about
Toon menu

Wegwerpplastic vs. statiegeld: Antwoord van Sven Pichal én Radio2

zondag 22 februari 2015
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Wat is beter voor ons milieu: glazen statiegeldflessen,wegwerpplastic of blik?

Dat onderzocht Sven Pichal in 'De Inspecteur' op Radio2 op donderdag 12 februari.
De uitkomst was zeer 'verrassend': 'Plastic is vaak te verkiezen boven statiegeld'.
Maar heel vreemd:
Het aandeel van plastic en blik in ons zwerfvuil was géén parameter in het onderzoek ('ALS iedereen goed recycleert is er geen probleem')...
De impact van plastic op onze oceanen en het maritieme leven wordt evenmin in rekening gebracht in de vergelijking. En de kosten van het zwerfvuil-opruimen komen niet ter sprake.
M.a.w., Sven Pichal berekent de milieu-impact van wegwerp zónder... de milieu-impact mee te tellen.
Voor een zelfbenoemd 'consumentenman' een bedenkelijke werkwijze.
Nu, vergissen is menselijk. Maar de heer Pichal volhardt in de boosheid, en de grond van de beschuldiging wordt niet weerlegd in zijn antwoord.
Ook de klachtendienst van de VRT ontwijkt virtuoos mijn argumenten.

Hier het antwoord van de VRT-klachtendienst, en daaronder het antwoord van Sven Pichal zelf.
Nergens wordt de ecologische of de financiële impact van wegwerpplastic of blik vermeld.
Let u vooral op deze passage:
"Er worden voor alle drie de verpakkingen voor- en nadelen opgesomd
".
Er staat niét: álle voor- en nadelen.
Zo wordt bij glas bijvoorbeeld zelfs de glasdikte als negatieve milieufactor meegerekend.
Ok, fair enough.
Maar als je dan voor plastic de milieuimpact en de financiële kosten gewoon vergeet...
Tenslotte was dít de opzet van het onderzoek (en ik citeer!):
"Wat kost het meest en wat is het meest belastend voor het milieu?"

Nog even een quote van Sven Pichal op de site van 'Topsprekers':
"Komt er een dag dat de consument zich niet meer laat misleiden?"
Dan vraag ik: 
Komt er een dag dat deze consumentenman mijn argumenten gaat beantwoorden?
Zelf kan ik geen geding inspannen tegen hem, of de VRT, wegens geen rechtsgrond.
Volhouden dan maar tot hij mij dagvaardt wegens... Ja, wegens...?

Beste Toon, 

Bedankt voor uw belangstelling voor De Inspecteur en om ons uw mening te laten weten over de bijdrage rond wegwerpplastiek. 
De interviews over dit items waren veel genuanceerder dan gewoon concluderen 'plastic is beter dan glas'. Annick Verween van de Universiteit van Gent zegt zelfs letterlijk op het einde 'we zouden kunnen concluderen -maar ik ben daar altijd voorzichtig in- dat plastic beter is dan blik en glas ALS we er van uit gaan dat iedereen goed sorteert, maar daar is nog veel werk aan de winkel'. Er wordt ook benadrukt dat iedereen blik en plastic goed moet sorteren, dat je alleen dan zou kunnen zeggen dat die beter zijn voor het milieu dan glas. Er wordt verwezen naar bermen vol lege blikjes, en daarover wordt gezegd dat dat niet de bedoeling is.

Het interview gaat inderdaad niet over de vervuiling van plastic in de oceanen, maar dat was ook niet de insteek van het interview. In het interview wordt de vraag gesteld: wat zijn nu de voor- en nadelen van het gebruik van glas, plastic en blik. Wat kost het meest en wat is het meest belastend voor het milieu? Er worden voor alle drie de verpakkingen voor- en nadelen opgesomd, en meermaals wordt gezegd dat we alles goed moeten nuanceren. Er wordt ook gezegd dat glas even goed voor het milieu kan zijn als blik, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Uit het onderzoek van uw klacht is ook gebleken dat de presentator Sven Pichal via De Wereld Morgen al een antwoord heeft geformuleerd. Het is ons niet duidelijuk of u dat heeft ontvangen. Daaromg even we hierna nog eens mee: 

Uit nazicht van de sociale media merken we dat u een niet al te vriendelijke campagne tegen de presentator bent begonnen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn mogen we hopen.

Hierna het antwoord dat Sven formuleerde:

"Beste Toon,

Bedankt voor je blijvende ergernis aan hoe heel wat mensen in onze samenleving omgaan met plastiek. Het is goed dat je de mensen blijft wijzen op de vervuiling van onze bermen tot onze zeeën.

Toch vind ik het jammer dat je het gesprek dat ik donderdag had in mijn radioprogramma vernauwt tot een oproep om het alleen maar met plastiek te doen. Dat is een aanfluiting van alle nuances die in het gesprek zaten. In het betoog van mijn gespreksgast was het nochtans niet mis te verstaan dat de kleine voordelen van plastiek en blik tegenover glas enkel opgaan als iedereen zijn afval goed sorteert. En dat het enkel werkt als de Vlaming goed blijft sorteren en liefst nog beter gaat sorteren. En bovendien benadrukte ze de kleine voordelen van plastiek, tegenover blik en tegenover glas en dat het ook voor heel veel van onze buurlanden niet opgaat omdat daar niet altijd een selectieve ophaling is van blik of plastiek. En bovendien zei ze ook dat glas een erg goede verpakking blijft, zeker als het in je buurt uit een fabriek of boerderij komt, waardoor die glazen verpakkingen kleinere afstanden moeten afleggen. Dan is glas opnieuw de beste verpakking zelfs. Het is een genuanceerd verhaal en de oproep blijft; sorteer, denk goed na over hoe je omgaat met alles wat je koopt.

En dan persoonlijk voeg ik dit er nog aan toe. Beter nog is het, en daar zal jij het ook mee eens zijn, dat we het doen met zo weinig mogelijk verpakkingen. De verpakkingsloze winkels die her en der ontstaan zijn een sprankeltje hoop, wie weet zetten zij een trend in die steeds meer gevolgd wordt.

In 'De Inspecteur' hebben we het vaker over recycleren, over hoe we als consument niet alleen aan onze portemonnee moeten denken, maar ook in al mijn andere werk voor de openbare omroep had ik het al vaak over zwerfvuil, over duurzaam leven, over verpakking en over hoe we onze planeet moeten bewaren voor de volgende generaties. En ik zal dat ook blijven doen. Ik hoop dat jij jouw vuur bewaart, maar blijf openstaan voor alle nuances en voor dialoog.

Met vriendelijke groet,
Sven Pichal"

Ik hoop u hiermee een en ander te hebben verduidelijkt. 

Met vriendelijke groet,
Linda Van Crombruggen
Klachtencoördinator VRT
Klantendienst VRT