about
Toon menu

ABVV social profit keurt ontwerp VIA 5 goed

Het ABVV social profit heeft vandaag het VIA 5 ontwerpakkoord goedgekeurd. De koopkracht stijgt, er komen jobs bij en er wordt werk gemaakt van een aantal kwaliteitsmaatregelen zoals een betere arbeidsorganisatie. Een belangrijke stap vooruit voor de 220.000 betrokken werknemers. Toch zijn niet alle problemen van de baan. Zo vragen we een grotere inspanning van de Vlaamse overheid om de jobs in de sector effectief ingevuld te krijgen.

Het sociaal voorakkoord, de VIA 5, geldt voor de periode 2018-...
Lees meer

Huishoudhulpen zijn geen statistiek

Midden in het hevig debat rond zware beroepen, neemt de pers regelmatig het werkgeversargument over inzake langdurige afwezigen in de dienstenchequesector, met een overvloed aan cijfers en statistieken. Er zijn maar weinig artikels die aandacht besteden aan de essentie van het probleem.

De dienstencheques mag dan wel een van de sectoren zijn die het zwaarste lijden onder het probleem van langdurige afwezigen, toch moet men niet vergeten dat diegenen die vooral lijden – letterlijk dan – de huishou...
Lees meer

20 jaar Wet Renault: tijd voor een verantwoorde bijsturing

Naar aanleiding van 20 jaar Wet Renault, dringt het ABVV aan op een grondige bijsturing in het belang van de werknemers van morgen. Het is met hoogdringendheid dat de socialistische vakbond alle betrokken partners - werkgevers en de overheid - op hun verantwoordelijkheden wijst, want nog steeds worden teveel werknemers aan hun lot overgelaten wanneer een onderneming herstructureert.

De Wet Renault was 20 jaar geleden een stap vooruit in een menselijker ontslagbeleid en ook vandaag nog heeft zij h...
Lees meer

Delegees zonder grenzen: waarom syndicalisme internationaal is

1 mei 2015: in een aantal kranten en sociale media wordt striemende kritiek geleverd op de reis van Waalse vakbondsmilitanten naar Cuba: snoepreizen, onverantwoord. Sommige aanvallen zijn onder de gordel en gaan voorbij aan een syndicale realiteit. Vakbonden zijn al veel langer internationaal geëngageerd.

Wij organiseren al lang terreinbezoeken. En net zo goed nodigen we syndicalisten uit andere landen uit naar België. Een delegatie van De Algemene Centrale-ABVV was eveneens in Cub...
Lees meer