about
Toon menu

Europese dag en Werelddag tegen de doodstraf

dinsdag 10 oktober 2017
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

(Foto: amnesty international)

Vandaag is het de Werelddag en de Europese dag tegen de doodstraf. De Europese Unie is tegen de doodstraf in alle gevallen en in alle omstandig-heden. Afschaffing van de doodstraf overal ter wereld is een van de belangrijkste doelstellingen van het mensenrechtenbeleid van de EU.

Sinds 5 jaar wordt op 10 oktober door organisaties van mensenrechten, juristen, vakbonden en lokale groepen aandacht gevraagd voor de strijd tegen de doodstraf. De Europese Commissie sluit hierbij aan en roept 10 oktober uit tot Europese dag tegen de doodstraf. Ze vindt dat iedereen, wat hij ook gedaan heeft, een menswaardige behandeling moet krijgen.Catherine Ashton, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie: “De doodstraf is een wrede, onmenselijke en onomkeerbare daad, die in strijd is met het fundamentele mensenrecht op leven en waardigheid. Als de doodstraf wordt voltrokken na een gerechtelijke dwaling – waarvoor geen enkel rechtsstelsel immuun is – gaat op gruwelijke wijze een mensenleven onherstelbaar verloren. De doodstraf kan de te bestraffen misdaad niet ongedaan maken en het verlies van het slachtoffer niet goedmaken. De doodstraf moet tot het verleden behoren.”

 

Europese Unie herhaalt regelmatig haar standpunt tegen de doodstraf en maakt gebruik van diplomatieke middelen

De Europese Unie herhaalt regelmatig haar standpunt tegen de doodstraf en maakt gebruik van de diplomatieke middelen waarover zij beschikt – zoals verklaringen, demarches en mensenrechtendialogen met haar partners – om voor wereldwijde afschaffing te ijveren. Het streven naar afschaffing van de doodstraf is een van de topprioriteiten binnen het onlangs aangenomen strategische kader en actieplan voor mensenrechten en democratie en het Europees instrument voor democratie en mensenrechten.

Hoewel wereldwijd het streven naar afschaffing steeds meer voorstanders vindt, blijven 20 van de 58 landen die de doodstraf nog toepassen, in alarmerend tempo executies uitvoeren. De EU roept landen waar de doodstraf nog bestaat op om de toepassing ervan geleidelijk te verminderen en dringt erop aan dat internationaal erkende minimumnormen worden gerespecteerd.

 

VN neemt resolutie over een moratorium aan 

De EU voert tegen de doodstraf ook actief campagne in multilaterale fora, zoals de Verenigde Naties, wat ertoe heeft bijgedragen dat de Algemene Vergadering van de VN een resolutie heeft aangenomen over een moratorium op de toepassing van de doodstraf. De EU blijft er bij alle staten op aandringen dat zij toetreden tot het Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, het belangrijkste internationale VN-instrument voor de afschaffing van de doodstraf.

De EU speelt een leidende rol bij het streven van maatschappelijke organisaties naar de afschaffing van de doodstraf en is ook de eerste regionale overheid die een verbod heeft ingesteld op de handel in goederen die voor de doodstraf (of voor marteling en mishandeling) worden gebruikt en op technische bijstand met betrekking tot zulke goederen.