about
Toon menu

Zekerheid voor bedrijven NIET voor de werkers

dinsdag 5 september 2017
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Zekerheden in het leven zijn belangrijk voor het individu en voor het bedrijfsleven. De regering heeft enkel oor naar de verzuchtingen van de aandeelhouders

We horen zowel op het Vlaams als het federaal niveau regeringsleden verkondigen dat bedrijven nood hebben aan zekerheden inzake fiscaliteit. Investeerders willen terecht weten waar ze aan toe zijn en horen niet graag dat het zeer gunstig fiscaal klimaat zou veranderen in een minder aantrekkelijk regime. De regering heeft oor naar deze verzuchtingen en zorgt ervoor dat een voorzichtige aanzet tot een vorm van vermogensbelasting onderuit gehaald wordt door allerhande ontwijkingsmogelijkheden open te laten.

Voor de gewone man die de pensioenleeftijd nadert klinkt er een heel nader verhaal .De regering is intern verdeeld over het verminderd pensioen voor hen die werkloos worden wanneer ze de 50 gepasseerd zijn. De beslissing ligt op de regeringstafel maar algemeen protest doet de Open VLD terugkrabbelen. De gewone man is de klos want hij weet niet waar hij aan toe is maar vreest het ergste.

Wanneer men weldra op pensioen kan zal het puntensysteem voor de pensioenberekening in voege zijn . We zullen weten hoeveel punten we vergaarden tijdens onze loopbaan maar geen weet hebben van de waarde van een punt. Ook hier is de ongerustheid terecht. We weten immers dat de waarde zal bepaald worden door de toestand van de overheidsfinanciën, de levensverwachting van de burger en de loonevolutie. Stuk voor stuk factoren die een negatieve invloed hebben. De staatsschuld ligt nog altijd boven de 100 % van het BBP, door de schuld van de bankiers. De levensverwachting stijgt met een verhoging van de zorgkosten en de loonevolutie daalde de laatste 7 jaren met meer dan 2 %.

De mens heeft nood aan zekerheden, wat zal ik krijgen bij mijn pensioen? Zal de gezondheidszorg betaalbaar blijven en wanneer heb ik eindelijke een vaste job in deze flextijd. Allemaal terechte verzuchtingen waar deze regering niet van wakker ligt. Enkel de aandeelhouder krijgt zekerheid.