about
Toon menu

Beweging.net-mandatarissen stemmen braaf mee

dinsdag 21 februari 2017
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Onderschrift

In het opiniestuk “Altijd braaf meestemmen “( De Morgen  21/02) bewondert Matthias Somers de moed van Nahima Lanjri (CD&V) omdat zij er tenminste voor uit komt dat ze haar hart niet kon of mocht volgen bij de stemming over de vreemdelingenwet. Deze politica, die ik zeer waardeer voor haar parlementair werk, legt de vinger op de wonde. De verkozenen des volks zeker wanneer ze tot een meerderheid behoren worden geacht te stemmen volgens de tucht die in de meerderheid heerst. Daarenboven gaat het hier om een verkozene die gemandateerd is binnen de christelijke arbeidersbeweging, Beweging.net. Deze mandatarissen hebben het al moeilijk om binnen de christendemocratie op te boksen tegen de behoudende krachten binnen de partij en daarbovenop moeten ze ook de deportatiewet , die indruist tegen elke medemenselijkheid, goedkeuren. Weer wordt hier aangetoond dat de linker vleugel van de CD&V binnen de rechtse coalitie monddood gemaakt wordt. Hoe lang nog?