about
Toon menu

Modernisering Secundair Onderwijs: zet scholen op 1 september 2019 niet op z'n kop

Meer dan 200 leraren namen gisterenavond in Antwerpen deel aan de informatieavond over de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs. Als blijkt dat er nog een toenemende vraag is voor informatie over de op stapel staande vernieuwingen in het secundair onderwijs, zal COC bijkomende provinciale informatieavonden organiseren.

COC stelt een groeiende onrust in het onderwijsveld vast. Die onrust is er omdat niet alleen de structuur van het secundair onderwijs grondig aangepakt wor...
Lees meer

25 jaar COC: Tijd voor een professionele stem

COC bestaat 25 jaar en hield op 28-29 september haar vijfjaarlijks congres. Een jubileum én een congres: een unieke gelegenheid om onszelf als onderwijsvakbond kritisch te bevragen en om ons te beraden over onze toekomstige rol als vakbond. Waar zetten we op in? Wat is voor ons de moeite waard om voor te strijden? En hoe pakken we dat aan? COC wil vernieuwen en kijkt naar de toekomst.

Uitdagingen De uitdagingen waar we voor staan, zijn groot. Met de regelmaat van de klok verschijnen berichten o...
Lees meer

Leraren moeten kunnen focussen op kerntaken

Onderzoekers van de Research Group TOR van de VUB stelden hebben de resultaten van het Grote Tijdsonderzoek in het basis- en secundair onderwijs gepresenteerd. Het onderzoek toont aan dat leraren te veel uren werken en dat niet alleen overdag op school, maar ook ’s avonds thuis, in het weekend en tijdens de vakanties.

Begin 2017 werd, in het kader van het loopbaandebat, voorgesteld om de contacturen voor een voltijdse betrekking in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs te verhoge...
Lees meer

BOS, wie zal er wel bij varen?

De Vlaamse Regering zal middenin de zomervakantie op vrijdag 20 juli 2018, een tactisch uitgekozen moment, het ‘Ontwerp van decreet betreffende de bestuurlijke optimalisatie in het basis- en secundair onderwijs’ bespreken en eventueel goedkeuren. Met dit decreet wil zij een kader uittekenen voor de bestuurlijke optimalisatie in het leerplichtonderwijs vanaf 1 september 2020. Ze wil schoolbesturen en scholen stimuleren tot schaalvergroting en zo het onderwijslandschap ‘optimaliseren’.

Ze...
Lees meer

Samen met Crevits op de juiste barricaden?

Minister Crevits verklaarde in de uitzending van Gert Late Night op dinsdag 15 mei 2018 dat het niet redelijk zou zijn te stellen dat elke leraar een zwaar beroep heeft. Na eerst enkele verbaasde reacties van onze leden kwamen nadien de verontwaardigde. En terecht. COC is het met de visie van minister Crevits in ieder geval niet eens. Voor COC worden daarmee grenzen overschreden.

Die uitspraak zet immers niet alleen onderwijsmensen tegen elkaar op, ze betekent ook dat je ermee akkoord gaat dat de...
Lees meer

Hoog lerarenverloop in secundair onderwijs

De vaststelling dat veel leraars in de loop van de eerste jaren van hun loopbaan terug uitstappen, is voor COC geen verrassing. Wie een beetje vertrouwd is met hoe het er vandaag de dag in een klas aan toegaat, weet dat de werkomstandigheden in het onderwijs steeds problematischer worden. De Vlaamse Regering heeft recent een eerste stap gezet om aan de uitstroom tegemoet te komen via de nieuwe onderwijs-cao.

Een pakket maatregelen in Cao XI pakt de werkzekerheid voor starters in onderwijs aan. D...
Lees meer

Enveloppen van hogescholen en universiteiten zijn ontoereikend

Door het niet indexeren van het budget van het Hoger Onderwijs door de huidige en vorige regeringen werd meer dan 120 miljoen euro minder aan de universiteiten en de hogescholen gegeven dan wettelijk voorzien om hun personeel, werking en infrastructuur te betalen. Bovendien bespaarde de huidige regering nog eens 50 miljoen op het budget van 2015. De onderwijsvakbonden eisen meer middelen voor personeel, werking en infrastructuur en bezoeken daarom woensdag 18 april minister Crevits.

Woensdag 18...
Lees meer

Geknabbel aan onderwijspensioenen moet stoppen

Mensen worden alsmaar ouder. Om de evenredigheid tussen de actieve loopbaan en het pensioen te bewaren, moeten we dus langer werken. Dat wisten we al. Maar nu is het welletjes geweest met de pensioeningrepen. We laten niet met ons sollen. Want met onderwijs valt niet te sollen! Sollen met onderwijs is sollen met de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen…

Hoe kan een samenleving nog kwaliteitsvol onderwijs garanderen als we niet langer de juiste personeelsleden kunnen aa...
Lees meer

Ook COC zegt nee tegen #pensioengeknoei

ACV, ABVV en ACLVB verzamelen morgen, 19 december, in Brussel om samen te betogen tegen het pensioengeknoei van de federale regering. COC zet zijn schouders mee onder deze actie. Want ook onderwijs krijgt rake klappen.

De afgelopen jaren heeft het onderwijs de ene pensioenopdoffer na de andere moeten incasseren. Wij moeten alsmaar langer werken voor minder pensioen. De referentiewedde wordt voortaan berekend op de laatste tien jaar in de plaats van vijf jaar. De diplomabonificatie voor de bepalin...
Lees meer