about
Toon menu

“Weg met het kopje thee, en weer veel meer de straat op!”

Heeft de vakbond afgedaan? Sommigen hebben de neiging om dit met veel gedreun te verkondigen. Maar niets is minder waar. De strijd voor hogere uurlonen in de Amerikaanse fastfoodsector, de schrijnende misbruiken met dag- en weekcontracten, de controverse rond de loon- en arbeidsvoorwaarden bij Deliveroo en consorten, gebrek aan sociale bescherming bij het legertje zelfstandigen illustreren het ten overvloede: meer dan ooit hebben werkende mensen er àlle belang bij om zich te verenigen en aan te sluiten bij een solide, daadkrachtige vakbond.
Lees meer

Demograaf Patrick Deboosere: “Pensioenen niet langer betaalbaar? Slaat nergens op”

De toekomst van onze pensioenen houdt velen in de ban, niet in het minst gewone werknemers die het geknoei met ons pensioensysteem met afgrijzen aanzien. Professor Patrick Deboosere, demograaf en socioloog aan de VU Brussel, kant zich tegen nodeloze paniekzaaierij. “Onze pensioenen blijven betaalbaar”, zegt hij. “En de pensioenleeftijd verhogen naar 67 is een verkeerde, overbodige maatregel.”

De regeringspartijen (Open VLD, N-VA, CD&V en MR) hebben beslist om de wettelijke pensioenlee...
Lees meer

Hilde Van Malderen: “Enkel uitkeringen optrekken lost armoedeprobleem niet op”

Hilde Van Malderen liet de glamoureuze wereld van de sportjournalistiek achter zich en maakte andere keuzes in haar leven. Ze vertelt over haar nieuwe leven, waarbij vrijwilligerswerk met mensen in armoede een belangrijke rol speelt. “Je lost het armoedeprobleem zeker niet op door alleen maar de uitkeringen op te trekken”, zegt Van Malderen. Onlangs publiceerde ze haar debuutroman ‘Kathaai’ bij uitgeverij Manteau.

Hilde Van Malderen (38) studeerde aan de universiteiten van Gent en Antwerp...
Lees meer

“Echt schuld bekennen doen bankiers zelden of nooit”

Is een ander bankwezen mogelijk? De werkgroep The Coalition of the Willing boog zich vorige week over die vraag. Een verslag van een boeiende gespreksavond.

Na de financiële crisis van 2008 dompelde de Nederlandse journalist en antropoloog Joris Luyendijk zich onder in de wondere wereld van de Londense City. Hij wilde weten wat er precies reilde en zeilde in de microcosmos van de grote banken en trok op onderzoek. Luyendijk deed een soort van 'moraliteitsonderzoek' en kwam tot de bevinding dat h...
Lees meer

“Wij moeten opstaan, net als Bernie!”

“Ook in België hebben we nood aan een brede volksbeweging. De politiek is hier op vele vlakken voorzieningen en bescherming aan het afbouwen, en ook vele jongeren worden dat beu. Waarom moet er op alles en nog wat worden bespaard? Waarom moet de zorg worden geprivatiseerd? Politici als Jeremy Corbyn (UK) en Bernie Sanders (VS) reiken pistes aan om een andere politiek te voeren. De mensen zullen het niet blijven pikken dat er zoveel geld en cadeaus vloeien naar de one percent.”

Woorden van ee...
Lees meer

‘Consumenten’ moeten opnieuw ‘burgers met een stem’ worden

Gebeurtenissen als de Brexit en de verkiezing van Donald Trump in de VS hebben sommigen in Europa wakker geschud. Ook in Europa is het populisme aan een stevige opmars bezig. Veel kiezers kampen met een zware kater en met grote desillusies. Her en der wordt gelukkig wel geprobeerd om van ‘consumenten’ weer ‘burgers’ te maken die de ambitie koesteren om meer vat te krijgen op politiek en samenleving.

Deze kwestie kwam uitvoerig aan bod op een kijk- en discussieavond van ACV en Masereelfond...
Lees meer

“Laat nieuwe technologische werklozen niet over aan hun lot”

Een nieuwe golf van automatisering en robotisering overspoelt onze samenleving. Zowel experts als ervaringsdeskundigen voorspellen dat het aantal jobs in het middensegment van de arbeidsmarkt aanzienlijk zal krimpen. Dat voorspelt niet veel goeds, ook al zijn er altijd vooruitgangsoptimisten die er anders over denken. Zullen we nog wel genoeg banen hebben over 15 of 20 jaar? En wat voor jobs zullen er nog te vinden zijn? Wellicht jobs waarvan we nu het bestaan nog niet kunnen vermoeden.

De vakbon...
Lees meer

Sp.a en PVDA kruisen de degens over ‘de toekomst van links’

De partijen sp.a en PVDA delen het pleidooi voor arbeidsherverdeling en arbeidsduurvermindering zonder verlies van loon. Ze zetten zich ook samen af tegen de vele ‘flutjobs’, die werknemers in de armoede en in onzekerheid houden. Op het vlak van rechtvaardige fiscaliteit zijn er duidelijke verschillen. Voor de sp.a zou een vermogenswinstbelasting een ‘mooie eerste stap’ zijn. De PVDA vindt zo’n maatregel ‘gepruts in de marge’ en houdt vast aan een ‘miljonairstaks’ om grote fortuinen fair te belasten. Een en ander bleek op een boeiend debat.
Lees meer

“Kop in het zand steken leidt niet tot een oplossing”

De tragische gebeurtenissen rond de bootvluchtelingen op de Middellandse Zee laten ook priester-arbeider Jef Devisscher niet onberoerd. Samen met medestanders engageert hij zich in Brugge sinds vele jaren voor vluchtelingen. “Veel te weinig politici zoeken naar fundamentele oplossingen voor de grote vluchtelingenstroom”, vindt Jef. “Maar we mogen onze kop niet in het zand blijven steken.”

Toen Jef pas tot priester was gewijd, hielp hij samen met anderen om een minderjarige...
Lees meer

"Ja, we zijn kwaad!"

Ferre Wyckmans, algemeen secretaris van vakbond LBC-NVK, geeft zijn kijk op de aanpak van Michel & co. Hij maakt zich vooral druk over het grote onevenwicht in de regeringsplannen. Dit blijkt uit een interview met Dennis Bouwen in het blad Ons Recht, hier integraal overgenomen, met een reactie van Wyckmans op de these van Bart De Wever dat de oppositie ‘diep vanbinnen weet dat er geen andere weg is’.

Gewone mensen krijgen met de nieuwe federale regering onder leiding van Charles...
Lees meer

Mustafa Harraq: "Denk niet te gauw: mij zal het nooit overkomen"

Een zeer ernstig ongeval werd een kantelmoment in het leven van Limburger Mustafa Harraq. Na een lange revalidatie besloot hij zich intens in te zetten voor anderen. “Denk niet te vlug: mij zal het nooit overkomen”, vertelt Mustafa. “Iedereen kan door ziekte of andere problemen in armoede terechtkomen.”

De mijnwerkerszoon Mustafa Harraq werd als oudste van zeven kinderen geboren in Genk. Hij groeide op in de mijncité van Waterschei, een mengelmoes van culturen. “Alles werd e...
Lees meer

"Hardwerkende mensen hebben net zo goed baat bij sterke solidariteit"

De verschuiving naar een gespleten samenleving gebeurt ‘stoemelings’. Dat zegt Tuur Vanempten in een interview dat Denis Bouwen van Ons Recht, het ledenblad van LBC-NVK, met hem had.

In 1993 al schreef jij een opmerkelijk artikel over alles wat wij van de overheid terugkrijgen in ruil voor wat we afdragen. In 2012 verscheen een herwerkte versie in De Gids. Waarom nam je dat initiatief? Tuur Vanempten: "In 1993 zag ik op een dag op de trein een meneer een krant lezen met als vett...
Lees meer

“Vierde macht is overgeleverd aan grillen vrije markt”

Ook in de mediasector zijn er geregeld fusies en krachtenbundelingen. LBC-NVK-secretaris Hans Elsen, die de sector volgt, is lang niet zeker of de krantenlezer daar altijd beter van wordt. De loon- en arbeidsvoorwaarden staan al langer onder druk. Uitgevers doen gretig een beroep op freelancers om hun kosten te drukken.

Meer dan ooit is de sector overgeleverd aan de grillen van de vrije markt. Onlangs kondigde de Finse uitgever Sanoma nog een grote reorganisatie bij zijn Nederlandse...
Lees meer

"Stakingsrecht is hard nodig, zeker in crisisperiode", zegt Jan Buelens

Wanneer werknemers overgaan tot een staking, hebben ze niet altijd de sympathie van de publieke opinie. Meer dan eens is dat te verklaren door het feit dat het publiek te weinig geïnformeerd is over de opeenstapeling van feiten die tot de staking leidden. Advocaat Jan Buelens (Progress Lawyers Network) onderstreept hoe belangrijk het stakingsrecht wel is. Zeker in tijden van economische crisis.

Zonder collectieve acties worden werknemers bedelaars Het stakingsrecht is een fundament...
Lees meer

Flinks bestuur

De Antwerpse burgemeester Patrick Janssens heeft zopas zijn nieuwe boek ‘Voor wat hoort wat’ voorgesteld. Terecht neemt hij het daarin op voor onze welvaartsstaat en ons uiterst waardevolle stelsel van sociale bescherming. Van een sp.a’er mag je dat uiteraard ook verwachten.  Ook al zijn echte socialisten tegenwoordig met een vergrootglas te zoeken… Janssens profileert zich als ‘flinkse’ politicus en wil de burgers niet alleen op hun rechten maar ook op hun plichten wijzen. Op zich...
Lees meer