about
Toon menu

De Wijsheid van Barack Obama. Deel III: Drones

dinsdag 24 januari 2017
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.
  • De President schudt handen van militairen op missie in Bagran Airfield, Afghanistan, 25 mei 2014. Officiële White House foto door Pete Sousa.


Hoge bomen vangen veel wind. Uittredend President Barack Obama krijgt soms met onterecht onbegrip af te rekenen. Een punt van zijn beleid waar relatief veel kritiek op komt, is het inzetten van drones. Dit gebeurde onder anderen om kopstukken van verzetsbewegingen en terreurgroepen zoals de Taliban in Afghanistan, wat hij zelf  noemt "ISIL", bekend onder de Arabische naam DAESCH, of Al Quaeda te doden, uit te schakelen. Die kritiek is volgens mij vaak een direct gevolg van gebrek aan begrip en inzicht in de betekenis van de rol en de positie van een President van de Verenigde Staten van Amerika. Ik doe een poging de mist van het onbegrip wat te verjagen. (660 woorden)

 

Dergelijke kritiek lijkt mij, eerst en vooral, vaak te goeder trouw. Mensen doden is geen klein bier. Maar wie daar bij stil  staat, moet toch direct denken aan het onderscheid dat in onze cultuurkring al gemaakt wordt tussen 'moord' en 'doodslag', al van in de tijd dat de Tien Geboden aangeboden zijn. Ja, die op het eerste gezicht gezonde kritiek lijkt mij juist onterecht. Zij is misschien bij nader toezien toch meestal te wijten aan onbegrip en onwetendheid, in het Engels, "Ignorance". Ik zal trachten aantonen dat de getoonde afschuw vaak eenzijdig is, in feite niet moreel verantwoord en niet pertinent. Wij moeten bij onze oordelen over anderen en over de politiek trachten komen tot "intelligente emotie", ook in dit moeilijke geval. Dit wil zeggen: deze veroordeling is in werkelijkheid 'goedkoop', zij houdt geen steek, is niet pertinent.

President Obama heeft volgens mij op verstandige en verantwoorde manier gebruik gemaakt van deze nieuwe technologie. Wij mogen nooit vergeten vanuit welke rol hij dacht en beslissingen nam. Hij was van het grootste leger de opperbevelhebber, Commander in Chief! (Het trof mij als interessant, veelzeggend en als een uiting van diepmenselijk denken en voelen, dat de president tijdens zijn Farewell Speech in Chicago begin Januari zegde, toen hij zich tot de troepen richtte: "To be your Commander in Chief... that has been The Honor of my Life...". Hier spreekt een man die doordrongen is van begrip wat het is, soldaat te zijn, dit is je leven echt op het spel te zetten voor de Gemeenschap, in onze tijden. 


Door die vliegende bommen te gebruiken op zeer doelgerichte manier, in nauwe samenwerking met de Informatie Eenheden, heeft Barack Obama het lijden en de dood van tienduizenden eigen mensen voorkomen. Wie dit niet onmiddellijk begrijpt, zou eens kunnen eens poging doen tot het opbrengen van Empathie. Inlevingsvermogen. In de woorden van Barack Obama zelf is dit: "The ability to stand in the shoes of that person, and to see things through his or her eyes". (Citaat uit zijn tweede werk, "The Audacity of Hope. Thoughts on Reclaiming the American Dream").

Ga in je geest eens even in de schoenen staan van zo een generaal. Na die hopelijk geslaagde ervaring, kan het verder doorzicht opleveren, eens een Roman als deze van Karl MARLANTES te lezen, iets wat ik zelf op dit moment aan het doen ben. “Matterhorn”. Een boeiende, indrukwekkend realistische oorlogsroman van meer dan vijfhonderd pagina's waar de auteur dertig jaar aan schrijft, nadat hij zelf jaren lang diende in de groene hel van de Vietnam oorlog (die duurde 1955 - 1975). Dat is inderdaad een hel, zulke grondoorlog. Voor alle betrokkenen. Miserie in de derde graad.

Dat de voormalige president van de Verenigde Staten van Amerika dat lot aan vele duizenden Amerikaanse jongens (en jonge vrouwen!) heeft willen, kunnen en durven sparen, dat was briljant. Dat was zonder meer zijn plicht. Hier blijkt dat hij juist verstandig genoeg was, om dat te doen. Zijn hoge EQ liet hem geen andere mogelijkheid, zou je kunnen stellen. Barack Obama was, zo blijkt ook juist uit dit voorbeeld, een president die vanuit grote verantwoordelijkheidszin handelde. Met bijzondere aandacht voor de kwetsbare mensen. Als een goede huisvader, zoals de wetteksten dat begrip terecht hanteren in ons Burgerlijk recht. Wie dat niet ziet, laat vooral zijn beperkte bandbreedte van kennis en doorzicht opvallen.