about
Toon menu

"Plan voor ondergrondse kernafvalsites is onvolledig en gevaarlijk"

dinsdag 26 oktober 2010
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

TURNHOUT-- Naar de definitieve berging van hoogradioactief afval in de Kempense kleibodem is al heel wat onderzoek verricht. Begin juni diende NIRAS (de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen) een ontwerpplan in over de mogelijkheden en een twintigtal Kempische gemeentes komen in aanmerking. “NIRAS wil nog voor het einde van het jaar een principebeslissing van de regering over dit plan", meldt een bezorgde Eloi Glorieux in een persbericht van Greenpeace. Willy Weyns (hydrogeoloog) en Helen Wallace (auteur van het rapport ‘Rock Solid') presenteerden vandaag op een congres in Turnhout hun bevindingen over het voorliggende plan.

Vandaag organiseerden Greenpeace en het Kempisch Forum voor Atoomstop een conferentie over de plannen van NIRAS over de definitieve berging van hoogradioactief afval in de Kempense kleibodem. Een twintigtal gemeentes in de Kempen, tussen Essen en Lommel voldoen volgens NIRAS aan de geologische kenmerken om ondergrondse kernafvalsites onder te brengen. Greenpeace wees eerder op de gevaren van dit plan. "Met een conferentie willen we burgerparticipatie stimuleren in het besluitvormingsproces over deze belangrijke kwestie”, zegt Eloi Glorieux, campagneverantwoordelijke Energie-Nucleair van Greenpeace.

"Het gaat onder andere over het samengaan van geochemische reacties, warmte, grond- en waterstromen die nog in kaart moeten gebracht worden." 

Beide wetenschappers stellen zich ernstige vragen bij de haalbaarheid en de veiligheid van onomkeerbare ondergrondse berging in de Kempische klei.  Het gaat onder andere over het samengaan van geochemische reacties, warmte, grond- en waterstromen die nog in kaart moeten gebracht worden.  Helen Wallace is milieuwetenschapper en fysicus. Eerder dit jaar publiceerde ze in opdracht van Greenpeace het rapport “Rock Solid?” [1], over de stand van zaken in het onderzoek naar diepgeologische berging. “Op dit moment blijven er fundamentele moeilijkheden om alle relevante en complexe processen over de noodzakelijke tijdspanne te voorspellen”, zei ze in Turnhout. “Het gaat onder andere over het samengaan van geochemische reacties, warmte, grond- en waterstromen die nog in kaart moeten gebracht worden.”

"Omdat de kleilaag net onder een van de belangrijkste drinkwaterreservoirs van België ligt, is helemaal niet zeker dat ze ooit geschikt zal bevonden worden"

Willy Weyns bestudeerde de situatie voor de streek tussen Essen en Lommel [2]: “De kleilaag bij de referentiesite in Mol die op dit moment onderzocht wordt is maar 60 tot 90 meter dik. De Europese criteria schrijven een minimum van 100 meter voor.  Omdat de kleilaag net onder een van de belangrijkste drinkwaterreservoirs van België ligt, is helemaal niet zeker dat ze ooit geschikt zal bevonden worden om gedurende honderdduizenden jaren de gevaarlijke radionucleïden van de biosfeer te isoleren.”

“Met deze conferentie willen we burgerparticipatie stimuleren in het besluitvormingsproces over deze belangrijke kwestie”

“Met deze conferentie willen we burgerparticipatie stimuleren in het besluitvormingsproces over deze belangrijke kwestie”, zegt Eloi Glorieux, campagneverantwoordelijke Energie-Nucleair van Greenpeace. “ Op dit moment worden er nog een heleboel vragen met betrekking tot de haalbaarheid en de veiligheid van diepgeologische berging onbeantwoord gelaten. Dit plan is absoluut geen goede basis om nu al een principebeslissing te forceren.”

Ook in Nederland zou er bezorgheid zijn over de Belgische plannen voor ondergrondse berging in de grensstreek. Greenpeace België: "De provincie Brabant drong al bij NIRAS aan op een structureel overleg tussen alle betrokkenen voordat er verdere stappen ondernomen worden. Ook de drinkwatermaatschappij Brabant Water diende bezwaar in tegen het ontwerpplan van NIRAS."

Noten
[1]Rapport Helen Wallace: Rock Solid? A scientific review of geological disposal of high-level radioactive waste

(ENG) is beschikbaar op http://bit.ly/rock_solid, executive summary in het Nederlands op

http://bit.ly/rock_solid_sum

[2] Rapport Willy Weyns: 'Definitieve berging van hoogradioactief en/of langlevend kernafval in een kleiformatie in

de Belgisch-Nederlandse grensstreek' is beschikbaar op http://bit.ly/hoogradioactief


Meer info van NIRAS: http://www.nirond.be/nederlands/8.3_docservice_nl.html