about
Toon menu

11 cruciale oplossingen voor milieu en klimaat

De volgende regeringen moeten de switch naar een beter milieu en veilig klimaat realiseren, zoveel is duidelijk. Hoe? Dat is voor velen een groot vraagteken. Daarom kruipen de beleidsmedewerkers van Bond Beter Leefmilieu in de huid van Ministers voor de Toekomst en verzamelen ze tot aan de verkiezingen de beste ideeën. “Onze overheden geven bijna 5 miljard subsidies en fiscale voordelen aan klimaatvervuilende activiteiten. Gebruik dat geld als hefboom voor de vergroening”, zegt Mathias Bienstman, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu.
Lees meer

Subsidies voor gas dreigen innovatie te fnuiken

Milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace vragen aan de federale regering en het parlement om het ondersteuningsmechanisme voor nieuwe capaciteit (CRM) tot een minimum te beperken. Daarnaast moet de steun toekomstgerichte oplossingen met de grootste milieuwinst voorrang geven op nieuwe gascentrales en mag dit niet wegen op de elektriciteitsfactuur van de consument.

Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu: “We moeten vermijden dat een eenzijdige inzet op nieuwe gascentrales, innovati...
Lees meer

De 10 belangrijkste klimaatmaatregelen voor de Vlaamse overheid

Vorige donderdag trokken zo’n 3.000 jongeren door de straten van Brussel om meer aandacht te vragen voor het klimaat. De organisatoren Anuna De Wever en Kyra Gantois krijgen vandaag van de Vlaamse regering uitleg over de klimaatplannen. Bond Beter Leefmilieu geeft de scholieren alvast een spiekbriefje mee met de 10 belangrijkste klimaatmaatregelen voor Vlaanderen.

Vlaanderen scoort ondermaats op het doorvoeren van een doeltreffend klimaatbeleid, dat staat buiten kijf. Op de klimaattop in Katow...
Lees meer

Werp een blik achter de schermen van de klimaattop

De massale opkomst voor Claim the Climate in Brussel toont dat het publiek wakker ligt van de opwarming van de aarde. Op de klimaattop in Polen bespreken experts en politici hoe ze de doelstellingen efficiënt gaan tackelen.  Laurien Spruyt, expert mobiliteit en klimaat van Bond Beter Leefmilieu, stapte op 5 december op de trein richting Katowice. Daar houdt ze de onderhandelingen niet alleen als een strenge waakhond in de gaten, maar brengt ze ook verslag uit vanop de eerste rij.  In haar eers...
Lees meer

"Michel II, bewijs dat klimaatprioriteit menens is door voorstel mobiliteitsbudget te verbeteren"

Deze week stemt de federale Kamer over het mobiliteitsbudget, een instrument dat werknemers ertoe moet aanzetten minder de salariswagen te gebruiken. Bond Beter Leefmilieu ziet twee zwakke punten in het wetsvoorstel dat ter stemming ligt. Het goede nieuws: deze kunnen gemakkelijk verholpen worden. “Als Michel II wil inzetten op het klimaat, dan kan het daar al deze week werk van maken door het wetsvoorstel voor het mobiliteitsbudget te versterken.”

‘Grens woonkosten op 10 kilometer’ Volgens...
Lees meer

Minister Schauvliege verdraait eigen klimaatcijfers opnieuw

Minister voor klimaat Joke Schauvliege beweerde dit weekend in De Zevende Dag opnieuw dat Vlaanderen op koers ligt om haar klimaatdoel voor 2020 te halen. Dat is manifest verkeerde informatie. De rapporteringen van de minister tonen aan dat Vlaanderen haar klimaatdoel voor 2020 zeker niet zal halen. Bond Beter Leefmilieu vraagt de minister om correct te communiceren en de emissiecijfers voor 2017 onmiddellijk te publiceren.

Het Voortgangsrapport 2016-2017 is het rapport met de meest recente, publ...
Lees meer

Levensduurverlenging Doel 1 en Doel 2 onwettig

De advocaat-generaal van het Europees Hof, Kokott, concludeert dat de levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2 onwettig is omdat er geen milieueffectenrapport en publieke consultatie plaatsvond. Daarmee geeft de advocaat-generaal de milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Inter-Environnement Wallonie gelijk. Zij zijn dan ook verheugd met dit advies.

Juni 2015 besloot de regering om de levensduur van de oudste kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met tien jaar te verlengen. Dit gebeurde zond...
Lees meer

Beleef de donkerste nacht van het jaar

Meer dan 140 steden en gemeenten doven 20 oktober 2018 hun verlichting voor de Nacht van de Duisternis. Hiermee zetten ze de impact van lichtvervuiling in de kijker. De organisatoren van deze donkere nacht - Bond Beter Leefmilieu, Preventie Lichthinder en de Werkgroep Lichthinder (VVS) - roepen lokale besturen op over te stappen op sensorgestuurde straatverlichting. Zo kunnen ze het hele jaar door tot 80 procent energie besparen.

Voor de Nacht van de Duisternis doven de deelnemende steden en geme...
Lees meer

"Steden en gemeenten kunnen Vlaanderen verlossen van stookolie en aardgas"

Deze zaterdag 13 oktober is het Global Gasdown Day, een dag van wereldwijde actie tegen fossiele brandstoffen. Hier hebben de Vlaamse gemeenten een belangrijke sleutel in handen: om het Parijsakkoord te halen, moeten tussen nu en 2050 jaarlijks zo’n 100.000 huishoudens hun warmtevoorziening vergroenen. En steden en gemeenten zijn ideaal geplaatst om de regie voor groene warmte op zich te nemen. ‘Toch is bij de meesten verwarming nog een blinde vlek in hun klimaatbeleid’, zegt Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu.
Lees meer

Uplace krijgt definitieve doodsteek: stedenbouwkundige vergunning ook vernietigd

Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Bral vernamen via hun advocaat dat de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van het shoppingcomplex Uplace heeft vernietigd. Na eerder al een vernietiging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan door de Raad van State is dit nu de definitieve doodsteek voor het project.

De organisaties reageren tevreden: "Deze finale doodsteek voor een achterhaald project is erg goed nieuws. Wij hebben ons van bij het be...
Lees meer

Milieubeweging: “Klimaatbeleid moet vijf versnellingen hoger om opwarming van meer dan 1,5°C te vermijden”

Het nieuwe rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de VN, toont aan dat we al het mogelijke moeten doen om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5°C. In het licht van deze urgentie moeten eerste minister Charles Michel en minister-presidenten Bourgeois, Vervoort en Borsus onze klimaatdoelstellingen stevig verhogen en onze samenleving op weg naar een duurzame transitie zetten.

Het bijzondere rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties dat vandaag ge...
Lees meer

N-VA Antwerpen minst bereid luchtkwaliteit doortastend aan te pakken

Een tijdelijke coalitie lanceert vandaag de website www.kieschonelucht.be. De website toont welke politieke partijen in de tien grootste Vlaamse steden zich scharen achter doortastende maatregelen voor een schone mobiliteit en betere luchtkwaliteit. De bevraging voor kiesschonelucht.be leert dat in Antwerpen de N-VA het minst bereid is om de doortastende mobiliteitsmaatregelen door te voeren.

www.kiesschonelucht.be schuift tien doortastende beleidsmaatregelen naar voren voor een betere stedelijk...
Lees meer

20 jaar betonrot in kerncentrales: milieuorganisaties vragen parlementair onderzoek

De milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace zijn geschokt over het nieuws dat het probleem van betonrot in de kerncentrales al meer dan twintig jaar gekend zou zijn. “De beslissing om de kerncentrales open te houden ondanks het bestaan van interne rapporten die op het probleem van betonrot wezen, is onaanvaardbaar”, aldus de organisaties. Ze vragen bijkomend parlementair onderzoek, met een aparte hoorzitting van het FANC.

Nucleair veiligheidsbeleid zorgwekkend Dit parlementair...
Lees meer

Drie jaar na Dieselgate: niets is veranderd

Exact drie jaar na Dieselgate trekken gezondheids-, consumenten- en milieuorganisaties naar Febiac, de Belgische automobiel- en tweewielerfederatie. Hiermee klagen de organisaties aan dat er drie jaar lang niets gebeurde. De industrie ontkende, minimaliseerde en stelde maatregelen uit. Hierdoor gingen in België minstens 10.000 levensjaren verloren aan luchtvervuiling. De organisaties vragen de autoconstructeurs eindelijk hun fouten recht te zetten en vervuilende dieselauto’s uit verkeer te halen.
Lees meer

Zomerakkoord Vlaamse regering: “Goede principes maar schuift werk door naar volgende regering”

De Vlaamse regering neemt enkele noodzakelijke en zeer belangrijke beslissingen zoals invoeren van een kilometerheffing en starten met het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Helaas schuift ze het eigenlijke werk door naar de volgende regering. Het afvalplan stelt zwaar teleur. 

Verpakkingsplan stelt teleur Hoewel het plan vertrekt van een aantal goede principes, beantwoordt het plan niet aan de verwachting om eindelijk echt komaf te maken met het zwerfvuil. De bal ligt net als de voorbije...
Lees meer