about
Toon menu

Join the union: met vereende krachten krijgen werknemers altijd veel méér gedaan

Ondernemingen en aandeelhouders verschuiven al te gemakkelijk activiteiten naar lageloonlanden. Meestal niet omdat ze hier geen winst meer maken, wel omdat ze elders véél meer geld verdienen, waarbij waardig werk wel het minste van hun zorgen is. Economie en samenleving zijn aan het digitaliseren, met ingrijpende gevolgen voor werknemers, werkzoekenden en consumenten. Een deel van de politiek en van de werkgevers vindt dat werknemers nooit flexibel genoeg zijn, dat er té veel regeltjes bestaan en bedrijven té veel belastingen betalen.
Lees meer

Verzetslieden De Zwarte Hand betaalden een zware tol voor hun dapperheid

“Jarenlang is de publieke opinie bewerkt door een ideologie die de collaborateurs als grootste slachtoffers van de Tweede Oorlog in ons land voorstelde. Het resultaat van de beeldvorming uit een bepaalde hoek. Het waren de collaborateurs die met hun woede en frustraties het hoge woord voerden in het naoorlogse Vlaanderen”. Dat schrijft Tjen Mampaey in de herziene versie van zijn boek ‘De Zwarte Hand. Het verzet tegen de nazi’s in Klein-Brabant en de Rupelstreek’.

Volgens de auteur misbr...
Lees meer

Mensen zonder papieren verdienen niet te worden opgesloten

In een repatriëringscentrum in Steenokkerzeel worden sinds kort ook kinderen opgesloten, samen met hun ouders. Dit trieste feit veroorzaakt heel wat beroering bij de bevolking. Sommigen vinden dat het beleid niet streng genoeg kan zijn. "Ze hebben het aan zichzelf te wijten." Anderen vinden de huidige aanpak een toonbeeld van onmenselijkheid, wansmaak en onrechtvaardigheid. Los van deze nieuwe stap in de hardvochtigheid is er het centrale vraagstuk: de situatie van vele duizenden mensen zonder papieren in België, en hoe daarmee om te gaan?
Lees meer

Hoe reageren Congolezen op kandidatuur Ramazani Shadary voor presidentschap?

De Congolese president Joseph Kabila, die zich al lang aan de macht vastklampt, heeft onlangs zijn vertrouweling Emmanuel Ramazani Shadary gekozen als de man die de politieke meerderheid moet verdedigen bij de presidentsverkiezingen van 23 december 2018. Hoe reageren de Congolezen op Ramazani Shadary? De redactie van CongoForum heeft een aantal Congolezen, verspreid over het land, om hun mening gevraagd.

MATADI Gloria, advocate en activiste: "De datum van 8 augustus 2018 is een historische datu...
Lees meer

Gezonde staatsstructuren verenigen de Belgen in plaats van ze te verdelen

Het rommelt weer een beetje in de onderbuik van de Wetstraat. Sommige politici kunnen het (al weer) niet laten om te praten over 'nieuwe staatshervormingen' of 'confederalisme'. De fundamentele vraag is: wat willen we met dit land dat België heet en dat het mijne is én zal blijven? Ik wil vooruit met dit land, en met àl zijn inwoners.

Het rommelt weer een beetje in de onderbuik van de Wetstraat. Sommige politici kunnen het (al weer) niet laten om te praten over 'nieuwe staatshervormingen' of '...
Lees meer

“Geef vakbondswerk een plek in ons onderwijs”

Een debat organiseren over “de vakbond van morgen” terwijl onze Rode Duivels spelen tegen Engeland, het is een hele uitdaging. Toch lokte zo’n debat een fijn en geïnteresseerd publiek in Edegem (bij Antwerpen). Duidelijk is dat de vakbonden ernstig nadenken over hun band met jonge werknemers en over de vraag hoe ze die veel groter kunnen maken.

Er zijn inspanningen om jongeren te overtuigen met een nieuw, relevant verhaal dat ook oog heeft voor de grote historische verdiensten van de arbe...
Lees meer

Asiel en migratie: dramatische feiten moeten aanzetten tot reflectie en ander beleid!

De dood van de 2-jarige Koerdische peuter Mawda heeft veel mensen in België gechoqueerd en verdrietig gemaakt. Dit dramatische feit drukt ons allemaal met de neus op de feiten. Het illustreert de mankementen van het huidige 'beleid' rond asiel en migratie en legt de schrijnende tekortkomingen - voor zover nog nodig - bloot. Ook op dit vlak kunnen we alleen maar zeggen: een ander beleid is mogelijk!

Het Koerdische meisje Mawda kwam onlangs om het leven nadat ze door een politiekogel was getroffe...
Lees meer

Pensioenbeleid: “Bacquelaine, je bakt er werkelijk niks van!”

Niet minder dan 70.000 gewone mensen en hun vakbonden betoogden op 16 mei 2018 waardig, overtuigd én enthousiast in de straten van Brussel. Hun boodschap aan de liberale pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) was niet mis te verstaan: "Bacquelaine, je bakt er niks van!". Massaal gaven de manifestanten te kennen dat ze een dikke nul geven aan het bedenkelijke 'pensioenbeleid' van de regering-Michel.

"Wij willen geen pensioen op 67 jaar, we willen af van de miseriepensioentjes waarmee sommigen...
Lees meer

“Werknemers zonder papieren willen graag belastingen en sociale bijdragen betalen”

Sommige schattingen spreken van 100.000 tot 150.000 mensen zonder papieren in ons land. De meesten van hen moeten uiteraard werken om te overleven. De vakbond ACV engageert zich ook voor deze groep, met Brussel als zwaartepunt tot nu toe. “Liefdadigheid organiseren is prima”, zeggen Eva Maria Jimenez Lamas en Mamadou Bah van ACV Brussel. “Maar wij streven vooral naar een betere behandeling en gelijke rechten voor werknemers zonder papieren.”

Ons Recht: Hoe kan je werken zonder wettige ver...
Lees meer

Activisten eisen afbouw investeringen in fossiele brandstoffen

Milieu-activisten in tientallen landen engageren zich om investeringen in olie, gas en steenkool afgebouwd te krijgen en de strijd tegen de klimaatverandering kracht bij te zetten. Activisten uit Nederland, Duitsland en de VS vertellen over hun initiatieven en over de vooruitgang die ze daarbij boeken.

Milieu-activisten in tientallen landen engageren zich om investeringen in olie, gas en steenkool afgebouwd te krijgen en de strijd tegen de klimaatverandering kracht bij te zetten. Activisten uit N...
Lees meer

'Occupy for life': actie tegen geheime deals tussen regering en farmabedrijven

'Occupy for life'. Onder die noemer voeren werknemers uit de gezondheidssector, vakbondsmilitanten, patiënten en andere burgers vandaag actie bij pharma.be, de belangenorganisatie van de farma-industrie in ons land. De actievoerders nemen de prijzenpolitiek voor geneesmiddelen in ons land op de korrel. In het bijzonder zijn ze boos over de ultra-geheime deals die de federale regering sloot en sluit met de farmaceutische bedrijven.

Deze opvallende actie komt er na een oproep van de campagne Tam...
Lees meer

Sommige clausules in vrijhandelsakkoorden bedreigen democratie en rechtssysteem

Vrijhandelsakkoorden à la TTIP en CETA dreigen veel te veel macht te verschuiven in de richting van grote ondernemingen en investeerders. Veel van de aversie tegen zulke akkoorden draait rond ‘ISDS’, een mechanisme waarmee bedrijven nationale staten zwaar de duvel kunnen aandoen en zelfs miljardenclaims kunnen formuleren. “Op den duur ontstaat een situatie waarin bedrijven van alles en nog wat kunnen aanvechten dat ze als belemmerend of schadelijk voor hun belangen ervaren”, vrezen sommigen. Niet geheel onterecht!
Lees meer

“Weg met het kopje thee, en weer veel meer de straat op!”

Heeft de vakbond afgedaan? Sommigen hebben de neiging om dit met veel gedreun te verkondigen. Maar niets is minder waar. De strijd voor hogere uurlonen in de Amerikaanse fastfoodsector, de schrijnende misbruiken met dag- en weekcontracten, de controverse rond de loon- en arbeidsvoorwaarden bij Deliveroo en consorten, gebrek aan sociale bescherming bij het legertje zelfstandigen illustreren het ten overvloede: meer dan ooit hebben werkende mensen er àlle belang bij om zich te verenigen en aan te sluiten bij een solide, daadkrachtige vakbond.
Lees meer

Demograaf Patrick Deboosere: “Pensioenen niet langer betaalbaar? Slaat nergens op”

De toekomst van onze pensioenen houdt velen in de ban, niet in het minst gewone werknemers die het geknoei met ons pensioensysteem met afgrijzen aanzien. Professor Patrick Deboosere, demograaf en socioloog aan de VU Brussel, kant zich tegen nodeloze paniekzaaierij. “Onze pensioenen blijven betaalbaar”, zegt hij. “En de pensioenleeftijd verhogen naar 67 is een verkeerde, overbodige maatregel.”

De regeringspartijen (Open VLD, N-VA, CD&V en MR) hebben beslist om de wettelijke pensioenlee...
Lees meer

Hilde Van Malderen: “Enkel uitkeringen optrekken lost armoedeprobleem niet op”

Hilde Van Malderen liet de glamoureuze wereld van de sportjournalistiek achter zich en maakte andere keuzes in haar leven. Ze vertelt over haar nieuwe leven, waarbij vrijwilligerswerk met mensen in armoede een belangrijke rol speelt. “Je lost het armoedeprobleem zeker niet op door alleen maar de uitkeringen op te trekken”, zegt Van Malderen. Onlangs publiceerde ze haar debuutroman ‘Kathaai’ bij uitgeverij Manteau.

Hilde Van Malderen (38) studeerde aan de universiteiten van Gent en Antwerp...
Lees meer