De datum van 8 augustus 2018 is een historische datu...
Lees meer

Gezonde staatsstructuren verenigen de Belgen in plaats van ze te verdelen

Het rommelt weer een beetje in de onderbuik van de Wetstraat. Sommige politici kunnen het (al weer) niet laten om te praten over 'nieuwe staatshervormingen' of 'confederalisme'. De fundamentele vraag is: wat willen we met dit land dat België heet en dat het mijne is én zal blijven? Ik wil vooruit met dit land, en met àl zijn inwoners.

Het rommelt weer een beetje in de onderbuik van de Wetstraat. Sommige politici kunnen het (al weer) niet laten om te praten over 'nieuwe staatshervormingen' of '...
Lees meer

“Geef vakbondswerk een plek in ons onderwijs”

Een debat organiseren over “de vakbond van morgen” terwijl onze Rode Duivels spelen tegen Engeland, het is een hele uitdaging. Toch lokte zo’n debat een fijn en geïnteresseerd publiek in Edegem (bij Antwerpen). Duidelijk is dat de vakbonden ernstig nadenken over hun band met jonge werknemers en over de vraag hoe ze die veel groter kunnen maken.

Er zijn inspanningen om jongeren te overtuigen met een nieuw, relevant verhaal dat ook oog heeft voor de grote historische verdiensten van de arbe...
Lees meer

Asiel en migratie: dramatische feiten moeten aanzetten tot reflectie en ander beleid!

De dood van de 2-jarige Koerdische peuter Mawda heeft veel mensen in België gechoqueerd en verdrietig gemaakt. Dit dramatische feit drukt ons allemaal met de neus op de feiten. Het illustreert de mankementen van het huidige 'beleid' rond asiel en migratie en legt de schrijnende tekortkomingen - voor zover nog nodig - bloot. Ook op dit vlak kunnen we alleen maar zeggen: een ander beleid is mogelijk!

Het Koerdische meisje Mawda kwam onlangs om het leven nadat ze door een politiekogel was getroffe...
Lees meer