about
Toon menu

#Brusselsriots. Marokkanen zijn Bergkrijgers geweest; maar B. Somers maakte er tevreden burgers van.

zondag 12 november 2017
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.
  • Portret van een krijger uit het Rift gebergte, Noord Marokko. Bron: tumblr.


Ik vind het interessant dat een Palestijnse Belg met veel expertise en nobele inborst zoals Montasser Alde' Emeh schrijft, "We treden in het algemeen veel te laks op naar die mannen en hun geweld". Dat geef ik grif toe. Zie de paragraaf over repressie lager. En toch meen ik zoals de minister van Binnenlandse Zaken stelde op Radio Een op zondagmorgen: "Dat jonge mannen van Marokkaanse origine (wat was ik blij dat de minister die juistere en langere formulering in de mond neemt!), zo massaal en zo fel geweld gebruiken, tegen politie, tegen handelszaken... Dat roept toch Vragen op". Ik hoop dat nu eens eindelijk super empathie in stelling komt, en de structurele en symbolische vernederingen die deze sub-etnie worden aangedaan, (en een aantal andere niet machtige groepen mensen), helder in beeld komen, en tot maatregelen zullen leiden. (1770 woorden).

 

Jan Jambon is niet dwaas, ook al behoort hij tot een partij die van eenzijdig denken en voelen zowat haar hoofdkenmerk maakte.

Maar ik vind het anderzijds toch uitzonderlijk positief, en dan maak ik als denker even abstractie van de concrete slachtoffers aan handelaarskant, dat de mannen met emotionele linken met Marokko, bij gelegenheid van het prima presteren van "hun" "thuislandploeg", eindelijk eens de moed vonden om woede en frustratie die ongetwijfeld al heel lang in hun hart aan het broeden was, nu eens publiek te uiten.Soms wordt je als verstoten mens helemaal niet gezien, tot je hard (op tafel) slaat.

Het is kwestie een diepte diagnose te maken, nu. Koen Geens, Jan Jambon, Montasser AlDe'emeh, burgemeesters van Brussel, parlementairen (Wouter Beke, Kris Peeters, ...), wetenschappers (Nadia Fadil) en journalisten (Benoit Lannoo) met expertise... aan de slag.

Ik zal een voorzet geven, en nog eens herhalen dat een van de grootste geesten van onze gemeenschap, prof Arbeidsrecht Roger Blanpain, reeds negen jaar geleden riep en op tafel sloeg in Terzake:

 

"Dat er nog steeds zo veel discriminatie heerst op de Vlaamse Arbeidsmarkt, naar mensen van Arabische achtergronden, DAT IS EEN BOM ONDER ONZE SAMENLEVING"

Weet u dat ons land daar achteraan de rij bengelt in heel Europa? Met die "ons kent ons mentaliteit " op de werkvloer?

Omdat de man intussen dood is, spreek ik bij deze gelegenheid graag even voor hem. Met een variante op de spandoeken die Native Americans jarenlang droegen, "General Custer died for your sins", met verwijzing naar de slachting die het Seventh Cavalry heeft uitgewist bij Little Big Horn, durf en moet ik vandaag stellen:

 

"De gedupeerde handelaars zitten met de brokken vanwege een grote collectieve witte Vlaamse schuld!"

 

En let wel, persoonlijk is mijn visie dat de kans krijgen om je nuttig te maken, te voelen, en respect te verdienen via een betaalde job, niet eens het belangrijkste is. Ook al heb ik zelf vele maanden ervaren hoe onnozelmakend hard het is om van werkloosheidsuitkeringen te moeten bestaan. Prof filosofie Antoon Vandevelde (KU Leuven, HIW) heeft daar al vaak over geschreven, ook in massamedia:

 

"De boodschap, "wij kunnen niets met u doen, hier is wat geld, hou je kalm", dat is vernietigend voor een jonge mens, man.

Maar het gaat natuurlijk nog verder en dieper.

Denk aan de hoofddoek (hijab). De beste onderzoekers tonen aan dat het niet-aanvaarden van zulke diep gewortelde culturele gewoonten en eigen-aard-igheden, die mensen van Arabische kleur heel hard van ons vervreemdt. En in die Vervreemding ligt de kiem voor het geweld. 

 

It's the World View, Stupid!

 

Denk verder aan het feit dat witte Vlamingen nog altijd vaak zo goed als totaalweigeraars zijn, als het erop aankomt die mensen, (die vaak zijn verwekt door- én geboren uit mannen en vrouwen die zelf op deze Noordzeegrond zijn geboren!),  te eerbiedigen in hun identiteit. Zowel als religieuze mens, met de niet- indrukbare wens te bidden en een degelijke moskee te bezoeken, en heilige schriften te lezen en trachten toe te passen op hun (moeilijke) leefsituatie. En met gedeeltelijk van de witte blanke Vlaamse 'culturele genen' verschillende genen.

Zo lang autoriteiten als politici in de Wetstraat en op de Schone Verdiepen in de diverse steden, en ook andere leidende figuren in structuren, doorgaan met deze medemensen, (die toch echt niet van een andere planeet zijn, of tot een andere soort behoren!), te beschouwen als voer voor de lopende band (vroeger: de mijngangen in Limburg en Ardennen), en alleen maar gerechtigd op "brood, bad en bed"... dan zal onze natie onlusten krijgen die zij vraagt.

Helaas zie ik nog niet dadelijk een betere mentaliteit groeien, want ook naar "eigen volk" is er vaak te weinig respect. Denk maar aan het debat over "onwerkbaar werk", dat op vele plaatsen mensen gek of moe maakt. En een kwestie als het fijne stof, dat jaarlijks vele tienduizenden doden maakt. Zonder dat dit aanleiding geeft tot ernstige, succesvolle inspanningen om de vervuilers buiten spel te zetten. Welke dokters, welke ministers gaan ons eindelijk aansporen in steden als wandelaars en fietsers gasmaskers aan te gespen? Follow me, ik doe het al.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sta mij toe tussentijds even hard te concluderen: de verbeeldingskracht en de gerichtheid op heil? Bij de Noordzee zijn ze niet zeer groot, in deze generatie leidinggevenden.

 

 Repressie, ja ook repressie

NB. Anderzijds kreeg de bedenking die de minister van Binnenlandse Zaken als slotwoord uitsprak mijn volle aandacht en respect, en die ging zo:

 

"De mannen die over de schreef zijn gegaan, die  moeten Boeten... daar is geen weg naast..." 

Op Facebook stelde ik het zo:

"Inderdaad, wij moeten als samenleving menselijke condities van leven aanbieden aan de nieuwe mensen die hier komen wonen, om hen toe te laten niet in miserie te moeten leven. Maar als kerels zich onmenselijk gedragen, mogen onze ordediensten erop loos met de knuppel".

 

Ook juist in het bewustzijn dat het voor een Man vaak veel minder erg is slaag te krijgen (en te geven) in een situatie van fysieke strijd tegen een persoonlijke vijand... dan continu en ongezien, op onuitspreekbare manier te worden vernederd en verstoten

 

 

De Rift-Marokkaanse geest: solide volkje

Je mag ook nooit vergeten met wie we hier te doen hebben. Een van mijn kennissen, een collega Godsdienstleraar, die jarenlang in Marokko woonde en les gaf, en een talent heeft voor ontmoeting, een goed luisterend oor, vertelde mij het volgende. Het was zondag, we namen een Orval na de dagschotel in het Grand Café Royal aan het Martelarenplein. Het was de tijd dat Bart De Wever de publieke vraag stelde:

"Waarom zijn het altijd de mensen van Noord Afrika die boel maken? Met Aziaten heb je dat nooit voor"

Mijn vriend legde mij  uit hoe volgens hem de vork in de steel zit.

 

"In ons land zijn veel mensen met Marokkaanse wortels afkomstig uit het Rift gebergte, in het Noord Oosten. Ik heb die mensen daar persoonlijk gezien en gesproken. Dat is een zeer schrale streek. Sneeuw in de winter, vele maanden lang. Bijna niets te eten. Dat is al eeuwen zo. Met als gevolg dat de mentaliteit zeer hard is. Dat zijn flinke, harde mensen. De vrouwen kunnen een gezin overeind houden met niets. En de mannen... die cultiveren een strijdersmentaliteit. Die hebben in het verleden soms het dorp in leven gehouden door op rooftocht te gaan. Die zijn van niets bang. Krijgers."


Zie ter illustratie het beeld van de krijger met zijn wapengordel.

 

 


 

 

 

 

Vrouw in het Rift gebergte in Noord Marokko, omgeving van Targuift.

 

 

Met andere woorden: repressie kan. En verder, als algemene conclusie: elk ministerie heeft zijn taak. Elke overheidsdienst mag en moet die met toewijding vervullen. Zowel Volksgezondheid, Arbeid, Welzijn, Economie, Armoedebestrijding, Integratie en Inburgering... als Politie en Justitie.

 

 

Agentschap  Inburgering

Bij deze gelegenheid is het misschien toch niet slecht de oprichting te overwegen van een volwaardig Ministerie van "Etnisch-Culturele overeenstemming, contact en dialoog"? Nieuwe Tijden vragen nieuwe Instellingen. De instroom van mensen uit verre landen bestaat al minstens sinds de middeleeuwen, maar is nog nooit zo groot geweest.

 

Het Agentschap Inburgering en Integratie roeit met de riemen die het heeft. Ik heb de situatie van dichtbij meegemaakt, ik werkte er vijf jaar als Front Desk medewerker. Die collega's moeten soms werken in condities van "pompen of verzuipen". Dat lijkt in het licht van de rellen eerder een wantoestand.

 

 Een kat, zo weet het traditioneel Vlaamse spreekwoord, “een kat in het nauw maakt rare sprongen”, en slaat als eens haar klauwen uit. Met een Cultuur die zich al meer dan één generatie in een verdomhoekje ongezien vernederd en machteloos gemaakt voelt, gaat het ook zo. Dat is simpel, dat is natuur-lijk. Beter lijkt het, het dier niet te tergen, en redelijke leefomstandigheden aan te bieden.

 Stef Hublou Solfrian


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om kleine burgeroorlogen en aanslagen te vermijden, komt het er op aan mentaal helemaal af te dalen uit de burgerlijke opstelling als witte welstellende Vlamingen, en contact te maken met wat leeft in de betrokken mensen. Dat mag ik zeggen, als ervaringsdeskundige, na elf jaar te wonen tussen buren met Marokkaanse wortels,

en de moeilijke dialoog met de jonge mannen aan te gaan.

.


 Toemaatje: de visie van Succesvol Change Brenger Somers

Na enkele dagen waren er alweer relletjes, op het Beursplein. De aanleiding was geheel verschillend, een rapper die verzamelen blies via sociale fora. Dat wijst er op dat het om expressie gaat van dieper liggende emoties en frustraties. Bij een divers publiek, niet alleen voetbalfans of dieven. Interessant is wat burgemeester Somers van de liberale partij stelt in een interview op de nationale radio Radio Een in de ochtend van 16 november:

"De oplossing? Wel, luister: "Inclusie én Grenzen Trekken". Je moet voor een klimaat zorgen, aan een cultuur bouwen in de stad waarbij elke burger zich aangesproken voelt, zich gewaardeerd en betrokken weet. Dan zal het aantal momenten dat je de knuppel moet bovenhalen heel klein worden. Maar je moet wel grenzen trekken, slecht gedrag niet tolereren [en aanpakken, straffen]. Dan komt er een sfeer van respect in de straten, waar iedereen tevreden mee is. "

 

U weet het, of u weet het niet, maar Somers is de Burgemeester die op nauwelijks tien jaar tijd, de wrijvingen in de stad Mechelen met nieuwe burgers met Arabische wortels heeft weten op te lossen. Zijn stad wordt tot ver in het buitenland gevolgd om inspiratie uit te halen.

In weinig woorden, in de taal van de doorleefde kennis, zegt Somers wat ik hier ook schrijf.

Het is soms moeilijk, ik weet het, net na vandalisme en amok als getuige mee te maken, die lange termijn aanpak nog erbij te kunnen denken. Zelfs Johan Leman sprak waardering uit maar ook dat soort twijfel bij mijn stukje, gisteren op Facebook.

 

Laten we profetische mensen die hun goede invloed op de zaak hebben bewezen, op handen dragen en goed naar hun boodschap luisteren, en zelf mee in hun sporen gaan.

 

 

 

 

Creative Commons Apply

Do not share without mentioning source site and author 

http://community.dewereldmorgen.be/blog/stefaanhublou/2017/11/12/bedenking-bij-de-rellen-van-mannen-met-marokkaanse-wortels-met-update-over-repressie